PR:Kaivosbuumista vaaliteema - Kaivoslähetystölle lupaus eduskuntakeskustelusta

From Nuclear Heritage
Revision as of 12:51, 31 October 2014 by Falk (talk | contribs) (Created page with "Hyvä toimitus Viime viikon torstaina ja perjantaina maan eri kaivoskriittiset ryhmät kokoontuivat Helsingissä. Liikkeiden yhteinen kansalaisvaltuuskunta vieraili eduskunn...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hyvä toimitus

Viime viikon torstaina ja perjantaina maan eri kaivoskriittiset ryhmät kokoontuivat Helsingissä. Liikkeiden yhteinen kansalaisvaltuuskunta vieraili eduskunnassa tostaina, jonka jälkeen oli vielä kaivostilannetta hahmottava seminaari eduskunnassa. Perjantaina kaivosasia oli vielä esillä suurmielenosoituksessa rauhan ja ympäristön puolesta.

Maakuntien väki oli tyytyväinen eduskuntaryhmiltä saatuun vastaanottoon ja erityisesti lähetystölle luvattu eduskuntakeskustelun käynnistäminen kaivospolitiikasta lämmitti osallistujien mieltä.

Kaivoslähetystön puolesta toivomme, että asiaamme noteerataan myös julkisuudessa.

Ohessa eduskuntaryhmille luovutetty yhteinen muistio kaivostilanteesta.

terv

Sami Maaranen
tiedottaja
Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Tiedote 30.10.2014 /Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Kaivosbuumista vaaliteema

Kaivoslähetystölle lupaus eduskuntakeskustelusta

Eri maakuntien kaivoskriittisiä liikkeitä edustava kansalaisvaltuuskunta vieraili viime viikon torstaina (23.10.2014) eduskunnassa. Aloite tapaamiseen oli tullut Kaavin rikastamohanketta vastustavalta EI Kaavivaaraa -liikkeltä. Tilaisuuden isäntänä eduskuntatalon puolesta oli Keskustan kansanedustaja Markku Rossi. Paikalla olivat lisäksi SDP:n, Perussuomalaisten, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien edustajat.

Liikkeiden edustajat luovuttivat eduskuntaryhmille yhteisen kaivosmuistion, jossa nostetaan esiin kaivostilanteen ongelmakohtia ja esitetään ratkaisuehdotuksia.


  • Olemme liikkeellä rakentavassa yhteistyön hengessä, sanoi Janne Kumpulainen joka edusti delegaatiossa Kainuun Luonnonsuojelupiiriä.
  • Vesistöjen suojelu on asia joka puhuttaa ja yhdistää ihmisiä kaikissa maakunnissa ja yli puoluerajojen.

Lähetystön koollekutsujana toiminut rovasti Raili Komulainen vetosi kansanedustajiin parlamentaarisen kaivoskeskustelun puolesta ja ehdotti aiheesta yleiskeskustelua eduskunnassa.

Aloite sai kannatusta iltapäivällä Markku Rossi kertoi, että lähetystön vastaanottaneet kansanedustajat vievät asiaa yhdessä eteenpäin. Aloitteen tekijä tervehti vastaanottoa tyytyväisenä.

  • Nyt on aika keskustella kaivospolitiikasta ja vesistöjen tulevaisuudesta myös eduskunnan tasolla, sanoi Komulainen


Parlamentaarikot ottivat kantaa kaivoksiin, TTIP-sopimukseen ja Natoon

Kaivosasia oli esillä myös perjantaina 24.10.2014 järjestetyssä suurmielenosoituksessa rauhan ja ympäristön puolesta, joka kokosi yli 500 osallistujaa marssille ja eduskuntatalon eteen.

Kansanedustaja Ville Niinistö vaati paikallisille ihmisille valtaa elinympäristönsä kaivoshankkeisiin.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki arvosteli hallituksen normienpurkutalkoita ja piti ympäristönsuojelua yhtenä alueena missä vapaaehtoisuus ei riitä vaan tarvitaan myös normeja. Arhinmäki vaati TTIP -neuvottelujen keskeyttämistä ja torjui ajatuksen Nato-jäsenyydestä.

Vas-ryhmän kansanedustaja Jyrki Yrttiaho näki menossa olevan militarisoinnin ja asehankinnat paitsi tuhlauksena myös keinona kytkeä Suomi osaksi Naton sotavoimia.

Keskustan Kimmo Tiilikainen jarrutteli kaivosboomia ja peräsi malttia maan mineraalien hyödyntämisessä. -Ne eivät siellä pilaannu ja kannattaa odottaa niinkauan että osataan hyödyntää malmiot ilman suuria haittoja.

Uhanalaisen alkutuotannon edustajana mielenosoituksessa puhui myös Raili Eskelinen, vieremäläinen maidontuottaja. -Toivon, että tärkeät ravinnontuotantoalueet pidetään lähtökohtaisesti kaivostoiminnasta vapaana, sanoi Eskelinen, joka on ehdottanut kaivosvapaan elintarvikealueen perustamista Ylä-Savoon.


Lisätietoja

  • Janne Kumpulainen, Kainuun Luonnonsuojelupiiri, puh. +358 504484710
  • Raili Komulainen, p. +358 405510129

Videolinkit: