Olkiluoto Blockade 2010/sv

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
Block2.png

Blockera Olkiluoto!

Lördag 28 augusti 2010

Hand i hand ivrar kärnkraftindustrin och den finska regeringen för mer kärnkraft i Finland. I mitten av april, strax innan Tjernobyl-dagen, offentliggjorde den finska regeringen sitt förslag om att ge tillstånd för uppförandet av två nya reaktorer i Finland.

Vår reaktion på detta ohållbara och ödesdigra förslag är en blockad av kärnkraftverken i Olkiluoto lördag 28 augusti 2010. Genom civil olydnad vill vi manifestera motståndet mot vår regerings ansvarslösa handlande.

När storföretag och regeringar handlar oansvarigt är det vår plikt att protestera och återta makten över vår gemensamma framtid och våra liv. Den 28:e augusti kommer vi att blockera vägarna till Olkiluoto kärnkraftverk genom en mängd olika aktioner - du kan sitta eller ligga på vägen, delta i människokedjan, stöda blockerare eller hitta på ett eget sätt att uttrycka din önskan om en säkrare framtid. Kom med du också! Nu har du chansen att påverka och visa ditt missnöje!

I samband med blockaden ordnas också en picknick vid vägen, informationstillfällen och andra aktioner som klargör att kärnkraften inte är ett alternativ - inte i Finland och inte någon annanstans heller!


Kontakta oss:


Nätverk och organisationer som stöder blockaden

 • Nuclear Free Finland (FIN)
 • Kvinnor Mot Atomkraft (FIN)
 • Jordens vänner Finland (FIN)
 • Kvinnor för Fred (FIN)
 • Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland (FIN)
 • Hyökyaalto / Risingtide Finland (FIN)
 • Klimax Malmö (SE)
 • Baltic Sea Regional Radioactivity Watch (SE)
 • ContrAtom (D)
 • Ydinvoiman Vastainen Toimintaryhmä (FIN)
 • Laka Foundation Amsterdam (NL)
 • WISE Amsterdam (NL)
 • SOFA (Sofortiger Atomausstieg) Münster (D)
 • Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen (D)
 • MegA (Menschen gegen Atomanlagen) (D)
 • Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (D)
 • Uusi Tuuli ry (FIN)
 • AG Schacht Konrad (D)
 • Luonto Liitto (FIN)
 • Anti-Atom-Initiative Greifswald (D)
 • Edelleen Ei ydinvoimaa / No More Nuclear Power (FIN)
 • Emmaus Jokioinen ry (FIN)
 • Lapsi ja luonto -säätiö (FIN)
 • The Nuclear Resister (USA)
 • Nature and Youth (RUS)
 • Ecoperestroika (RUS)
 • Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat) / The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat (SE)
 • Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen / The Swedish Anti-nuclear Movement (SE)
 • Sortir Du Nucleaire (FR)
 • Grup de Cientifics i Tècnics per un Futur No Nuclear / Group of Scientists and Engineers for a Non Nuclear Future (CAT)
 • Dia de la Terra Catalunya / Earth Day Catalonia (CAT)
 • Una Sola Terra / Only One Earth (CAT)
 • Ecodefense (RUS)
 • The Independent Salzburg Platform Against Nuclear Dangers (PLAGE) (AUT)
 • Inicjatywa AntyNuklearna / AntiNuclear Initiative (POL)
 • Green World (RUS)
 • Nuclear Information and Resource Service (NIRS) (USA)
 • Belarusian Antinuclear Campaign (BY)
 • Loviisa-liike / Lovisarörelsen/ The Loviisa Movement (FIN)
 • Atomkraftfreie Zukunft (AUT)
 • Budskab fra græsrødderne / Message from the Grassroots -Network (DK)
 • Ålands Natur och Miljö r.f. (FIN)


Nej till kärnkraft!

Den finska regeringen vill låta bygga två nya reaktorer i Finland: en i Olkiluoto av TVO och en i endera Pyhäjoki eller i Simo i norra Finland av det E.ON-ledda företaget Fennovoima. Platsen för Fennovoimas reaktor är ännu inte bestämd.

 1. Detta kommer att leda till att ännu mer farligt högaktivt avfall produceras trots att det inte finns en enda långsiktigt säker lösning vad gäller hanteringen av det använda kärnbränslet. I själva verket är ett bekräftat säkert "slutförvar" av detta extremt radioaktiva material inte möjlig.
 2. Om vi väljer kärnkraft som infrastrukturell bas vad gäller vår energiproduktion kommer detta att hindra utvecklingen av förnyelsebara energiformer i Finland. Kärnkraften innebär en kortsiktig energipolitik och ett långsiktigt avfallsproblem.
 3. I flertalet nya studier har de kontinuerliga radioaktiva utsläppen från kärnkraftverk kunnat kopplas till en ökning av leukemi, barncancer och andra sjukdomar i reaktorernas närhet.
 4. Sannolikheten för allvarliga olyckor kommer att öka med en utbyggnad av kärntekniska anläggningar men också vad gäller ökade transporter av kärnbränsle och avfall till och från dessa anläggningar.
 5. Ett kärnkraftverk kräver bränsle i form av uran. Uranbrytning är i allmänhet kopplat till exploatering och förtryck av lokalbefolkningen genom att dessa människors levnadsförhållanden totalförstörs av radioaktiva och mycket giftiga slaggprodukter och spill från uranutvinningen.
 6. När vi är beroende av kärnkraft både för energi och politisk status medför detta en militarisering av själva reaktorområdena eftersom dessa är potentiella mål för terrorister.

Kärnkraftindustrin tenderar att dominera de orter där den etablerar sig och gör befolkningen handlingsförlamad i och med att de inte tror sig ha något alternativ. Vi vill stärka varandra i motståndet mot miljöförstöringen, de skadliga hälsoeffekterna och hotet som kärnkraften utgör för framtida generationer.

Nej till nya kärnkraftverk och nej till uranbrytning i Finland eller någon annanstans!
Stäng alla kärntekniska anläggningar nu!
Nej till kärnavfallsdumpar under Östersjön!


Fotnot

 1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.