NukeNews No. 9 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian


************************************************************
*   NukeNews č. 9 - Informace z oblasti antiatomu   *
************************************************************

-----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
-----------------------------------------------------------------------
Pro toto vydání Nuke News jsme dostali celkem obšírnou sbírku zpráv.
Celkem si v aktuálním vydání našeho newsletteru budete moci přečíst 27
zpráv z Austrálie, Německa, Francie, Velké Británie, Kanady, Rakouska,
Polska, Ruska, Slovinska, Tanzánie, České republiky, USA a další
zprávy z naší sítě, informujících o akcích, kampaních, o novém dění v
jaderné energetice a dalších aktivitách. Jeden z článků Vám
zprostředkuje obrázek toho, jak v Tanzánii vystupuje uranový průmysl a
jak tam tím trpí místní lidé. Dalším tématem, zmiňovaným dokonce v
několika článcích, je plánovaná stavba nové jaderné elektrárny u
Staliningradu u Baltského moře a tamní prostesty proti tomuto záměru.

Přejeme Vám příjemné čtení našeho newsletteru, a budeme rádi, když i
Vy přispějete vlastním článkem o svých aktivitách a projektech do
dalšího vydání Nuke News. Další informace k tomu najdete na konci
tohoto e-mailu.


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání Nuke New9
---------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Walkatjurra Walkabout
2. Kampaň má udržet diskuze o San Onofre na několika frontách
3. Soudní rozhodnutí: dočasné opatření proti části dolu Talvivaara
4. Další únik v povrchovém dole Talvivaara
5. Uranový akční kemp nedaleko od lokality Talvivaara
6. Společně proti jaderné energii
7. Krátká zpráva o černobylském výročí z Polska
8. Vzpomínka na Černobyl – irská princezna St.Bega a závod na
  přepracování jaderného paliva v Sellafieldu
9. Černobylský projekt: jedinečná fotokniha pro zapomenuté oběti
  jaderné katastrofy
10. Velké připomínkové akce k černobylskému výročí v Německu
11. Zřícení střechy v JE Černobyl – zpravodajství a analýza
12. Některé novinky ohledně boje o jadernou energetiku ve Velké
  Británii
13. Online - petice za jednotné povinné ručení za jaderné reaktory
14. 14.Societe Generale nesmí financovat vysoce rizikový reaktor v
  Kaliningradu
15. JE Kaliningrad: špatný příběh, který musí okamžitě skončit
16. Naše kancelář hledá dobrovolníky
17. Zpráva IRSN potvrzuje nevhodnost lokality Krško pro stavbu
  jaderných elektráren kvůli seismickým rizikům
18. Česká republika: ČEZ chce oloupit občany
19. Jaderná politika ve vybraných evropských zemích
20. Sellafield uzavřen kvůli sněhu
21. Argumentační pomoc: proč protestovat proti jaderné energetice?
22. Česká republika: Státní úřad pro jadernou bezpečnost kritizuje
  program ukládání jaderných odpadů
23. Může Cumbrii pomoci komiksové umění od úložiště radioaktivních
  odpadů?
24. Still not loving nuclear waste! - Republika Freies Wendland jako
  aktér proti zákonu o hledání úložiště radioaktivních odpadů
25. Sortir du nucleaire zahajuje novou kampaň jaderně - palivovému
  cyklu
26. Protesty původních obyvatel proti těžbě uranu, skladování
  radioaktivního odpadu a průmyslovému zneužívání v Saskatchewanu,
  Kanada
27. Ekologický skandál kolem projektu těžby uranu v Bahi v Tanzánii
28. Akce v následujících měsících:
29. Co jsou Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. Walkatjurra Walkabout
----------------------------------------------------------------------
Akce „Walkatjurra Walkabout“ je naplánována v době od 4. do 28.května
2013 a vypadá to tak, že bude mít ještě větší rozsah než v roce
minulém.

Walkabout je jako vždy doposud oceněním regionu Wangkatja za sílu
obce, která více než 40 let bojovala za zastavení těžby uranu v
Yeelirrie. Akce bude příležitostí pro setkání aktivních lidí a zároveň
našim společným příspěvkem pro hodnotnou budoucnost bez jaderné
energie. Walkabout je zároveň možností, jak navázat těsnější kontakt s
tímto regionem a jak oživit „walking for country“ (pochod za svou
zemi).

Zde se můžete přihlásit a zúčastnit se třeba jen části našeho pochodu:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=82b385d714&e=bcdd27812a


----------------------------------------------------------------------
2. Kampaň má udržet diskuze o San Onofre na několika frontách
----------------------------------------------------------------------
Stále není jasné, proč kritická zpráva k jaderné elektrárně San
Onofre v blízkosti Los Angeles, která byla vypracována US Government
of Accountability Office (GAO), nebyla zveřejněna hned po svém
dokončení dne 11.března 2013. Místo toho byla zveřejněna až den po
konání velkého veřejného setkání s americkým jaderně – dozorným úřadem
(NRC). Vypracováni studie zadali čtyři senátoři. Studie odhalila mnoho
větších problémů v souvislosti s plánováním evakuace a především
velikost plánovaného území, podle které by v případě jaderné nehody v
elektrárně měli být evakuováni lidé pouze z oblasti několika mil kolem
havarovaného jaderného zařízení, vyvolala značné kontroverze. NRC
odmítlo zabývat se tzv. „Shadow Evacuees“, tedy lidmi, kteří by se i
bez povolení chtěli dostat do bezpečí, protože se zjistilo, že z širší
zóně kolem elektrárny v rozmezí 10-15 mil (23 – 30 km) by pouze 20%
obyvatel uvažovalo o tom, zda zónu opustit. Tato témata se měla linout
napříč všemi většími regionálními médii. Místo toho však tyto důležité
aspekty trumfla zpráva o opětovném spuštění reaktoru. O týden později
však město Los Angeles jednoznačně odmítlo opětovné spuštění jaderné
elektrárny, dokud se k věci neuskuteční veřejný hearing.

Pouze 4 hodiny na zveřejnění studie GAO totiž NRC vydalo povolení v
opětovnému spuštění reaktoru č.2 v San Onofre, přičemž v červnu má
reaktor dosáhnout výkonu 70%. Tato zpráva způsobila, že je nová studie
GAO pro novináře nyní již nezajímavá. Celý region asi s osmi milióny
obyvateli je znepokojený, poté co zde nový parogenerátor dva roky od
své montáže selhal. Region je protkán tektonickými zlomy se seismickým
potenciálem, včetně zlomu San Nadreas, nacházejícího se asi 75 km od
San Onofre, kde se již 150 let očekává velké zemětřesení v Jižní
Karolíně.


----------------------------------------------------------------------
3. Soudní rozhodnutí: dočasné opatření proti části dolu Talvivaara
----------------------------------------------------------------------
Správní soud Vaasa vydal 2.dubna 2013 předběžné rozhodnutí ohledně
nouzového přeložení vodních toků, které si povrchový důl v Tavivaaře
nárokoval podle článku 62 finského zákona o ochraně životního
prostředí. Provozovatel povrchového dolu uvedl, že přeložení vodních
toků je nutné z toho důvodu, aby se zajistit řádný provoz uranového
dolu. Místní ekologický úřad (Kainuu ELY Centre) zhodnotil tyto
přeložky vodních toků jako přípustné. Správní úřad však nyní
rozporoval toto hodnocení a vydal s okamžitou platností předběžné
opatření. Konečné rozhodnutí v této věci bude vydáno později.

Předběžným opatřením se omezuje množství vody, které by mělo být
přeloženo do jižního směru, a sice na 7% vodního toku řeky Kalliojoki.
To je podle běžných ekologických povolení nejvyšší možné přijatelné
množství. Opatření dále připouští, se do jižní oblasti s okamžitou
platností nesmí vpouštět voda, která by překročila běžný objem 1,3
miliónu kubických metrů.

Celá zpráva je k nalezení na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Court_decision:_injunction_against_part_of_Talvivaara_operation


----------------------------------------------------------------------
4. Další únik v povrchovém dole Talvivaara
----------------------------------------------------------------------
V uranovém a niklovém povrchovém dole Talvivaara ve Finsku došlo opět
k úniku. Během prvního dne došlo k úniku asi 7.000 kubických metrů za
hodnu, tedy k celkovému úniku 350.000 kubických metrů kontaminované
vody do okolního prostředí. Již v listopadu kontaminovaly tisíce
kubíků toxických a radioaktivních odpadních vod z dolu velká území. K
novému úniku došlo v noci ze 7. na 8.dubna 2013. Jako již dříve se
snažil i tentokrát provozovatel dolu nehodu bagatelizovat: Harri
Natunen, výrobní šéf v Talvivaaře tvrdí, že nový únik není tak
závažný, jako ten z listopadu, který vedl k zastavení produkce.

Více informací najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
5. Uranový akční kemp nedaleko od lokality Talvivaara
----------------------------------------------------------------------
Ničivá nehoda v povrchovém dolu v Talvivaaře není ojedinělou výjimkou,
ale běžnou věcí všude, kde těží velké těžební koncerny. Znečištěná
spodní voda byla dosud vždy cenou za těžbu uranu v okolí každého
uranového dolu na světě. Ve Finsku a Švédsku se připravuje velké
množství nových projektů na otevření obrovských povrchových dolů.

Abychom si zachovali životní prostředí čisté, je zapotřebí rozhodný
odpor proti těmto záměrům. Připojte se k nám, abyste s námi sdíleli
potřebné know – how a další informace a mohli sami jednat! Kemp bude
probíhat ve vzdálenosti asi 30 km od uranového dolu v Talvivaaře.
Během prvního kempového týdne si budeme vyměňovat informace ohledně
situaci kolem těžby uranu na severu a dále ohledně vhodně zvolených
metod a taktik pro přímé akce. Toto know how pak můžeme zužitkovat v
druhém kempovém týdnu. Navrhněte sami část kempového programu! Kemp
budou organizovat sami účastníci, tedy budeme i od Vás očekávat
určitou aktivitu, také v souvislosti s organizací a zaopatření prací
nutných k chodu kempu. Abychom pokryli vzniklé náklady, prosíme Vás o
zaplacení účastnického poplatku ve výši 5-10 € na den, s přihlédnutím
k ekonomické situaci každého účastníka. Příjezd ze snadněji dostupných
lokalit budeme organizovat. Dejte nám proto vědět, jestli budete
potřebovat možnost dovozu nebo máte jiné specifické požadavky.
Přihlášky posílejte nejpozději do 10.6.2013.

Více informací zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site


----------------------------------------------------------------------
6. Společně proti jaderné energii
----------------------------------------------------------------------
Od 30.května do 1.června 2013 se bude konat ve Vídni a Zwentendorfu,
na místě jediné rakouské (avšak nikdy nespuštěné – na základě výsledků
lidového hlasování) jaderné elektrárny , mezinárodní antiatomová
konference. Pozváni jsou antiatomoví aktivisté a odborníci z celé
Evropy, kteří by zde chtěli sdělit ostatním účastníkům své zkušenosti,
podělit se s nimi o své know – how a pracovat s nimi na nápadech
ohledně další strategie v antiatomové oblasti.

Tato konference se má stát každoroční akcí pro posílení antiatomové
práce na národní a mezinárodní úrovni. První den a půl se bude konat
ve Vídni, poslední den pak proběhne na místě jediné rakouské, nikdy
nezprovozněné jaderné elektrárny Zwentendorf nedaleko od Tullnu na
Dunaji. Zároveň se zde bude konat TOMORROV FESTIVAL, kde bude možnost
získat praktické dovednosti (s ohledem na sociální média, crowfunding,
měření a interpretaci hodnot záření), ale i teoretické aktivistické
know - how. Náklady vzniklé v souvislosti s pořádáním konference bude
hradit organizátor. Pro zájemce, kteří potřebují finanční podporu v
souvislosti s cestovními náklady, jsou určité možnosti (je potřeba
předem konzultovat s organizátory).

Více informací najedete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna


----------------------------------------------------------------------
7. Krátká zpráva o černobylském výročí z Polska
----------------------------------------------------------------------
Byl to velmi aktivní týden. Měli jsme možnost u nás přivítat tři
likvidátory, kteří byli aktivně nasazeni na úklid následků havárie v
jaderné elektrárně Černobyl. Všichni tři nás navštívili v rámci
probíhající série konferencí a setkání s černobylskými likvidátory.
Mezi nimi byl i Vladimir Volšenko, jediný přeživší pracovník z týmu,
který pracoval 2,5 měsíce v černobylské zóně. Nejzajímavější byla
setkání na vysokoškolských kolejích a se studenty varšavské
univerzity. Vladimir řekl, že ukrajinská vláda plánuje stavbu nových
sedmi jaderných elektráren. Plánujeme proto blokády jaderných
transportů. Kdo nám může poradit, jak zjistíme, kdy a kde budou
probíhat?


----------------------------------------------------------------------
8. Vzpomínka na Černobyl – irská princezna St.Bega a závod na
  přepracování jaderného paliva v Sellafieldu
----------------------------------------------------------------------
Na 27.dubna připravily organizace "Radiaton Free Lakeland" a "3 Weeks
to Save the Lakes" v St. Bees na severozápadě Anglie akci u
příležitosti výročí černobylské havárie. Toto místo bylo pojmenováno
po irské princezně, která kolem roku 900 připlula k překrásnému
Cumbrijskému pobřeží. Chcete se vsadit, že by se svatá Bega přidala k
1,3 miliónu domácností v Irsku, které požadují ukončení ilegálního a
nemorálního radioaktivního znečišťování Irského moře přepracovnou
radioaktivního materiálu v Sellafieldu?

Další informace najdete na:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/28/the-irish-princess-st-bega-and-sellafield-reprocessing/
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/18/stop-dumping-radioactive-waste-in-cumbrian-seas/


----------------------------------------------------------------------
9. Černobylský projekt: jedinečná fotokniha pro zapomenuté oběti
  jaderné katastrofy
----------------------------------------------------------------------
Černobylský projekt dokumentuje umělecky v jedinečné fotoknize
dlouhodobé účinky jaderné havárie v Černobylu. Hlavním cílem tohoto
projektu je ukázat následky jaderné katastrofy a znázornit tak, co
může způsobit jaderná energie v rukou člověka. Obrázky mluví samy za
sebe.

Tématy fotografií jsou především opuštěné města, rozpadající se domy,
přeživší, kteří nadále obývají kontaminovanou oblast a nemocné oběti
katastrofy. Autoři knihy jsou v kontaktu s místními lidmi včetně
přeživších z regionu Černobyl. Pracují na rozhovorech s postiženými
touto jadernou havárií a plánují cestu do Běloruska s návštěvami
obětí, nemocnic atd. Kniha má přispět k tomu, aby lidé pochopili, že
jaderná energetika není právě tou nejlepší volbou a že existuje velká
řada čistých a trvale udržitelných alternativ.

Tzv. „crowfundingem“ a prodejem fotoknihy chtějí její autoři pokrýt
veškeré projektové náklady. Více informací:
http://www.chernobylwitness.com


----------------------------------------------------------------------
10. Velké připomínkové akce k černobylskému výročí v Německu
----------------------------------------------------------------------
V neděli, 21.dubna 2013 se u jaderné elektrárny Brokdorf sešlo asi
1.000 lidí na protestní a vzpomínkové akci u příležitosti 27.výročí
černobylské havárie. Při klidné vzpomínkové atmosféře se jednalo o
opětovné setkání mnoha známých tváří i s rodinami. Při setkání byla
vyjádřena kritika jaderného průmyslu. Ve stejném čase se u jaderné
elektrárny Grafenrheinfeld v jihu Německa sešlo asi 2.500 lidí. U
jaderné elektrárny Grohnde blokovali aktivisté přivazovací akcí vstup
do elektrárny, aby tak zabránili vsázce nebezpečného jaderného paliva
MOX do reaktoru.

Pro mobilizaci veřejnosti k jaderné elektrárně Brokdorf byla skupina
"Robin Wood" celé tři týdny v terénu se svou akční túrou severním
Německem. Mezi stromy a pouliční lampy byl pověšen transparent, který
poukazoval na možnou uzavřenou zónu po nehodě v JE Brokdorf.
Aktivisté dále rozdávali letáky.

Další informace:
http://www.robinwood.de/wordpress/blog/aktion/2013/04/antiatom-infotour-geht-weiter/


----------------------------------------------------------------------
11. Zřícení střechy v JE Černobyl – zpravodajství a analýza
----------------------------------------------------------------------
Jako příčina události z 12.února letošního roku, kdy došlo k
částečnému zřícení stěny a střechy proslulého čtvrtého reaktorového
bloku jaderné elektrárny Černobyl, nebylo vyhodnoceno velké množství
sněhu, ale „kombinace několika nepříznivých faktorů“. K tomuto závěru
došly před nedávnem dvě komise, které tuto událost prověřovaly. Musíme
přitom podotknout, že pouze jeden den před touto událostí, tedy 11.
února 2013, probíhala v ukrajinském městě Slavutič debata o možnosti
zřícení stěn zbylých tří reaktorových bloků odstavené jaderné
elektrárny. V Rusku stále ještě pracují tři jaderné elektrárny s
reaktory černobylského typu (RBMK 1000). Jak dlouho ještě se bude
muset Rusko starat o bezpečnost svých starých jaderných elektráren?

Další informace v angličtině najedete na: 
http://www.bellona.org/articles/articles_2013/chernobyl_roof_collapse_report


----------------------------------------------------------------------
12. Některé novinky ohledně boje o jadernou energetiku ve Velké
  Británii
----------------------------------------------------------------------
Boj mezi energetikou firmou EdF a vládou ohledně garantované výkupní
ceny pro elektřinu z nových jaderných bloků pokračuje. EdF chce cenu
ve výši asi 100 liber za MWh, garantovanou na dobu 40 let,
ministerstvo financí by souhlasilo s cenou kolem 80 liber za MWh. Cena
ve výši 100 liber za MWh na dobu 40 let představuje asi dvojnásobek
aktuální ceny elektřiny na evropských trzích. Dokonce i elektřina z
onshore - větrných elektráren se dá nyní koupit kolem 80 liber za MWh.
Je to všechno trochu komplikované pro vládu, která slíbila, že nebude
finančně podporovat stavbu nových jaderných elektráren. Možná jakožto
součást celého manévru nyní firma EdF propustila 20% zaměstnanců v
jaderné elektrárně Hinkley Point, kde se právě začalo s některými
stavebními pracemi.

My, Londýňané, jsme v polovině dubna rozdali asi 400 letáků
pracovníkům ministerstva financí, kteří v 8 hodin vstoupili do svých
kanceláří. Chtěli jsme k celé této záležitosti zaujmout trochu komický
přístup - v narážce na bitvu u Waterloo. Ale dostat 400 letáků do
budovy ministerstva financí, byl velký úspěch. Lidé, kteří později
vycházeli z budovy na cigaretu, dokonce říkali, že se jim akce líbila.

K letáku jsme přiložili také náš aktualizovaný informační materiál k
druhému výročí havárie v japonské Fukušimě, kterého jsme natiskli
5.000 kusů, také v japonštině. Tento materiál rozdáváme každý pátek od
9 do 13.00 hodin před japonským velvyslanectvím. Každý pátek asi 400
kusů.

Další informace k tématu EdF: 
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/23/edf-energy-nuclear-power-station

Denní novinky o jádru ve Velké Británii:
http://www.no2nuclearpower.org.uk


----------------------------------------------------------------------
13. Online - petice za jednotné povinné ručení za jaderné reaktory
----------------------------------------------------------------------
V režii rakouské antiatomové organizace Atomstopp se na internetu
ještě do konce července 2013 sbírají podpisy pod evropskou petici za
jednotné evropské povinné ručení provozovatelů jaderných elektráren.
Petice bude předána členům petičního výboru Evropského parlamentu.
Nyní je stav takový, že každá země má jinou výši povinného ručení pro
jaderné elektrárny, přičemž je výše tohoto ručení ve všech zemích
zcela podhodnocena, přičemž snad nejnižší výši ručení za jaderné
škody má Francie.

Zde se dostanete k možnosti podpisu petice a dalším informacím:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-europaweit-einheitliche-haftpflichtversicherung-fuer-atomreaktoren


----------------------------------------------------------------------
14. 14.Societe Generale nesmí financovat vysoce rizikový reaktor v
  Kaliningradu
----------------------------------------------------------------------
Od 26.dubna vyzývá německá organizace Urgewald k protestům proti
francouzské bance Societe Generale, která zvažuje financování turbín
plánované baltské jaderné elektrárny v ruské enklávě Kaliningradu.
Baltský jaderný projekt je provázen velkými riziky, například v
lokalitě nebylo vyhodnoceno seismické riziko a firma Rosatom, která má
jadernou elektrárnu postavit, nepředložila ani plán na likvidaci
jaderného odpadu. Kromě toho firma Rosatom předpokládá, že by dokonce
důsledky velké havárie v této plánované jaderné elektrárně zůstaly v
areálu elektrárny – proto neplánuje žádné evakuační cesty pro lidi,
kteří v okolí žijí.

Financováním velké části exportních kreditů podporuje Societe Generale
tento způsob korupce a provokuje možný vnik další velké jaderné
havárie jako v Černobylu. Proto vyzýváme banku Societe Generale, aby
vystoupila z tohoto nebezpečného projektu, jak již to udělala i Hypo
Vereinsbank, BNB Paribas a Credite Agricole. Očekáváme, že Societe
Generale v této věci rozhodne nejdéle v červnu – do té doby věříme v
podporu formou telefonátů a e-mailů bance Societe Generale,
informující o všech rizicích, které souvisí s touto baltskou jadernou
elektrárnou a požadující odstoupení banky od financování tohoto
projektu.

Další informace:
http://urgewald.org/artikel/russischdeutscher-atomprotest-zum


----------------------------------------------------------------------
15. JE Kaliningrad: špatný příběh, který musí okamžitě skončit
----------------------------------------------------------------------
Poprvé v historii Ruska se národní jaderný koncern Rosatom snaží
postavit jadernou elektrárnu nikoli pro krytí tuzemské spotřeby
elektřiny, ale pro export elektřiny do zahraničí. To je případ baltské
jaderné elektrárny v Kaliningradu, bezprostředně sousedící na členský
stát EU Litvu, který se proti tomuto projektu staví na odpor.

Energetická potřeba v Kaliningradu je nyní (jaro 2013) stoprocentně
pokrývána. A sice díky nové plynové elektrárně, která byla uvedena do
provozu teprve před dvěma roky. A nemělo by být překvapením, že i
občané Kaliningradu se vyslovují proti záměru na stavbu jaderné
elektrárny. Pokud by se jaderná elektrárna postavila, přinesla by s
sebou podobné nebezpečí pro obyvatelstvo jako JE Fukušima pro
obyvatele Japonska a produkovala by jaderný odpad, který by zůstal
nebezpečný ještě další milióny let. A peníze, které by se provozem
získaly, by stejně nakonec zůstaly v rukou jaderného průmyslu.

Od roku 1990 se jaderný průmysl snažil již minimálně třikrát lobbovat
za stavbu nové jaderné elektrárny. Pokaždé se ale proti těmto snahám
postavily místní úřady a lidé. Tato situace se změnila až poté, co
moskevská vláda prosadila politické reformy. Moskva začala obsazoval
nové guvernéry přímo rozhodnutím prezidenta, místo aby byli voleni v
demokratických volbách. A první guvernér, který přišel z Moskvy,
Georgy Boos, záhy rozhodl o stavbě nové jaderné elektrárny. O tři
roky později musel kvůli masovým protestům v Kaliningradu, největším
za posledních 20 let, ze své funkce odstoupit.

Více:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_plant_near_Kaliningrad_%E2%80%93_bad_story_that_must_be_ended_immediately


----------------------------------------------------------------------
16. Naše kancelář hledá dobrovolníky
----------------------------------------------------------------------
Od září hledáme mezinárodní pomocníky pro naši hlavní kancelář v
Döbelnu (střední Sasko), kteří nám chtějí pomáhat kontaktovat a
propojovat další aktivisty s odborníky v určitých oblastech, kteří by
chtěli koordinovat organizaci a zajištění „propojovacích“ schůzek nebo
pomáhat s překlady informačních materiálů. Zveme zájemce o tyto
aktivity, aby strávili nějakou dobu v sídle naší kanceláře. Můžete se
nahlásit jako dobrovolník na určitou dobu (měsíc až půl roku),
jednoduché ubytování a základní stravování Vám zajistíme. Pomůžete tím
ke zpracování informací k jaderným tématům a aktivivizaci lidí.

Pokud máte o spolupráci s námi zájem, napište nám do 30.června 2013 na
"office at nuclear-heritage.net".

Více informací najdete na:
http://office.Nuclear-Heritage.NET


----------------------------------------------------------------------
17. Zpráva IRSN potvrzuje nevhodnost lokality Krško pro stavbu
  jaderných elektráren kvůli seismickým rizikům
----------------------------------------------------------------------
Zpráva francouzského Institutu pro ochranu před zářením a pro jadernou
bezpečnost (IRSN) zjistila, že lokalita Krško ve Slovinsku je nevhodná
pro stavbu druhého reaktoru jaderné elektrárny Krško. Důvodem je
skutečnost, že by zlomová linie Libna mohla být nadále aktivní, čímž
existuje riziko vzniku zemětřesení. Tato skutečnost by mohla mít vliv
i na již zprovozněný první blok blízké jaderné elektrárny v Kršku.
Zlomová linie Libna prochází pouze několik set metrů od plánovaného
místa pro stavbu druhého jaderného bloku v blízkosti stávajícího
prvního.

Z právy se dá tedy vyvodit, že pokud není výše zmíněná lokalita z
důvodu seismického rizika vhodná pro stavbu druhého jaderného bloku,
není vhodná ani pro 30 – letý provoz stávajícího prvního jaderného
bloku, který je v Kršku v provozu. Bohužel začala být tato zpráva
bagatelizována a očerňována a její hlavní autoři se začali odvolávat
na studie jiných institucí, které došly k odlišným závěrům ohledně
zlomové linie Libna a její potenciální aktivity. Plán na stavbu
druhého jaderného bloku v Kršku je i přes mnoho argumentu proti
záměru nadále živý.

Více informací:
http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/


----------------------------------------------------------------------
18. Česká republika: ČEZ chce oloupit občany
----------------------------------------------------------------------
Český energetický monopol ČEZ požaduje po státu garantované výkupní
ceny elektřiny z nových dvou jaderných reaktorů v lokalitě Temelín,
aby se do tohoto záměru vůbec pustil. Ekologické organizace tvrdí, že
je to okrádání spotřebitelů elektřiny, kteří by tak během životnosti
nově plánovaných jaderných bloků museli zaplatit celkem 34 miliard
euro. To znamená, že by česká ekonomika kvůli dostavbě Temelína každý
rok tratila cca. 680 miliónů euro. Že by se jednalo o velmi ztrátový
obchod, dokazuje i fakt, že i někteří akcionáři ČEZu již začali tento
záměr otevřeně kritizovat. Skutečnost, že český ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa toto šílenství podporuje, byla jedním z
důvodů, že byl v minulých týdnech vyznamenán tradiční anti-ekologickou
cenou Ropák roku.

Více informací:
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460


----------------------------------------------------------------------
19. Jaderná politika ve vybraných evropských zemích
----------------------------------------------------------------------
Před nedávnem byly zveřejněny na internetových stránkách naší sítě
shrnující články k jaderné politice v některých zemích. Zprávy zde
byly zveřejněny v souvislosti s projektem "Jaderné nebezpečí v oblasti
Baltského moře" a jsou částečně výsledkem antiatomového letního
setkání v Německu v minulém roce. Tyto a další články byly shromážděny
do brožury "Atomic Policies in Selected European Countries", kterou si
můžete objednat za 5 Euro na "contact at nuclear-heritage.net".

Finsko:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany

Litva:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania

Lotyšsko:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia

Německo:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland

Polsko:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland

Švédsko:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden


----------------------------------------------------------------------
 20. Sellafield uzavřen kvůli sněhu
----------------------------------------------------------------------
Poničené potrubí způsobilo v Sellafieldu 22.března 2013 přerušení
zásobování vodou. Sellafield urychleně vydal stanovisko pro média, aby
tak rozptýlil zvěsti o tom, že událost měla vliv na chod celého
zařízení, kde se musí pracovníci pohybovat v dekontaminačních zónách v
dodaných ochranných oblecích, protože nemají vodu na sprchování, mytí,
na toaletách atd. Ve svém stanovisku Sellafield tyto zvěsti demetuje.

Více informací najedete na:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/

Přitom ukázaly hodnoty britského měření radiace, že v době nehody v
Sellafieldu došlo ke zvýšení těchto naměřených údajů:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/


----------------------------------------------------------------------
21. Argumentační pomoc: proč protestovat proti jaderné energetice?
----------------------------------------------------------------------
Internetová stránka Nuclear Heritage Networks připravila sbírku
argumentů proti využívání jaderné energie pro antiatomové aktivisty,
které mohou být použity při sestavování letáků, při veřejných debatách
a jako pozaďové informace. Část z nich poskytl Jim McCluskey, britský
autor "Nuclear Threat".

Můžete tuto internetovou stránku využít i Vy, přidat sem další
argumenty, komentáře nebo další informace.

Další informace najedete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Threats


----------------------------------------------------------------------
22. Česká republika: Státní úřad pro jadernou bezpečnost kritizuje
  program ukládání jaderných odpadů
----------------------------------------------------------------------
Český Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) si dělá velké
starosti ohledně konečného skladování vyhořelého jaderného paliva, o
které se má postarat Státní správa úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO). Ve své výroční zprávě za rok 2012 píše SÚJB, že aktuální
stanovení cílů Správy úložišť radioaktivních odpadů pro proces hledání
vhodné lokality pro umístění konečného úložiště radioaktivních odpadů
není pro SÚJB uspokojivé. Pokud by se na tom nic nezměnilo, hrozí SÚJB
tím, že by v roce 2025 neschválilo vybranou lokalitu. To jen posiluje
napětí, které v posledních měsících mezi oběma úřady panuje. Obce,
nacházející se v sedmi vybraných úložišťových lokalitách, protestují
proti praktikám SÚRAO, které již zahájilo geologické průzkumy v
lokalitách, kde se předtím opakovaně slibovalo, že zde nebudou
probíhat průzkumy bez jasného předchozího souhlasu dotčených obcí a
jejich občanů.

Zdroj:
http://temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=300:bezpecnost-hledani-uloziste&catid=48:radioaktivni-odpady&Itemid=94


----------------------------------------------------------------------
23. Může Cumbrii pomoci komiksové umění od úložiště radioaktivních
  odpadů?
----------------------------------------------------------------------
Ne, samozřejmě nemůže. Ale může alespoň trochu přispět k tomu, aby se
regionální zastoupení Cumbrie konečně probudilo a po desetiletích
projaderné propagandy a různého přikrášlování ze strany jaderného
průmyslu pochopilo, jaká je realita. Na začátku roku v každém případě
regionální zastoupení hrabství Cumbria na severozápadě Anglie i přes
projadernou propagandu zamítlo plán na skladování radioaktivních
odpadů v tzv. Lake District.

Více informací:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/


----------------------------------------------------------------------
24. Still not loving nuclear waste! - Republika Freies Wendland jako
  aktér proti zákonu o hledání úložiště radioaktivních odpadů
----------------------------------------------------------------------
Jaký je rozdíl mezi politickým konsensem téměř všech politických stran
a sociálním konsensem? Obrovský. Německá spolková vláda zahájila
legislativní proces ke konečnému skladování vysoce radioaktivních
odpadů. Tento zákon však nevyřeší žádný ze vzniklých problémů. To, co
opravdu potřebujeme, je diskuse z celém Německu, nový začátek procesu
hledání vhodné lokality bez předem stanovených lokalit (jako např.
Gorleben jako předem určená lokalita), nezávislé vědecké zázemí a
komise ještě před legislativním procesem, nikoli až po.

Naše role? Říkat všem pravdu. Být nejlepšími kritiky. Ukázat hranice.
A samozřejmě organizování a mobilizování veřejnosti, budování a
propojování odporu.

Podepište prosím naši petici "Alarm - jaderný odpad!" Očekáváme tři
události: 10.června v Magdeburgu: proces proti 4 lidem, kteří se
účastnili v roce 2009 berlínské výpravy. Doprovodíme naše kolegy
malou, ale příjemnou výpravou, začátek 8.června Polovina května: náš
kolega z Tanzánie, Anthony Lyamunda, navštíví naši zemi. Anthony se
angažuje proti těžbě uranu ve své zemi. Začátek června: Navštíví nás
naši kolegové z Japonska. Zástupci Doro-chiba železničářského odboru a
Sdružení pro jadernému nebezpečí budou hosty večerní diskusní akce,
setkání s aktivisty a navštíví solný důl v Gorlebenu.

Další informace najdete na následujících internetových stránkách:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/petition
http://www.contratom.de
http://www.kerstinrudek.de


----------------------------------------------------------------------
25. Sortir du nucleaire zahajuje novou kampaň jaderně - palivovému
  cyklu
----------------------------------------------------------------------
Právě u příležitosti 27.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl
zahájila antiatomové sdružení Sortir du nucleaire novou
celorepublikovou kampaň k jaderně – palivovému cyklu. Pro většinu lidí
představuje jaderné riziko to, že může dojít k nehodě v jaderné
elektrárně. Ale pouze málo lidí ví o znečištění životního prostředí,
rizicích a produkci odpadů a o nebezpečných transportech
radioaktivních látek, které vznikají v každém stádiu jaderného cyklu -
od těžby uranu až po přepracování paliva.

Krátké video popisuje všechny tyto kroky a navrhuje, tento cyklus
přerušit: https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ

Na konci dubna jsme zorganizovali tři akční dny, abychom téma jaderně
- palivového cyklu tématizovali. Konaly se akce nedaleko jaderných
zařízení v rhonském údolí a podél železničních tras, po kterých jsou
často dopravovány jaderné materiály i kolem Paříže. V červenci pak
proběhne mezinárodní pochod proti uranu opět v rhonském údolí. Na
tomto pochodu se mají podílet i někteří zástupci původních obyvatel
Austrálie. Pochod bude startovat z Narbonne, kde vzniká Yellow Cake
(žlutý koláč) a budeme se na cestě zastavovat nedaleko všech
zařízení, kde se obohacuje uran, je formován do pelet a pak používán
v reaktorech. Více informací najdete na:
http://sdn49.hautetfort.com/media/01/00/120369027.pdf

Veškeré informace o výše uvedené kampani také na:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes


----------------------------------------------------------------------
26. Protesty původních obyvatel proti těžbě uranu, skladování
  radioaktivního odpadu a průmyslovému zneužívání v Saskatchewanu,
  Kanada
----------------------------------------------------------------------
"Idle no more" (INM) - demonstrace v Buffalo Narrows ze dne 5.ledna
byla silným zahájením kampaně INM v severním Saskatchewanu. Úvodní
akce se zúčastnilo více než 200 lidí všech věkových kategorií.
Vystoupilo zde několik řečníků, kteří kromě jiných témat mluvili i o
smlouvě na podporu těžby uranu mezi firmou Cameco, Arevou a obcí
Pinehouse, dále o plánech na stavbu jaderného úložiště v Saskatchewanu
a dalším průmyslovém zneužívání na území Forst Nation. Důležitým
tématem, které bylo zmiňováno během celé akce, bylo právo budoucích
generací na čistou vodu.

Jak můžeme jako lidstvo rozvinout pocit vlastní hodnoty a přispět k
lepší budoucnosti naší společnosti, když narážíme na odpor, když
požadujeme své základní lidské právo na čistou vodu? Při akci se
konstatovalo, že vláda a průmysl se rozhodly držet původní obyvatele
pod kontrolou, protože z nich mají strach, strach z jejich potenciálu.
Právo lidí na seberealizaci a zastavení potlačování tohoto práva
průmyslem a vládou - to je hlavním cílem kampaně Idle No More.

Demonstrace se přesunula ven a přijala formu mírového pochodu přes
Buffalo Narrows. Pomoc9 megafanu jsme pomocí různých hesel vyzývali i
ostatní občany, aby se k našemu pochodu přidali - jako např: "Jsme
hrdí na to, že jsme v našem boji sjednoceni", "Děláme to pro naše
děti", "Jsme Idle No More", přičemž jsme procházeli každou obcí v
Severním Saskatchewanu. Pochod jsme ukončili kolovým tancem na dálnici
před komplexem Lakeview za podpory pěkných modlitebních zpěvů v podání
"Buffalo River Dene Drummers and Singers".

Více informací:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Indigenous_protests_against_uranium_mining,_nuclear_waste_dumping_and_industrial_abuse_in_Saskatchewan,_Canada


----------------------------------------------------------------------
27. Ekologický skandál kolem projektu těžby uranu v Bahi v Tanzánii
----------------------------------------------------------------------
Více než pět let zkoumala řada zahraničních firem v různých částech
Tanzánie potenciál uranových ložisek. Nedávno byla vydána licence k
těžbě uranu pro projekt „Mkuju River“, který je částečně ve
vlastnictví ARMZ z Ruska. Kvůli tomuto projektu dokonce UNESCO
akceptovalo změnu hranice Národního parku Selous (který se nachází na
seznamu kulturních památek UNESCO). Projektem jsou postiženy také
mokřady v nížinách bez možnosti odtoku na Bahi v centrální Tanzánii,
asi 50 km západně od hlavního města země Dodomy. Pro obyvatele tohoto
regionu je to velmi důležitá věc především s ohledem na pěstování
rýže, rybolov, pastevectví, manuální výrobu soli atd. Od samého
začátku byl z vlivných vládních míst především z ministerstva těžby
patrný silný tlak směrem k těžbě uranu. Obyvatelé a jejich práva
přitom vůbec vládní místa nebrala v potaz. V plánu nebyla ani
nejzákladnější bezpečnostní opatření, jako opětovné zaplnění jam po
ukončení těžby uranu. Pokud víme, neproběhl ani monitoring možných
úniků záření nebo jiných nebezpečných látek jako těžkých kovů do
životní prostředí, který měla provést například TAEC Tanzania Atomic
Energy Comisssion.

Postižení obyvatelé vyjádřili svůj nesouhlas s výše uvedeným záměrem v
několika obsáhlých fasciklech a zorganizovali podpisovou akci proti
plánované těžbě uranu, protože se obávali ohrožení svých základních
životních podmínek.

Na konci roku 2012 provádělo několik firem (Mantra Resources,
International Gold Mining, Tanzoz a specializovaná americká těžební
společnost Layne) i přes odpor tamních obyvatel intenzivní průzkumné
vrty na území obcí Bahi Makulu a Illindi. V Bahi Makulu byla těmito
aktivitami zasažena především oblast Mashamba Mapya (Nová Pole).
Teprve před pěti lety zde vzniklo pole pro pěstování rýže.

Po deštích, ke kterým zde došlo v prosinci 2012, se vyskytly zdravotní
problémy u lidí, kteří přišli do kontaktu s vodou z postižené oblasti.

Více informací:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Environmental_scandal_at_uranium_exploration_project_in_Bahi,_Tanzania


----------------------------------------------------------------------
28. Akce v následujících měsících
----------------------------------------------------------------------
Výběr. Sdělte nám také své plánované akce pro další vydání Nuke News.
Další akce najedete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net 


04.05.13-28.05.13: Walkatjurra Walkabout 2013 -pochod proti těžbě
          uranu z Yeelirree do Leonory (AUS)
29.05.13-04.06.13: 3. Mezinárodní uranový filmový festival za
          bezjadernou budoucnost celého světa v Riu de
          Janeiru (BR)
30.05.13-01.06.13: Together against Nuclear - Mezinárodní konference
          2013 ve Vídni (Rakousko)
08.06.13-15.06.13: Ochrana před katastrofou-Akční dny v Německu
od 18.06.13:    Uranový akční kemp blízko Talvivaary (Finsko)
12.06.13-15.06.13: Uranový sympózium v Saskatoonu, Saskatchewan (CDN)
Léto 2013:     Pochod za bezjadernou budoucnost z Minnesoty do
          Buffala (USA)
28.06.13-30.06.13: Cyklistická tour k jaderné elektrárně Grohnde
          (Německo)
03.07.13-09.07.13: "Jaderná nebezpečí u Baltského moře"-Setkáníi k
          projektu v Döbelnu (Německo)
19.07.13-27.07.13: Anti - atomový kemp v Münsterlandu (Německo)
21.07.13-23.08.13: "Reclaim Power-Tour - Rozhýbání boje o 
          energetiku"-Akční cyklo – tour se startem v Lipsku
          (Německo)
06.08.13-09.08.13: Společný anglicko - francouzský protestní půst
          proti jaderným zbraním - u základny jaderných
          zbraníi v Burghfieldu (UK) a u Eiffelovky v Paříži
          (F)
31.08.13 v 11°°:  Konference o jaderném odpadu v Kasselu (Německo)
14.10.13-16.10.13: EURADWASTE '13-KOnference Evropské komise ve
          Vilniusu (LT)
11.11.13-13.11.13: Druhý InSOTEC-Stakeholder-seminář v Berlíně
          (Německo)
12.12.2013:        Globální akční den proti jaderné energii 2013
01.08.14-01.09.14: (zřejmě) - Hlavní jednání ekologického soudu k
          žádosti SKB o stavbu jaderného úložiště SKB3 v
          Nacka (S)
2014:       Zřejmě transport vysoce radioaktiního odpadu v
          Castorech ze Sellafieldu (UK) a středně aktivního
          odpadu z La Hague (F) do Gorlebenu (Německo) a
          protesty


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/Intl_Uranium_Film_Festival_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna
http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/katastrophenschutz
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site
https://sites.google.com/site/cleangreensaskca/Home/huesss-campaign/Uranium%20Exposium.jpg?attredirects=0
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://www.grohnde-kampagne.de
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_Around_the_Baltic_Sea_book_project
http://antiatomcamp.nirgendwo.info
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://www.atommuellkonferenz.de
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


----------------------------------------------------------------------
29. Co jsou Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé.
Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro desáté vydání NukeNews je 21.červenec 2013.

Více informací o NukeNews najdete na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET