PR:En atomkraftkatastrofe ville forgifte hele Østersøregionen

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


pressemeddelelse
Onsdag, 12 marts, 2014
- Til øjeblikkelig offentliggørelse -


Fukushima 3/11 en påmindelse:

En atomkraftkatastrofe ville forgifte hele Østersøregionen

Østersøen - Den tredje årsdag for katastrofen i Fukushima, der begyndte den 11. marts 2011, minder os om den trussel atomkraft udgør for mennesker og miljø i Østersøregionen. En lignende ulykke på et af ​de seks igangværende atomkraftværker (5 flere atomkraftværker er i støbeskeen) ville forårsage radioaktiv forurening i hele området omkring Østersøen. Katastrofen den 3/11 i Fukushima illustrerede den allestedsnærværende risiko ved en atomkraftfacilitet selv i et højteknologisk vestligt land. Østersøen ville som det forbindende vandområde distribuere stråling til alle de ni direkte nabolande og akkumulere strålingen i dette område. Simuleringer af mulige katastrofer i en af ​​de eksisterende reaktorer understreger den høje sandsynlighed for, at det radioaktive røg ville forurene alle lande i Østersøregionen.

"En alvorlig ulykke kan ske i enhver atomreaktor - det er hvad Fukushima-katastrofen har lært os. Selv om nødsystemet fungerer som det skal, som det var tilfældet i Fukushima i begyndelsen af katastrofen, kan vises omstændigheder føre til en nedsmeltning eller andre scenarier med frigivelse af dødbringende radioaktivt materiale til følge," siger den tyske aktivist Hanna Poddig. "Skulle det ske i Østersøområdet, ville vandet have et endnu højere forureningsniveau end i Japan på grund af den minimale vandudveksling med Atlanterhavet. Stråling ville blive koncentreret i Østersøen. I stedet for at fremme nye reaktorer og levetidsforlængelser, skal de værker der er i drift lukkes straks!"

I Fukushima førte en række eksplosioner til nedsmeltningen af tre reaktorkerner og store udledninger af stråling til luft, grundvand og til Stillehavet, dette tilsammen dannede den største atomkatastrofe på et atomkraftværk nogensinde. Den 11. marts kl. 02:47 lokal japansk tid startede den hidtil største atomkraftkatastrofe med et stort østjapansk jordskælv. Alle reaktorerne på Fukushima Daiichi-værket slog fra som reaktion på naturkatastrofen. Et par timer senere, da høje tsunamibølger ramte og skyllede over atomkraftværkets beskyttelsesvægge og ødelagde dele af nødsystemet, var reaktorerne allerede offline. Selvom sikkerhedssystemerne op til dette punkt stort set havde fungeret korrekt, opstod der i løbet af de næste dage en dramatisk serie af eksplosioner. Enorme mængder af radioaktivitet blev frigivet, og næsten alle strålings målestationer på den nordlige halvkugle rejste alarm i løbet af de følgende uger. Frem til i dag har hverken myndigheder eller operatører konkret kendskab til alle detaljerne i omstændighederne ved ulykken, ligesom det er uvist hvor de smeltede reaktorkerner befinder sig.

Det østrigske "FlexRisk" værktøj til at estimere effekten af ​​alvorlige ulykker i europæiske atomreaktorer visualiserer de trusler som reaktorerne i Finland, Sverige og Rusland udgør for alle tilstødende lande i Østersøen. Den simulerer et stort antal forskellige vejrforhold og forskellige scenarier for radioaktive isotopudslip efter et større uheld. FlexRisk kort illustrerer strålingsdoser og risici der påføres de europæiske lande efter en sådan katastrofe i en af ​​reaktorerne. En simpel webformular giver adgang til et antal simuleringer: http://flexrisk.boku.ac.at/en/evaluation.phtml#form

Den fremskredne alder på de igangværende reaktorer udgør en yderligere trussel. I Et Greenpeace-studie offentliggjort i sidste uge, "Lifetime extension of ageing nuclear power plants: Entering a new era of risk", viser at atomkraftanlæggendes høje alder fører til stigende risiko for fejl og ulykker. Tre reaktorer i Østersøregionen havde allerede overskredet deres oprindelige tekniske levetid på treårsdagen for Fukushima- katastrofen den 11 marts. To andre reaktorer var mindre end tre år fra deres oprindelige tekniske levetid . Én reaktor i Østersøen ( Oskarshamn 1 ) er ældre end 40 år og fem andre er mellem 35 og 40 år gamle. Adskillige af reaktorerne omkring Østersøen har fået licens til levetidsforlængelse på 50 eller 60 års drift, samtidig med at en aggressiv kapacitetsforøgelse (f.eks Olkiluoto med 33%), til dels øger risikoen for ulykker. Flere detaljer er beskrevet i Greenpeace-studiet: http://out-of-age.eu

"En ulykke i en atomkraftfacilitet kan ske når som helst. Atomkraftteknologien er ikke sikker, hvilket de hundredvis af hændelser og ulykker der hvert år rapporteres af operatørerne tydeligt indikerer. På trods af specialtræning laver personalet på disse farlige værker ikke desto mindre fejl der til tider fører til alvorlige situationer. Udover den meget farlige teknologi og truslen fra medarbejdernes potentielle fejlbehandling kan uforudsigelige situationer ske som vist ved Fukushima-katastrofen. Reaktorerne i Østersøområdet er baseret på forældet design, der er flere årtier gammelt, denne aldring udgør en yderligere trussel mod mennesker og miljø."

"ATOMIC BALTIC" er et netværk/projekt af anti-atomkraftgrupper og aktivister i Østersøområdet, herunder også organisationer der støtter med viden, erfaringer og netværk fra Østrig og Holland. Netværkets vigtigste mål er at styrke det lokale anti-atomkraftkamp omkring Østersøen ved at forbinde aktivister, opstarte nye initiativer og støtte kampagner mod atomkraftindustrien. ATOMIC BALTIC netværket/projektet skaber en platform for udveksling herunder internetværktøjer, kontinuerlige Skype-konferencer og arbejdsmøder hver anden måned.

Detaljerede oplysninger om netværket/projektet og den internationale sommerlejr samt opdateringer er tilgængelige online: http://AtomicBaltic.nuclear-heritage.net


Til journalister og redaktører: Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, for interviews eller baggrundsinformation og for at anmode om fotomateriale fra anti-atomkraftaktioner i Østersøregionen via fastnet telefon +49 3431 5894177 eller per e-mail til media AT nuclear-heritage DOT net[1].Du kan også se på hjemmesiden for "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" netværket/projektet: http://atomicbaltic.nuclear-heritage.net

Medie Kontaktpersoner:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

website: http://nuclear-heritage.net
email: contact AT nuclear-heritage DOT net[1]

phone: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(available only during office hours)

Jabber/XMPP: network.office - domain: jabber.ccc.de
(available only during office hours)

opening hours: Wednesdays at 2-4 PM CET


This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.


  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").