NukeNews No. 8 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian


************************************************************
*   NukeNews č.8 - Informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
---------------------------------------------------------------------
V tomto vydání Nuke News Vás budeme informovat o běžících a
připravovaných kampaních a akcích, na kterých se podílí lidé z naší
mezinárodní sítě. Kromě tohoto zde naleznete zprávy k jaderným
projektům v zemích jako Francie, Kanada nebo Česká republika, o
protestech proti transportům radioaktivního odpadu atd.

Na jaře letošního roku si připomeneme 2.výročí havárie japonské
jaderné elektrárny Fukušima a 27.výročí černobylského neštěstí. Tato
výročí bude provázet celá řada akcí a demonstrací po celém světě.
Jaderná havárie v japonské Fukušimě stále pokračuje, radioaktivita se
nadále uvolňuje do životního prostředí, úřady a jaderný průmysl přitom
nemají tušení, jak mají s radioaktivním nebezpečím zacházet a mnohý z
provozovaných reaktorů by mohl utrpět další nehody. Ale nejenom to,
ale i více než čtvrtstoletí po jaderné havárii v Černobylu jsou v
jejím důsledku lidé stále nemocní a byl vytvořen nový vrchol vlny
onemocnění, vznikající v důsledku jaderné havárie. A konec je v
nedohlednu. Opravdu jsme letos nezvládli sestavit seznam všech akcí a
demonstrací, které se budou k těmto dvěma výročím konat. V každém
případě se jimi bude zaobírat spousta lidí z naší sítě Nuclear
Heritage Network.

Protože další vydání Nuke News vyjde na jaře, budete mít zde
jedinečnou příležitost, představit své plánované letní akce –
například kempy, akce, konference... Napište nám o Vašich plánech,
abyste o nich tímto způsobem informovali co nejširší okruh lidí.


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání Nuke News 8
---------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Doba atomová v Quebecu je pryč!
2. Anglicko – francouzská postní akce proti jaderným zbraním 2013
3. Cameco – Areva - Pinehouse: kolaborační smlouva má uklidnit odpor
  veřejnosti
4. UK: kampaň k energetickému zákonu – Ne jaderným subvencím
5. 9.března 2013: vezměme rozhodnutí o energetických tématech opět do
  vlastních rukou
6. Jaderná elektrárna Forsmark, Švédsko: aktivity a kampaně
7. Ve Francii vykolejil transport jaderného odpadu
8. Lesní masakr kvůli stavbě vedení vysokého napětí
9. Brožura "Critical Question / Zásadní otázka" byla přeložena také
  do češtiny a slovenštiny
10. Transport Castorů z Itálie do La Hague
11. České ministerstvo souhlasí se stavbou dvou nových bloků v
  Temelíně
12. Odvolací řízení proti protijaderné aktivistce v Caen (Francie)
13. Indická řetězová hladovka proti plánované jaderné elektrárně běží
  od 18.prosince 2012
14. Japonská finanční podpora jaderné elektrárně Visaginas byla pouze
  fáma
15. Akce v následujících měsících
16. Co jsou Nuke News?


---------------------------------------------------------------------
1. Doba atomová v Quebecu je pryč!
---------------------------------------------------------------------
28.prosince 2012 byl odstaven poslední fungující komerční reaktor
Gentilly-2 v kanadské provincii Quebec. Poté, co provozovatel
elektrárny v roce 2008 oznámil, že bude renovoval reaktor za 1,9
miliard kanadských dolarů, který pak bude chtít provozovat až do roku
2040, musel v říjnu 2012 nakonec z ekonomických důvodů od svých
původních plánů ustoupit . V den odstavení elektrárny se v Monrealu
konal oslava této události.

Qubec bude mít dobu atomovou kompletně za sebou, jakmile se dosáhne
moratoria o těžbě uranu, což se podařilo i v dalších dvou kanadských
provinciích – v Novém Skotsku a Britské Kolumbii.


---------------------------------------------------------------------
2. Anglicko – francouzská postní akce proti jaderným zbraním 2013
---------------------------------------------------------------------
Čtyřdenní postní akce – u příležitosti výročí shození amerických bomb
na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945, které tato města zničily a
připravily o život statisíce civilních obyvatel. Společná anglicko-
francouzská postní akce proti smlouvě Aldermaston – Vladuc ohledně
vývoje technologie jaderných hlavic v následujících 50 letech.

Na světě je stále ještě 20.000 jaderných zbraní, 2.000 z nich se
nadále nachází v bojové pohotovosti. Na generálním shromáždění OSN v
prosinci 2012 souhlasilo 75% zemí s konvencí ohledně odstranění
jaderných zbraní. Francie a Velká Británie však hlasovaly proti.
"Odstraňme nehumánní zbraně". "Zlikvidujme jaderné zbraně." Ano –
společně toho můžeme dosáhnout – a společně to dokážeme!

Více informací na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013


---------------------------------------------------------------------
3. Cameco – Areva - Pinehouse: kolaborační smlouva má uklidnit odpor
  veřejnosti
---------------------------------------------------------------------
12. prosince 2012 podepsala obec Pinehouse kolaborační smlouvu s
firmami na těžbu uranu Areva a Cameco, která slibuje pracovní místa a
peníze výměnou za zdrženlivý postoj při veřejné kritice aktivit těchto
těžebních firem. Podmínky smlouvy mimo jiné zahrnují: "Od obce
Pinehouse se očekává absolutní podpora těžby uranu firmy Cameco/Areva.
Obec Pinehouse bude zcela podporovat dosavadní těžební aktivity těchto
společností. Obec Pinehouse bude podporovat také všechny nově oznámené
projekty výše uvedených firem." "Obec Pinehouse dále přislibuje, že
nebude odevzdávat kritická stanoviska příslušným úřadům nebo vládě
nebo se na veřejnosti kriticky vyjadřovat k aktivitám společností
Cameco / Areva."
Obec Pinehouse dále slibuje, že podnikne přiměřené kroky k tomu, aby
zajistila, že zástupci této obce nebudou říkat nic, co by narušilo
nebo zbrzdilo aktivity výše uvedených společností nebo co by nebylo v
souladu s touto smlouvou."
Skupina obyvatel obce Pinehouse z částí Beauval, Engliksh River Forst
Nation a Caie Lake First Nation najala advokáta, který má pracovat na
soudním nařízení proti realizaci této smlouvy. „Každý se může pod tuto
iniciativu podepsat, včetně organizací a skupin“ - Výbor pro budoucí
generace ze Saskatchewanu žádá o podporu obyvatel obce Pinehouse,
kteří bojují proti podepsané smlouvě s Cameco a Arevou.
 
Více informací:
http://committeeforfuturegenerations.wordpress.com/take-action/


---------------------------------------------------------------------
4. UK: kampaň k energetickému zákonu – Ne jaderným subvencím
---------------------------------------------------------------------
Kampaň Kick Nuclear se nadále zasazuje proti jaderným subvencím v
energetickém zákoně, který se právě nyní nachází na své cestě
parlamentem. Plánují se plakátové akce, spolupracujeme se sdružením
Climate Bloc na přípravě demonstrace na náměstí před Parlamentem v
podvečer 3.čtení zákona. Termín ještě není znám, dá se ale
předpokládat, že to bude koncem února. Budeme samozřejmě informovat,
jakmile se dozvíme více detailů.

Další informace:
http://kicknuclear.org
http://climatebloc.wordpress.com


---------------------------------------------------------------------
5. 9.března 2013: vezměme rozhodnutí o energetických tématech opět do
  vlastních rukou
---------------------------------------------------------------------
9.března 2013 organizuje francouzská organizace Sortir du nucleaire
velkou akci v Paříži s lidským řetězem, která bude požadovat ukončení
využívání jaderné energie v civilním a vojenském sektoru. Cílem akce
je propojení francouzského hlavního města a zapojení měst a obcí,
kterých se týká rozhodování o jaderné energetice, aniž by se těchto
rozhodovacích procesů mohly samy účastnit a vyslechnout si je. Chceme
tím vyjádřit, že chceme vzít naši budoucnost opět do svých rukou.
Očekává se účast desetitisíců občanů, zveme tímto také aktivisty z
našich sousedních zemí.

http://www.chainehumaine.org


---------------------------------------------------------------------
6. Jaderná elektrárna Forsmark, Švédsko: aktivity a kampaně
---------------------------------------------------------------------
V čase halloweenu jsme chtěli podniknout pochod s lucernami k jaderné
elektrárně Forsmark. Poté jsme se chtěli shromáždit v kostele, kde
bychom zapálili svíčky za oběti jaderných havárií. Tři týdny předtím s
tímto naším plánem tamní farář souhlasil, ale najednou 3 dny před
konáním akce se rozmyslel jinak. Šířil fámu o tom, že jsme teroristi.
Rychle jsme dohodli konání akce na jiném místě. Bylo nás asi 30
"teroristů", kteří jsme šli s rozsvícenými lucerničkami tmou. V
blízkosti jaderné elektrárny Forsmark jsme narazili na několik
hlídačů. Diskutovali jsme s nimi, ale nenechali se přesvědčit. Proto
jsme zůstali několik minut stát, abychom se v tichosti pomodlili za
oběti jaderných nehod.

Dvě ženy šly stranou a zpívali staromódní varovný popěvek, tedy velmi
vysokým hlasem zpívanou píseň beze slov, který ženy zpívaly při
hlídání dobytku v horách. Pak jsme šli zpátky ke kostelu a drželi jsme
venku tichý protest, při kterém jsme opakovali zpívání varovného
popěvku a zpívali další písně. Pak jsme nastoupili na autobus do jiné
obce, kde jsme byli vítáni. Tam jsme poslouchali dva mladé muzikanty,
vyslechli proslovy a něco pojedli.

Později jsme se sešli s farářem a dvěma zástupci jaderné elektrárny,
abychom s nimi diskutovali o problematice jaderné elektrárny – i když
by zúčastněný farář Lars Ake Palm raději diskutoval o tom, jakou
společnost bychom měli mít. I v médiích se živě diskutuje o tom,
jakou pozici církev zasává.

Monica Dahlby, Uppsala, FMMK (Lidová kampaň proti jaderným elektrárnám
a zbraním)


---------------------------------------------------------------------
7. Ve Francii vykolejil transport jaderného odpadu
---------------------------------------------------------------------
20.ledna 2013 vykolejil na jihu Francie vlak s jaderným transportem
firmy Areva. Náklad se skládal z oxidu uranu (U3O8), cílem transportu
byl zřejmě závod na obohacování uranu firmy Urenco v Německu nebo
Nizozemí. Dalším místem určení mohl být mezisklad COVRA. Společnost
Areva odmítla informovat veřejnost o účelu a cíli transportu.

Vlak vykolejil krátce po opuštění jaderného komplexu Tricastin v 17.30
hodin. Příčinou vykolejení byla špatně nastavená výhybka. Jako vždy
následovalo sdělení, že nedošlo k žádnému úniku radioaktivity. V
okamžiku vykolejení nejel vlak maximální možnou rychlostí – jinak
mohly být následky zřejmě horší.

Když drážní společnost SUDRAIL později zveřejnila fotografie s
vykolejeným vagónem, uvedla společnost Areva, že jeden z kontejnerů
Castor byl vykolejením vlaku zasažen. Kvůli problémům tohoto
transportu musel čekat i další transport jaderného materiálu několik
hodin ve stanici.

Další informace:
http://blog.eichhoernchen.fr/post/Kurzmeldung-Atomtransport-entgleist-in-Frankreich


---------------------------------------------------------------------
8. Lesní masakr kvůli stavbě vedení vysokého napětí
---------------------------------------------------------------------
Ve francouzském Le Chefresne nyní začal masakr řetězových pil v lesích
La Beviniere, který má umožnit stavbu vedení vysokého napětí pro
jaderné elektrárny. V důsledku výzvy k decentrálním akcím proti
vylesňování padly některé stromy za oběť motorovým pilám.

V blízkosti staveniště v Montabotu se koupil dům, ve kterém má být
zřízeno centrum odporu proti této stavbě.

Další informace najdete na:
http://antitht.noblogs.org/


---------------------------------------------------------------------
9. Brožura "Critical Question / Zásadní otázka" byla přeložena také
  do češtiny a slovenštiny
---------------------------------------------------------------------
Velmi dobře popsaná brožura "The Critial Question / Zásadní otázka",
která byla vydaná v roce 2009 v Německu sdružením "Women in Europe for
a common future", byla k dispozici již v němčině, angličtině a
francouzštině. Tato publikace nabízí široký pohled do všech důležitých
oblastí jaderného průmyslu s kritickými příklady z celého světa. Oba
překlady (do českého a slovenského jazyka) byly součástí projektu
především rakousko – českého sdružení Sonne+Freiheit, podpořeného
finančně hornorakouskou zemskou vládou, kde spolupůsobí Zelení jako
součást koalice. Obě nové jazykové mutace jsou také on-line na:
http://www.slunceasvoboda.eu

Další informace:
http://www.wecf.eu/english/publications/2009/kernbuch.php


---------------------------------------------------------------------
 10. Transport Castorů z Itálie do La Hague
---------------------------------------------------------------------
V lednu 2013 se transportoval jaderný odpad z Itálie v kontejnerech
Castor do francouzské přepracovny jaderného materiálu v La Hague.
Antiatomoví aktivisté proto ohlásili protesty a blokády, jak již v
minulosti bylo při těchto transportech zvykem. Ze strachu z protestů
proto byla trasa transportu krátce před jeho počátkem změněna.
Veřejnost byla o transportech jaderného materiálu informována pouze ze
strany antiatomových aktivistů, příslušné úřady o transportech mlčely.

Další informace najdete na:
http://champagne-ardenne.france3.fr/2013/01/15/passage-d-un-convoi-de-dechets-radioactifs-dans-la-marne-181363.html


---------------------------------------------------------------------
11. České ministerstvo souhlasí se stavbou dvou nových bloků v
  Temelíně
---------------------------------------------------------------------
České ministerstvo životního prostředí vydalo souhlas s plánovanou
stavbou dvou nových jaderných bloků v lokalitě Temelín, kde jsou již
provozovány dva stávající bloky. Tisíce připomínek českých a
zahraničních sdružení a občanů byly odsunuty stranou. Zásadní otázky
zůstaly ve formálním a nekorektně vedeném procesu EIA nezodpovězeny,
jako např: „jaký typ reaktoru se použije v nových jaderných blocích?
(AP1000 od firmy Westinghouse, EPR firmy Areva nebo VVER 1200 od
Rosatomu), jak se bude nakládat s vyhořelým jaderným palivem a kdo
zaplatí budoucí likvidaci a sekundární investice, jako stavbu nových
příjezdových silnic v okolí elektrárny nebo nutné práce na posílení
elektrického vedení.

Kromě toho je velmi neobvyklé, aby vedoucí osobnost ze strany
investora (polostátní firmy ČEZ), pan Ivo Hlaváč, změnila práci a
najednou se stala náměstkem ministra životního prostředí právě v
době, kdy má její nový zaměstnavatel, tedy ministerstvo ŽP, posuzovat
odpovídající investiční záměr jejího předchozího zaměstnavatele,
firmy ČEZ a měla tato osobnost hlavní zodpovědnost napříč celým
ministerstvem. Ještě zajímavější je skutečnost, že nyní pan Hlaváč
opět ministerstvo životního prostředí opustil a opět pracuje pro ČEZ.
Česká ekologická sdružení Calla a Jihočeské matky nyní podnikají
právní kroky, aby tento špatně připravený projekt zvrátila.

Edvard Sequens, Calla
http://www.calla.cz/index.php?lang=eng/


---------------------------------------------------------------------
12. Odvolací řízení proti protijaderné aktivistce v Caen (Francie)
---------------------------------------------------------------------
V roce 2010 zastavili pomocí akce, kdy se přivazovali ke kolejím,
transport Castorů do Německa. Byli vážně zraněni, když se policisté
pokoušeli je dostat pryč z kolejiště: popáleniny třetího stupně, nutná
transplantace kůže, porušení nebo přetržení šlach zásahem policie atd.
Soudní řízení proti policii bylo zastaveno, zatímco oběti jsou nadále
konfrontovány se soudy.

Teď již probíhají odvolací řízení. Podmínečné tresty a pokuty ve výši
30.000 euro (rozsudek prvoinstančního soudu) – to vše je v očích
státního zastupitelství málo. Odvolací řízení začně 4.března 2013 v
Caen.

Další informace:
https://ganva.noblogs.org/post/2013/01/21/castor-2010-proces-en-appel-des-7-du-ganva-le-lundi-4-mars-2013/


---------------------------------------------------------------------
13. Indická řetězová hladovka proti plánované jaderné elektrárně běží
  od 18.prosince 2012
---------------------------------------------------------------------
Lidé z obce Kovvada v jihoindickém spolkovém státě Andrha Pradeš
pokračují společně s lidmi z okolních obcí ve své hladovce, kterou
zahájili 18.12.2012. Protestují tak proti projektu stavby jaderné
elektrárny, kterou chce v zemi postavit GE.

Více informací:
http://www.dianuke.org/kovvada-update-50-days-of-hunger-strike-against-proposed-ge-reactors/


---------------------------------------------------------------------
14. Japonská finanční podpora jaderné elektrárně Visaginas byla pouze
  fáma
---------------------------------------------------------------------
Zvěsti, že japonské ministerstvo financí a japonská banka pro
mezinárodní spolupráci (JBIC) chtějí poskytnout půjčku na stavbu
litevské jaderné elektrárny Visaginas, byly demontovány. Mluvčí
ministerstva a banky JBIC potvrdili japonským nevládním organizacím,
že neprobíhají žádná jednání k tomuto projektu. Především, pokud by o
peníze požádala firma Hitachi, je velmi nepravděpodobné, že by byly
peníze vyplaceny, protože nejsou splněna ekologická a sociálně-
politická kritéria pro takový projekt. Projekt by tak byl v rozporu s
referendem z října 2012, v kterém se většina voličů vyslovila proti
stavbě jaderné elektrárny v Litvě. V důsledku referenda vyzval
litevský parlament vládu, aby do 15.března předložila nákladově
optimální strategii zásobování elektřinou v zemi, která bude příznivá
i pro spotřebitele.

Další podklady najdete na:
http://www.bellona.org/articles/articles_2013/hitachi_still_seeks_backing


---------------------------------------------------------------------
15. Akce v následujících měsících
---------------------------------------------------------------------
(Jedná se o výběr. Prosím, informujte nás i o Vašich plánovaných
akcích pro příští vydání Nuke News)
Informace o dalších akcích najdete na:
http://upcoming.nuclear-heritage.net


2013:       Protesty proti transportům kontejnerů Castor z
          Jülichu do Ahausu
09.03.13 12.00:  Akce k výročí fukušimské havárie – pochod a
          demonstrace v Londýně (UK)
09-03.13:     Protesty k fukušimskému výročí u závodu na
          obohacování uranu v Gronau, u jaderné elektrárny
          Gundremmingen a u JE Grohnde (Německo)
09.03.13 11.00:  Human chain on Fukushima anniversary ve Freiburgu
          (D)
09.03.13:     Lidský řetěz jako obchvat institucí, rozhodujících
          o jaderné energetice (Paříž - Francie)
10.03.13 14.00:  Demonstrace proti JE Tihange v Huy (B)
12.03.13-13.03.13: Akce k účasti veřejnosti na rozohodání o jaderné
          problematice v Lucemburku
13.03.13-15.03.13: Jaderný průmysl: ETRAP 2013 - 5th International
          Conference on Education and Training in
          Radiological Protection ve Vídni (A)
29.03.13-07.04.13: Turné o dávkách radioaktivního záření z Melbourne
          do Adelaide (AUS)
09.04.13-10.04.13: Mezinárodní konference: "Energetická změna – Think
          European!" v nadaci Heinricha Bölla v Berlíně (D)
15.04.13-26.04.13: Pochod Anti-Atom-"Walk for Life" v hlavní atomové
          oblasti Evropy (Alpes de Haute Provence, Gard,
          Bouches-du-Rhône, Vaucluse) (Francie)
26.04.13-28.04.13: Atomic Ciné – filový festival v Helsinkách (FIN)
29.05.13-04.06.13: 3. mezinárodní uranový filmový festival za globální
          bezjadernou budoucnost v Rio de Janeiru (BR)
12.06.13-15.06.13: Uranium Exposium v Saskatoon, Saskatchewan (CDN)
Léto 2013:     Pochod "Walk For A Nuclear Free Future" z
          Minnesoty do Buffala (USA)
06.08.13-09.08.13: Společná anglicko-francouzská postní akce proti
          jaderným zbraním 2013 na jaderné základně
          Burghfield (UK) a na Eiffelově věži v Paříži (F)
14.10.13-16.10.13: Evropská komise: EURADWASTE '13. konference ve
          Vilniusu (LT)
11.11.13-13.11.13: Zweites InSOTEC-Interessenverteter*innen-Seminar
          in Berlin (D)
12.12.2013:    Globální akční den proti jaderné energii 2013
2014:       Předpokládaný transport vysoce radioaktivního
          odpadu ze Sellafieldu (UK) a středně aktivního
          odpadu z La Hague (F) do Gorlebenu a s tím spojené
          protesty


http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://www.fukushima2013.com/
http://www.contratom.de/2012/12/18/aufruf-zu-protest-zwei-jahre-fukushima-atomanlagen-abschalten/
https://www.facebook.com/events/465363570190270/
http://chainehumaine.org/
http://www.stop-tihange.org/
http://www.unece.org/ppdm_nuclear.html
http://www.etrap2013.org/
http://www.foe.org.au/anti-nuclear/issues/oz/radtour
http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-de.aspx?evtid=12394
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2012/11/14/Du-15-au-26-avril-2013-:-Marche-antinucl%C3%A9aire-pour-la-vie-et-l-arr%C3%AAt-imm%C3%A9diat/inconditionnel/d%C3%A9finitif-du-nucl%C3%A9aire
http://atomic-cine.org/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/Intl_Uranium_Film_Festival_2013
https://sites.google.com/site/cleangreensaskca/Home/huesss-campaign/Uranium%20Exposium.jpg?attredirects=0
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
16. Co jsou Nuke News?
---------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci
není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti
jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé.
Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro deváté vydání NukeNews je 28.duben 2013.

Více informací o NukeNews najdete na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET