Difference between revisions of "NukeNews No. 9 - LITHUANIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{NukeNews Template|9}} ************************************************************ * NukeNews #9 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba * ************************...")
 
m (Protected "NukeNews No. 9 - LITHUANIAN": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(No difference)

Revision as of 09:25, 27 May 2013


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #9 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
----------------------------------------------------------------------
Tai yra gan nepaprastas rinkinys naujienų, kurias mes gavome šiam
NukeNews leidiniui. Iš viso tai 27 žinutės iš Australijos, Austrijos,
Kanados, Čekijos respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Lenkijos, Rusijos, Slovėnijos, Tanzanijos, Jungtinės Karalystės, JAV,
taip pat iš mūsų tinklo pranešimų apie akcijas, kampanijas, atominę
politiką ir kitas veiklas. Esminis straipsnis sudaro įspūdį apie
urano pramonės elgesį Tanzanijoje ir kaip žmonės iškenčia jos
projektus. Kita tema, aprašyta keliuose straipsniuose, yra apie
siūlomą statyti Kaliningrado AE prie Baltijos jūros, ir protestus
prieš tai.

Smagaus skaitymo. Siūlome patiems taip pat papasakoti mums apie savo
projektus ir akcijas kitame leidinyje! Daugiau informacijos laiško
pabaigoje...


----------------------------------------------------------------------
Einamojo NukeNews leidinio #9 struktūra
----------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
1. Walkatjurra Walkabout
2. Kampanija, palaikanti San Onofre AE jau įkaitusi keliuose
  frontuose
3. Teismo sprendimas: dalinis Talvivaara eksploatacijos draudimas
4. Naujas išsiliejimas Talvivaara kasykloje
5. "Uranium action camp" Suomijoje, šalia Talvivaara'os nelaimės
  vietos
6. Together against Nuclear
7. A short Chernobyl Day report from Poland
8. Remember Chernobyl - The Irish Princess: St Bega and Sellafield
  Reprocessing
9. Project Chernobyl: A unique photo book for the forgotten victims
  of Chernobyl's nuclear disaster
10. Chernobyl Day manifestations in Germany
11. Chernobyl NPP roof collapse - coverage and analysis
12. Some news about the atomic struggle in the UK
13. Online petition for a pan-European consistent insurance for
  nuclear reactors
14. No Société Générale funding of high risk reactors in Kaliningrad!
15. NPP near Kaliningrad - bad story that must be ended immediately
16. Network office looking for volunteers
17. IRSN report founds Krško unsuitable for NPP due to earthquake risk
18. Czech Republic: ČEZ wants to rob the citizens
19. Atomic policies in selected European countries
20. Sellafield Shut by Snow
21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
  nuclear waste storage program
23. Did Comic Art Save Cumbria from the Nuclear Dump?
24. Still not loving nuclear waste! - Free Republic of Wendland as
  stakeholder against final deposit law
25. "Sortir du nucléaire" launches new campaign on nuclear fuel chain
26. Indigenous protests against uranium mining, nuclear waste dumping
  and industrial abuse in Saskatchewan, Canada
27. Environmental scandal at uranium exploration project in Bahi,
  Tanzania
28. Upcoming events
29. About NukeNews


-----------------------------------------------------------------------
1. Walkatjurra Walkabout
-----------------------------------------------------------------------
Walkatjurra Walkabout numatoma 2013 metų gegužės 4-28 dienomis ir
atrodo ji bus netgi gausesnė nei pernai metų eisena.

Eisena ir toliau bus iškilmingas Wangkatja šalies minėjimas, jos
bendruomenės stiprybės paliudijimas, kovojusios daugiau nei
keturiasdešimt metų, kad sustabdytų urano kasybą Yeelirrie vietovėje
Australijoje, ir šanso susivienyti ir tęsti dalinimąsi pasišventimu
išlaikant ekologinę pusiausvyrą be atomo ateityje. Tai yra šansas iš
naujo susijungti su žeme, ir atgaivinti pėsčiųjų žygio už šalį
tradiciją.

Čia galite užsiregistruoti ir sudalyvauti žygyje:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=82b385d714&e=bcdd27812a


----------------------------------------------------------------------
2. Kampanija, palaikanti San Onofre AE jau įkaitusi keliuose
  frontuose
----------------------------------------------------------------------
Vis dar neaišku, kodėl galutinė ataskaita apie San Onofre
branduolinės jėgainės Los Andželo pietuose uždarymą, padaryta
Jungtinių Valstijų vyriausybės atskaitingumo tarnybos (GAO), nebuvo
publikuota, kuomet ji iš tiesų buvo laiku paruošta, 2013 metų kovo
11-ai dieną. Vietoj to ji buvo paskelbta sekančią dieną po
pagrindinio viešo susitikimo su Jungtinių Valstijų Branduolinio
reguliavimo komisija (NRC). Ataskaita, patvirtinta keturių Jungtinių
Valstijų senatorių, atskleidė keletą svarbių rūpesčių dėl
evakuacijos plano, labiausiai dėl ginčytinos plano apimties evakuoti
gyventojus tik kelias mylias tolyn nuo reaktorių, jei įvyktų
didesnis incidentas. NRC atsisako tvarkytis su taip vadinamais
"Šešėliniais Evakuotaisiais" - žmonėmis, kurie evakuojasi be
leidimo, teigdami, jog tik 20% visuomenės 10-15 mylių (23-30 km)
zonos ribose galėtų svarstyti apie išvykimą. Šie klausimai būtų
sukėlę visos didžiosios žiniasklaidos reakcijas regione. Vietoj šių
svarbių klausimų buvo išpopuliarintos žinios kad elektrinė iš naujo
paleidžiama. Po savaitės Los Andželo miestas balsavo vienbalsiai
prieš planus iš naujo paleisti elektrinę, nebent įvyktų pilni vieši
svarstymai.

NRC davė sutikimą žengti pirmyn su San Onofre antrojo bloko
paleidimu iš naujo 70% pilno pajėgumu kažkuriuo metu birželį, tik
keturioms valandoms praėjus po to, kai GAO ataskaita buvo išleista,
užglaistant ją kaip nesvarbią žinią. Visas regionas, daugiau nei 8
milijonai žmonių, buvo susirūpinę dėl gamyklos nuo tada, kai jos
visiškai nauji garo generatoriai sugedo praėjus mažiau nei dvejiems
metams po įrengimo. Srityje dažni žemės drebėjimai tektoninių lūžių
vietose, įskaitant San Andreas tektoninį lūžį, kuris yra apie 75
mylios nuo San Onofre'o, pietų Kalifornijoje, ir kuriame 150 metų
vėluoja stiprus žemės drebėjimas.


----------------------------------------------------------------------
3. Teismo sprendimas: dalinis Talvivaara eksploatacijos draudimas
----------------------------------------------------------------------
Vaasa'os Administracinis Teismas 2013 metų balandžio 2 dieną pateikė
tarpinį sprendimą dėl avarinio vandens nukreipimo, kurį pritaikė
Talvivaara kasykla, remdamasi Aplinkos apsaugos akto 62-uoju
straipsniu. Kasykla teigė, jog priverstinis nukreipimas yra
reikalingas siekiant įgauti kasyklos kontrolę. Kainuu ELY Centras
nutarė, kad nukreipimas buvo legalus. Administracinis teismas dabar
jau panaikino tą sprendimą ir išleido laikiną dalinį draudimą,
įsigaliojantį nedelsiant. Galutinis sprendimas bus priimtas vėliau.

Draudimas apriboja vandens kiekį, kuris gali būti nukreiptas į
pietus, iki 7% Kalliojoki upės vandens srauto. Tai yra maksimalus
kiekis, leidžiamas įprastinių aplinkosauginių leidimų. Taigi tai
suponuoja, jog nuo šiol vanduo viršijantis įprastus 1.3 milijonus
kubinių metrų negali būti išleidžiamas į pietus nuo kasyklos.

Visą istoriją skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Court_decision:_injunction_against_part_of_Talvivaara_operation


----------------------------------------------------------------------
4. Naujas išsiliejimas Talvivaara kasykloje
----------------------------------------------------------------------
Talvivaara'os nikelio ir urano kasykla Suomijoje patyrė dar vieną
nuotėkį išleisdami apie 7000 kubinių metrų panaudoto vandens per
valandą - iš viso apytikriai 350,000 kubinių metrų kaip teigiama
ištekėjo vien pirmąją dieną. Lapkričio mėnesį nuotėkis užteršė jau
pakankamai plačius plotus pelkių su tūkstančiais kubinių metrų
toksiško ir radioaktyvaus vandens iš kasyklos. Naujas nutekėjimas
prasidėjo balandžio 7-tosios naktį. Kaip ir prieš tai, bendrovė
sumenkina problemą: Harri Natunen, Talvivaara'os gamybos vadovas,
tvirtino, kad naujasis nuotėkis nėra toks rimtas kaip tas, kuris
sustabdė gamybą lapkričio mėnesį.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
5. "Uranium action camp" Suomijoje, šalia Talvivaara'os nelaimės
  vietos
----------------------------------------------------------------------
Katastrofiškas fiasko Talvivaara'os kasykloje nėra reta išimtis, bet
įprastas dalykas bet kur, kur tik tai veikia didelės kasyklų
korporacijos. Užterštas gruntinis vanduo iki šiol buvo kaina
aplinkinėms vietovėms už kiekvieną urano kasyklą pasaulyje. Suomijoje
ir Švedijoje yra daugybė projektų vykdomų milžiniškoms kasykloms
atidaryti.

Palaikymas aplinkos gyvenama reikalauja ryžtingo pasipriešinimo.
Prisijunkite prie mūsų pasidalinti reikiamomis žiniomis ir įgūdžiais,
ir veikti! Stovykla yra apie 30 kilometrų nuo Talvivaara kasyklos. Per
pirmąją stovyklos savaitę mes pasidalinsime informacija apie kasybos
situaciją šiaurėje, ir skirtingais įgūdžiais ir taktikomis atviroms
tiesioginėms akcijoms. Šie įgūdžiai bus panaudoti antrąją savaitę.
Pasiūlykite savo programą! Stovykla vyks saviorganizuotai, t.y.
tikimasi aktyvumo iš pačių dalyvių, ir taip pat dalyvavimo stovyklos
organizavimo veikloje jos metu. Išlaidoms padengti mes prašome
dalyvavimo mokesčio 5-10 eurų už dieną, tačiau atsižvelgiame į žmogaus
asmeninę finansinę situaciją. Atvežimas iš lengviau pasiekiamų vietų
bus kiek įmanoma suorganizuotas, taigi prašome pranešti, jei norėsite
kad pavežėtume, taip pat ir bet kokius kitokius asmeninius poreikius,
kaip alergijos ir panašiai, kai pranešite apie savo dalyvavimą adresu
turva(eta)riseup.net. Jei tik įmanoma, praneškite iki birželio 10
dienos!

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site


---------------------------------------------------------------------
6. Together against Nuclear
---------------------------------------------------------------------
On May 30-June 1, 2013, an international anti-nuclear conference will
take place in Vienna and at Zwentendorf, the site of the only Austrian
nuclear power plant (stopped through public pressure). Invited are
anti-nuclear activists, experts and campaigners from all over Europe
who are interested n sharing their skills and experiences as well as
in joining strategic thinking on issues of nuclear power.

This conference is supposed to launch an annual event of this type to
strengthen anti-nuclear work on a national and international level.
The first one and a half days will take place in Vienna, the last day
will take place at the site of the former Zwentendorf NPP. At the same
time, the "TOMORROW FESTIVAL" takes place there, and will provide the
opportunity of practical capacity building (e.g. on social media,
crowdfunding, climbing, measuring, and interpreting radiation) as well
as on theoretical know-how for activism. The costs within the
conference will be covered by the organizers; people who can't afford
travel costs can ask them also for support.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna


---------------------------------------------------------------------
7. A short Chernobyl Day report from Poland
---------------------------------------------------------------------
It was busy week. We had three rescue people from the Chernobyl
catastrophe for a week long series of conferences and meetings.
Involved was Volodymir Volchenko, the only one still alive from his
team working 2.5 months in the Chernobyl zone. The best were meetings
in colleges and with students at Warsaw University. Volodymir said
that Ukrainian government is planing to build 7 new atomic power
stations. We are planing to organize blockades of radioactive
transports. How to get to know where they will be?


---------------------------------------------------------------------
8. Remember Chernobyl - The Irish Princess: St Bega and Sellafield
  Reprocessing
---------------------------------------------------------------------
April 27, Radiation Free Lakeland and 3 Weeks to Save the Lakes marked
the anniversary of Chernobyl at St Bees. St Bees was named after the
Irish princess who landed on the beautiful West Cumbrian coast about
900AD. What is the betting that St Bega would join the 1.3 million
households in Ireland in calling for an end to the illegal and immoral
radioactive poisoning of the Irish Sea from reprocessing at
Sellafield?

Learn more:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/28/the-irish-princess-st-bega-and-sellafield-reprocessing/
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/18/stop-dumping-radioactive-waste-in-cumbrian-seas/


---------------------------------------------------------------------
9. Project Chernobyl: A unique photo book for the forgotten victims
  of Chernobyl's nuclear disaster
---------------------------------------------------------------------
"Project Chernobyl" artistically documents the long-term effects of
Chernobyl's nuclear disaster in a unique photo book. The main aim is
to show the impact of a nuclear disaster and to illustrate what
nuclear energy in human hands can do. The images will speak for
themselves.

Topics photographed will include deserted towns, decaying houses,
survivors living on contaminated soil, victims that got sick.
Currently, the authors of the book have some contacts with local
people, including survivors in the Chernobyl area. They are working to
have interviews with survivors 'with a story' and are planning a trip
to Belarus and visit victims, hospitals etc. The book shall contribute
to have people realize that nuclear energy is not the best choice and
there are plenty of excellent, really sustainable alternatives.

Through crowd funding and the sale of the photo book, the team hopes
to cover their project costs. Find out more:
http://www.chernobylwitness.com


---------------------------------------------------------------------
10. Chernobyl Day manifestations in Germany
---------------------------------------------------------------------
On Sunday April 21, 2013 about 1,000 people followed a call for a
protest and culture event on the occasion of 27th anniversary of
Chernobyl disaster around the moat shielding last operating NPP
Brokdorf located in the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
With peaceful atmosphere like folk festival with many families and
children it was more a reunion of well-known faces than an attack of
the nuclear industry. At the same time about 2,500 protesters were
going to Grafenrheinfeld NPP located in southern Germany. The gates of
Grohnde NPP were blocked by locked-on activists to protest against
fitting of extraordinary dangerous MOX-fuel elements delivered last
year attended to strong protests.

For mobilisation the German environmental protection group Robin Wood
held 3 weeks before T-Day a climbing-action-tour through northern
Germany. Between trees, lamp posts or flagpoles we placed a banner
dealing with evacuation area after an accident at Brokdorf NPP and
distributed leaflets.

Learn more:
http://www.robinwood.de/wordpress/blog/aktion/2013/04/antiatom-infotour-geht-weiter/


---------------------------------------------------------------------
11. Chernobyl NPP roof collapse - coverage and analysis
---------------------------------------------------------------------
A "combination of negative factors" rather than excessive snowfall
was the cause of the February 12 partial wall and roof collapse at
Chernobyl’s infamous Reactor Unit 4, recent findings of two
commissions that investigated the incident revealed. Notably, the risk
of concrete slabs collapsing over the reactor halls of the defunct
nuclear plant’s three other units had been discussed just one day
earlier, on February 11, in Ukraine’s Slavutich. And Russia has three
stations running Chernobyl-type reactors, RBMK-1000s – all three of
similar or older ages and still in operation. How badly should Russia
be concerned about its old stations’ safety?

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/chernobyl_roof_collapse_report


---------------------------------------------------------------------
12. Some news about the atomic struggle in the UK
---------------------------------------------------------------------
Its been quiet here; the arm wrestling between EDF and the government
over the agreed price for electricity drag on. EDF want maybe £100 MWh
guaranteed for 40 years, the treasury here maybe £80. EDF demand £100
MWh double the current wholesale price of electricity, fixed for 40
years, while onshore wind currently costs £80 MWh. All a bit difficult
for the government as they promised no subsidies for new nuclear. As
maybe part of the manoeuvring, EDF laid off about 20% of their
workforce at Hinkley Point NPP, where they had started some of the
building.

Us London people handed out 400 flyers to the workers entering the
treasury at 8am, in the middle of April. Tried to make it a bit jokey
as well as factual. Battle of Waterloo and all that. But to get 400
inside the treasury building was good. People coming out for a
cigarette later said they quite liked it.. We included our 2nd
Fukushima update, of which we have printed 5,000, in Japanese too, and
which we give out from 9am till 1pm outside the Japanese embassy here
every Friday. About 400 flyers are given out each Friday.

Background article on the EDF NPP issue:
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/23/edf-energy-nuclear-power-station

Daily nuclear news in the UK:
http://www.no2nuclearpower.org.uk


---------------------------------------------------------------------
13. Online petition for a pan-European consistent insurance for
  nuclear reactors
---------------------------------------------------------------------
Coordinated by the Austrian Atomstopp NGO this initiative is
collecting signatures still until the end of July 2013 für a
pan-European insurance for nuclear reactors. The signatures are
addressing the responsible EU Committee for petitions. On the one hand
the problem is, that the liability limits are differing a lot from
country to country and on the other hand that the liability limits are
totally insufficient, particularly with France as the most extreme
example of significantly low limits.


Sign the petition and find more information:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-europaweit-einheitliche-haftpflichtversicherung-fuer-atomreaktoren


---------------------------------------------------------------------
14. No Société Générale funding of high risk reactors in Kaliningrad!
---------------------------------------------------------------------
Starting on 26th April, the German urgewald NGO calls for protests
against the french bank Société Générale, which contemplates funding
turbines for the planned Baltic NPP in the Russian enclave
Kaliningrad. The project of the Baltic NPP is attended with enormous
risks, for example there was no evaluation of the seismic risks in
that area, neither did Rosatom, the company which is to build the
Baltic NPP, present a radioactive waste management plan. Furthermore
Rosatom expects that even the effects of a serious accident would be
limited on the area of the reactors – thus there are no evacuation
plans for the people living there.

By funding a big part of it through export credits, Société Générale
supports this kind of corruption and basically provokes another big
accident like Chernobyl. That’s why we ask Société Générale to back
out of this dangerous deal, just like HypoVereinsbank, BNP Paribas and
Credite Agricole already did. We expect Société Générale to decide on
this matter in late June – until then, we hope for your support
through phone calls and emails to Société Générale, informing them
about all the risks connected with the Baltic NPP, and asking them to
refuse funding of those.

Learn more:
http://urgewald.org/artikel/russischdeutscher-atomprotest-zum


---------------------------------------------------------------------
15. NPP near Kaliningrad - bad story that must be ended immediately
---------------------------------------------------------------------
For the first time in Russian history, the national nuclear
corporation "Rosatom" is attempting to build nuclear reactors not for
domestic supply but for the export of electricity to foreign
countries. This is the case with the Baltic nuclear power plant in
Kaliningrad region, located close to the border of the EU member
Lithuania, which opposes this project.

The energy demand in Kaliningrad is covered presently (as of spring
2013) for 100%. This is due to new natural gas power plant build just
two years ago. And it should not come as surprise that Kaliningrad
residents opposed to this nuclear plant. If built, the nuclear plant
near Kaliningrad will put people under the risk of a new Fukushima
and, additionally, will produce nuclear waste, dangerous for the next
million of years. And money will go into the pockets of nuclear
industry.

Since 1990, the nuclear industry attempted to lobby for the nuclear
plant in Kaliningrad at least three times. But every time local
authorities were opposed to the nuclear development. That position
changed after the federal government in Moscow introduced a political
reform. Moscow started to appoint new governors by the decision of
president, instead of public elections. And the first governor which
came from Moscow to manage Kaliningrad - Georgy Boos - quickly decided
to build the nuclear power plant. Three years later he was dismissed
as a result of largest political protests in the last 20 years in
Kaliningrad.

Read the full story:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_plant_near_Kaliningrad_%E2%80%93_bad_story_that_must_be_ended_immediately


---------------------------------------------------------------------
16. Network office looking for volunteers
---------------------------------------------------------------------
From September, we are looking for international volunteers with the
Network Office located in Döbeln, Middle Saxony. People interested to
help to connect activists with each other or with experts in certain
fields, to support network gatherings to be organized, and to
coordinate the translation of reach out materials, are welcome to
spend a certain time at the project house. You can volunteer for a
time of one months to half a year, simple accommodation and food will
be provided. You would help to prepare information an nuclear issues
and to keep interested people up to date.

If you are interested, write until June 30, 2013 to office at
nuclear-heritage.net!

Learn more:
http://office.Nuclear-Heritage.NET


---------------------------------------------------------------------
17. IRSN report founds Krško unsuitable for NPP due to earthquake risk
---------------------------------------------------------------------
A report of the French Institute for Radiological Protection and
Nuclear Safety (IRSN) notes that the Krško location in Slovenia is
unsuitable for building a second reactor of the Krško nuclear power
plant. Reason for this is, that the Libna fault could be still active
and therefore there is a risk of potential earthquake. This could have
effects on a working nuclear power plant. The Libna fault is located
at only a few hundred meters from the potential Krško 2 site, which
lies close to Krško 1.

The conclusion from this could be that, if location is not suitable
for a new, modern nuclear power plant because of the seismic risk, it
is certainly not suitable for a 30-year-old nuclear power plant
either, which is located in Krško. Unfortunately, this report has been
branded as less important, and leading personnel started to refer to
reports of other organizations that have a different opinion about the
Libna fault and its potential activity. The idea of building the
second reactor is, despite many arguments against it, still alive.

More information:
http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/


---------------------------------------------------------------------
18. Czech Republic: ČEZ wants to rob the citizens
---------------------------------------------------------------------
The Czech energy monopoly ČEZ wants state guaranteed feed-in tariffs
in order to start the construction of two new reactors in Temelín NPP.
Ecological NGOs have stated, that this would be a robbery committed on
energy consumers, who would have to pay 34 billion Euro during the
projected lifespan of the new reactors. This means, that the Czech
economy would loose 680 million Euro every year due to new Temelín
reactors. That such a plan would be an expensive failure is becoming
so obvious, that it is critised even by ČEZ's own shareholders. The
fact that even the Czech environment minister, Tomáš Chalupa, is
supportive of this madness, is one of the reasons he has been recently
rewarded by the "Ropák of the year", a tradtional anti-ecological
award.

Learn more:
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460


---------------------------------------------------------------------
19. Atomic policies in selected European countries
---------------------------------------------------------------------
Some introductive articles on the atomic policies in certain countries
have been published recently on our network's website connected to the
"Atomic Threats In The Baltic Sea Region" project and in result of the
last year's anti-nuclear summer gathering in Germany. Those and some
more are compiled within the new booklet "Atomic Policies in Selected
European Countries". The booklet can be ordered for 5 EUR + shipment
costs at "contact at nuclear-heritage.net".

Finland:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland

Germany:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany

Latvia:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia

Lithuania:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania

Poland:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland

Sweden:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden


---------------------------------------------------------------------
20. Sellafield Shut by Snow
---------------------------------------------------------------------
A broken pipe at Sellafield caused disruption to water supply on 22nd
March 2013. Sellafield quickly issued a statement to quash rumours
that the incident was affecting the whole site with workers needing
decontamination scrubs being held in decontamination units because
there was no water for showers, washing, toilets etc. This was denied
by Sellafield in a press statement.

Learn more:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/

Spike in Radiation - UK monitoring graphs show increases in radiation
at time of Sellafield emergency... some monitoring graphs are switched
off:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/


---------------------------------------------------------------------
21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
---------------------------------------------------------------------
A webpage on the Nuclear Heritage Network is providing a collection of
arguments against atomic power for anti-nuclear activists to be used
in leaflets, for discussions in public, and for background
information. A part of this was provided by Jim McCluskey, British
author of "The Nuclear Threat".

You are welcome to use this page, to add further arguments, to comment
or to provide additional resources.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Threats


---------------------------------------------------------------------
22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
  nuclear waste storage program
---------------------------------------------------------------------
The State Office for Nuclear Safety (SÚJB) expressed its high concern
about the final nuclear waste storage program, maintained by the
Radioactive Waste Storage Administration (SÚRAO). In its annual report
for 2012, SÚJB states, that the current approach of SÚRAO in the
process of finding a suitable location for the first Czech final
storage is unsatisfactory. Shall it continue this way, SÚJB threatens
not to permit final storage location in 2025. This only underlines the
tension, which has been growing steadily in the recent months.
Villages in the seven locations considered for the storage have been
protesting the practice of SÚRAO, which has started preparing
geological surveys at the sites, after promising repeatedly not to do
anything, without a clear consent of the local population.

Source:
http://temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=300:bezpecnost-hledani-uloziste&catid=48:radioaktivni-odpady&Itemid=94


---------------------------------------------------------------------
23. Did Comic Art Save Cumbria from the Nuclear Dump?
---------------------------------------------------------------------
No of course not but it may have played a small part in waking Cumbria
County Council up to the reality behind decades of pro nuke
propaganda and nuke industry spin. Earlier this year, Cumbria county
council woke up to the reality behind decades of government propaganda
and nuclear industry spin and rejected a plan to bury radioactive
waste in England’s Lake District.

Learn more:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/


---------------------------------------------------------------------
24. Still not loving nuclear waste! - Free Republic of Wendland as
  stakeholder against final deposit law
---------------------------------------------------------------------
What is the difference between a political almost-all-party-consensus
and a social consensus? It's worlds between it! The German federal
government started a legislative process to store high radioactive
nuclear waste. This law won't solve any problem! What we need is a
discussion through the whole country, a new start without
determination (for example of Gorleben as site), independent science
and a commission before legislation, not afterwards.

Our role? As the very best specialists, telling the insights. Being
the best critics. Showing no-gos. And of course, organizing publicity
and collecting, connecting, raising resistance.

Please sign the petition "Nuclear waste alert"! We are looking forward
to three events: June 10th at Magdeburg: trial against 4 people who
were part of the Berlin Treck in 2009. We are escorting our comrades –
hopefully with a small & beautiful treck, starting June 8th. Mid of
May: our colleague from Tanzania, Anthony Lyamunda is visiting our
region. Anthony is active against uranium mining. Beginning of June:
our colleagues from Japan are visiting us. Tigerman (Doro-chiba
railway workers trade union) and Yosuke Oda (Nazen network against
nuclear, 700 groups) will be here for networking towards a nuke free
world, an evening event, visiting the Gorleben salt mine and meeting
activists.

For further information visit following websites:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/petition
http://www.contratom.de
http://www.kerstinrudek.de


---------------------------------------------------------------------
25. "Sortir du nucléaire" launches new campaign on nuclear fuel chain
---------------------------------------------------------------------
Just during the 27th Chernobyl anniversary, the French antinuclear
network "Sortir du nucléaire" launched a new national campaign on the
nuclear fuel chain.

For most people, nuclear risk means an accident at a nuclear power
plant. But very few people know about the many pollutions, risks,
waste production and dangerous nuclear material transports that happen
at each step of the nuclear chain, from uranium mining to
reprocessing. A small video describes all these steps and proposes to
act to break this nuclear chain:
https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ

Three days of action are organized at the end of April to highlight
the "uranium road", with actions near facilities in the Rhône Valley
and on the regional railways often taken by nuclear transports around
Paris. In July, an international walk against uranium and for peace
will take place in the Rhône Valley with the participation of some
Aborigines people from Australia. It will start in Narbonne, where the
yellow cake arrives and stop near all the facilities where uranium is
enriched, transformed into pellets and burned in reactors.
More information:
http://sdn49.hautetfort.com/media/01/00/120369027.pdf

You can find all the information about the campaign on the website:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes


---------------------------------------------------------------------
26. Indigenous protests against uranium mining, nuclear waste dumping
  and industrial abuse in Saskatchewan, Canada
---------------------------------------------------------------------
The Jan 5th Idle No More rally in Buffalo Narrows was a powerful
introduction of INM into northern Saskatchewan. It was attended by
over 200 people of all ages, mostly Metis & First Nations. There were
several speakers addressing, besides other topics, the uranium mining
support contract between Cameco, Areva and the Community of Pinehouse,
the plans to set up a nuclear waste dump in Saskatchewan, and other
industrial abuse on First Nations' territory. The rights of our future
generations to clean water was an overall theme repeatedly emphasized
throughout this event.

How can we as people develop our self esteem and contribute to shaping
the wellbeing of our society when we're pushed back down to struggling
for out basic human right to clean water? It was postulated that the
reason government and industry are determined to keep Indigenous
peoples down is because "they are afraid of us, afraid of our
potential once we reach our self-actualization". The rights of the
people to self-determination, and to stop industry and government's
suppression of that right is what Idle No More is attempting to
establish.

The rally moved outdoors for a peaceful march through Buffalo Narrows,
including many vehicles carrying Elders who wanted to participate but
could not walk. A megaphone broadcast several voices throughout the
walk, rallying the people with cries of, "We are proud to be United!",
"We do this for our children!", and "We are Idle No More!",
progressing through every community in northern Saskatchewan. The
march concluded with a Round Dance on the highway in front of the
Lakeview Complex, once again supported by the beautiful prayer songs
of the Buffalo River Dene Drummers and Singers.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Indigenous_protests_against_uranium_mining,_nuclear_waste_dumping_and_industrial_abuse_in_Saskatchewan,_Canada


---------------------------------------------------------------------
27. Environmental scandal at uranium exploration project in Bahi,
  Tanzania
---------------------------------------------------------------------
For more than five years, a number of foreign companies has
intensively explored potential uranium reservoirs in different parts
of Tanzania. Recently, a mining licence has been issued for the Mkuju
River Project, partly owned by ARMZ, Russia. For this project the
borders of the UNESCO protected world heritage Selous Park has been
accepted by the WHC. Also concerned are the wetlands in a hollow
without outlet in Bahi in Central Tanzania, some 50 km west of the
capital Dodoma. For the inhabitants of this otherwise semiarid region
it is of big important for growing rice, fishing, grazing, manual salt
production in small amount, etc.

From the very beginning, the exploration was forced by high
governmental levels, particularly by the Ministry of Mining. The
inhabitants or their rights were not respected. Even the simplest
security measures as filling up the exploration dikes were not brought
into action. As far as we know, there was also no monitoring of
possible releases of radioactivity for instance by the TAEC Tanzania
Atomic Energy Commission or of other dangerous materials like heavy
metals.

The residents of the village expressed their objection of the uranium
mining plans in several gatherings and with the collection of
signatures, because they fear the destruction of their natural
resources.

In the end of 2012, several companies - Mantra Resources,
International Gold Mining, Tanzoz, and the specialized US drilling
company Layne - against the citizens' volition executed an intensive
drilling programme on the territory of the villages Bahi Makulu and
Illindi. In Bahi Makulu, particularly an area called Mashamba Mapya
("new field") was concerned. It had been prepared for growing rice
only five years before.

Since the rains starting in December 2012, an accumulated number of
health problems is appearing with people having contact with the water
from the concerned area.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Environmental_scandal_at_uranium_exploration_project_in_Bahi,_Tanzania


---------------------------------------------------------------------
28. Upcoming events
---------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events


04/05/13-28/05/13: Walkatjurra Walkabout 2013 against uranium mining
          from Yeelirree to Leonora (AUS)
29/05/13-04/06/13: 3rd International Uranium Film Festival for a
          Global Nuclear-Free Future in Rio de Janeiro (BR)
30/05/13-01/06/13: Together against Nuclear - International Conference
          2013 in Vienna (A)
08/06/13-15/06/13: Emergency Management Action Days (D)
from 18/06/13:   Uranium action camp in Finland near the Talvivaara
          disaster site (FIN)
12/06/13-15/06/13: Uranium Exposium in Saskatoon, Saskatchewan (CDN)
summer 2013:    Walk For A Nuclear Free Future from Minnesota to
          Buffalo (USA)
28/06/13-30/06/13: Bike tour to Grohnde NPP (D)
03/07/13-09/07/13: "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" project
          meeting in Döbeln (D)
19/07/13-27/07/13: Anti-nuclear camp in the Münsterland region (D)
21/07/13-23/08/13: "Reclaim Power Tour – Energiekämpfe in Bewegung
          bringen!" action bike tour starting in Leipzig (D)
06/08/13-09/08/13: Joint Anglo-French Fast Action Against Nuclear
          Weapons 2013 at the Burghfield nuclear base (UK)
          and at the Eiffel Tower in Paris (F)
31/08/13 at 11 AM: Nuclear waste conference in Kassel (D)
14/10/13-16/10/13: European Commission EURADWASTE '13 conference in
          Vilnius (LT)
11/11/13-13/11/13: InSOTEC second Stakeholder Seminar in Berlin (D)
12/12/2013:    Global Action Day Against Nuclear Power 2013
01/08/14-01/09/14: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/Intl_Uranium_Film_Festival_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna
http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/katastrophenschutz
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site
https://sites.google.com/site/cleangreensaskca/Home/huesss-campaign/Uranium%20Exposium.jpg?attredirects=0
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://www.grohnde-kampagne.de
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_Around_the_Baltic_Sea_book_project
http://antiatomcamp.nirgendwo.info
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://www.atommuellkonferenz.de
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
29. About NukeNews
---------------------------------------------------------------------
The NukeNews are a multilingual newsletter system of the Nuclear
Heritage Network and are supposed to reflect the activities, topics
and struggles of anti-nuclear activists connected through this
international community. The messages are written and translated by
activists, additionally to their usual anti-nuclear activities. No
one is paid for that work, as we want to provide resources like this
information system to the anti-nuclear struggle as independent as
possible. The newsletter aims to inform and update as well activists
as the interested audience.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to news AT NukeNews.nuclear-heritage.net . It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 10th issue of the
NukeNews will be 21st of July, 2013.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET