PR:Kansalaisten näytteidenotto jatkuu

From Nuclear Heritage
Revision as of 00:03, 11 January 2014 by Falk (talk | contribs) (Created page with "'''Tiedote 10.1.2014/Stop Talvivaara''' '''''Kansalaisten näytteidenotto jatkuu''''' == <big><big>Tilanne Talvivaarassa on hälyttävä</big></big> == Stop Talvivaara- liik...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 10.1.2014/Stop Talvivaara


Kansalaisten näytteidenotto jatkuu

Tilanne Talvivaarassa on hälyttävä

Stop Talvivaara- liike on jatkanut maastohavainnointia. Vuoden ensimmäinen tarkastusretki tehtiin 4.1.2014. Kävimme ottamassa näytteet kaivoksen Lumijokeen tulevasta juoksutusojasta. Juoksutusojan vesinäytteen sähkönjohtavuus 247 mS/m Muutamaa kilometria alempana Lumijoen sillalla sähkönjohtavuus oli laimentumisen vuoksi alempi noin 70 mS/m.

Toisella tarkastuskäynnillä 9.1.2014 Lumijoen sillalla mitattu sähkönjohtavuus oli liki kolminkertainen aiempaan eli 178mS/m.

  • Tämä kertoo että alavirtaan tulee ihan tuhtia tavaraa jossa on sekä sulfaatteja että metalleja, arvioi Pekka Rönkkö, joka oli torstaina 9.1. ottamassa näytteitä.

Myös yli kymmeneen noussut ph kertoo, että kaivokselta lasketaan nyt raskasta kuormitusta. Selitykseksi on kerrottu ongelmia lipeän kanssa.

  • Selitykset eivät vakuuta. Näyttää yksinkertaisesti siltä, että kaivosalue tuottaa sellaisia määriä jätevettä, että niiden hallinta on mahdotonta, tiivistää iisalmelainen Reino Rönkkö kriittisen tilanteen.

Ensimmäisen katselmuksen aikana yhtiön vartijat pysäyttivät ryhmän ja totesimme heille, ettei alueella ole minkäänlaisia kieltomerkkejä. Totesimme yhtiön turvallisuuspäällikölle, että laki vaarallisten aineiden säilyttämisestä edellyttäisi sekä aidat että varoituskyltit pahiten saastuneille alueille. Nyt sekä ihmisillä että eläimillä on vapaa pääsy mm Ylä-Lumijärveen ja maapohjaisiin varoaltaisiin, jotka ovat käytönnössä ongelmajätteiden varastoaltaita.

Katso videot:
Missä on raja - katselmus 4.1.2014

Lumijoen vesi vihreää -katselmus 9.1.2014 saadaan nettiin parin tunnin päästä

Tiedote luettavissa päivitettynä kotisivulla www.stoptalvivaara.org n klo 18.00

Lisätietoja:


Maastoraportti 9.1.2014 Lumijoen ja Kivijoen reaaliaikaisilla seurantapaikoilla.

  • Lumijoen virtaama arvio 1800 m3/h vesi vaalean vihreää. Virtavassa vedessä PH 9,3. Suvantopaikalla PH 9,9. Sähkönjohtavuus 178 mS/m.
  • Kivijoella tulva. PH 5.6. Sähkönjohtavuus 28 mS/m mittausarvot heikon jäätilanteen vuoksi ns.rantavedestä. Kivijoen mittausarvot puutteelliset.

Lumijoen seurantapaikalle saapui Kainuun-elyn kenttähenkilö tarkistamaan mittalaitteellan reaaliaikaisten toiminnan sekä ottamaan vesinäyteet. Kysyttiin hänen suostumus, jos saisimme seurata hänen työskentelyään myös Kivijoen seurantapaikalla samalla verrata meidän PH ja Säkönjohtavuus mittalaitteiden arvojen tuloksia mittalaitteiden kesken. Mittalaitteiden tulokset oli vertailukelpoiset.

Kainuun sanomissa 8.1.2013 yksikön päällikkö Sari Myllyoja kertoi Kainuun ely-keskuksen keskiviikkoisen tarkastuskäynnin havainnoista. Padossa ei ole havaittu poikkeuksellisia suotoja tai muodonmuutoksia. Ennen vuoden vaihtumista uudelleen alkaneet juoksutukset jatkuvat siten, että Vuoksen vesistön suuntaan juoksee keskimäärin 700–750 kuutiota tunnissa. Lumijoen seurantapaikan tilanne 9.1.2014 veden virtausarvio 500-600 L/sek = 1800 kuutiota tunnissa PH arvo suvantovedessä 9.9,virtaavassa PH 9.3

Kainuun Sanomissa 9.9.2014 Ympäristöpäällikö Hillan mukaan pH:n nousu johtui suojasäistä. Kortelammen vedet laimenivat sulamisvesistä, jolloin kalkin vaikutus voimistui nostaen pH-arvoa. Hillan mukaan patoaltaalta lähtevän veden PH alle 10 tasolla.

Kansalaisen kysymys patoaltaalta juoksutettavan veden todellinen määrä ja PH pitoisuus: Kortelammen patoaltaalta juoksutus 700-750 kuutiota tunissa. Lumijoen seurantapaikalla virtaus n.1800 kuutiota tunissa PH pitoisuus edelleen yli 10 tasolla. 10.9.2014 Lumijoen reaaliaikasien mittalaitteen mukaan PH sekä sähkönjohtavuus nousussa. PH 10.36 sähkönjohtavuus 186mS/m Kivijoen seurantalaitteen häiriötila ei ole korjautunut vaihdetulla akulla.

Hannu Hyvönen
Reino Rönkkö
Pekka Rönkkö


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.