PR:Je po volbách a ministr Brabec vlepil obcím políček

From Nuclear Heritage
Revision as of 10:40, 14 November 2017 by Tesla (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 10. listopadu 2017
http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/press

Je po volbách a ministr Brabec vlepil obcím políček

Obce sdružené v Platformě se budou bránit

Ministr životního prostředí Richard Brabec překvapivě vrátil do života průzkumná území pro geologické práce pro vyhledávání hlubinného úložiště jaderného odpadu na lokalitách Březový potok (blízko Horažďovic), Čertovka (u Lubence), Čihadlo (u Lodhéřova na Jindřichohradecku) a Magdaléna (u Jistebnice na Táborsku). O osudu zbývajících tří průzkumných území z Vysočiny bude rozhodnuto později.

Ministr zrušil dřívější rozhodnutí svého ministerstva [1] a prohlásil, že se má opět rozhodovat o prodloužení doby platnosti průzkumných území, ačkoliv jejich platnost skončila na konci roku 2016 [2]. To je v naprostém rozporu se zákonem. Jde o další z chaotických kroků státní správy v přípravě této strategické a citlivé stavby za více než sto miliard korun. Ministr se tímto krokem pokouší velmi nešťastně napravit předchozí nedbalost úředníků Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), kteří nestihli provést průzkumy v původně plánovaném termínu, ani včas zajistit prodloužení platnosti rozhodnutí, které průzkumy umožnují. Důsledky tohoto chaotického postupu pak odnášejí samosprávy ve vytipovaných lokalitách.

SÚRAO mezitím začala tvrdit, že k provedení plánovaných geologických prací vlastně průzkumná území nepotřebuje a původně plánované práce začala s tichým souhlasem Ministerstva životního prostředí (MŽP) uskutečňovat jako výzkum, k němuž průzkumná území nejsou potřebná.

Na náš podnět MŽP provedlo v červnu letošního roku kontrolu činnosti SÚRAO, která měla vyjasnit správnost postupu SÚRAO. Do této doby není výsledek znám, ministr Brabec neodpověděl ani na otevřený dopis Platformy proti úložišti hlubinného odpadu z 16. října urgující tuto záležitost. [3]

Městský soud v Praze dodnes nerozhodl o žalobách 18 obcí a 6 spolků, které napadly nezákonnost vlastního stanovení průzkumných území v roce 2015. Obce i spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti jsou přesto připraveny v i v případě prodloužení platnosti průzkumných území použít všechny dostupné právní prostředky k obraně zájmů obyvatel dotčených území.

Petr Nohava, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Je to jen další políček obcím. A jeho vzkaz je zřejmý – žádná pravidla neplatí. Stát ztrácí poslední zbytky důvěryhodnost a celý proces začíná připomínat frašku.“

Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., doplnil: „Postup ministerstva se z právního hlediska těžko chápe. Stejně jako nelze oživovat mrtvoly, nelze prodlužovat rozhodnutí, jejichž platnost vypršela.“

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 35 členů (23 obcí a měst a 12 spolků) za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. http://www.platformaprotiulozisti.cz/

Další informace mohou poskytnout:


 1. Rozhodnutí Ministra životního prostředí o rozkladu Správy úložišť radioaktivních odpadů pro lokalitu Březový potok ze 7. 11. 2017: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/rozhodnuti-listopad-2017-bp.html
 2. Pro orientaci připomínáme základní milníky povolování průzkumných území na příkladu lokality Březový potok
  • 18. 10. 2013 – MŽP na žádost SÚRAO zahajuje řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Březový potok
  • 16. 10. 2014 – MŽP stanovilo průzkumné území Březový potok s platností do 31. 12. 2016
  • 25. 8. 2015 - ministr Richard Brabec odmítl rozklady obcí a spolku Calla a potvrdil rozhodnutí MŽP
  • 23. 10. 2015 – Sedm obcí a měst z lokality podává žalobu na rozhodnutí ministra Brabce – dodnes nerozhodnuta
  • 7. 12. 2016 - SÚRAO požádalo o prodloužení doby platnosti průzkumného území o 24 měsíců od doby platnosti nového rozhodnutí
  • 31. 12. 2016 – končí platnost stanoveného průzkumného území
  • 24. 2. 2017 - MŽP zastavuje řízení o prodloužení platnosti, protože průzkumné území již neplatí
  • 15. 3. 2017 – SÚRAO podává rozklad vůči zastavení řízení
  • 7. 11. 2017 – ministr Richard Brabec přitakává rozkladu a ruší rozhodnutí MŽP o zastavení řízení o prodloužení doby platnosti
  Veškerá rozhodnutí MŽP a právní kroky obcí a spolků jsou uvedeny na webu http://www.nechcemeuloziste.cz/ vždy u každé lokality v sekci „Právní stav“. U zmíněné lokality Březový potok: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/brezovy-potok/pravni-stav-brez/
 3. Otevřený dopis Platformy ministrovi životního prostředí Brabcovi z 16. 10. 2017 - http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/kryje-ministerstvo-zivotniho-prostredi-postup-spravy-ulozist/_files/otevreny-dopis-brabec-171016.pdf
 4. 4.0 4.1 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").