NukeNews No. 26 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #26 – Wiadomości ruchu przeciwjądrowego   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Mamy za sobą Międzynarodowe lato akcji przeciw atomu, które było
dziełem wielu grup z różnych krajów. Odbył się szereg wydarzeń, na
których osoby zainteresowane mogły na różne sposoby wyrazić swoją
negatywną postawę wobec energii jądrowej. Należał do nich także
Przeciwjądrowy obóz letni w Döbeln, zorganizowany przez aktywistów z
Nuclear Heritage Network, w trakcie którego rozmawialiśmy o środkach
pomocniczych do pracy przeciwjądrowej zaangażowanych osób z całego
świata, m.in. także o „NukeNews”. Spotkało się około 50 osób z 13
krajów i 4 kontynentów, aby wzajemnie się poznać, dowiedzieć się o
usiłowaniach innych, przedyskutować różne strategie i zaplanować
działania na przyszłość. 

Niniejszy newsletter przynosi wiadomości o rozwoju tematów jądrowych w
Czechach, Słowenii i Kanadzie, jak również informacje o działaniach
przeciwjądrowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Gdybyś
Ty lub Twoja grupa chcieliście podzielić się ciekawymi nowościami,
wiadomościami lub zapowiedziami kampanii lub wydarzeń, prosimy o
przysłanie nam takich informacji. Więcej na ten temat można się
dowiedzieć w ostatniej części niniejszego newslettera.


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnych NukeNews nr 26
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody spowodowane energią
  jądrową w Czechach będzie w miliardach, a nie w bilionach
2. Czechy: Laboratorium w Bukovie przeprowadza badania warunków
  geologicznych w miejscu nie nadającym się do wybudowania mogilnika
3. Słowenia: Budowa suchego składowiska wypalonych ogniw paliwowych w
  elektrowni jądrowej Krško
4. UK: Filmy z konferencji "No Need For Nuclear"
5. UK: Broń się przed pociągami jądrowymi
6. UK: Usunięto ostatnie cząstki promieniotwórcze na plaży St. Bees
7. UK: Zgromadzenie dla upamiętnienia 60 rocznicy pożaru w Windscale
  10 października 1957
8. Kanada: Decyzja ws. planu OPG na wybudowanie mogilnika na odpady 
  jądrowe znowu odłożona
9. Rząd Kanady domaga się więcej informacji o następstwach
  planowanego bunkra zawierającego odpady jądrowe, w pobliżu
  społeczności tubylczej
10. Aktualne wiadomości przeciwjądrowe z Kalifornii
11. Opublikowano Raport o stanie przemysłu jądrowego 2017
12. UK: Kosmos ma pozostać przestrzenią pokoju (Keep Space for Peace)
13. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
14. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody spowodowane energią
  jądrową w Czechach będzie w miliardach, a nie w bilionach
----------------------------------------------------------------------
Firma ČEZ zawarła ubezpieczenie od szkód na swoich elektrowniach
jądrowych o wartości rzędu dziesiątek miliardów koron czeskich. Czeski
rząd jednak waha się w pełni ubezpieczyć obywateli i przedsiębiorców w
otoczeniu elektrowni jądrowych Dukovany i Temelín przed awarią
nuklearną. Czy za takim zachowaniem instytucji czeskich kryje się
tylko dążenie do oszczędności?

Czytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_liability_for_nuclear_damage_in_billions_instead_of_trillions


----------------------------------------------------------------------
2. Czechy: Laboratorium w Bukovie przeprowadza badania warunków
  geologicznych w miejscu nie nadającym się do wybudowania mogilnika
----------------------------------------------------------------------
Czeski Zarząd Składowisk Odpadów Promieniotwórczych (SÚRAO) nie chce
opublikować analizy techniczno-ekonomicznej realizacji programu badań
podziemnej placówki badawczej Bukov. Wobec tego nie można
zweryfikować, czy lokalizacja Bukov znajdująca się na terenie dawnych
kopalni uranu w miejscowości Dolní Rožínka naprawdę nadaje się do
działalności badawczej dla mogilnika. W sierpniu 2017 roku zwróciła na
to uwagę organizacja Calla w swojej informacji prasowej.

Czytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CZ:_Bukov_Laboratory_-_research_on_geological_conditions_in_an_unsuitable_location


----------------------------------------------------------------------
3. Słowenia: Budowa suchego składowiska wypalonych ogniw paliwowych w
  elektrowni jądrowej Krško
----------------------------------------------------------------------
„Stowarzyszenie na rzecz ruchu środowiskowego Słowenii” i
„Stowarzyszenie lokalnego partnerstwa jądrowego Posavina Krško” są
przekonane, że elektrownia jądrowa Krško nie miała wszystkich pozwoleń
potrzebnych do planowania suchego składowiska wypalonych ogniw paliwa
jądrowego. W liście skierowanym do Ministerstwa Ochrony Środowiska,
Planowania Regionalnego i Infrastruktury piszą Karel Lipič ze
Stowarzyszenia na rzecz ruchu środowiskowego i Aleš Zajc z lokalnego
partnerstwa, iż nie chodzi tylko o dodatkowe wyposażenie w ramach
bezpieczeństwa technicznego, jak twierdzi kierownictwo elektrowni
jądrowej, ale o zupełnie nowe urządzenie jądrowe, do którego zgodnie z
prawem środowiskowym potrzebna jest państwowa koncepcja planowania
regionalnego i kompleksowej strategii. Elektrownia jądrowa planuje
budowę tylko w oparciu o prawo budowlane. „Naszym zdaniem
ministerstwo, urząd ds. bezpieczeństwa jądrowego i elektrownia jądrowa
muszą wszcząć wszystkie stosowne postępowania dotyczące następstw
społecznych i umożliwić udział w nich dla obywateli zgodnie z
konwencją międzynarodową. Przejście na suche składowanie ma zapewnić
amerykańska firma Holtec za uzgodnioną cenę 68,3 milionów euro do
końca 2018 roku.”

Więcej informacji tu:
https://www.dnevnik.si/1042777467/lokalno/zasavje-in-posavje/suho-skladisce-izrabljenega-goriva-v-nuklearni-elektrarni-krsko-bo-zasciteno-tudi-pred-padcem-letala


----------------------------------------------------------------------
4. UK: Filmy z konferencji "No Need For Nuclear"
----------------------------------------------------------------------
17 czerwca 2017 roku zorganizowaliśmy w Conway Hall w Londynie
konferencję pt. "No Need For Nuclear: The Renewables Are Here"
(Energetyka jądrowa jest niepotrzebna, źródła odnawialne są tu).
Nagraliśmy występy 16 wykładowców i opracowaliśmy 16 ich rejestracji
filmowych, które obok przemówień zawierają także slajdy z prezentacji.
Nagrane są także pozdrowienia i przemówienia wstępne. Tu odsyłacz do
filmów: 

Więcej informacji tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/UK:_%22No_Need_For_Nuclear%22_conference_videos


----------------------------------------------------------------------
5. UK: Broń się przed pociągami jądrowymi
----------------------------------------------------------------------
Jak już donosiliśmy w poprzednich NukeNews, aktywiści brytyjscy z
"Close Capenhurst" i "Radiation Free Lakeland" zorganizowali
wydarzenie z okazji Dnia Otwartych Drzwi spółki Direct Rail Service,
który miał miejsce 22 lipca w Carlisle. Aczkolwiek w miejscu mocno
padało, byli oni zdecydowani, aby pokazać, w jaki sposób przemysł
jądrowy próbuje zbagatelizować pozornie niekończący się transport
wypalonych ogniw z Bergen i innych materiałów nuklearnych.

Spółka DRS została powołana w 1994 roku przez firmę British Nuclear
Fuels Ltd. (obecnie Nuclear Decommissioning Authority – Urząd ds.
likwidacji urządzeń nuklearno-technicznych) w celu przejęcia od kolei
brytyjskich transportu materiałów nuklearnych. Obecnie jednak oferuje
ona także przewozy innych towarów, np. żywności. 

Więcej informacji tu:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/22/beware-nuclear-trains-bearing-gifts/


----------------------------------------------------------------------
6. UK: Usunięto ostatnie cząstki promieniotwórcze na plaży St. Bees
----------------------------------------------------------------------
30 lipca fundacja Cumbria Wildlife Trust zorganizowała na plaży w
pobliżu miejscowości St Bees coroczne wydarzenie dla dzieci „Beached
Art”. Dzieci były zachęcane do zabawy przez kilka godzin w piasku, w
którym znajdują się maksymalnie niebezpieczne radionuklidy, jakie nie
powinny przedostać się do biosfery. Taka zabawa w „babki”,
zorganizowana przez wiarygodną instytucję dobroczynną, jest nie tylko
nieetyczna, ale przyczynia się także do dalszego przepływu odpadów
promieniotwórczych, które są trwale rozmywane w Morzu Irlandzkim. 

Organizacja Radiation Free Lakeland zwraca uwagę na fakt, że według
corocznego raportu z Sellafield, jedną z ostatnich cząstek
promieniotwórczych, jaką pobrano na plaży przy St Bees, był drobny,
metalowy kawałek kobaltu-60. Chodzi o syntetyczny radioizotop kobaltu
o połowicznym czasie rozpadu 5,2714 roku, jaki wytwarzany jest
sztucznie w reaktorach jądrowych. CWT (Cumbria Wildlife Trust)
deklaruje, że wszystkie cząstki promieniotwórcze na plaży przy St Bees
zostały już usunięte. Osoby odpowiedzialne z Sellafield jednak
przyznają, że możliwości ich kontroli są ograniczone, że nie zbierają
wszystkich cząstek promieniotwórczych, oraz że przerywają kontrole w
Święta Wielkanocne, latem i w czasie Świąt Bożego Narodzenia, aby nie
przeszkadzać osobom zwiedzającym plaże. 

Więcej informacji tu:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/26/the-last-radioactive-particle-has-been-removed-from-st-bees-cumbria-wildlife-trust-presented-with-award/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Zgromadzenie dla upamiętnienia 60 rocznicy pożaru w Windscale
  10 października 1957
----------------------------------------------------------------------
9 października, godzina 13: wytwarzanie transparentów (oraz
wytworzenie transparentności) na Maple Farm. Od aktywistów można się
dowiedzieć o kluczowej roli miasta Preston podczas powstania pożaru w
Windscale w reaktorze Pile 1.

9 października, godzina 15.30: patrol protestacyjny przy Springfield
(z nowymi transparentami!) przed brytyjską fabryką paliwa jądrowego, w
odległości tylko 5,5 mili od miejsca frackowania Preston New Road.

10 października, godzina 11, centrum miasta Keswick: patrol
protestacyjny dla upamiętnienia pożaru w Windscale oraz bezimiennych
dzieci i dorosłych, którzy z tej przyczyny umarli na choroby wynikłe z
napromieniowania (lub jeszcze umierają).

10 października, godzina 14: złożenie wieńca jesiennego przy tablicy
pamięci pożaru w Windscale pod Sellafield.

10 października, ok. godziny 15: spotkanie przy kościele St. Bridget´s
Church w Beckermet – zwiedzanie miejsca i zapoznanie się z planowanym
projektem „Moorside” w cieniu reaktora Windscale Pile 1, którego
wyłączenie z eksploatacji jest w tej chwili nadal niebezpieczne.

Więcej informacji tu:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/09/03/60th-anniversary-of-the-windscale-fire/


----------------------------------------------------------------------
8. Kanada: Decyzja ws. planu OPG na wybudowanie mogilnika na odpady 
  jądrowe znowu odłożona
----------------------------------------------------------------------
Federalne Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zmiany Klimatu
opublikowało list skierowany do firmy OPG i zawierający trzecie
żądanie dodatkowych informacji. Wraz z tym żądaniem przedłużono termin
do zakończenia testów, jak również podjęcia decyzji przez panią
minister. 

Cały artykuł znajduje się na:
http://mailchi.mp/9bc6bc1794a1/sko9xiuupq-2752985?e=f56b9c558c


----------------------------------------------------------------------
9. Rząd Kanady domaga się więcej informacji o następstwach
  planowanego bunkra zawierającego odpady jądrowe, w pobliżu
  społeczności tubylczej
----------------------------------------------------------------------
Zanim rząd zatwierdzi projekt bunkra zawierającego odpady jądrowe w
pobliżu Jeziora Huron, potrzebnych jest więcej informacji o jego
możliwych konsekwencjach wobec członków ludów tubylczych.  

Więcej informacji tu:
https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/21/federal-government-wants-more-information-on-impact-of-proposed-nuclear-waste-bunker-near-indigenous-community.html


----------------------------------------------------------------------
10. Aktualne wiadomości przeciwjądrowe z Kalifornii
----------------------------------------------------------------------
Obok corocznej akcji przeciw broni jądrowej przy laboratorium
Livermore w Zatoce San Francisco, aktywiści przeciwjądrowi odnotowali
trzy sprawy prawne oraz próbę rządu Trumpa ponownego uruchomienia
Yucca Mountain. Oskarżenie World Business Academy wobec cofnięcia
zgody państwa na przedłużenie dzierżawy gruntu Diablo Canyon, będącego
w posiadaniu państwa, także po 2018 roku (nasza ostatnia szansa na
jego zamknięcie), nie odniosło sukcesu. Kroki prawne podjęte przez
firmę dostawcy Diablo Canyon, Public Utilities Commission, tak aby
Diablo Canyon mógł zostać zamknięty w 2024 roku, idą wolniej, i to
także ze względu na fakt, że trwa spór prawny o sumę, której domaga
się właściciel San Onofre dla wyłączenia pary reaktorów. 28 sierpnia
sędzia zatwierdził proponowane porozumienie pomiędzy kilkoma grupami
interesu z kręgów ludności, a firmą prowadzącą San Onofre, zgodnie z
którą firma w ciągu pięciu lat wywiezie w głąb lądu użyte ogniwa
paliwowe z reaktorów, aczkolwiek nieznane jest bezpieczne miejsce ich
złożenia. Może to być np. koło reaktora Palos Verde w Arizonie. San
Onofre znajduje się niespełna 50 km od Los Angeles, w pobliżu kilku
aktywnych obszarów sejsmicznych.


----------------------------------------------------------------------
11. Opublikowano Raport o stanie przemysłu jądrowego 2017
----------------------------------------------------------------------
12 sierpnia 2017 roku opublikowano nowy Raport o stanie przemysłu
jądrowego za 2017 rok ("World Nuclear Industry Status Report").
Głównymi autorami krytycznego raportu corocznego są niezależni doradcy
w kwestiach energetyki jądrowej: Mycle Schneider i Antony Froggatt. W
raporcie ukazującym się od 2007 roku opisywany jest trwały upadek
globalnego przemysłu jądrowego. Chodzi o ważną, być może najbardziej
znaczącą pracę poświęcona rozwojowi komercyjnych reaktorów w całym
świecie. Autorzy porównują nie tylko dane statystyczne z początków
budowania, włączając przypadki zakończenia projektów i zamknięć, ale
analizują także sytuację ekonomiczną spółek eksploatujących urządzenia
jądrowe oraz politykę jądrową różnych krajów. Raport pokazuje także,
iż przemysł jądrowy przechodzi kryzys finansowy i że korzystne ceny
energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni jądrowych pozostają
iluzją. W raporcie podkreśla się także szybki rozwój urządzeń
konkurencyjnych w dziedzinie odnawialnych źródeł. 

Cały artykuł znajduje się na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/World_Nuclear_Industry_Status_Report_2017_released


----------------------------------------------------------------------
12. UK: Kosmos ma pozostać przestrzenią pokoju (Keep Space for Peace)
----------------------------------------------------------------------
CND Oxford przygotował coroczną demonstrację przeciwko amerykańskiej
bazie Croughton (US communication base). Chodziło o część
Międzynarodowego tygodnia akcji przeciw militaryzacji i nuklearyzacji
kosmosu „space4peace”. Marsz i demonstracja odbyły się w sobotę 7
października. Przemówienie wygłosili między innymi: Dave Webb (CND),
Paul Mobbs (Croughton Watch), Nikki Clark (South West Against Nuclear)

http://www.fraw.org.uk/croughtonwatch/posts-2017/croughton_2017_leaflet.pdf 


----------------------------------------------------------------------
13. Wydarzenia w nadchodzących miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Prosimy o przysyłanie do nas informacji o Twoich lokalnych oraz
międzynarodowych wydarzeniach w celu opublikowania ich na kompletnej
liście wydarzeń w Nuclear Heritage Network, a wyboru z nich – w
NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


wkrótce możliwe:  3. Transport kastorów z EJ Obrigheim do EJ
          Neckarwestheim
28.09.17 17.00:  Protest: "No Nuclear War" (Nie wojnie nuklearnej),
          Downing Street in London (UK)
30.09.17 12.00:  Demonstracja "60 lat od awarii jądrowej w Majak –
          za natychmiastowym końcem elektrowni jądrowych w
          całym świecie", Opernplatz, Hannover (D)
30.09.17 14.30:  Demonstracja przeciwko reaktorowi EPR, Place de la
          Mairie, Saint Lô (F)
10.10.17-15.10.17: Festiwal filmowy Uranium w Berlinie (D)
14.10.17 10.00:  Międzynarodowa konferencja "Confrontation or
          cooperation? Nuclear abolition in dangerous times"
          (Konfrontacja, albo współpraca? Rozbrojenie jądrowe
          w niebezpiecznych czasach), Arlington Conference
          Centre, 220 Arlington Road, London (UK)
02.11.17-04.11.17: Światowe Forum Społeczne przeciw energii jądrowej
          2017, Paryż 
06.11.17-17.11.17: Światowy szczyt klimatyczny i protesty w Bonn (D)
27.11.17-30.11.17: ICOND 2017 - International Conference on Nuclear
          Decommissioning (Międzynarodowa konferencja na
          temat zamykania placówek jądrowych) 2017, Aachen
          (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3542-protest-no-nuclear-war
http://www.grohnde-kampagne.de/termine/#c588
http://www.can-ouest.org
http://uraniumfilmfestival.org/en/preliminary-program-berlin
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3440-confrontation-or-cooperation?-nuclear-abolition-in-dangerous-times
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/konferenzstandort/weltklimakonferenz/index.html?lang=de
http://www.conference-service.com/conferences/radiation-protection.html


----------------------------------------------------------------------
14. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter wydawany przez Nuclear Heritage
Network. Zajmuje się działaniami, tematami i wydarzeniami
protestacyjnymi aktywistów przeciwjądrowych, połączonych w
społeczności międzynarodowej. Wiadomości są pisane i tłumaczone przez
aktywistów, obok ich zwykłych działań przeciwjądrowych. Newsletter ma
na celu informowanie aktywistów i innych zainteresowanych osób oraz
pośredniczenie w dostarczaniu im wiadomości o aktualnych wydarzeniach.

Twoje teksty do NukeNews są mile widziane! Wyślij je w wiadomości
e-mail na "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Tekst powinien być
zwięzły i napisany w języku angielskim. Prosimy nie pisać więcej niż
jednego akapitu. Każdy artykuł musi mieć także lapidarny tytuł. Możesz
dodać także odsyłacz na stronę, gdzie osoba zainteresowana dowie się
więcej. Zamknięcie 27 wydania NukeNews przypada na 26 września 2017
roku.

Dowiedz się więcej i przekazuj NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET