PR:Den proti úložišti - 18. dubna 2015

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Společné tiskové prohlášení organizujících obcí a spolků ze dne 15. dubna 2015
http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2015&php=tz150415.php

Den proti úložišti - 18. dubna 2015

V sobotu 18. dubna 2015 se na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, koncerty a další akce.

UNESCO tento den vyhlásilo mezinárodním dnem památek a sídel. Chceme upozornit na to, že plánované úložiště by zásadně změnilo tvář blízkých obcí a stalo by se „památkou“, která přetrvá navždy.

Současně si připomínáme, že jen o týden později uplyne 29 let od největší jaderné katastrofy - havárie v Černobylu, jejíž následky ponese ještě mnoho dalších generací.

Jaká je dnes situace v České republice? Stát, zastoupený Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), upřednostňuje trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva. Označil celkem sedm lokalit, kde by mohlo být vybudováno hlubinné úložiště, a připravuje jejich průzkum. Většina obyvatel dotčených obcí však s tímto postupem nesouhlasí. Důvody lze shrnout do dvou bodů:

  1. Stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště.O zahájení průzkumných prací usiluje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. Přijetí návrhu zákona, který by postavení obcí posílil na úroveň obvyklou v zahraničí, stát bojkotuje. Na znění návrhu se přitom shodli zástupci samospráv, neziskových organizací, ministerstev i odborníci z oblasti práva, sociologie a jaderné bezpečnosti.
  2. Stát postupuje nekoncepčně. Nejsou jasně stanovena kritéria výběru vhodného místa pro úložiště a není tedy jasné, jak by měly plánované průzkumné práce přispět k vyřazení některých lokalit. Stát také navrhuje budování dalších jaderných reaktorů - a tím i zvyšování množství vyhořelého jaderného paliva - bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak problém radioaktivního odpadu vyřešit. Trvalým uložením odpadu do země bez možnosti vyjmutí připravuje stát budoucí generace o možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení.

Každá lokalita je specifická, proto každý z organizátorů přizpůsobuje podobu protestní akce místním podmínkám. Naším společným zájmem je upozornit na problém ukládání vyhořelého jaderného paliva a zahájit celonárodní diskusi, do níž by se zapojili nejen obyvatelé dotčených lokalit, ale i vědci, novináři a široká veřejnost. Přenést důsledky nezodpovědného jednání státu na několik obcí, které nemají zákonnou možnost rozhodování o své budoucnosti ovlivnit, považujeme za nepřijatelné.

Stručný přehled akcí a kontakty na organizátory, kteří Vám podají podrobné informace:

  • Lokalita Březový potok

Štafeta, koncert a setkání s mottem „Nedejme se“ + varovné vyzvánění zvonů + informační stánek na Velikonočním jarmarku v Horažďovicích
Pořádají: Obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, Město Horažďovice a občanské sdružení „Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“
Kontakty:
Petr Klásek Černický, starosta Chanovic, tel.: 606 745 795, e-mail: obec DOT chanovice AT email DOT cz[1]
Jan Vavřička, starosta Pačejova, tel.: 606 794 046, e-mail: starosta AT pacejov DOT cz[1]
František Kába, o.s. Jaderný odpad – děkujeme nechceme!“, tel.: 731 609 596, e-mail: frantisek DOT kaba AT net4gas DOT cz[1]


  • Lokalita Čertovka

Pochod z Blatna přes Lubenec do Libyně + Koncert kapely Václava Pavelky
Pořádají: o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, obec Lubenec a SOS Lubenec
Kontakt:
Jitka Kantová, o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, tel.: 603 818 185, e-mail: skloart AT skloart DOT cz[1]


  • Lokalita Čihadlo

Pochod z Lodhéřova na Čertův kámen
Kontakty:
Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, tel.: 720 578 341, e-mail: p DOT nohava AT gmail DOT com[1]
Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, tel.: 607 711 684, e-mail: leinerzd AT seznam DOT cz[1]


  • Lokalita Horka

Hvězdicový pochod z Hodova, Rudíkova, Budišova, Rohů a Náramče na místo úložiště s kulturním programem
Pořádá: o.s. Zdravý domov Vysočina
Kontakty:
Oldřich Svoboda, o.s. Zdravý domov Vysočina, tel.: 602 788 543, e-mail: oldrich DOT svoboda AT sva DOT cz[1]
Jana Nožičková, o.s. Zdravý domov Vysočina, tel.: 775 009 778, e-mail: jana DOT nozickova AT centrum DOT cz[1]


  • Lokalita Hrádek

Hvězdicový pochod na Čeřínek + koncert „Proletáři všech zemí“ + výstava fotografií ohrožené přírody + výstava kreslených vtipů + večerní koncert Durkheim Dolls, magic rock theater Brno
Pořádá: Obce Hojkov, Rohozná, Nový Rychnov, Milíčov, Cejle, o. s. 2. Alternativa z Dolní Cerekve, o. s. Bezjaderná Vysočina, spolek KUŠ a o. s. Čistá Rohozná
Kontakty:
Jana Vitnerová, o.s. Bezjaderná vysočina, tel.: 775 315 818, e-mail: vitnerova AT seznam DOT cz[1]
Milada Duchanová, starostka Hojkova, tel.: 607 116 535, e-mail: ouhojkov AT tiscali DOT cz[1]
Matěj Kolář, spolek KUŠ, tel.: 776 357 898, e-mail: groban AT seznam DOT cz[1]


  • Lokalita Kraví hora

Pochod z Drahonína a Skalky na Kraví horu, odpolední program v Myslivecké chatě Drahonín
Pořádá: o.s. Nechceme úložiště Kraví hora
Kontakt:
Martin Schenk, o.s. Nechceme úložiště Kraví hora, tel.: 777 646 646, e-mail: martin DOT schenk AT habri DOT cz[1]


  • Lokalita Magdaléna

Pochod „Krajem, kde nebude úložiště“
Pořádá: osadní výbor Makov za podpory města Jistebnice a obcí Nadějkov, Božetice a o.s. Zachovalý kraj
Kontakty:
Marie Šittová, osadní výbor Makov, tel. 776 707 268, e-mail: majasitova AT seznam DOT cz[1]
Olga Černá, o.s. Zachovalý kraj, tel.: 737 166 733, e-mail: olga DOT cerna AT gmail DOT com[1]


Další informace k procesu vyhledávání úložiště může doplnit:


Podrobné informace k jednotlivým akcím i k problematice úložiště získáte na https://www.nechcemeuloziste.cz .


  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").