PR:Jokamiehenoikeuksien rajoitus ei ole perusteltua

From Nuclear Heritage
Revision as of 17:59, 20 December 2013 by Falk (talk | contribs) (Created page with "'''Stop Talvivaara 20.12.2013''' '''''Jokamiehen oikeuksien loukkaamiselle ei perusteita''''' == <big><big>Kielletyt vyöhykkeet kaivosten ympärillä vaarantavat ympärist...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Stop Talvivaara 20.12.2013


Jokamiehen oikeuksien loukkaamiselle ei perusteita

Kielletyt vyöhykkeet kaivosten ympärillä vaarantavat ympäristöturvallisuutta

Sisäasiainministeriö on Talvivaaran kaivosyhtiön aloitteesta sisällyttänyt uuteen asetukseen kulkurajoitetuista alueista presidentin linnan ja Olkiluodon ydinvoimalan lähiympäristöjen lisäksi myös koko Talvivaaran yhtiön kaivospiirin. Jopa 50 km2:n suuruinen valtava metsäalue on poistettu jokamiehen oikeuksien piiristä Savon ja Kainuun rajalla.

Stop Talvivaara liikkeen mielestä tämä historiallinen yritys kaapata jokamiehenoikeuksia suuryhtiöille on torjuttava.

  • Meitä paikallisia ihmisiä ei ole kuultu asiassa ollenkaan. Emme voi pitää tätä kieltoa pätevänä, sanoo kansalaistarkkailuun tiivisti osallistunut vapaa-ajankalastaja Reino Rönkkö Sonkajärveltä.

Kiista kaivospiirin alueen kulkuoikeuksista puhkesi keväällä 2012 kun Hannu Hyvönen, Sampsa Oinaala ja Tommi Taipale kuvasivat liuosaltaalla kuolleita lintuja.


Yhtiö uhkasi suurilla korvauksilla luvattomasta tunkeutumisesta ja kuvauksista, mutta hävisi asian Kajaanin käräjäoikeudessa 31.1.2013 Päätöksen nojalla jokamiehenoikeudet pätevät kaikkialla muualla paitsi itse aidatulla operatiivisella kaivosalueella rakennusten ja työmaiden lähellä. Kts: http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote12022013-syytehylattiin.html

  • Yhtiö oli salannut keväiset lintukuolemat usean vuoden ajan ja vasta julkisuus herätti toimintaan. Jos asetus olisi ollut voimassa meillä ei olisi ollut oikeutta kuvata ilmeistä luonnonsuojelu- ja kemikaalilain rikosta ja lupaehtojen rikkomusta, sanoo dokumentaristi Hannu Hyvönen.
  • Tosin maaeläinten pääsyä myrkyllisille altaille ei ole lupauksista huolimatta vieläkään estetty. Olemme kuulleet että viime kesänä kipsisakka-altaaseen on päässyt hirvi, joka lopetettiin.

Marraskuun kipsisakka-altaan vuodon jälkeen kaivosyhtiö vähätteli saastuneen alueen määrää ja mittakaava alkoi paljastua vasta Stop Talvivaara- liikkeen maastokäyntien ja kansalaisvalvonnan kautta.

  • Ilman paikallisten ihmisten seurantaa ja dokumentointia emme olisi saaneet julkisuuteen kuvaa kipsisakka-altaan mönjäpäästöistä Ylä-Lumijärvellä, Lumijoessa ja Lumijoensuussa. Aiheutettuja vaurioita on johdonmukaisesti vähätelty, sanoo Kainuun Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen. -Tällainen oman elinympäristönsä seuranta- ja valvonta on asia, jota valtion tulisi tukea, ei kieltää.

Tiedote 6.11.2012 Talvivaara estää median pääsyn alueelleen

Tiedote 18.7.2013 Talvivaara vähättelee saastunnan määrää


Talvivaara - vaaravyöhyke?

Stop Talvivaara -liike myöntää myrkkyihin liittyvän turvallisuusongelman sekä kaivospiirin alueella ja sen ulkopuolella. Talvivaaran kaivos on keskellä raskaasti saastuneita maa- ja vesialueita. Erityisesti kipsisakka-altaasta vuotaneet päästöt varoaltaissa ja lähivesistöissä ovat terveysriski.

  • Tilanteen parantamiseksi ei kuitenkaan tule estää kansalaisten näytteidenottoa ja tarkkailua, vaan pyrkiä aitauksin ja varoituskyltein estämään ihmisten ja eläinten pääsy näille alueille, sanoo kaivospiirin sisällä useasti kuvannut Hyvönen. -Nähdäkseni kaivosyhtiö rikkoo edelleen kemikaalilainsäändätöä pitäessään suuria myrkkyaltaita ilman aitauksia ja varoituskylttejä. Jos käyn kuvaamassa tämän laiminlyönnin saanko nyt siitä sakot?

Stop Talvivaara- kansanliike aikoo jatkaa alueen ympäristötarkkailua uudesta asetuksesta huolimatta.

  • Lähdemme siitä, että kaivos on se joka on tunkeutuja meidän kotiseutualueellamme ja meillä on oikeus seurata sen toimintaa ja vaikutuksia. Toivomme, että saamme tähän työrauhan sekä poliisilta että kaivosyhtiöltä, sanoo Hannu Hyvönen.


Lisätietoja:

Kartta: