NukeNews No. 26 - SLOVENIAN

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews #26 - Proti-jedrski informacijski servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Mednarodno proti-jedrsko akcijsko poletje v različnih državah je
končano, bilo je veliko dogodkov in zbranih zainteresiranih ljudi ter
v različnih oblikah zavzeto stališče proti jedrski energiji. Eno od
srečanj je bil Mednaroni proti-jedrski kamp v Döbelnu, organiziran s
strani aktivistov mreže Nuclear Heritage Network, kjer smo
razpravljali tudi o NukeNews. Zbralo se je več kot 50 ljudi iz
trinajstih držav iz štirih kontinentov, ki so se med seboj spoznavali,
spoznavali bitke, s katerimi se soočajo drugi, analizirali različne
strategije ter načrtovali prihodnje aktivnosti.

V tej številki vas informiramo o novostih jedrskega razvoja na Češkem,
v Sloveniji in Kanadi ter objavljamo poročila nekaj proti-jedrskih
aktivistov iz Velike Britanije in Združenih držav. Če imate tudi vi
kakšne zanimive novice, poročila ali najave kampanj in akcij, nam to
sporočite. Več o tem na koncu glasila.


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #26
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Češka odgovornost za jedrsko škodo v milijonih, namesto
  milijardah
2. Češka: Laboratorij Bukov- raziskave o geoloških razmerah na
  neprimerni lokaciji
3. Slovenija: Gradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo v JE
  Krško
4. Velika Britanija: posnetek konference "Ni potrebe po 
  jedrski energiji (No Need For Nuclear)"
5. Velika Britanija: Pozor, jedrski vlaki vozijo darila
6. Velika Britanija: "Zadnji radioaktivni delci so bili odstranjeni"
  iz plaže St Bees
7. Velika Britanija: Dogodki v spomin 60. obletnice požara v
  Windscale
8. Kanada: Nadaljnja zamuda pri odločitvi o načrtu odlaganja jedrskih
  odpadkov podjetja OPG
9. Kanadska zvezna vlada želi več informacij o vplivu predvidenega
  odlagališča za radioaktivne odpadke, ki bi naj stal v bližini
  območja staroselcev
10. Proti-jedrske novice iz Kalifornije
11. Izšlo Poročilo o stanju svetovne jedrske industrije 2017
12. »Keep Space4Peace« - USAF Croughton
13. Prihajajoči dogodki
14. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Češka odgovornost za jedrsko škodo v milijonih, namesto
  milijardah
----------------------------------------------------------------------
Operater CEZ je zavaroval svoje jedrske elektrarne pred škodo do 10
milijard kron, medtem ko se češka vlada izogiba v celoti zavarovati
prebivalce in podjetnike v okolici JE Dukovan in Temelin za primer
jedrske nesreče. Zgolj zaradi finančnih prihrankov? Kaj se skriva za
obnašanjem čeških institucij?

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_liability_for_nuclear_damage_in_billions_instead_of_trillions


----------------------------------------------------------------------
2. Češka: Laboratorij Bukov- raziskave o geoloških razmerah na
  neprimerni lokaciji
----------------------------------------------------------------------
Češki nadzorni organ za radioaktivne odpadke (RAWRA) ne želi javno
objaviti tehnično-ekonomske študije o implementaciji raziskovalnega
programa v podzemnem raziskovalnem objektu Bukov. Tako javnost ne more
preveriti, ali je lokacija Bukov, ki se nahaja v nekdanjem rudniku
urana Dolní Rožínka, v regiji Vysočina, res primerna za raziskovalne
dejavnosti za globoko odlagališče. V avgustu 2017 je na to neprimerno
prakso že opozorila organizacija Calla.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CZ:_Bukov_Laboratory_-_research_on_geological_conditions_in_an_unsuitable_location


----------------------------------------------------------------------
3. Slovenija: Gradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo v JE
  Krško
----------------------------------------------------------------------
V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije in Posavskem jedrskem lokalnem
partnerstvu so prepričani, da krška nuklearka pri načrtovanju gradnje
suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva nima vseh potrebnih
dovoljenj. Kot so zapisali v pismu, ki so ga naslovila na Ministrstvo
za okolje in prostor ter infrastrukturo, ne gre zgolj za varnostno
nadgradnjo, kot trdijo v jedrski elektrarni, temveč za nov jedrski
objekt, za katerega je potrebna "umestitev z državnim prostorskim
načrtom in celovit pristop skladno z zakonom o varstvu okolja".

JE Krško načrtuje gradnjo zgolj po zakonu o graditvi objektov.
Dodajajo: »Prav tako bi po našem mnenju morali ministrstvo, uprava za
jedrsko varnost in jedrska elektrarna Krško začeti vse postopke
pridobivanja družbene sprejemljivosti ter omogočiti prebivalcem
sodelovanje v skladu z Aarhuško konvencijo in konvencijo o presoji
čezmejnih vplivov na okolje«. Prehod na suho skladiščenje bo izvedla
ameriška družba Holtec, pogodbena vrednost znaša 68,3 milijona evrov.
Gradnja in prestavitev zabojnikov z izrabljenimi gorivnimi elementi,
ki bo potekala v dveh fazah, naj bi bila končana do leta 2028.

Več na:
https://www.dnevnik.si/1042777467/lokalno/zasavje-in-posavje/suho-skladisce-izrabljenega-goriva-v-nuklearni-elektrarni-krsko-bo-zasciteno-tudi-pred-padcem-letala


----------------------------------------------------------------------
4. Velika Britanija: posnetek konference "Ni potrebe po 
  jedrski energiji (No Need For Nuclear)"
----------------------------------------------------------------------
17. junija 2017 je v Londonu potekala konferenca "Ni potrebe po
jedrski energiji: obnovljivi viri so tukaj (No Need For Nuclear: The
Renewables Are Here)". Na voljo so posnetki vseh 16 govorcev ter
njihove predstavitve.

Povezava do video posnetkov:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/UK:_%22No_Need_For_Nuclear%22_conference_videos


----------------------------------------------------------------------
5. Velika Britanija: Pozor, jedrski vlaki vozijo darila
----------------------------------------------------------------------
22. julija so se v Carlisleju britanski aktivisti iz iniciativ "Close
Capenhurst" in "Radiation Free Lakeland" udeležili odprtega dneva DRS
(Direct Rail Services). Priča so bili zavajanju podjetja, saj je
jasno, da njihovi vlaki prevažajo izrabljeno jedrsko gorivo in
radioaktivne materiale. DRS je bil ustanovljen leta 1994 s strani
British Nuclear Fuels Ltd. (preimenovano v Nuclear Decommissioning
Authority), z namenom železniškega prevoza radioaktivnega materiala.
DRS se je od takrat razširil tudi na druga področja, kot je prevoz
hrane.

Več na:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/22/beware-nuclear-trains-bearing-gifts/


----------------------------------------------------------------------
6. Velika Britanija: "Zadnji radioaktivni delci so bili odstranjeni"
  iz plaže St Bees
----------------------------------------------------------------------
30. julija je organizacija Cumbria Wildlife Trust ponovno organizirala
letno srečanje za otroke na plaži St Bees, spodbujajoč jih, naj se ure
in ure igrajo v pesku, ki vsebuje najnevarnejše radionuklide, ki bi
morali biti ločeni od biosfere. Ta dogodek grajenja skulptur iz peska,
organiziran s strani dobrodelne organizacije, ni samo neetičen, ampak
celo pomaga in podpira nadaljevanje odlaganja radioaktivnih odpadkov v
Irsko morje. 

Radiation Free Lakeland opozarja, da letno poročilo Sellafield navaja,
da je pesek na plaži St Bees še vedno potrebno dekontaminirati od
kobalta 60, ki je sintetičen radioaktivni izotop kobalta z razpolovno
dobo 52.714 let. Proizveden je umetno v jedrskih reaktorjih. CWT
vztraja, da so bili iz plaže odstranjeni vsi radioaktivni delci.
Kakorkoli, institucija Sellafield priznava, da je njihov nadzor omejen
ter da niso odstranili vseh radioaktivnih delcev. Čez poletje,
velikonočne in božične praznike ne izvajajo nadzora, da ne bi
prestrašili uporabnikov plaže.

Več na:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/26/the-last-radioactive-particle-has-been-removed-from-st-bees-cumbria-wildlife-trust-presented-with-award/


----------------------------------------------------------------------
7. Velika Britanija: Dogodki v spomin 60. obletnice požara v
  Windscale
----------------------------------------------------------------------
9. oktober ob 13h: Dogodek ustvarjanja transparentov na kmetiji Maple,
s predstavitvami jedrskih aktivistov.

9. oktober ob 15:30: Demonstracije v Springfieldu pri obratu za
proizvodnjo jedrskega goriva.

10. oktober ob 11h: shod v mestu Keswick, v spomin na požar v
Windscale-u in na žrtve požara.

10. oktober ob 14h: polaganje jesenskega venca na spominsko ploščo
Windscale.

10. oktober ob 15h: obisk lokacije požara, kjer še vedno stoji dimnik,
ker je razgradnja še vedno prenevarna. 

Več informacij:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/09/03/60th-anniversary-of-the-windscale-fire/


----------------------------------------------------------------------
8. Kanada: Nadaljnja zamuda pri odločitvi o načrtu odlaganja jedrskih
  odpadkov podjetja OPG
----------------------------------------------------------------------
Zvezni minister za okolje in podnebje je izdal dopis OPG-ju s tretjo
zahtevo za dodatne informacije. S to zahtevo je bila zamaknjena tudi
časovnica za zaključek pregleda in ministrove odločitve.

Preberite celoten članek:
http://mailchi.mp/9bc6bc1794a1/sko9xiuupq-2752985?e=f56b9c558c


----------------------------------------------------------------------
9. Kanadska zvezna vlada želi več informacij o vplivu predvidenega
  odlagališča za radioaktivne odpadke, ki bi naj stal v bližini
  območja staroselcev
----------------------------------------------------------------------
Potrebne bodo dodatne informacije o tem, kako predvideno odlagališče
za radioaktivne odpadke, ki bi naj stalo v bližini jezera Huron, lahko
vpliva na območje domorodcev, preden bo vlada odobrila projekt.

Več na:
https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/21/federal-government-wants-more-information-on-impact-of-proposed-nuclear-waste-bunker-near-indigenous-community.html


----------------------------------------------------------------------
10. Proti-jedrske novice iz Kalifornije
----------------------------------------------------------------------
Poleg letnih aktivnosti pri laboratoriju Livermore proti rabi
jedrskega orožja, so aktivisti spremljali tri pravne zadeve, ki
vključujejo prizadevanje Trumpove administracije za ponovni zagon
obrata Yucca Mountain. Tožba Svetovne poslovne akademije države, naj
ta prekliče odločitev za podaljšanje zakupa državnih zemljišč, kjer
stoji jedrska elektrarna Diablo Canyon, tudi po letu 2018, ni uspela.
28.avgusta je sodnik sprejel predlagano poravnavo med številnimi
javnimi interesnimi skupinami in uradom za upravljanje San Onofre-ja,
da bi podjetje prestavilo reaktorsko izrabljeno gorivo v notranjost
na varnejšo lokacijo v petih letih, četudi tam še ni odlagališča,
najverjetneje k reaktorju Palos Verde v Arizoni. San Onofre je manj
kot 50 milj oddaljen od Los Angelesa in leži blizu številnih potresno
aktivnih prelomnic. 


----------------------------------------------------------------------
11. Izšlo Poročilo o stanju svetovne jedrske industrije 2017
----------------------------------------------------------------------
12. septembra 2017 je bilo objavljeno novo poročilo o stanju svetovne
jedrske industrije 2017 (World Nuclear Industry Status Report).
Neodvisna jedrska znanstvenika Mycle Schneider in Antony Froggatt sta
glavna avtorja kritičnega letnega poročila, ki skicira tekoče upadanje
globalne jedrske industrije, in je objavljeno vsako leto od leta 2007
naprej. Gre za eno najpomembnejših študij o razvoju komercialnih
jedrskih reaktorjev v svetu. Avtorja ne le primerjata statistične
podatke začetka gradnje, zastoje in zaprtja, temveč tudi analizirata
ekonomsko situacijo jedrskih operaterjev in jedrske politike v več
državah. Poročilo ponovno kaže, da je jedrska industrija v finančni
krizi in da dostopne cene elektrike, pridobljene iz jedrskih
elektrarn, ostajajo iluzija, obenem pa kaže na hiter razvoj
konkurenčnih obnovljivih virov energije.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/World_Nuclear_Industry_Status_Report_2017_released


----------------------------------------------------------------------
12. »Keep Space4Peace« - USAF Croughton
----------------------------------------------------------------------
Oxfordski CND je organizira demonstracije v podporo ideji, naj se
vesolje ohrani za miroljubne namene in proti militarizaciji in
nuklearizacije vesolja. Pohod in shod bosta potekala v soboto 7.
oktobra. Govorci: Dave Webb (CND), Paul Mobbs (Croughton Watch), Nikki
Clark (South West Against Nuclear).

http://www.fraw.org.uk/croughtonwatch/posts-2017/croughton_2017_leaflet.pdf 


----------------------------------------------------------------------
13. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke za
daljšo različico zbira prihajajočih dogodkov na spletni strani Nuclear
Heritage Network ter za izvleček v prihodnjih NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


kmalu možen:    3. prevoz zabojnikov z radioaktivnim materialom iz
          jedrske elektrarne Obrigheim v jedrsko elektrarno
          Neckarwestheim (D)
28/09/17 5 PM:   Protest: »Nočemo jedrske vojne«, Downing Street,
          London (UK)
30/09/17 12 PM:  Shod "60 let od jedrske nesreče v Mayaku – končajmo
          rabo jedrske energije sedaj", Opernplatz, Hanover
          (D)
30/09/17 2.30 PM: Protesti proti EPR, Place de la Mairie, Saint Lo
          (F)
10/10/17-15/10/17: Filmski Festival Uran, Berlin (D)
14/10/17 10 AM:  Mednarodna konferenca "Konfrontacija ali
          sodelovanje? Jedrska razorožitev v nevarnih časih",
          London (UK)
02/11/17-04/11/17: Svetovni proti-jedrski družbeni forum 2017, Pariz
          (F)
06/11/17-17/11/17: Podnebni svet in protesti, Bonn (D)
27/11/17-30/11/17: ICOND 2017 – Mednarodna konferenca o razgradnji
          jedrskih objektov 2017, Aachen (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3542-protest-no-nuclear-war
http://www.grohnde-kampagne.de/termine/#c588
http://www.can-ouest.org
http://uraniumfilmfestival.org/en/preliminary-program-berlin
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3440-confrontation-or-cooperation?-nuclear-abolition-in-dangerous-times
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/konferenzstandort/weltklimakonferenz/index.html?lang=de
http://www.conference-service.com/conferences/radiation-protection.html


----------------------------------------------------------------------
14. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža
aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih v
mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot zainteresirane
javnosti.

Vaši prispevki za naslednji izzid NukeNews so dobrodošli! Pošljite jih
preko e-pošte na naslov: "newsletter AT nuclear-heritage DOT net".
Besedilo naj bo kratka informacija v angleščini - ne več kot en
odstavek, vključno s kratkim naslovom in morebitno spletno povezavo.
Rok za oddajo za 27. številko NukeNews je 26. november 2017.

Ažurirane roke za oddajo najdete na portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET