NukeNews No. 3 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Russian


************************************************************
*   NukeNews č.3 – Informace z oblasti antiatomu    *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Editorial
---------------------------------------------------------------------
Toto vydání NukeNews vychází s týdenním zpožděním. Důvodem jsou
úspěšné protesty proti vysoce radioaktivnímu odpadu, který byl
převážen v kontejnerech Castor z La Hague (Francie) do Gorlebenu.
Protestů se účastnily stovky našich pomocníků. A to je podle nás
dobrým důvodem, proč jsme tentokrát nevydali další číslo našeho
magazínu včas.   

Vedle tohoto masivního, kreativního odporu proti transportu Castorů
došlo k dalšímu zajímavému vývoji v jaderné oblasti: v mnoha zemích
se vlády nebo firmy v důsledku březnové havárie v japonské Fukušimě
rozhodly ukončit nebo odložit své jaderné programy, zatímco se další
státy jako např. Švýcarsko rozhodly definitivně z jaderného programu
vystoupit. Bohužel vedle toho vlády České republiky a Polska nadále
rozvíjí své jaderné plány s cílem vybudovat silný jaderný průmysl.

Japonské antiatomové hnutí pokračovalo ve svých protestech a myšlenka
na výstup země z jaderného programu se dále šířila. Přesto jsou v
Japonsku i po fukušimské katastrofě snahy o pokračování jaderného
programu.  


---------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání č.3
---------------------------------------------------------------------
0. Editorial
1. NE těžbě uranu v Kuusamu!
2. Exploze ve francouzském jaderném zařízení
3. Siemens odchází z jaderné branže
4. Korupce: ruská Fukušima ve Werdenu?
5. Francouzský jaderně-dozorný úřad stanovil slabiny EPR – reaktorů
6. Gorleben: měření radioaktivy falšováno: mezní hodnoty jsou
  překračovány
7. E.on chce stavět nový reaktor v Pyhaejoki
8. Akční týden v Rusku
9. Tisíce demonstrantů udělaly 13.transport Castorů nejdelším v
  historii
10. Jód-131 se rozšířil nad celou Evropou
11. Úložiště jaderného odpadu u ruské jaderné elektrárny
12. Protestní kemp u Olkiluota a blokáda 2012
13. Očekává se nový transport Castorů do Ahausu
14. Mezinárodní setkání v Kuusamu
15. EdF dostala pokutu ve výši 1,3 miliónů liber za špehování
  Greenpeace
16. Hinkley zcela vepředu
17. Akce v následujících měsících
18. O Nuke News


---------------------------------------------------------------------
1. NE těžbě uranu v Kuusamu!
---------------------------------------------------------------------
Existují plány na další doly pro těžbu uranu a zlata v Kuusamu na
jihovýchodě finské části Laponska. Těžba uranu vede ke kontaminaci
vzduchu, vody a země radioaktivitou. Řeky, které tisíce let
zásobovaly obyvatele pitnou vodou, jsou tak v ohrožení. Jejich vody
totiž mohou být otráveny radioaktivními odpadními vodami z těžby.

Pomocí petice má vzniknout tlak na zastavení projektu v Kuusamu.
Petice má rovněž ukázat, že lidé nejsou ochotni souhlasit s projekem,
který souvisí s těžbou uranu v okolí Kuusama. Takové projekty jsou
velmi kritizovány, protože mají negativní dopad na obyvatele, žijící
v okolí Kuusama, vedou ke znečištění země a jsou spojeny s možným
ohrožením zdraví lidí. Další informace o projektu a petici proti
těžbě uranu v Kuusamu najdete na: 
http://www.petitions24.com/no_uranium_mining_in_kuusamo


---------------------------------------------------------------------
2. Exploze ve francouzském jaderném zařízení
---------------------------------------------------------------------
Exploze v lokalitě Marcoule, která se nachází asi 30 kilometrů
severně od Avignonu (Francie) zabila jednoho zaměstance a další čtyři
vážně zranila. K explozi a následnému požáru došlo v 9:45 místního
času ve spalovací peci dceřinné firmy společnosti EDF, která spaluje
nízko radioaktivní odpady. Zatímco úřady kvůli hrozbě úniku
radioaktivity do životního prostředí zřídila kolem jaderného zařízení
bezpečnostní zónu, bylo oficiální cestou ještě ten den oznámeno, že
je již po nehodě a nedošlo k žádnému úniku radioaktivity do životního
prostředí. Ve stejné lokalitě se nachází také několik již odstavených
jaderných reaktorů a továrna, využívaná jaderným koncernem Areva pro
výrobu jaderného paliva MOX, které je směsí uranu a plutonia.


---------------------------------------------------------------------
3. Siemens odchází z jaderné branže
---------------------------------------------------------------------
V polovině září německý koncern Siemens ohlásil svůj odchod z
jaderného byznysu. Siemens byl dodavatel všech komerčních německých
jaderných reaktorů a podílel se na stavbě jaderných elektráren po
celém světě. V roce 2009 se Siemens rozhodl ukončit společný jaderný
podnik s francouzskou Arevou ve prospěch ruského státního koncernu
Rosatom. Tento postup porušil smlouvu s Arevou a vedl k rozsudku,
který firmě Siemens zakazoval, aby v jaderné oblasti až do roku 2013
představoval pro svého bývalého partnera Arevu konkurenci. Tím není
rozhodnutí firmy Siemens o odchodu z jaderné branže ničím jiným než
uznáním reality. Ačkoli nyní firma Siemens prohlašuje, že se již
nebude snažit o stavbu nových jaderných elektráren, dá se
předpokládat, že firma bude nadále dodávat důležité komponenty pro
tato zařízení.


---------------------------------------------------------------------
4. Korupce: ruská Fukušima ve Werdenu?
---------------------------------------------------------------------
Korupce v ruské státní jaderné firmě Rosatom může způsobit jaderné
nehody v Rusku, říkají odborníci. Ekologická organizace Ecodefense je
přesvědčena o tom, že rizika jsou dost velká na to, abychom se ocitli
v další Fukušimě, zatímco Národní protikorupční komise (NAC) tlačí
premiéra Vladimíra Putina a státního prokurátora Jurij Čajka, aby
zahájili šetření v oblasti porušení a zneužívání v jaderném
proůmyslu, včetně nové lokality pro jadernou elektrárnu.
http://www.bellona.org/articles/articles_2011/corruption_rosatom


---------------------------------------------------------------------
5. Francouzský jaderně-dozorný úřad stanovil slabiny EPR – reaktorů
---------------------------------------------------------------------
Stavba EPR reaktorů, který je nyní budován ve francouzském
Flamanville, vykazuje řadu „slabin“, které vzbuzují pochybnosti o
kvalitě těchto reaktorů. To je závěr jaderně – dozorného úřadu ASN po
inspekci, který úřad provedl v květnu 2011 v JE Flamanville. Zpráva o
„revizní inspekci“, kterou 24.8.2011 uveřejnil magazín „La canard
enchaine“, je k dispozici také na webové stránce úřadu. Jedná se o
20-stránkový dopis, který byl úřadem 24.června tohoto roku zaslán
firmě EDF, zadavateli reaktoru o výkonu 1.600 MW, který pochází z
dílny francouzského koncernu Areva. Inspekci provádělo 15 odborníků,
včetně pozorovatele z britského jaderně – dozorného úřadu. Tým
odborníků odhalil odchylky od konstrukčních požadavků s ohledem na
důležité části reaktoru: přívod k parogenerátorům, vstřikovací filtr,
RIS - baterie v chladicím systému. „Firmu EDF stojí doložení kvality
konstrukce ve Flamanville 3 opravdu velké úsilí,“ hodnotí celou
situaci dozorný úřad ASN ve své zprávě a poukazuje především na:
„...nesrovnalosti mezi specifickými požadavky u subkontraktů a
požadavky, které jsou zmiňovány v předběžné bezpečnostní zprávě –
jinak řečeno, nedodržování původních předpisů. Ohledně základních
parametrů parogenerátorů zmiňují odborníci především, že nebyla
prokázána dostatečná kvalita jejich materiálu, která je nezbytná z
pohledu bezpečnosti, a tento materiál tedy není možné použít v
jaderné elektrárně Flamanville 3.“ Ve dvou případech úřad po firmě
EDF požaduje, aby nerealizovala věci, které jsou těžko odstranitelné,
dokud nejsou dostatečně vyzkoušeny.

Zdroj: Le Monde, 24.8.2011


---------------------------------------------------------------------
6. Gorleben: měření radioaktivy falšováno: mezní hodnoty jsou
  překračovány
---------------------------------------------------------------------
Měření radioaktivity v meziskladu pro vysoce aktivní jaderný odpad
byla dlouhé roky falšována, tvrdí studie místního občanského
sdružení. Dolnosaské ministerstvo životního prostředí zalarmovalo
veřejnost poté, co byla zjištěna skutečná úroveň záření. Expertní
skupina místních inciativ analyzovala údaje různých institutů a došla
k závěru, že provozovatel a projaderní odborníci  použitím chybné
hodnoty pro tzv. přirozené radioaktivní pozadí docházeli k mezním
hodnotám chybným způsobem.    

Místo aby použil hodnoty záření v době, kdy v Gorlebenu ještě nebyl
uskladněn žádný radioaktivní odpad, používal provozovatel meziskladu
mnohem vyšší hodnoty záření z doby, kdy se v Gorlebenu již skladovaly
desítky kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem. Skutečné hodnoty,
které odpovídaly původně zjištěnému stavu přirozeného pozadí,
ukazují, že zákonné limitní hodnoty byly mnohonásobně překročeny.
Místní iniciativa proto podala žalobu proti provozovateli skladu ke
státnímu návladnímu.    

http://www.bi-luechow-dannenberg.de/chronologisch/aktuell/grenzwertu%CC%88berschreitungen-am-zwischenlager-gorleben


---------------------------------------------------------------------
7. E.on chce stavět nový reaktor v Pyhaejoki
---------------------------------------------------------------------
Německý jaderný koncern E.on je hlavním vlastníkem firmy Fennovoima
ve Finsku. E.on zřídila tuto firmu poté, co selhal její původní záměr
na stavbu nové jaderné elektrárny poblíž JE Loviisa. Pod názvem
Fennovoima (Skandinávská energie) požádal E.on o licenci na stavbu
jaderné elektrárny ve Finsku. V červenci 2010 odsouhlasil finský
parlament záměr jaderného průmyslu na stavbu dvou až tří nových
jaderných reaktorů, mezi nimiž bylo i zařízení firmy Fennovoima.
5.října 2011 firma oznámila, že pro stavbu své nové jaderné
elektrárny zvolila lokalitu Pyhaejoki, ležící na pobřeží Botnického
zálivu na severu Finska. Jednalo by se tak o šestý reaktor ve Finsku
po Loviise 1+2 a Olkilluotu 1-3.     


---------------------------------------------------------------------
8. Akční týden v Rusku
---------------------------------------------------------------------
V Rusku se konal v listopadu akční týden proti drahým a nebezpečným
jaderným elektrárnám a za energetickou efektivitu. Akce pořádali
zástupci antiatomových sdružení z různých částí země, kteří masivně
protestovali proti financování a stavbě extrémně drahých jaderných
elektráren z kapes daňových poplatníků.

V období od 21. do 25.listopadu 2011 uspořádali aktivisté několik
akcí v Moskvě, v Petrohradu, Nižnim Novgorodu, Murmansku, Muromu,
Jekatěrinburku, Balokovu, Kaliningradu atd. V rámci tohoto akčního
týdne organizovala místní sdružení demonstrace, protestní
shromáždění, pracovní setkání s poslanci v jednotlivých regionech,
kulaté stoly atd.

Další informace: http://anti-atom.ru


---------------------------------------------------------------------
9. Tisíce demonstrantů udělaly 13.transport Castorů nejdelším v
  historii
---------------------------------------------------------------------
Start transportů kontejnerů Castor s jaderným odpadem byl původně
plánovaný na 24.listopadu z Valognes ve Francii. Nakonec se o jeden
den posunul, protože se na místě francouszkého překladiště chtěly
shromáždit stovky demonstrantů. I přesto transport odpadu blokovaly
již ve Valognes stovky lidí, kde celý transport začínal. Další akce
následovaly po celé délce trasy od Francie až po Německo.

V regionu kolem Gorlebenu protestovalo proti převozu jaderného odpadu
a německé jaderné politice až 25.000 lidí a vyjadřovalo tím svůj
nesouhlas s dalším provozem zbývajících devíti jaderných reaktorů. Až
5.000 lidí blokovalo jaderný transport na kolejích v Harlingenu, asi
1.800 demonstrantů sedělo na silnici u Gorlebenu. Tisíce lidí se
účastnily akcí kolem kolejí, tedy po celé délce trasy jaderného
transportu. K dipozici bylo asi 30 protestní kempů a informačních
základen, asi 150 akcí informovalo o transportu jaderného odpadu,
sdružení připravovala akce v Německu i Francii. Betonová pyramida
blokovala koleje a policie ji nemohla odstranit. Mezi Luenenburgem a
Gorlebenem probíhala řada anketních akcí a celkově vedly ke zpoždění
transportu, který pak celkem trval 126 hodin, což je zatím nejdelší
transport jaderného odpadu v historii.

http://castor2011.nuclear-heritage.net


---------------------------------------------------------------------
10. Jód-131 se rozšířil nad celou Evropou
---------------------------------------------------------------------
Listopadové zprávy o zjištěných měřeních jódu-131 v několika
evropských zemí po dobu několika dnů šokovaly evropskou veřejnost.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii nakonec oznámila, že
zdrojem zjištěného jódu-131 ve velkých částech Evropy nakonec zřejmě
byl „Institu izotopů“ v Budapešti, který se zabývá výrobou
radioizotopů. Podle maďarského úřadu pro jadernou bezpečnost došlo k
úniku radioaktivního jódu ve dnech 8.-16.listopadu. Příčina tohoto
úniku se nadále vyšetřuje.    


---------------------------------------------------------------------
11. Úložiště jaderného odpadu u ruské jaderné elektrárny
---------------------------------------------------------------------
Analýza: Nový mezisklad jaderného odpadu u jaderné elektrárny
Novovoroněž v Rusku se může stát dlouhodobým problémem pro celou zemi.

Zařízení, které má být postaveno u jaderné elektrárny Novovoroněž, je
skladem pro 200 litrové sudy s jaderným odpadem, které mají být v
řadách naskládány na sebe, a to v deseti vrstvách. Apokalyptický
obrázek, před kterým varují ekologická sdružení – desítky tisíc sudů
s nebezpečným odpadem, těžko ovladatelná hrozba, kterou přenecháme
budoucím generacím – nyní dostává reálnější obrysy, než by si mnozí
představovali.

Další informace:
http://www.bellona.org/articles/articles_2011/novovoronezh_waste


---------------------------------------------------------------------
12. Protestní kemp u Olkiluota a blokáda 2012
---------------------------------------------------------------------
Poprvé se ve Finsku bude konat protestní a blokádní kemp, v rámci
kterého proběhnou přímé akce proti modelovému projektu Olkiluoto-3.
Kemp začne 6.srpna a bude sloužit jak přípravě akcí, tak i propojení
antiatomových skupin pro posílení finského protiatomového boje.
11.srpna proběhne již třetí blokáda jaderné elektrárny Olkiluoto.
Kemp bude ukončen 13.srpna.   

Můžete si objednat letáky a informační materiály v různých jazykových
mutacích pro propagaci kempu a jednotlivých akcí. Můžete také šířit
text, uveřejněný na našich webových stránkách:

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Olkiluoto_Blockade_2012


---------------------------------------------------------------------
13. Očekává se nový transport Castorů do Ahausu
---------------------------------------------------------------------
Na začátku roku 2012 proběhne několik transportů celkem 152
kontejnerů Castor z dřívějšího reaktoru AVR Jülich do meziskladu v
Ahausu. Jedná se o 288.161 palivových článků, které mají být
převezeny do severo-westfálského meziskladu v Ahausu. Odpor v Ahausu
nebyl nikdy tak silný jako v regionu kolem Gorlebenu, ale již několik
let zde vlna odporu stále sílí.   

Německá antiatomová sdružení vyzývají k protestům a blokádám. První
demonstrance se bude konat 18.prosince v Ahausu.

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus


---------------------------------------------------------------------
14. Mezinárodní antiatomové setkání v Kuusamu
---------------------------------------------------------------------
Možnost práce na kampani, diskuse o strategii, o přípravě projektů a
koordinační práci budou mít zájemci v Kuusamu ve Finsku, ve dnech 11.
až 15.ledna 2012. Dalším tématem společného setkání bude boj proti
těžbě uranu ve Finsku a jiných zemích, protože organizátoři akce se
této aktivitě velmi intenzivně věnují. Jste srdečně zváni k účasti na
tomto mezinárodním setkání.

Těšíme se na příspěvky k programu totoho setkání a aktivisty, kteří
se zabývají tématem těžby uranu.

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Kuusamo


---------------------------------------------------------------------
15. EdF dostala pokutu ve výši 1,3 miliónů liber za špehování
  Greenpeace
---------------------------------------------------------------------
Jaderný koncern EdF (Elekctricite de France) byl 1.listopadu odsouzen
soudem v Nanterre kvůli špehování ekologické organizace Greenpeace.
Firma musí zaplatit pokutu ve výši 1,5 miliónu euro a dva její
pracovníci byli odsouzeni k pobytu ve vězení. Šéf oddělení jaderná
bezpečnost, Pascal Duriex, byl odsouzen k trestu odnětí svobody v
trvání 3 let a 2 letům podmíněně a byl mu udělen peněžitý trest ve
výši 10.000 euro, protože špionážní aktivity zadal. Další v
hierarchii jeho oddělení, Pierre – Paul Francois, dostal 3 roky
trestu vězení a 30 měsíců podmínku. Firma byla kromě toho odsouzena k
pokutě ve výši 500.000 euro, které má zaplatit společnosti Greenpeace
Francie. Šéf firmy Kargus Consultants, firmy, která byla pověřená EdF
k proniknutí do počítačů společnosti Greenpeace, byl odsouzen k
peněžitému trestu ve výši 4.000 euro a ke 3 letům vězení a 2 letům
podmíněně.       

Firma byla zažalována za spoluvinu na schování odcizených dokumentů a
kvůli proniknutí do počítačové sítě.


---------------------------------------------------------------------
16. Hinkley zcela vepředu
---------------------------------------------------------------------
11.listopadu sestavila nová „Plánovací komise pro infrastrukturu“,
jejímž úkolem je zprovoznění (kontrola a povolení nebo zamítnutí)
významných projektů v infrastruktuře ve Velké Británii (namísto
starého systému konání veřejného dotazování) seznam projektů, které
jsou podané k uvedení do provozu.

Hinkley C je jediným jaderným zařízením, které se ocitlo na seznamu
již podaných projektů – s uvedeným datem podání říjen 2011. Tři další
projekty jaderných elektráren se nachází na seznamu „očekávaných
žádostí“. Termíny podání žádostí o zprovoznění těchto projektů jsou
někde v budoucnu: žádost o Wylfa B má být podána v druhé polovině
roku 2013, Oldbury v druhém čtvrtletí 2014 a termín pro podání
žádosti o projekt Sizewell C ještě není ani znám.


---------------------------------------------------------------------
17. Akce v následujících měsících
---------------------------------------------------------------------
(Výtah z plánovaných akcí – pošlete nám termíny Vašich akcí)

14/08/11-13/08/12: „Blokádní kampaň Gorleben 365" (D)
06/12/11-08/12/11: Konference o jaderném odpadu ve Vilniusu (LT)
Začátek roku 2012: Protesty proti transportům kontejnerů Castor od
          Jülichu do Ahausu (Německo)
11/01/12-15/01/12: Mezinárodní antiatomové setkání v Kuusamu (FIN)
14/01/12-15/01/12: Globální konference za svět bez jaderné energie
          v Jokohamě (JP)
04/02/12:     Mezinárodní konference o uranu v Münsteru (D)
11/03/12:     Světový akční den k Fukušimě
30/03/12-01/04/12: Jarní konference německého
          antiatomového sdružení ve Frankfurtu/Mainu (D)
26/04/12:     Černobylský den
Květen/červen 2012:2. mezinárodní festival k uranu za
          za světovou bezjadernou budoucnost v Riu de Janeiru
          Brazílie)
Léto 2012:     Walk away from Uranium Mining z Minnesoty do
          Buffala (USA)
30/07/12-03/08/12: Mezinárodní antiatomové setkání
          v Döbelnu (Německo)
06/08/12-13/08/12: Olkiluoto-Protestní kemp a blokáda (FIN)


http://www.gorleben365.de/
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_and_Pollution_Conference_in_Vilnius_2011
http://www.kein-castor-nach-ahaus.de/
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Kuusamo
http://www.nonuclear.se/en/kalender/NuclearFreeWorld_Yokohama20120114-15
http://www.nonuclear.se/en/kalender/2nd_Intl_Uranium_Film_Festival_2012
http://footprints.footprintsforpeace.net/nffcampaign/NFF2011.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_Mannsdorf
http://olkiluotoblockade2011.wordpress.com/


---------------------------------------------------------------------
18. O Nuke News
---------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage
Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických
skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a
překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za
tuto práci není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v
boji proti jaderné energii jako tento informační systém byly
nezávislé. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad
veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: news@NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o
krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně
nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.
Uzávěrka příspěvků pro čtvrté vydání NukeNews je 19.února 2012.

Více informací o NukeNews najdete na: 
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET