PR:Kansalaisten näytteenotto jatkuu

From Nuclear Heritage
Revision as of 18:16, 12 February 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Kansalaisten näytteenotto jatkuu": Spamschutz (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Uutissähke 12.2.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/uutissahke12022013.html


Saastejuoksutus huuhtoo vesistöjen pohjista sakat järviin

Kansalaisten näytteenotto jatkuu

Stop Talvivaara ja Kainuun luonnonsuojelupiiri toimittivat tänään kaksi vesinäytettä Kainuun ELY-keskukselle. Viime hetkellä havaittiin, ennen yhtiön suuria jätevesipäästöjä, että ELY ei ole huolehtinut tehtävistään:

 • ennen huuhtelua ei ole tehty toimia jotka estäisivät pohjasakkojen kulkeutumisen järviin
 • mittaustietoja virtavesien metallisakoista ei ole
 • "normaalit", viime kausina lasketut jätevedet ovat muuttaneet puropohjia tumman sakan peittämiksi
 • virallinen pohjasakkojen mittaaminen alkaa myöhässä, vasta kesken juoksutusten!


Valvoja ei ole tilanteen tasalla yhteishaitoista

ELY päätti juoksutuksen sallimisesta 12.2. ELY:n perustelut välittömästi alkavalle juoksutukselle ovat ristiriitaiset. Kyse ei ole vesien kertymisestä, vaan siitä, että yhtiö on ahneesti pumpannut prosessiin ja kaivospiirille vesiä. Lisäksi, kun prosessi ei toimi, vesiä kertyy liikaa. Talvivaaran prosessien kehittely on kesken ja näin ollen se ei ole kyennyt täyttämään nykyistä lupaa. Tilapäiset suolapulssit ovat tappaneet jokien ja Kivijärven pohjat.

Ristiriitaista on myös se, että "Jäteveden on laadultaan noudatettava metallipitoisuuksien osalta ympäristöluvan lupamääräysten ehtoja." Jos siis noudatetaan ympäristöluparajoja niin siten ei esim. uraania saa olla mukana yhtään. Sen noudattaminen ei ole enää mahdollista, jos jätevesiä johdetaan luontoon.


Pintavedetkin oudon tummia

Juoksutusvesistä havaittin jo "normaalitilanteessa" hyvin suuria sakkautumia. Siksi Suomen ympäristökeskuksen on julkaistava välittömästi tiedot marraskuun ja sen jälkeisen ajan raskasmetallipäästöistä ja niiden yhteishaitoista.

SYKE kertoi marraskuussa, kolme kuukautta sitten, että usean ihmisen voimin paneudutaan asiaan.

 • Tilanne on täysin edesvastuuton, ennen päätöksiä pitää olla maastotietoja, painottaa dokumentaristi Hannu Hyvönen.

Hän hämmästelee miksi ELY ei puuttunut uraaniasiaan, kun STUK niin vaati. Saastutuslupa moninketaistaa uraanipäästöt ja raskasmetallikuormituksen.

STUK:in lausunto löytyy päätösdokumentista:

Kainuun luonnonsuojelupiirin Janne Kumpulainen korostaa, että ELY:n päätös ei koske vain vesialtaiden tyhjentämistä - nyt järviluontoa saastuttavat metallisakatkin, ja monet myrkyt, joita ei pitäisi päästä luontoon ollenkaan. Eikö kukaan huomaa, että nyt päästetään kipsisakka-altaiden myrkkyjä - niitä samoja saasteita, joita marraskuussa yritettiin torjua.


Lisätietoja:

 • Hannu Hyvönen, +358 442003654
 • Antti Lankinen, +358 405945622
 • Janne Kumpulainen, SLL-Kainuu, toiminnanjohtaja +358 50-4484 710, +358 50-552 4426

Tapahtuman vaiheista tarkemmin:

 • Iisalmen luonnonystävien verkkosivuilla
 • Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla
 • Suomen Luonnon blogissa

TAUSTOITUS:
Yhtiön tiedotteesta käy ilmi karu tilanne. Valvova viranomainen ELY-keskus sallii Talvivaaran johtaa Vuoksen ja Oulujoen vesistöön neutraloituja jätevesiä yhteensä 1,8 miljoonaa kuutiometriä kummallekin vesistöalueelle 30.6.2013 mennessä. Päätöksen l i s ä k s i Talvivaara aikoo johtaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä tällä hetkellä avolouhoksessa olevia vesiä louhoksen viereiseen Kuusilampeen sekä päästää nykyisen ympäristölupansa puitteissa luontoon puhdistettuna 1,3 miljoonaa kuutiota vettä. Lähde:

Koska yhtiö ilmoitti aloittavansa välittömästi vesien poisjohtamisen välittömästi SLL on valittanut ELY-keskuksen päätöksestä Vaasan Hallinto-oikeuteen.

Lopullisiin päästömääriin toivotaan varsinaisen lupaviranomaisen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston(PSAVI) kantaa. PSAVI ei ole saanut vielä yhtiön hakemusta tästä uudesta, helmikuun tilanteesta. PSAVI:n ratkaisu ottaisi luultavasti kantaa, voidaanko jätevesien päästämislupa myöntää nopeutetulla käsittelyllä, ja muuttamalla nykyisen ympäristöluvan ehtoja tältä osin.