NukeNews No. 8 - LITHUANIAN

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian


************************************************************
*   NukeNews #8 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba   *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
---------------------------------------------------------------------
Šiame NukeNews leidinyje mes aprašome kai kurias būsimas ir
tebevykstančias kampanijas ir akcijas, kuriose žmonės iš mūsų tinklo
dalyvauja 2013 metais. Be to, čia yra keletas naujienų apie atominius
projektus tokios šalyse kaip Kanada, Čekijos respublika ar Prancūzija,
protestus prieš branduolinių atliekų transportavimą ir t.t..

Šį pavasarį minimos antrosios Fukušimos nelaimės metinės ir 27-osios
Černobylio katastrofos metinės, lydimos daugelio renginių, akcijų ir
masinių demonstracijų visame pasaulyje. Branduolinė katastrofa
Japonijoje vis dar tęsiasi, radiacija nuolatos išleidžiama, valdžia ir
branduolinė pramonė nežino kaip kovoti su radioaktyvia grėsme, kai
kuriuose reaktoriuose vis dar yra rizika kilti tolimesnėms nelaimėms.
Ne tik tai - net daugiau kaip ketvirčiui amžiaus praėjus po didžiulio
sprogimo Černobylio ketvirtajame reaktoriuje, vis dar daug žmonių
suserga, nauji ligų pikai, sukelti ar paskatinti branduolinės
nelaimės, pasiekiami - pabaigos nesimato. Mes neturėjome galimybės
parašyti atminimo ir suvokimo žadinimo renginių, vykstančių šiais
metais, apžvalgos, tačiau daug aktyvistų su Nuclear Heritage Network
vis vien yra užsiėmę organizavimu ir kampanijų vykdymų šia tema.

Kadangi kitas NukeNews leidinys bus išleistas pavasarį, tai bus puikus
šansas pareklamuoti Jūsų vasarą vyksiančius renginius - stovyklas,
akcijas, konferencijas... Prašome parašyti mums apie savo planus, kad
paskleistume žinią šiame naujienlaiškyje!


---------------------------------------------------------------------
Einamojo NukeNews leidinio #8 struktūra
---------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
1. Branduolinės energetikos era Kvebeke baigėsi
2. Jungtinis anglų ir prancūzų bado protestas prieš branduolinius
  ginklus 2013
3. Cameco-Areva-Pinehouse bendradarbiavimo sutartis užtildyti
  pasipriešinimui
4. Jungtinės Karalystės kampanija "Energy Bill" - ne Atominėms
  subsidijoms
5. 2013 Kovo 9: Susigrąžinkime energijos klausimų sprendimą į savo
  rankas!
6. Darbai ir kovos Forsmarko AE, Švedijoje
7. Prancūzijoje atominis traukinys nuvažiavo nuo bėgių
8. Pjūklas prieš pjūklą elektros linijos statybose
9. Lankstinukas "Kritiškas klausimas / Die Kernfrage" išverstas ir į
  čekų bei slovėnų kalbas
10. CASTOR transportavimas iš Italijos į La Hagą
11. Čekų ministerija sutinka dėl dviejų naujų reaktorių blokų Temeline
12. Apeliacinio teismo procesas prieš anti-CASTOR protestuotojus
  Caen'e (Prancūzija)
13. Indų estafetinis bado streikas nuo 18.12.2012 prieš General
  Electric planuojamą AE
14. Japonijos parama Visagino AE buvo tik gandas
15. Artėjantys renginiai
16. Apie NukeNews


---------------------------------------------------------------------
1. Branduolinės energetikos era Kvebeke baigėsi
---------------------------------------------------------------------
Paskutinis komercinis atominis reaktorius šioje Kanados provincijoje -
Gentilly-2 - buvo galų gale išjungtas 2012-ųjų gruodžio 28 dieną. Po
2008 metais paskelbto pranešimo dėl reaktoriaus atnaujinimo už už
maždaug 1.9 milijardų Kanados dolerių ir planų eksploatuoti jį iki
2040 metų, savininkai turėjo mesti šitas atomines svajones 2012 metų
spalį dėl ekonominių priežasčių. Iškilminga šventė šiam įvykiui
paminėti įvyko elektrinės uždarymo dieną Monrealyje.

Kvebekas visiškai paliks branduolinės energetikos erą tik tada, kai
mes pasieksime ilgalaikį moratoriumą dėl urano kasybos, kaip tai buvo
padaryta dviejose kitose provincijose - Naujojoje Škotijoje ir Britų
Kolumbijoje! (Gordon Edwards)


---------------------------------------------------------------------
2. Jungtinis anglų ir prancūzų bado protestas prieš branduolinius
  ginklus 2013
---------------------------------------------------------------------
Tai keturių dienų bado akcija gedint dėl padarinių, sukeltų Jungtinių
Amerikos Valstijų bombardavimo Hirosimoje ir Nagasakyje, dėl kurių
žuvo šimtai tūkstančių civilių ir buvo sunaikinti šie du miestai 1945
metais. Jungtinis anglų ir prancūzų badavimas išreiškė protestą prieš
Aldermaston-Valduc sutartį dėl branduolinių galvučių technologijų
vystymo ateinantiems 50 metų. 

Vis dar turime 20.000 atominių bombų, 2000 iš jų aukšto pavojingumo
būsenoje. 75% valstybių Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 2012
metų gruodį balsavo už konvenciją likviduoti branduolinius ginklus.
Prancūzija ir Jungtinė Karalystė balsavo prieš. "Humanitarinis
nusiginklavimas" yra prioritetas! Panaikinti branduolinę ginkluotę!
Taip, mes galime, daugiau, mes privalome!

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013


---------------------------------------------------------------------
3. Cameco-Areva-Pinehouse bendradarbiavimo sutartis užtildyti
  pasipriešinimui
---------------------------------------------------------------------
2012 metų gruodžio 12 dieną Pinehouse apylinkėje esantis Saskačevano
kaimas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su urano kasybos bendrovėmis
Areva ir Cameco, žadančiomis darbo vietas ir pinigus mainais už
tylėjimą viešoje šių kompanijų veiklos kritikoje. Sutarties sąlygose
įtraukta:
"Iš Pinehouse'o tikimasi visiškos paramos Cameco/Areva’os kasimui".
"Pinehouse bendruomenė palaikys Cameco/Areva’os jau esančias veiklas".
"Pinehouse bendruomenė palaikys Cameco/Areva’os pasiūlytus projektus"
ir "palaikys Cameco/Areva’os tolimesnes veiklas".
"Pinehouse pažada: neteikti pareiškimų nei viešumoje, nei jokiai
vyriausybei ar komercinei institucijai, kuri prieštarauja
Cameco/Areva’os kasimo darbams." 
Pinehouse bendruomenė pažada: "Dėti prideramas pastangas, kad
užtikrinti Pinehouse bendruomenės narius nesakyti ir nedaryti nieko,
kas kliudytų pradėti ar tęsti Cameco/Areva’os kasimo darbus, taip pat
užtikrinti, kad nebūtų bet kokių pareiškimų ar veiksmų, kurie
nesiderina su Pinehouse’o pažadais, išdėstytais bendradarbiavimo
sutartyje."

Grupė šiaurės Pinehouse'o gyventojų iš Beauval'io, taip pat vietinių
indėnų gentys "English River First Nation" (Anglų Upės Pirmoji Tauta)
ir "Canoe Lake First Nation" (Kanojos Ežero Pirmoji Tauta) ne per
seniausiai išsireikalavo advokato, kuris bylinėjasi teisme kad gautų
teismo įsakymą sustabdyti susitarimo įvykdymą. "Kiekvienas gali
prisijungti ir pasirašyti, įskaitant organizacijas ir grupes." -
Saskatčevano "Komitetas ateities kartoms" prašo paremti Pinehouse'o
gyventojus kovojančius prieš Cameco/Areva bendradarbiavimo sutartį.

Plačiau skaitykite:
http://committeeforfuturegenerations.wordpress.com/take-action/


---------------------------------------------------------------------
4. Jungtinės Karalystės kampanija "Energy Bill" - ne Atominėms
  subsidijoms
---------------------------------------------------------------------
"The Kick Nuclear" ("išspirti atomines") kampanija tęsia kovą prieš
subsidijas atominei energijai "Energy Bill" ("Elektros Sąskaitų")
kampanijoje, kuri šiuo metu skinasi kelią į parlamentą. Tolimesniam
skrajučių platinimui yra ruošiamasi, ir mes dirbame artimai su
"Climate Block", kad suorganizuotume demonstraciją ir masinį
mitingą parlamento aikštėje, įstatymo projekto trečiojo svarstymo
vakarą. Diena kol kas nežinoma, bet tikėtina, kad tai įvyks vasario
pabaigoje. Mes, žinoma, jums parašysime kai turėsime tikslesnės
informacijos.

Daugiau skaitykite:
http://kicknuclear.org
http://climatebloc.wordpress.com


---------------------------------------------------------------------
5. 2013 Kovo 9: Susigrąžinkime energijos klausimų sprendimą į savo
  rankas!
---------------------------------------------------------------------
Kovo 9-tą dienąprancūzų anti-atomininkų tinklas "Sortir du
nucléaire" organizuoja didelę žmonių grandinę Paryžiuje su tikslu 
pareikalauti laipsniško atsisakymo tiek atominės energijos, tiek 
branduolinių ginklų. Mūsų tikslas yra kirsti sostinę ir apjuosti vietas, 
kuriose yra priimami sprendimai apie branduolinę energiją,
neatsižvelgiant į piliečių balsą. Tūkstančiai žmonių ir aktyvistai iš
visos Europos yra laukiami.

http://www.chainehumaine.org


---------------------------------------------------------------------
6. Darbai ir kovos Forsmarko AE, Švedijoje
---------------------------------------------------------------------
Helovyno metu mes norėjome surengti žygį su žibintais į Forsmarko
atominę elektrinę. Po to mes planavome susiburti bažnyčioje Forsmarke
ir uždegti žvakutes branduolinių katastrofų aukoms. Prieš tris
savaites mes iš anksto sutarėme su kunigu, tačiau likus trims dienoms
iki renginio jis persigalvojo. Be to, jis paskleidė gandą, kad mes
esame teroristai. Mes greitai susitarėme susitikti kitoje vietoje.
Mūsų buvo trisdešimt "teroristų", einančių tamsoje su žibintais.
Netoli Forsmarko mus pasitiko grupė smulkių, gerai išpuoselėtų moterų
apsaugininkių. Įvyko diskusija, tačiau jos nenusileido, taigi mes ten
pastovėjome kelias tylos minutes melsdamiesi už aukas.

Dvi moterys nuėjo ir padarė senamadišką perspėjamąjį "kulning'ą". Tai
yra aukštų natų dainos rūšis, be žodžių, kurios dainuojamos kalnų
vietovėse, kur moterys pasilikdavo su galvijais vasaros laiku. Tada
mes nuėjome atgal į bažnyčią ir padarėme tylos protesto mitingą jos
kieme. Taip pat su kulning'u ir daina. Tuomet autobusu nuvažiavome į
vietą, kur buvome laukiami, ir klausėmės dviejų jaunų muzikantų ir
pasisakymo ir šio to užvalgėme.

Vėliau mes turėjome susitikimą su kunigu ir su dviem žmonėmis iš
atominės elektrinės su tikslu aptarti elektrinių situaciją, tačiau
kunigas Lars-Åke Palm norėjo padiskutuoti tema "Kokią visuomenę mes
turėtume turėti". Diskusija dėl bažnyčios pozicijos taip pat tęsiama
ir laikraščiuose.

Monica Dahlby, Uppsala
FMKK (žmonių susivienijimas prieš atominę energiją ir ginklus)


---------------------------------------------------------------------
7. Prancūzijoje atominis traukinys nuvažiavo nuo bėgių
---------------------------------------------------------------------
Pietų Prancūzijoje sausio 20-tą dieną atominis AREVA traukinys nušoko
nuo bėgių. Jis buvo pakrautas urano oksidu (U3O8), ir kelionės tikslas
greičiausiai buvo URENCO urano sodrinimo gamykla Vokietijoje arba
Olandijoje. Kita galima paskirties vieta taip pat galėjo būti laikina 
COVRA saugykla. AREVA atsisakė pateikti informaciją apie gabenimo
intencijas.

Katastrofa traukinį ištiko 17 valandą 30 minučių, netrukus po išvykimo
iš Tricastin branduolinio komplekso. Spėjama, kad dėl traukinio
katastrofos yra atsakingas netinkamas perjungimas. Kaip paprastai,
teigiama, jog "nebuvo jokio radiacijos nutekėjimo". Nelaimė atsitiko
dar nepasiekus maksimalaus greičio, todėl galėjo būti ir blogiau.

Vėliau, kai geležinkelio darbininkų profesinė sąjunga SUDRAIL
išspausdino nuvažiavusių nuo bėgių prekinių vagonų nuotraukas, AREVA
pripažino, kad CASTOR konteineris su aukšto lygio radioaktyviomis
atliekomis pateko į šią nelaimę. Dėl incidento, kitas CASTOR turėjo
laukti geležinkelio stotyje keletą valandų. Abiejų CASTOR konteinerių
kelionės tikslas buvo La Hagos perdirbimo įmonė (Prancūzija).

Daugiau skaitykite:
http://blog.eichhoernchen.fr/post/Kurzmeldung-Atomtransport-entgleist-in-Frankreich


---------------------------------------------------------------------
8. Pjūklas prieš pjūklą elektros linijos statybose
---------------------------------------------------------------------
Le Chefresne dabar prasidėjo La Bévinière miško skerdynės
grandininiais pjūklais dėl elektros linijų statybų specialiai atominės
energijos stotims. Po kvietimo decentralizuotiems veiksmams reaguojant
į medžių kirtimą, kai kurie elektros linijų stiebai taip pat tapo
pjūklų veiksmų aukomis.

Netoli statybų vietos, Montabot'e, buvo nupirktas namas, kad įkurti
pasipriešinimo judėjimo centrą jame.

Daugiau skaitykite:
http://antitht.noblogs.org/


---------------------------------------------------------------------
9. Lankstinukas "Kritiškas klausimas / Die Kernfrage" išverstas ir į
  čekų bei slovėnų kalbas
---------------------------------------------------------------------
Šauniai parašytas lankstinukas "Kritiškas klausimas", 2009 metais
redaguotas NVO "Europos moterys už bendrą ateitį", jau buvo prieinamas
vokiškai, angliškai ir prancūziškai. Šis leidinys suteikia visapusią
įžvalgą apie svarbias atominės pramonės sritis, su kritiškais
pavyzdžiais iš viso pasaulio. Abu vertimai (čekiškas bei slovėnų) buvo
NVO projekto "Sonne+Freiheit" dalis, kurį finansiškai palaikė
Aukštutinės Austrijos regioninė valdžia, kurioje žalieji dalyvauja
koalicinėje valdžioje. Čekiškas vertimas  atliktas Milan‘o Smrž‘o
(Praha, www.eurosolar.cz), slovėniškas – Leoš‘o Šešerko, buvusio
Aplinkos ministro Liublianoje. Abu leidinius taip pat bus galima
įsigyti internetu, Austro-Čekų NVO tinklalapyje www.slunceasvoboda.eu

Daugiau skaitykite:
http://www.wecf.eu/english/publications/2009/kernbuch.php


---------------------------------------------------------------------
10. CASTOR transportavimas iš Italijos į La Hagą
---------------------------------------------------------------------
Sausį CASTOR transportavimas su aukšto lygio radioaktyviomis
atliekomis vyko iš Italijos į La Hagos perdirbimo įmonę Prancūzijoje.
Anti-atomininkai aktyvistai buvo paskelbę protestus ir blokadas - taip
kaip tai jau vyko keletą kartų praeityje. Nuogąstaujant dėl šių
protestų, transportavimo maršrutas buvo pakeistas iš anksto neįspejus.
Vien tik anti-atomininkai aktyvistai informavo visuomenę; valdžia ir
branduolinė pramonė to nepadarė.

Daugiau skaitykite:
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/01/15/passage-d-un-convoi-de-dechets-radioactifs-dans-la-marne-181363.html


---------------------------------------------------------------------
11. Čekų ministerija sutinka dėl dviejų naujų reaktorių blokų Temeline
---------------------------------------------------------------------
Čekijos Aplinkos Ministerija patvirtino dviejų naujų reaktyvinių blokų
jau esamos Temelino AE vietoje planuotas statybas. Tūkstančiai čekų ir
užsienio NVO bei piliečių pastabų buvo atmestos, svarbiausi klausimai
apie formaliai klaidingą Poveikio Aplinkai Vertinimo (EIA) procesą
nebuvo atsakyti, pvz: kurie reaktorių tipai bus naudojami (AP1000 iš
Westinghouse, EPR iš Areva ar MIR.1200 iš Rosatom), ką daryti su
atominėmis atliekomis ir kas mokės už išardymą bei antrines
investicijas, tokias kaip nauji keliai bei būtini sistemos
tobulinimai.

Be to, gana neįprasta, kad vadovaujantis asmuo iš investuotojo pusės
(labiausiai valstybės valdomos kompanijos ČEZ), ponas Ivo Hlavač'as,
keičia savo pareigas į viceministro būtent tam laikotarpiui, kuomet jo
buvusios kompanijos investicinis projektas yra tiriamas Aplinkos
Ministerijos, jo naujojo darbdavio. Tuo tarpu jis sugrįžo į savo
buvusią kompaniją ČEZ. Čekų NVO, tokios kaip Calla bei Jikočske matky
(Pietų Bohemijos motinos), dabar bando imtis legalių priemonių
šiamprastai parengtam projektui sustabdyti.

Edvardas Sequens, Calla
http://www.calla.cz/index.php?lang=eng/ 


---------------------------------------------------------------------
12. Apeliacinio teismo procesas prieš anti-CASTOR protestuotojus
  Caen'e (Prancūzija)
---------------------------------------------------------------------
Jie sustabdė CASTOR transportą į Vokietiją 2010 metais prisirakinimo
prie bėgių akcijoje Caen'e. Policijai bandant protestuotojus patraukti
nuo bėgių, jie buvo rimtai sužeisti: trečio laipsnio nudegimai -
būtinas odos persodinimas, nudegintos ar nupjautos policijos
sausgyslės it t. t.. Bylos prieš policiją buvo apleistos, o aukos tuo
metu tampomos po teismus.

Tai bus apeliacinio teismo procesas, nes apygardos prokuratūra teigia,
jog 30,000 eurų bauda ir bausmės lygtinai nebūtų jiems pakankamai
griežtos. Apeliacinio teismo posėdis vyks 2013 metų kovo 4 dieną
Caen'e. 

Daugiau skaitykite:
https://ganva.noblogs.org/post/2013/01/21/castor-2010-proces-en-appel-des-7-du-ganva-le-lundi-4-mars-2013/


---------------------------------------------------------------------
13. Indų estafetinis bado streikas nuo 18.12.2012 prieš General
  Electric planuojamą AE
---------------------------------------------------------------------
Kovvada kaimo pietryčių Indijos Andrha Pradesh valstijoje žmonės,
kartu su aplinkinių kaimų gyventojais pradėjo estafetinį bado streiką
nuo 2012 metų gruodžio 18-tos dienos ir greitai bus 50 dienų, kaip
tęsiasi šis streikas prieš siūlomą branduolinės energetikos parką,
kuris bus statomas General Electric.

Daugiau skaitykite:
http://www.dianuke.org/kovvada-update-50-days-of-hunger-strike-against-proposed-ge-reactors/


---------------------------------------------------------------------
14. Japonijos parama Visagino AE buvo tik gandas
---------------------------------------------------------------------
Gandai kad Japonijos Finansų ministerija ir Japonijos tarptautinio
bendradarbiavimo bankas (JBIC) duos eksporto kreditą Visagino AE buvo
paneigti. Oficialūs ministerijos ir JBIC atstovai patvirtino to
Japonijos nevyriausybinėms organizacijoms, kad nebuvo jokių derybų dėl
projekto. Net jeigu Hitachi kreiptųsi dėl pinigų, yra maža tikimybė jų
gauti, nes VAE netenkina socialinių ir aplinkos reikalavimų tokiems
projektams. Visų pirma, projekto įgyvendinimas prieštarautų
referendumo, surengto 2012 metų spalio 12 dieną, rezultatams, kur
dauguma balsavusiųjų pasakė "Ne" naujai AE Lietuvoje. Tuo tarpu, po
referendumo, Lietuvos seimas įpareigojo Lietuvos vyriausybę parengti
"ekonomiškai optimalią bei vartotojams palankią apsirūpinimo elektros
energija strategiją" iki 2013 metų gegužės 15-tos dienos.

Tyrimo ataskaitą skaitykite čia:
http://www.bellona.org/articles/articles_2013/hitachi_still_seeks_backing


---------------------------------------------------------------------
15. Artėjantys renginiai
---------------------------------------------------------------------
(tik pagrindiniai, praneškite apie savo renginius jei norite paskelbti
kitame mūsų leidinyje)daugiau renginių rasite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events


2013:       Protestai prieš CASTOR transportavimą iš Julicho į
          Ahaus'ą (Vokietija)
09/03/13 12:00:  Fukušimos minėjimui skirta tautiška/nacionalinė
          eisena ir mitingas Londone (Jungtinė Karalystė)
09/03/13:     Protestai Fukušimos metinėms prie urano sodrinimo
          įmonės Gronau mieste, prie Gundremmingen'o ir
          Grohnde'o AE (Vokietija)
09/03/13 11:00:  Žmonių grandinė Fukušimos metinėms Freiburge
          (Vokietija)
09/03/13:     Žmonių grandinė apsupsianti branduolinių spendimų
          priėmėjus Paryžiuje (Prancūzija)
10/03/13 14:00:  Mitingas prieš Tihange AE Huy mieste (Belgija)
12/03/13-13/03/13: Jungtinis renginys dėl visuomenės dalyvavimo
          sprendimų priėmime branduolinėje teritorijoje
          Liuksemburge
13/03/13-15/03/13: Branduolinės pramonės ETRAP 2013 - 5-oji
          tarptautinė konferencija apie radiacinės saugos
          švietimą ir mokymus Vienoje (Austrija)
29/03/13-07/04/13: "Radioaktyviojo Paveldo Ekskursija" iš Melburno į
          Adelaidę (Austrija)
09/04/13-10/04/13: Tarptautinė konferencija: "Energetikos posūkis -
          galvokime europietiškai!" Heinrich Böll fondo
          būstinėje Berlyne (Vokietija)
15/04/13-26/04/13: Anti-atominis pėsčiųjų žygis "Walk for Life"
          Europos atominėje širdyje (Alpes de Haute
          Provence, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse)
          (Prancūzija)
26/04/13-28/04/13: Atomic Ciné filmų festivalis kultūros ir pramogų
          centre "Andorra" Helsinkyje (Suomija)
29/05/13-04/06/13: 3-asis Tarptautinis Urano Filmų Festivalis už
          Pasaulinę Ateitį be Branduolinės energetikos Rio
          de Žaneire (Brazilija)
12/06/13-15/06/13: "Uranium Exposium" konferencija Saskatūne,
          Saskačevane (Kanada)
2013 vasara:    Pėsčiųjų žygis už ateitį be branduolinės
          energijos iš Minesotos į Buffalo (JAV)
06/08/13-09/08/13: Jungtinė Anglų - Prancūzų Bado Akcija Prieš
          Atominius Ginklus 2013 prie Burghfield'o atominės
          bazės (Jungtinė Karalystė) ir prie Eifelio bokšto
          Paryžiuje (Prancūzija)
14/10/13-16/10/13: Europos Komisijos konferencija EURADWASTE '13
          Vilniuje (Lietuva)
11/11/13-13/11/13: InSOTEC antrasis bendrasavininkų seminaras Berlyne
          (Vokietija)
12/12/13:     Pasaulinė protesto akcijų diena Prieš Atominę
          Energiją 2013
2014:       Numatomas CASTOR aukšto lygio radioaktyvių atliekų
          iš Sellafield (Jungtinė Karalystė) ir vidutinio
          lygio radioaktyvių atliekų iš La Hague
          transportavimas (Prancūzija) į Gorleben (Vokietija)
          ir protestai.


http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://www.fukushima2013.com/
http://www.contratom.de/2012/12/18/aufruf-zu-protest-zwei-jahre-fukushima-atomanlagen-abschalten/
https://www.facebook.com/events/465363570190270/
http://chainehumaine.org/
http://www.stop-tihange.org/
http://www.unece.org/ppdm_nuclear.html
http://www.etrap2013.org/
http://www.foe.org.au/anti-nuclear/issues/oz/radtour
http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-de.aspx?evtid=12394
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/14/Du-15-au-26-avril-2013-:-Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-vie-et-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat/inconditionnel/d%C3%A9finitif-du-nucl%C3%A9aire
http://atomic-cine.org/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/Intl_Uranium_Film_Festival_2013
https://sites.google.com/site/cleangreensaskca/Home/huesss-campaign/Uranium%20Exposium.jpg?attredirects=0
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
16. Apie NukeNews
---------------------------------------------------------------------
NukeNews yra daugiakalbė naujienlaiškių sistema koordinuojama Atominio
Paveldo Tinklo (Nuclear Heritage Network), atspindinti anti-atomininkų
aktyvistų, kuriuos jungia ši tarptautinė bendruomenė, veiklą, temas ir
kovas. Pranešimai yra parašyti ir išversti aktyvistų, šalia jų įprastų
anti-atominių veiklų. Niekam nėra mokama už šį darbą, nes mes norime
užtikrinti šaltinių, kaip ši informacinė sistema anti-atominei kovai,
kuo didesnę nepriklausomybę. Leidinys skirtas informuoti tiek
aktyvistus, tiek besidominčius skaitytojus.

Jūsų parama sekančiam NukeNews leidiniui yra labai laukiama. Tai
turėtų būti trumpa naujienos santrauka anglų kalba, ne daugiau kaip
vienas paragrafas, turinti trumpą antraštę ir galimai - nuorodą į
internetinį puslapį, pateikiantį daugiau informacijos. Siųskite jas
elektroniniu paštu news(eta)NukeNews.nuclear-heritage.net. Galutinis
terminas 9-tam NukeNews leidiniui yra 2013 metų balandžio 28 diena.

Skleiskite žinias ir sužinokite daugiau apie NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET