NukeNews No. 26 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews #26 – Zprávy z protijaderného hnutí    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Mezinárodní léto akcí proti atomu, které bylo dílem mnoha skupin z
různých zemí, je za námi. Proběhla řada podniků, při kterých zájemci
mohli různými způsoby vyjádřit svůj negativní postoj k jaderné
energii. Jedním z nich byl protijaderný letní tábor v Döbelnu
organizovaný aktivisty z Nuclear Heritage Network, během něhož jsme
mluvili o pomocných prostředcích pro protijadernou práci angažovaných
lidí z celého světa, např. také o „NukeNews“. Sešlo se asi 50 lidí ze
13 zemí a 4 kontinentů, aby se navzájem poznali, dozvěděli se o úsilí
těch druhých, diskutovali různé strategie a plánovali aktivity do
budoucna. 

Tento Newsletter obsahuje zprávy o vývoji jaderné tematiky v Česku,
Slovinsku a Kanadě, jakož i zprávy o protijaderných aktivitách ve
Velké Británii a Spojených státech. Kdybyste se vy a vaše skupiny
chtěli podělit o zajímavé novinky, zprávy a avíza o kampaních nebo
akcích, pošlete nám je, prosím. Více informací k tomu naleznete v
poslední části tohoto Newsletteru.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálních Nuke News č. 26
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Povinné ručení za škody způsobené atomovou energií budou v Česku v
  miliardách, ne v bilionech
2. Česko: Laboratoř Bukov provádí výzkum geologických podmínek v
  místě nevhodném pro hlubinné úložiště
3. Slovinsko: Stavba suchého úložiště pro vyhořelé palivové články v
   jaderné elektrárně Krško
4. UK Videa z konference "No Need For Nuclear"
5. UK: Chraňte se před jadernými vlaky
6. UK: Poslední radioaktivní částice na pláži St. Bees byla sebrána
7. UK: Vzpomínkové shromáždění v 60. výročí požáru ve Windscale 10.
  října 1957
8. Kanada: Rozhodnutí o plánu OPG na stavbu hlubinného úložiště
  jaderného odpadu znovu odloženo
9. Kanadská vláda požaduje více informací o dopadech plánovaného
  bunkru s jaderným odpadem v blízkosti domorodé komunity
10. Aktuální protijaderné zprávy z Kalifornie
11. Zveřejněna Zpráva o stavu jaderného průmyslu 2017
12. UK: Vesmír má zůstat mírovým prostorem (Keep Space for Peace)
13. Události v příštích měsících
14. Co jsou NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Povinné ručení za škody způsobené atomovou energií budou v Česku v
  miliardách, ne v bilionech
----------------------------------------------------------------------
Firma ČEZ uzavřela pojištění svých jaderných elektráren na škody v
řádu desítek miliard korun. Česká vláda se však vyhýbá tomu, aby plně
pojistila obyvatele a podnikatele v okolí jaderných elektráren
Dukovany a Temelín proti jaderné havárii. Skrývá se za tímto chováním
českých institucí jen snaha ušetřit?

Čtěte celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_liability_for_nuclear_damage_in_billions_instead_of_trillions


----------------------------------------------------------------------
2. Česko: Laboratoř Bukov provádí výzkum geologických podmínek v
  místě nevhodném pro hlubinné úložiště
----------------------------------------------------------------------
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nechce dát veřejnosti k
dispozici technicko-ekonomickou studii realizace výzkumného programu
podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Nelze tak ověřit, zda je
lokalita Bukov nacházející se v prostředí bývalých uranových dolů v
Dolní Rožínce opravdu vhodná pro výzkumnou činnost pro hlubinné
úložiště. V srpnu 2017 na to upozornila Calla ve své tiskové zprávě.

Čtěte celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CZ:_Bukov_Laboratory_-_research_on_geological_conditions_in_an_unsuitable_location


----------------------------------------------------------------------
3. Slovinsko: Stavba suchého úložiště pro vyhořelé palivové články v
  jaderné elektrárně Krško
----------------------------------------------------------------------
„Spolek environmentálního hnutí Slovinska“ a „Spolek místního
jaderného partnerství Posavina Krško“ jsou přesvědčeny, že jaderná
elektrárna Krško neměla při plánování suchého úložiště pro vyhořelé
jaderné články všechna potřebná povolení. V dopise Ministerstvu pro
životní prostředí, místní plánování a infrastrukturu píší Karel Lipič
ze Spolku pro environmentální hnutí a Aleš Zajc z místního
partnerství, že nejde jen o dodatečné bezpečnostně technické vybavení,
jak tvrdí vedení jaderné elektrárny, ale o zcela nové jaderné
zařízení, pro které je třeba podle zákona o životním prostředí státní
koncept územního plánování a komplexní strategie. Jaderná elektrárna
plánuje stavbu jen podle stavebního zákona. „Podle našeho názoru musí
ministerstvo, úřad pro jadernou bezpečnost a jaderná elektrárna
zahájit všechna odpovídající řízení o sociálních dopadech a umožnit v
nich účast obyvatel podle mezinárodní konvence. Přechod na suché
skladování má zajistit americká firma Holtec za dohodnutou cenu 68,3
milionu Eur do konce roku 2018.“

Více informací zde:
https://www.dnevnik.si/1042777467/lokalno/zasavje-in-posavje/suho-skladisce-izrabljenega-goriva-v-nuklearni-elektrarni-krsko-bo-zasciteno-tudi-pred-padcem-letala


----------------------------------------------------------------------
4. UK Videa z konference "No Need For Nuclear"
----------------------------------------------------------------------
17. června 2017 jsme pořádali v Conway Hall v Londýně konferenci "No
Need For Nuclear: The Renewables Are Here" (Jaderná energetika je
zbytečná, obnovitelné zdroje jsou zde). Natočili jsme vystoupení 16
přednášejících a vyhotovili z nich 16 videí, která kromě projevů
obsahují i folie z prezentací. Nahrány jsou i pozdravné a úvodní
projevy. Zde je link na videa: 

Více informací zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/UK:_%22No_Need_For_Nuclear%22_conference_videos


----------------------------------------------------------------------
5. UK: Chraňte se před jadernými vlaky
----------------------------------------------------------------------
Jak jsme už referovali v minulých Nuke News, organizovali britští
aktivisté z "Close Capenhurst" a "Radiation Free Lakeland" akci u
příležitosti Dne otevřených dveří společnosti Direct Rail Service,
který se konal 22. července v Carlisle. Přestože na místě silně
pršelo, byli odhodláni ukázat, jak se pokouší jaderný průmysl zdánlivě
nekonečný transport vyhořelých článků z Bergenu a dalšího jaderného
materiálu zbagatelizovat.

Společnost DRS byla zřízena roku 1994 firmou British Nuclear Fuels
Ltd. (dnes Nuclear Decommissioning Authority – Úřad pro likvidaci
nukleárně technických zařízení), aby od britských drah převzala
transport jaderných materiálů. Dnes však nabízí i přepravu jiného
zboží, např. potravin. 

Více informací zde:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/22/beware-nuclear-trains-bearing-gifts/


----------------------------------------------------------------------
6. UK: Poslední radioaktivní částice na pláži St. Bees byla sebrána
----------------------------------------------------------------------
30. července pořádala nadace Cumbria Wildlife Trust na pláži u vesnice
St Bees každoroční akci pro malé děti „Beached Art“. Děti byly
povzbuzovány, aby si několik hodin hrály v písku, ve kterém se
nacházejí nanejvýš nebezpečné radionuklidy, které by se neměly dostat
do biosféry. Tato hra na „bábovičky“, pořádaná důvěry požívající
dobročinnou institucí, je nejen neetická, ale napomáhá též dalšímu
proudění radioaktivních odpadů, které se setrvale vyplavují do irského
moře. 

Organizace Radiation Free Lakeland poukazuje na to, že podle výroční
zprávy Sellafieldu jedna z posledních radioaktivních částic, která
byla na pláži u St Bees sebrána, byl drobný kovový kousek Kobaltu 60.
Jde o syntetický radioaktivní izotop Kobaltu s poločasem rozpadu
5,2714 roku, který je uměle vyráběn v jaderných reaktorech. CWT
(Cumbria Wildlife Trust) prohlašuje, že všechny radioaktivní částice
na pláži u St Bees už byly odstraněny. Odpovědní lidé ze Sellafieldu
však přiznávají, že možnosti jejich kontroly jsou omezené, že
nesbírají všechny radioaktivní částice a že kontroly o Velikonocích, v
létě a o Vánocích přerušují, aby nerušili návštěvníky pláže.

Více informací zde:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/26/the-last-radioactive-particle-has-been-removed-from-st-bees-cumbria-wildlife-trust-presented-with-award/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Vzpomínkové shromáždění v 60. výročí požáru ve Windscale 10.
  října 1957
----------------------------------------------------------------------
9. října, 13 hodin: výroba transparentů (a vytvoření transparentností)
na Maple Farm. Od aktivistů je možné se dozvědět o klíčové roli
Prestonu při vzniku požáru ve Windscale v reaktoru Pile 1.

9. října, 15,30 hodin: protestní hlídka u Springfieldu (s novými
transparenty!) před britskou továrnou na jaderné palivo ve vzdálenosti
jen 5,5 míle od místa frakování Preston New Road.

10. října, 11 hodin, centrum města Keswick: protestní hlídka pro
připomenutí požáru ve Windscale a bezejmenných dětí a dospělých, kteří
kvůli tomu zemřeli na nemoci z radioaktivity (nebo ještě umírají)

10. října, 14 hodin: položení podzimního věnce u pamětní tabule na
požár ve Windscale před Sellafieldem

10. října, asi v 15 hodin: setkání u kostela St. Bridget´s Church v
Beckermetu – návštěva na místě a prohlížení plánovaného „Moorside“
projektu ve stínu reaktoru Windscale Pile 1, který je zatím stále
nebezpečné odpojit z provozu

Více informací zde:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/09/03/60th-anniversary-of-the-windscale-fire/


----------------------------------------------------------------------
8. Kanada: Rozhodnutí o plánu OPG na stavbu hlubinného úložiště
  jaderného odpadu znovu odloženo
----------------------------------------------------------------------
Spolkové ministerstvo pro životní prostředí a změnu klimatu zveřejnilo
dopis firmě OPG se třetí žádostí o dodatečné informace. Spolu s touto
žádostí byla prodloužena lhůta pro uzavření zkoušek, jakož i
rozhodnutí ministryně. 

Celý článek zde:
http://mailchi.mp/9bc6bc1794a1/sko9xiuupq-2752985?e=f56b9c558c


----------------------------------------------------------------------
9. Kanadská vláda požaduje více informací o dopadech plánovaného
  bunkru s jaderným odpadem v blízkosti domorodé komunity
----------------------------------------------------------------------
Než vláda schválí projekt bunkru s jaderným odpadem v blízkosti
Huronského jezera, je třeba mít více informací o jeho možných dopadech
na příslušníky původních národů.  

Více informací zde:
https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/21/federal-government-wants-more-information-on-impact-of-proposed-nuclear-waste-bunker-near-indigenous-community.html


----------------------------------------------------------------------
10. Aktuální protijaderné zprávy z Kalifornie
----------------------------------------------------------------------
Dodatečně ke každoroční akci proti jaderným zbraním u laboratoře
Livermore v zálivu San Franciska zaznamenali protijaderní aktivisté
tři právní záležitosti a pokus Trumpovy vlády znovu uvést do provozu
Yucca Mountain. Žaloba World Business Academy na stažení státního
souhlasu prodloužit pronájem půdy ve státním vlastnictví Diablo
Canyonu i po roce 2018 (naše poslední šance na jeho zavření), nebyla
úspěšná. Pravnické kroky, které nastartovala dodavatelská firma Diablo
Canyonu Public Utilities Commission tak, aby se Diablo Canyon mohl
zavřít v roce 2024, jdou pomaleji, a to i s ohledem na to, že probíhá
právní spor o sumu, kterou požaduje vlastník San Onofre na odstavení
dvojice reaktorů. 28. srpna schválil soudce navrženou dohodu mezi
několika zájmovými skupinami z řad veřejnosti a provozovatelem San
Onofre, podle níž firma použité palivové články z reaktorů během pěti
let odveze do vnitrozemí, ačkoli není známo bezpečné místo uložení.
Může to být např. u reaktoru Palos Verde v Arizoně. San Onofre leží
ani ne 50 km od Los Angeles v blízkosti několika aktivních zón
zemětřesení.


----------------------------------------------------------------------
11. Zveřejněna Zpráva o stavu jaderného průmyslu 2017
----------------------------------------------------------------------
12. srpna 2017 byla zveřejněna nová Zpráva o stavu jaderného průmyslu
za rok 2017 ("World Nuclear Industry Status Report"). Hlavními autory
této kritické výroční zprávy jsou nezávislí poradci pro jaderné otázky
Mycle Schneider a Antony Froggatt. Ve zprávě vycházející od roku 2007
se popisuje setrvalý úpadek globálního jaderného průmyslu. Je to
důležitá, ne-li nejvýznamnější studie o vývoji komerčních reaktorů po
celém světě. Autoři srovnávají nejen statistická data z počátků
konstrukce, z případů ukončení projektů a zavření, ale analyzují též
hospodářskou situaci provozovatelů jaderných zařízení a jadernou
politiku různých zemí. Zpráva také ukazuje, že jaderný průmysl se
nachází ve finanční krizi a že výhodné ceny proudu z jaderných
elektráren zůstávají iluzí. Ve zprávě se také zdůrazňuje rychlý vývoj
konkurenčních zařízení v oblasti obnovitelných zdrojů. 

Celý článek zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/World_Nuclear_Industry_Status_Report_2017_released


----------------------------------------------------------------------
12. UK: Vesmír má zůstat mírovým prostorem (Keep Space for Peace)
----------------------------------------------------------------------
CND Oxford připravil každoroční demonstraci proti americké základně
Croughton (US communication base). Šlo o součást mezinárodního akčního
týdne proti militarizaci a nuklearizaci vesmíru „space4peace“. Pochod
a demonstrace se konají v sobotu 7. října. Promluví mimo jiné Dave
Webb (CND), Paul Mobbs, (Croughton Watch), Nikki Clark (South West
Against Nuclear)

http://www.fraw.org.uk/croughtonwatch/posts-2017/croughton_2017_leaflet.pdf 


----------------------------------------------------------------------
13. Události v příštích měsících
----------------------------------------------------------------------
Posílejte nám informace o vašich místních a mezinárodních akcích do
kompletního seznamu akcí do Nuclear Heritage Network a do výtahu z něj
– NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


brzy možná:    3. Transport kastorů z JE Obrigheim do JE
          Neckarwestheim
28.09.17 17.00:  Protest: "No Nuclear War" (Ne jaderné válce),
          Downing Street in London (UK)
30.09.17 12.00:  Demonstrace "60 let od jaderné nehody v Majaku – za
          okamžitý konec jaderných elektráren po celém
          světě", Opernplatz v Hannoveru (D)
30.09.17 14.30:  Demonstrace proti EPR-Reaktoru, Place de la Mairie
          v Saint Lô (F)
10.10.17-15.10.17: Filmový festival Uranium v Berlíně (D)
14.10.17 10.00:  mezinárodní konference "Confrontation or
          cooperation? Nuclear abolition in dangerous times"
          (Konfrontace nebo spolupráce? Jaderné odzbrojení v
          nebezpečné době), Arlington Conference Centre, 220
          Arlington Road, London (UK)
02.11.17-04.11.17: Světové sociální fórum proti jaderné energii 2017,
          Paříž
06.11.17-17.11.17: Světový klimatický summit a protesty v Bonnu (D)
27.11.17-30.11.17: ICOND 2017 - International Conference on Nuclear
          Decommissioning (mezinárodní konference na téma
          zavírání jaderných zařízení) 2017, Aachen (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3542-protest-no-nuclear-war
http://www.grohnde-kampagne.de/termine/#c588
http://www.can-ouest.org
http://uraniumfilmfestival.org/en/preliminary-program-berlin
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3440-confrontation-or-cooperation?-nuclear-abolition-in-dangerous-times
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/konferenzstandort/weltklimakonferenz/index.html?lang=de
http://www.conference-service.com/conferences/radiation-protection.html


----------------------------------------------------------------------
14. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný Newsletter, vydávaný Nuclear Heritage Network.
Odráží aktivity, témata a protestní akce protijaderných aktivistů,
kteří se spojují v mezinárodní komunitě. Zprávy píší a překládají
aktivisté jako doplněk svých běžných protijaderných aktivit.
Newsletter má za cíl informovat aktivisty i zájemce z řad veřejnosti a
zprostředkovat jim aktuální dění.

Tvé příspěvky do Nuke News jsou vítány! Posílej je mailem na
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Text by měl být krátký a v
angličtině. Nepiš prosím delší články než jeden odstavec. Každý článek
musí mít i výstižný nadpis. Můžeš přidat i odkaz, kde se zájemce dozví
víc. Uzávěrka 27. vydání NukeNews je 26. září 2017.

Čti víc a rozšiřuj Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET