NukeNews No. 4 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Russian


************************************************************
*    NukeNews č. 4 – Informace z oblasti antiatomu   *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Úvodem
---------------------------------------------------------------------
Omluvte prosím zpoždění, se kterým přichází 4.číslo newsletteru Nuke
News. Zřejmě jsme stále ještě malá skupina aktivních lidí, která tento
newsletter vydává a která na něm pracuje. Doufáme, že v budoucnu
dostaneme více příspěvku z řad čtenářů, tedy i od Vás. Posílejte nám
prosím krátké články na News AT na NukeNews.nuclear-heritage.net a
napište nám také, pokud chcete pomoci s vytvářením tohoto
mezinárodního informačního systému.

Za několik dní to bude rok od začátku katastrofy v japonské Fukušimě.
Po globálním akčním dni 11.února byla oznámeno mnoho informačních akcí
na den výročí fukušimské havárie, tedy na neděli 11.března. Až do
dnešního dne nadále uniká radioaktivita z areálu poničené japonské
elektrárny, která kontaminuje moře, ovzduší a potraviny. Fukušima se
stává jednou z největších jaderných havárie v dějinách.

Pro letošní léto se plánuje několik mezinárodních akcí a kampaní.
Budeme Vás o nich informovat opět formou našeho newsletteru. Uvítáme
také krátké zprávy o Vámi plánovaných aktivitách a akcích v
následujících měsících, které můžeme zařadit do dalšího vydání Nuke
News, který je plánován na konec května.


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního newsletteru NukeNews č. 4
---------------------------------------------------------------------
0. Úvodem
1. Soudní příkaz proti demonstrantům v Hinkley byl stažen
2. Aktuální situace jaderné energetiky v Japonsku
3. Ve Francii byla zjištěna kumulace případů onemocnění leukémií
4. Antiatomové akční léto 
5. Talvivaara: Povolení pro těžbu uranu v evropských niklových
  dolech? 
6. Antiatomová plavební tour po Baltském moři
7. Online – kampaň proti jaderné elektrárně Kola. Přidejte se!
8. Britové jsou po Fukušimě více pro jadernou energii
9. Jaderná bezpečnost: ruská ekologická organizace podporuje indická
  NGOs
10. Visaginas: Obrovské investice do infrastruktury zvyšují stavební
  náklady 
11. Nizozemí: projekt Borseele 2 odložen
12. Rusko ignoruje potřebu zlepšit plány pro případ jaderné katastrofy
13. Lidský řetěz za výstup z jádra 
14. Finská karta uranového průmyslu byla aktualizována
15. Rakousko: založení nové sítě „Rakousko bez jádra“
16. Česká republika: jaderné plány byly zpochybněny
17. Pobočka Rosatomu byla obviněna z prodeje podřadného zařízení 
18. Ledové kry a špatná práce inženýrů
19. Hledáme dobrovolníky pro mezinárodní kancelář antiatomové sítě 
20. Horní Rakousko
21. Nový informační materiál 
22. Rosatom ruší starý projekt černobylského reaktoru v Kursku:
  správné rozhodnutí, špatné poselství
23. Jaderná energetika ve Slovinsku na postupu
24. Kniha ohledně jaderných rizik kolem Baltského moře
25. Mezinárodní antiatomový kemp a setkání v Sasku
26. Akce v následujících měsících
27. O NukeNews 

---------------------------------------------------------------------
1. Soudní příkaz proti demonstrantům v Hinkley byl stažen
---------------------------------------------------------------------
12.února obsadili demonstranti a kapela „Seize the Day“ v lokalitě
nového projektu jaderné elektrárny Hinkley Point v Somersetu opuštěnou
farmu, kteří zde protestovali pro záměru vyklidit staveniště ještě
před tím, než bude vydáno povolení stavbu jaderné elektrárny. V
následujícím dni vzyval pracovník somersetského councilu k tomu, aby
byly v okolí rozdány kaluim – jodidové tablety.

18.února předložila firma EdF dokumenty, kterými firma stvrzuje
vlastnictví dotčených pozemků a požadovala soudní příkaz proti všem
protestům a obsazení pozemků protijadernými aktivisty. Případ
projednával 27.února Nejvyšší soud spojeného království a ačkoli věc
vlastnictví byla rozhodnuta ve prospěch EdF, byl soudní příkaz proti
demonstrantům stažen.


---------------------------------------------------------------------
2. Aktuální situace jaderné energetiky v Japonsku
---------------------------------------------------------------------
Ke dni 27.2.2012 byly z celkového počtu 54 reaktorů v provozu pouze 3
reaktory. 34 reaktorů zůstává kvůli revizním pracím odstaveno, 17
zbývajících jaderných bloků jsou mimo provoz buďto kvůli tsunami nebo
na základě žádosti japonské vlády.

Podle japonského průzkumu, který byl uveřejněn v deníku Jomiyuri, bylo
ze 13 obcí, postižených katastrofou v jaderné elektrárně Fukušima,
vyhodnoceno celkem 573 obětí na životě v „souvislosti s touto
nehodou“.

Viz: http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T120204003191.htm 


---------------------------------------------------------------------
3. Ve Francii byla zjištěna kumulace případů onemocnění leukémií
---------------------------------------------------------------------
Studie institutu "Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire"
zkoumala četnost výskytu případů leukémie u dětí, které byly
diagnostikovány v období mezi roky 2002 a 2007 v okolí do 5 km kolem
19 francouzských jaderných elektráren. V těchto lokalitách byla
zjištěna dvojnásobná četnost výskytu leukémie u dětí do pěti let ve
srovnání s průměrnými hodnotami v jiných částech země. Tato studie tak
potvrzuje výsledky starší studie z Německa, která je známá pod názvem
„KiKK studie“, která také došla k dvojnásobnému množství případů
dětské leukémie k blízkosti jaderných reaktorů a zvýšenému riziku
výskytu dalších druhů onemocnění rakovinou u dětí až o 60%.

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/1235795/new_study_links_childhood_leukaemia_to_nuclear_power_plant_radiation.html


---------------------------------------------------------------------
4. Antiatomové akční léto
---------------------------------------------------------------------
Organizers of three different anti-nuclear actions and activities in
central and northern Europe invite you to an "anti-nuclear action
summer". For those of you who think one action is not enough to stop
nuclear power and the powers behind it, we suggest you to join a
couple of events:
From July 30 to August 3, an international anti-nuclear camp and
network gathering will take place in Döbeln (D). An activists bus is
going to be organized to ship people from there - possibly with
additional stops in Germany - to Olkiluoto, Finland. There an
anti-nuclear protest and blockade camp will be held from August 6-13,
with its highlight, the third publicly announced "Olkiluoto Blockade",
on August 11. Afterwards join us with the anti-nuclear sailing trip
and bike tour from Stockholm (SE) to Greifswald (D) starting on August
26 to be finished on September 9.

You are also welcome to take part in only two of these three
activities, or even shorter. However, we are also open for additional
suggestions to fill the anti-nuclear summer. Contact us at
summeraction AT nuclear-heritage.net .


---------------------------------------------------------------------
5. Talvivaara: Povolení pro těžbu uranu v evropských niklových
  dolech?
---------------------------------------------------------------------
Talvivaara, největší evropské niklové doly, se snaží společně s
kanadskou firmou Cameco o získání povolení pro těžbu uranu v dané
lokalitě. Doly, nacházející se v regionu Kainuu ve Finsku, již v
minulosti způsobily uvolňování chemikálií do okolního životního
prostředí. Místní ekologické centrum v Kainuu odhalilo čtyři silně
kontaminovaná a další tři méně kontaminovaná jezera. Přes všechny tyto
a další problémy vydala Evropská komise a Euratom souhlas se
zpracováním uranu v lokalitě Talvivaara. Rozhodnutí finské vlády a
místních úřadů se očekává na jaře letošního roku. Odpor místních
obyvatel vzrostl, ale bylo by potřeba, aby ještě více zesílil.

Celý článek:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Talvivaara:_Uranium_Extraction_Permission_for_Europe%27s_Largest_Nickel_Mine%3F 

---------------------------------------------------------------------
6. Antiatomová plavební tour po Baltském moři
---------------------------------------------------------------------
Zveme Vás na plavební protijadernou tour, která bude startovat
26.srpna 2012 ze Stockholmu (Švédsko), která bude mít zastávku v
několika přístavech, kde se budou organizovat různé informační akce a
setkání s místními aktivisty a která bude ukončena 9.září v německém
přístavu Greifswald. Tuto mezinárodní akci inicioval antiatomový
spolek AntiAtomBündnis NORDOST. Pokud máte zájem o účast na plavbě,
sdělte prosím tuto informaci co nejdříve , protože místa na lodi jsou
omezená.

Souběžně s plavební tour se bude konat také cyklistická tour, která
bude nabízet možnost vystřídat loď a kolo. Snažíme se tak o co možná
nejširší zapojení veřejnosti.

Další informace:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea 


---------------------------------------------------------------------
7. Online – kampaň proti jaderné elektrárně Kola. Přidejte se!
---------------------------------------------------------------------
„Jaderná elektrárna Kola představuje ohrožení pro člověka a životní
prostředí v Murmansku a v blízkých oblastech,“ píše se v dopise
mladých ekologických aktivstů, který se podepisuje on-line a bude se
posílat ruskému prezidentovi Medveděvovi a premiérovi Putinovi. V
dopise argumentují ekologové tím, že jak Mezinárodní agentura pro
jadernou bezpečnost, tak i ruští odborníci při zasedání státní rady
konstatovali, že reaktory JE Kola vykazují nedostatečnost bezpečnostní
úroveň. Tuto kampaň organizují místní organizace Nature and Youth" a
"Priroda i Molodezh". Kampaň podpují i další místní ekologická
sdružení a politické organizace ruské mládeže.

Další informace:
http://barentsobserver.com/online-campaign-against-kola-npp.5021192-16149.html

Podepsat můžete na:
http://stopkolanpp.com


---------------------------------------------------------------------
8. Britové jsou po Fukušimě více pro jadernou energii
---------------------------------------------------------------------
Podle množství údajů nových průzkumů veřejného mínění institutu Ipsos
Mori, je jaderná energetika ve Spojeném království po krátkodobém
ústupu její podpory těsně po havárii v japonské Fukušimě nyní ještě
oblíbenější než před touto havárií. Z výzkumu veřejného mínění v
prosinci 2011 vyplynulo, že 50% dotázaných podporuje jadernou
energetiku a pouze 20% ji odmítá. Tento výsledek je nutno připsat
nekonečné projaderné propagandě vlády a průmyslu v Anglii.


---------------------------------------------------------------------
9. Jaderná bezpečnost: ruská ekologická organizace podporuje indická
  NGOs
---------------------------------------------------------------------
Indická NGOs, která se staví proti projektu výstavby jaderné
elektrárny v Kudankulamu, získala podporu z Moskvy. Ruská ekologická
organizace „EcoDefence“ podpořila 27.února indická NGOs svým
stanoviskem, že tvrzení indického premiéra Manmohana Singha, že
indická NGOs financovaná ze zahraničí ničí práci jaderných firem, je
nekorektní.

http://business-standard.com/india/news/n-safety-russian-green-group-backs-ngos/466103/ 


---------------------------------------------------------------------
10. Visaginas: Obrovské investice do infrastruktury zvyšují stavební
   náklady
---------------------------------------------------------------------
Další rána pro litevské plány na stavbu nové jaderné elektrárny:
transport součástí navrhovaného reaktoru ABWR o délce 25 metrů a šířce
8 metrů do místa stavby nové jaderné elektrárny Visaginas bude
vyžadovat výstavbu mnoha nových silnic, mostů a viaduktů. Očekávaná
délka trasy z přístavu Klaipeda na staveniště JE Visaginas je cca. 550
km. Bude zapotřebí velkých investic, aby se zpevnily místní komunikace
a postavily nové mosty, některé části přepravní cesty se budou muset
dokonce nově postavit.


---------------------------------------------------------------------
11. Nizozemí: projekt Borseele 2 odložen
---------------------------------------------------------------------
Ne zcela nečekaně přišlo oznámení nizozemské energetické firmy Delta,
že kvůli špatnému investičnímu klimatu nízkým cenám elektřiny, dá
firma plány na stavbu druhé jaderné elektrárny v Nizozemí zatím k
ledu. Ačkoli Delta tvrdí, že od projektu neupouští, většina lidí v
obnovení tohoto projektu již nevěří.

Delta měla v plánu, že postaví v provincii Zeeland na jihozápadě země
jadernou elektrárnu s maximální kapacitou 2.500 MW, a sice vedle
stávající jaderné elektrárny nedaleko města Borseele. 23.ledna 2012
však společnost Delta oznámila, že že odkládá své plány na stavbu
jaderné elektrárny o dva až tři roky. „V posledním půl roce se
investiční klima kvůli finanční krizi zhoršilo. Kvůli recesi se
zvýšila nadměrná kapacita výroby elektřiny,“ oznamuje společnost Delta
ve svém vyjádření.

Celý článek: 
http://www.laka.org/english.html 


---------------------------------------------------------------------
12. Rusko ignoruje potřebu zlepšit plány pro případ jaderné katastrofy
---------------------------------------------------------------------
Všechny jaderné elektrárny jsou nebezpečné. Každý z reaktorů,
provozovaných po celém světě, má ze své podstavy sklony k poruchám –
něco, co přiznává dokonce i jaderný průmysl. Zatímco se ale státy jako
Japonsko snaží, vzít si ponaučení z tragických následků dosavadních
nehod, jako naposledy z havárie v japonské Fukušimě, Rusko se naopak
jakožto zatvrzelý zastánce využívání jaderné energie brání tomu, brát
rizika provozování jaderných reaktorů vážně a přijmout odpovídající
ochranná opatření pro obyvatele.

Další informace:
http://www.bellona.org/articles/articles_2012/Russia_disaster_prepare


---------------------------------------------------------------------
13. Lidský řetěz za výstup z jádra
---------------------------------------------------------------------
S celkem 58 jadernými reaktory a mnoha dalšími jadernými zařízeními je
Francie zemí Evropy s nejvyšším podílem jádra. Kdyby ve Francii došlo
k nehodě, byly by zamořeny velké oblasti v celé Evropě.

Nechceme již s francouzským výstupem z jádra dále čekat na to, až
dojde k další velké nehodě. Od 28.března 2011 připravuje malá skupina
znepokojených občanů z údolí Rhony s podporou francouzského
antiatomového sdružení "Sortir du nucléaire" 235 km dlouhý lidský
řetěz mezi Lyonem a Avignonem. Rozhodli se, že rozpoutají lidskou
„řetězovou reakci“, která má symbolicky působit ve Francii a dalších
státech Evropy. V neděli, 11.března 2012 zorganizujeme tento
francouzsko – mezinárodní lidský řetěz podél trasy dálnice Route
Nationale 7. Těšíme se na podporu co největšího počtu občanů, ale
především našich evropských sousedů.

Více informací: http://www.chainehumaine.org


---------------------------------------------------------------------
14. Finský plán uranového průmyslu byla aktualizována
---------------------------------------------------------------------
Plán finského uranového projektu byl zveřejněn. Ve Finsku je několik
záměrů na těžbu uranu. Vláda nyní udělila těžební firmě Talvivaara
povolení, podle kterého může od 1.března 2012 těžit na svém území v
Sotkamu uran. Toto je první schvalovací řízení, které se týká těžby
uranu ve Finsku.

Plán těžby uranu a rozvoje jaderné energetiky nabízí přehled o situaci
ve Finsku. Plán byl vytvořený Mikou Huhtanem, aktivistou organizace
Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan (hnutí občanů proti jaderné
energii).

Plán je k dispozici na (finská a anglická verze):
http://www.uraanivoima.com/?p=raportteja 


---------------------------------------------------------------------
15. Rakousko: založení nové sítě „Rakousko bez jádra“
---------------------------------------------------------------------
Dvě celostátní schůzky a informační spolupráce asi 20 NGOs již
proběhly v hornorakouském Linci. Třetí schůzka je plánovaná na červen
2012 v Salzburgu. Tuto novou síť budou koordinovat NGOs, která začala
diskutovat o možném výstupu Rakouska z Euratomu jako logickém
důsledku antiatomového postoje své země. Tato síť se tlačí na
politiky, aby zakotvila zákaz dovozu jaderného proudu do země i formou
zákonu. Síť také úzce spolupracuje s protijadernými organizacemi v
Čechách, má dobré kontakty se slovenskými antiatomovými sdruženími,
které bojují proti jaderným elektrárnám v Temelíně, Dukovanech a
Mochovcích.

Viz také: http://www.atomkraftfrei-leben.at und
http://www.plage.cc


---------------------------------------------------------------------
16. Česká republika: jaderné plány byly zpochybněny
---------------------------------------------------------------------
Před několika měsíci to vypadalo, že Česká republika postaví až 18
nových jaderných bloků – alespoň někteří čeští politici o tom snili.
Kombinace snižujících se cen elektřiny a nedávné katastrofy ve
Fukušimě však zřejmě ukazuje své důsledky. Nejnovější zprávy mluví o
tom, že by měly být v Čechách postaveny pouze 2-4 jaderné bloky, a to
potenciálními třemi uchazeči, kteří se o jejich stavbu ucházejí ve
výběrovém řízení: Arevou, Westinghousem a Rosatomem. Jejich nabídky se
očekávají v létě tohoto roku. Nakonec by však mohli akcionáři
polostátní firmy dát přednost vyšším dividendám před dlouhodobě
riskantní investicí.

Viz také:
http://candole.com/files/Temelinomics_20120126.pdf
http://www.temelin.cz


---------------------------------------------------------------------
17. Pobočka Rosatomu byla obviněna z prodeje podřadného zařízení
---------------------------------------------------------------------
Ruská advokátní komora obvinila společnost, náležející Rosatomu,
jaderně – energetickému koncernu země, z masivní korupce a produkce
součástí jaderných reaktorů v podřadné kvalitě, a to jak v Rusku, tak
i v zahraničí.

http://www.bellona.org/articles/articles_2012/podolsk_corruption


---------------------------------------------------------------------
18. Ledové kry a špatná práce inženýrů
---------------------------------------------------------------------
Jaderná elektrárna u Pyhäjoki ve Finsku, plánovaná firmou Fennovoima,
bude prvním takovým zařízením u arktických pobřežních vod. Pohyby
mořských ker jsou velmi dobře známé námořníkům a nemohou být
ignorovány ani elektrárenským koncernem. Pokud by ledová kra
zablokovala napájení chladící vodou, neexistuje metoda, jak udržet
reaktorové jádro chlazené ajak předejít katastrofě jako ve Fukušimě.

Další informace:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering 


---------------------------------------------------------------------
19. Hledáme dobrovolníky pro mezinárodní kancelář antiatomové sítě
---------------------------------------------------------------------
Budeme zařizovat novou mezinárodní kancelář antiatomové sítě, která se
bude koncentrovat na jaderná témata, ale bude otevřená také práci v
jiných politických oblastech. Po mnoha diskusích a přípravách v
uplynulých letech nyní disponujeme prostory v projektové budově v
saském Döbelnu. Organizace Greenkids, která založila také síť Nuclear
Heritage Network", poskytne místo a infrastrukturu tohoto projektu.

Nyní hledáme dobrovolníky pro tuto mezinárodní kancelář. Bude se
přitom jednat o činnosti jako komunikace s antiatomovými skupinami,
aktivisty a zájemci v mezinárodním kontextu. Jde o to navázat kontakty
a pomoci najít referenty a odborníky pro určité oblasti. Vaší náplní
práce by dále byla koordinace a podpora při výrobě vícejazyčného
informačního materiálu, abychom uvedli i lokální antiatomová témata do
povědomí veřejnosti. Kromě toho se jedná o koordinaci a přípravu
schůzek antiatomové sítě, abychom spolu zůstaváli v kontaktu a
vzájemně si vyněňovali informace z naší oblasti.

Pokud máte zájem se do tohoto projektu jakkoli zapojit - svými
vědomostmi, zkušenostmi, příspěvkem nebo dobrovolnou prací, piště
prosím na contact AT nuclear-heritage.net. Rádi bychom v naší
kanceláři měli 2 - 3 dobrovolníky z různých zemí.

Další informace na:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Network_Office 

---------------------------------------------------------------------
20. Horní Rakousko
---------------------------------------------------------------------
Od podepsání speciální politické dohody se Zelenými v hornorakouské
zemské vládě v roce 1997 se rozvinula tradice koordinování a
financování aktivit v rámci protijaderného odporu. Novým zemským
pověřencem v této věci se stal Ing. Dalibor Stráský, Čech, který
nejprve vystudoval jadernou fyziku a na začátku dokonce pracoval pro
jaderný průmysl. Brzy však obrátil strany a již dloudo pracuje v
antiatomové oblasti. Na rok 2012 bude pro hornorakouská a česká
sdružení, která úzce spolupracují, k dispozici zhruba 320.000 Euro. V
letošním roce se jaderně kritické tendence na Slovensku rozšíří poprvé
také do Slovinska. Jednou z největších výzev pro rok 2012 je právě
mezinárodní spolupráce. proto na podzim proběhne v Linci velké
mezinárodní setkání, podobně jako v roce 2009, s názvem Anti-Nuclear
European Forum.

Viz také: http://www.anef.info/?q=taxonomy/term/3


---------------------------------------------------------------------
21. Nový informační materiál
---------------------------------------------------------------------
Vytiskli jsme nový leták k blokádě v Olkiluotu (v anglickém a německém
jazyce - ke stažení je také ve finštině a švédštině), další leták k
antiatomové plavební tour (anglicky, německy - ke stažení také v
polštině), plakáty s "Nuclear Scream" a další nové jazykové mutace k
různým jaderným lokalitám (La Hague, Gorleben, Morsleben, Asse II,
šachta Konrád), dále pak informace o hledání konečného úložiště ve
Švédsku a skládačku k uranové spirále.

K dispozici jsou také antiatomové nálepky (Nuclear Scream) a DVD s
fotografiemi, dokumenty a digitální verzí výše uvedených
infomateriálů.

Tyto materiály, které jsme vyrobili i pro Vaši antiatomovou práci, si
můžete objednat na: International Network Office, Am Bärental 6,
D-04720 Ebersbach. Jako obvykle prosíme o zaplacení poštovného a o
příspěvek na výrobu materiálů, pokud je to možné.

http://material.nuclear-heritage.net 


---------------------------------------------------------------------
22. Rosatom ruší starý projekt černobylského reaktoru v Kursku:
  správné rozhodnutí, špatné poselství
---------------------------------------------------------------------
V předvečer prvního výročí katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima
konečně ruský státní jaderný koncern Rosatom uznal, že reaktory RBMK
černobylského typu jsou nebezpečné a neplánuje již dokončit letitý
stavební projekt jaderné elektrárny v Kursku. Kdy ale bude tento
jaderný koncern ochotný zaměřit svou pozornost i na svých dalších 11
reaktorů typu RBMK, které jsou v Rusku nadále provozovány?

http://www.bellona.org/articles/articles_2012/rip_kursk_reactor


---------------------------------------------------------------------
23. Jaderná energetika ve Slovinsku na postupu
---------------------------------------------------------------------
V oblasti jaderné energetiky došlo ve Slovinsku ke dvěma zásadním
krokům. Jednak byla prodloužena doba provozu stávajícího jaderného
bloku v Kršku z roku 2023 až do roku 2043. Provozovatel jaderné
elektrárny očekává schválení prodloužení provozu úřadem pro jadernou
bezpečnost a získá ho s velkou pravděpodobností ve velmi krátké době,
protože neexistují právní ani bezpečnostně - technické překážky pro
toto 50%-ní prodloužení provozní doby elektrárny.

Další věcí je, že vzhledem k nové vládě se jaderná elektrárna Krško
snaží získat povolení pro stavbu druhého jaderného bloku, který by se
stavěl opět v lokalitě Krško.
 

---------------------------------------------------------------------
24. Kniha ohledně jaderných rizik kolem Baltského moře
---------------------------------------------------------------------
Jako výsledek informační tour po Baltském moři v roce 2010 nyní začala
skupina lidí dělat rešerše pro novou knihu o jaderném nebezpečí kolem
Baltského moře. Má to být příručka především k jaderných firmách a
zařízeních, s krátkým přehledem jednotlivých jaderných zařízeních a
technickými daty. Příručka bude dále poskytovat seznam s kontakty na
aktivní antiatomové organizace a odkazy na kritiky a provozovatele
zařízení.

Nyní jsme odkázáni na příspěvky aktivistů a odborníků z Běloruska,
Dánska, Estonska, Německa, Finska, Lotyšska, Litvy, Polska, Ruska a
Švédska. Většina informací k této oblasti na internetu je k nalezení
pouze v příslušném jazyce a pro místní aktivisty je snazší, hledat
informace ve svém rodném jazyce. Příručka se bude zabývat všemi
jadernými zařízeními a firmami, které se nacházejí ve spádové oblasti
Baltského moře. Mapu této oblasti najdete na našich webových
stránkách. Seznam všech jaderných zařízení, které jsme v této oblasti
dosud našli, se nalézá také na naší internetové stránce. Vaše
příspěvky do naší nově připravované knihy jsou vítány. Napište na
contact AT nuclear-heritage.net .


http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Atomic_Threats_Around_the_Baltic_Sea_book_project
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Preliminary_Nuclear_Baltic_Map
http://baltic-tour.nuclear-heritage.net


---------------------------------------------------------------------
25. Mezinárodní antiatomový kemp a setkání v Sasku
---------------------------------------------------------------------
Od 30.července do 3.srpna 2012 se koná v Döbelnu (střední Sasko)
mezinárodní antiatomový kemp a setkání antiatomové sítě. Zveme Vás i
vaše přátele z oblasti antiatomu k účasti, abychom se všichni navzájem
poznali a abychom si navzájem vyměnili informace o antiatomových
aktivitách v našich regionech. Chceme nastartovat nové kampaně a akce
a posílit mezinárodní kooperaci na stávajících projektech. Z kempu
bude možnost odjet na blokádní a protestní kemp v Olkiluotu ve Finsku.

Vaše podpora při přípravě programu, regionální organizace nebo stavbě
kempu v měsících před kempem a setkáním by nám velmi pomohla. Prosíme,
napište nám, pokud byste chtěli přispět svými aktivitami při
organizaci kempu nebo pokud se chcete kempu zúčastnit na contact AT
nuclear-heritage.net .


---------------------------------------------------------------------
26. Akce v příštích měsících
---------------------------------------------------------------------
(Výtah - sdělte nám prosím i vaše akce pro další vydání Nuke News)

14/08/11-13/08/12: Gorleben 365 blokádní kampaň(Německo)
08/03/12-09/03/12: Globální konference: Jaderná energie pro Afriku?
10/03/12-11/03/12: Surround Hinkley Point NPP - akce (UK)
11/03/12:     Celosvětový fukušimský akční den
12/03/12:     Demonstrace proti uranovému dolu v Talvivaara
          v Helsinkách (Finsko)
16/03/12-18/03/12: Konference "Uranium, Health and Environment" v
          Bamaku (RMM)
Začátek 2012:   Protesty proti transportu Castorů z Jülichu
          do Ahausu (Německo)
13/04/12-15/04/12: Jarní konference německého antiatomového hnutí
          v Ahausu (Německo)
26/04/12:     Vzpomínkový den na černobylskou katastrofu
26/04/12:     Demonstrace proti uranovému dolu v Talvivaara
          v Sotkamu (Finsko)
05/05/12-06/05/12: "Hanhikivi Days" proti jaderným plánům EONu 
          (Finsko)
17/05/12-04/06/12: Mezinárodní cykloakce "Bez jaderných zbraní"
          ze Stuttgartu (Německo) do Bruselu (Belgie)
22/05/12-25/05/12: Výroční konference německé jaderné lobby ve
          Stuttgartu (Německo)
28/06/12-14/07/12: 2.mezinárodní filmový festival o uranu pro 
          bezjadernou budoucnost v Riu de Janeiru (Brazílie)
Léto 2012:     Pochod za bezjadernou budoucnost z Minnesoty do
          Buffala (USA)
30/07/12-03/08/12: Mezinárodní antiatomový kemp a setkání antiatomové
          sítě v Döbelnu (Německo)
04/08/12:     Autobus pro aktivisty z Německa do Olkiluota
          Blokáda ve Finsku
06/08/12-13/08/12: Olkiluotský protestní kemp a blokáda (Finsko)
12/08/12-19/08/12: Klimatický a energetický kemp v Jänschwalde
          (Německo)
26/08/12-09/09/12: Antiatomová plavební tour ze Stockholmu (Švédsko)
          do Greifswaldu (Německo)
29/09/12:     Mezinárodní akční den za ukončení jaderného
          průmyslu
09/12/12-12/12/12: Evropská jaderná konference jaderného průmyslu
          v Manchesteru (UK)


http://www.gorleben365.de
http://koebergalert.org/npfree
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Surround_Hinkley_Point_NPP_action
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Global_Fukushima_Action_Day_2012
http://www.nonuclear.se/files/20120316-18uranium_bamako.pdf
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Hanhikivi_Days
http://www.atomwaffenfrei.de/die-kampagne/fahrradaktion/artikel/internationale-fahrradaktion-atomw-1.html
http://www.uraniumfilmfestival.org
http://footprints.footprintsforpeace.net/nffcampaign/NFF2011.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Mannsdorf
http://olkiluotoblockade.info
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2012/index.htm


---------------------------------------------------------------------
27. O NukeNews
---------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage
Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických
skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a
překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za
tuto práci není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v
boji proti jaderné energii jako tento informační systém byly
nezávislé. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad
veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: AT NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro páté vydání NukeNews je 20.května 2012.

Více informací o NukeNews najdete na: 
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET