PR:Internationell seglats tog ställning vid Oskarshamns kärnkraftverk: Antikärnkraftsturné utmanar atomkraften i östersjöregionen

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Pressmeddelande
Fredag den 31 augusti 2012
- för omedelbar publicering –

Internationell seglats tog ställning vid Oskarshamns kärnkraftverk:

Antikärnkraftsturné utmanar atomkraften i östersjöregionen

Oskarshamn/Ösersjön fredag den 31 augusti. Idag tog en internationell antikärnkraftsgrupp ställning mot de svenska planerna på att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Med budskapet "Energy Turn NOW!" på sina segel anlände aktivisterna i ett segelfartyg vid kärnkraftverket i Oskarshamn. Dekorerat med antikärnkraftssymboler, ställde sig aktivistskeppet i viken mitt emot kraftverket. Oskarshamn är också en temporär förvaringsplats för högaktivt kärnavfall.

Katastrofen i Fukoshima för ett och ett halvt år sedan till trots, insisterar svenska politiker på att förlänga det dödliga hotet från kärnkraften, och vill till och med bygga nya reaktorer, vilket skulle öka riskerna. Sverige är redan idag den största källan till radioaktiva föroreningar i Östersjön. Denna information kommer från Helsinki-kommisionen, en grupp forskare från länder runt Östersjön. Antikärnkraftsgruppen förbereder en analys av föroreningsnivån i havet utanför kärnkraftverket. Att förlänge reaktorernas livstid eller till och med bygga nya innebär en ökad strålningseffekt på Östersjön.

"Vi ville göra en markering mot de svenska kärnkraftslobbyisternas politik, som leder till ett ökat atomhot i Sverige", säger Falk Beyer, en av de som organiserat antikärnkrafts-seglatsen. "I hamnstäderna längs den svenska kusten mellan Stockholm och Oskarshamn har vi upplevt att en stor del av det svenska folket faktiskt motsätter sig kärnkraft. Vår internationella kampanj med aktivister från Sverige, Tyskland, Polen, Litauen, Belarus och Ryssland har för avsikt att stödja antikärnkraftskampen i Sverige och andra länder runt Östersjön. Vi vill sprida information om de enorma riskerna med kärnkraft och framhäva alternativen – den stora potentialen att spara energi och kapaciteten hos förnyelsebara energikällor – för allmänheten."

Oskarshamns kärnkraftverk förorenar Östersjön med radioaktiva partiklar från avfalls- och kylvatten. Aktivisterna uppmärksammade att vattnet var otroligt varmt nära Oskarshamns kärnkraftverk. Detta har en negative inverkan på flora och fauna i Östersjön, och specifikt ekosystemen i området nära kraftverket. Utöver föroreningar i form av värme och radioaktivitet, innebär den temporära förvaringen för högnivåkärnavfall en stor risk för radioaktiva utsläpp i Östersjön.

Kampanjen "Go. NETwork. ACTogether – For an international energy-change and a nuclear-free world!" är en internationell antikärnkraftsseglats som startade i Stockholm den 26e augusti och pågår till den 9e september. Skeppet reser söderut längs den svenska kusten till Tyskland och centrallagret för kärnavfall ZLN (Zwischenlager Nord) där GDR Greifswalds kärnkraftverk tidigare legat. I varje hamn där skeppet lagt till har aktioner, film på skeppets segel eller andra aktiviteter ägt rum för att sprida budskapet om kärnkraftens risker och alternativ.

Ikväll anländer antikärnkraftsseglatsen till Oskarshamn. Vid niotiden kommer en dokumentär om problemen med Skandinaviens koncept för slutförvaring att visas på seglen. På lördag den 1a september kl 14.00 kommer en färgsprakande gatufestival starta i hamnen brevid Oskarshamns sjöfartsmuseum. Detta kombineras med öppet hus på skeppet där allmänheten bjuds in för att besöka skeppet, diskutera, ta en kaka och se utställningen om antikärnkraftsaktioner runt Östersjön som finns ombord. Vid fyra hålls en föreläsning om “Kärnavfallsförvaringskatastrof i Tyskland“ på skeppet. Den visar de misslyckade slutförvaringskoncepten i Tyskland, och pekar på de olösbara utmaningar som finns för ett långsiktigt förvar av kärnavfall.

Uppdaterad information finns på seglatsens blogg: http://gonetact.wordpress.com

Kära redigerare!
Kontakta (på engelska, tack!) Falk Beyer (+49 177 7073531, falk AT nuclear-heritage.net[1]) eller Kai Mueller (+46 7202 15868, kai.mueller.gpn AT gmail.com[1]) för intervjuer och bakgrundsinformation. Vi hjälper dig gärna med foton och annat material.

Du kan också titta på seglatsens blogg: http://gonetact.wordpress.com eller ladda ner projektets bilder från https://www.dropbox.com/sh/2u7ogykw6uxa4vj/xpfl0LCJc1.


--

Nuclear Heritage Network
Ortsteil Mannsdorf
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

WebSite: http://nuclear-heritage.net
E-Mail: contact AT nuclear-heritage.net[1]

Phone: +49 3431 5894177

This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.

  1. 1.0 1.1 1.2 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.