NukeNews No. 24 - POLISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews #24 – nowości z dziedziny antyatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Nadchodzące lato będzie okresem akcji skierowanych przeciw energii
atomowej! Dzisiejsze nowości rozpoczynamy od apelu, i następnie
zaproszenia na konkretne wydarzenia w ciągu roku. Skoro tym razem
publikujemy nowości znowu nieco później niż planowano, to zaproszenie
na Marsz Wielkanocny jest już tylko dokumentem o tym, co było....
Dlatego w skrócie uzupełniamy: W tym dniu demonstrowało przeciw
elektrowniom jądrowym około 250 osób z Belgii, Holandii i Niemiec,
oraz kolejne 50 w mieście Jülich. Więcej można się dowiedzieć w
artykule #7. Poza tym niniejsze wydanie „Nowości nuklearnych”
(NukeNews) informuje o aktualnym rozwoju polityki atomowej w Czechach,
Francji, Japonii, Rosji i Słowenii. Państwa reakcja zwrotna na nowości
będzie mile widziana! Informacje kontaktowe znajdują się na końcu
niniejszej wiadomości.


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnych nowości ze świata antyatomu #24
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Apel o akcję Międzynarodowe lato bez atomu 2017
2. Gorleben: Strona kulturowa ruchu sprzeciwu
3. Reakcja łańcuchowa w elektrowni jądrowej Tihange
4. Międzynarodowy obóz akcji: Zatrzymać nową bombę atomową Stanów
  Zjednoczonych
5. Letni obóz przeciw energii atomowej zorientowany na uran i nowe
  reaktory, ew. przedłużenie okresu ich eksploatacji
6. Francja: Festiwal Les Bure'lesques
7. Niemcy: Marsz Wielkanocny w Gronau i Jülich
8. Słowenia: Urząd Ochrony Środowiska: przedłużenie żywotności
  elektrowni jądrowej Krško nie wymaga raportu EIA
9. W Czechach wstrzymano na 7 stanowiskach badania geologiczne oraz
  kompensacje finansowe dla gmin, gdzie mógłby powstać mogilnik
10. Negocjacje z zagranicznymi dostawcami ws. budowy reaktorów
  atomowych w Republice Czeskiej
11. W drodze do Światowego Forum Społecznego przeciw energii
  atomowej 2017
12. Rosja: Pływająca elektrownia atomowa ma wypłynąć z Petersburgu
13. FoE Japonia: polityka państwa szantażuje ofiary – w sześć lat po
  katastrofie atomowej w Fukushimie
14. Publikacja przeciwatomowa teraz do nabycia także w tłumaczeniu na
  język węgierski
15. Wydarzenia w nadchodzącym okresie
16. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Apel o akcję Międzynarodowe lato bez atomu 2017
----------------------------------------------------------------------
Wyznaczamy lato 2017 na Międzynarodowe lato przeciw atomu! Różne
inicjatywy i organizacje w wielu krajach przygotowują akcje, obozy o
rozmaite spotkania przeciw coraz mocniejszemu przemysłowi atomowemu.

Pojedyncze grupy interesów jednak same niewiele zdziałają przeciw
rządom i mocnym koncernom, i dlatego chcemy powiązać nasze kampanie i
działania tak, aby opór przeciw energetyce jądrowej uczynić bardziej
efektywnym. Tego lata będą miały miejsce rozmaite wydarzenia, w
których przyjrzymy się tematowi z różnych punktów widzenia. Każdy z
pewnością znajdzie coś dla siebie.

Więcej na temat apelu wraz z listą działań można znaleźć na stronie
internetowej
http://actionsummer.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
2. Gorleben: Strona kulturowa ruchu sprzeciwu
----------------------------------------------------------------------
2 czerwca zapraszamy do trójkąta „Beluga” przed „kopalnię badawczą”
(składowisko odpadów promieniotwórczych) w Gorleben, w miejsce, gdzie
ludzie ujawniają swój gniew. Dołącz do naszego sprzeciwu i zakrzycz
głośno: „NIE!” Zaprezentuje się szereg ugrupowań ze swoimi
działaniami. Przybądź także Ty! Będzie też muzyka, przekąski, „XBOX –
lśniące teledyski”, wiele ciągników z kryzysowego stowarzyszenia
rolników i inne.

Więcej informacji można znaleźć tu:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=17982


----------------------------------------------------------------------
3. Reakcja łańcuchowa w elektrowni jądrowej Tihange
----------------------------------------------------------------------
25 czerwca 2017 roku stworzymy ludzki łańcuch za natychmiastowym
wyłączeniem elektrowni atomowych Tihange 2 i Doel 3. My, ludzie z
trzech krajów, mówiący różnymi językami, protestujemy ręka w rękę w
imieniu naszego celu. Ludzkim łańcuchem liczącym dziesięć tysięcy
uczestników dajemy daleko widoczny znak przeciw zagrożeniu milionów
ludzi w Europie. Każdy metr się liczy! Potrzebujemy Cię! Tylko razem
możemy urzeczywistnić akcję łańcuchową.

Więcej informacji tu:
https://www.chain-reaction-tihange.eu/en/


----------------------------------------------------------------------
4. Międzynarodowy obóz akcji: Zatrzymać nową bombę atomową Stanów
  Zjednoczonych
----------------------------------------------------------------------
Razem możemy zatrzymać planowaną bombę atomową! Prosimy, dołącz do
naszej kampanii, aby odesłać do domu amerykańską broń jądrową i aby
zatrzymać rozwój bomby jądrowej B61-12, która ma zostać wyprodukowana
w Stanach Zjednoczonych do 2020 roku, a następnie rozmieszczona w
pięciu krajach europejskich: Włoszech, Belgii, Holandii, Turcji i
Niemczech!

Zapraszany wszystkich aktywistów przeciwjądrowych, pokojowych i
ekologicznych, z Europy i USA, do naszego obozu przy głównej bramie
bazy wojskowej niedaleko od miasta Büchel. Tydzień kampanii
międzynarodowej jest jednym z dwudziestu w okresie od 26 marca do 9
sierpnia. Dwadzieścia tygodni symbolizuje dwadzieścia bomb jądrowych
B61-H w Büchel. Nasze obozy pokojowe oznaczają wzajemną współpracę,
nocne patrole i cywilny ruch oporu bez przemocy. Poprzez
międzynarodowy tydzień po raz pierwszy dołączamy do protestów
anty-jądrowych w USA – kraju, w którym stworzono te bomby.

Więcej tu:
https://buechel-atombombenfrei.jimdo.com/international/international-action-camp/


----------------------------------------------------------------------
5. Letni obóz przeciw energii atomowej zorientowany na uran i nowe
  reaktory, ew. przedłużenie okresu ich eksploatacji
----------------------------------------------------------------------
Jak już poinformowaliśmy, od 17 do 23 czerwca 2017 roku odbędzie się
obóz międzynarodowy w Döbeln w Saksonii. Swój udział dotąd
potwierdziło ponad 40 osób z 15 różnych krajów. W tym roku
przewidujemy udział około setki organizatorów, aktywistów i innych
zainteresowanych osób, które chcą wzajemnie się poznać, przekazać
sobie informacje dotyczące energetyki jądrowej w swoich krajach, aby
przygotować różne spotkania przeciwjądrowe, i w ten sposób umocnić
sieć grup i inicjatyw przeciwjądrowych. Wybraliśmy dwa główne tematy:
wykorzystanie uranu, który wchodzi we wszystko, co dotyczy energetyki
jądrowej, oraz budowanie nowych reaktorów, ew. przedłużanie czasu
żywotności istniejących. 

Obecni przedstawiciele poszczególnych organizacji będą podzieleni na
grupy według tematu, którym się zajmują. Zaprezentują oni swoje
kampanie i projekty, i będą szukać nowych możliwości współpracy z
innymi organizacjami i aktywistami w celu zwiększenia możliwości
postępu w walce przeciw ogólnoświatowemu przemysłowi jądrowemu.
Jeżeli chcesz dołączyć, prosimy zarejestrować się na
"summercamp AT nuclear-heritage DOT net". Więcej informacji jest do
dyspozycji na stronie internetowej obozu:
http://camp2017.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
6. Francja: Festiwal Les Bure'lesques
----------------------------------------------------------------------
W dniach od 11 do 13 sierpnia 2017 we francuskim mieście Bure, w
miejscu planowanego składowiska odpadów promieniotwórczych, odbędzie
się informacyjny, wesoły i oryginalny festiwal. Wydarzenie będzie
otwarte dla rodzin, przyjaciół, ludzi z bliskiego i dalekiego
otoczenia. Głęboko położone składowisko odpadów promieniotwórczych,
jakie ma powstać w regionie pod nazwą „Cigéo”, jest planowane nie
tylko pomimo wszelkiego ryzyka, ale także wbrew sprzeciwu tysięcy osób
łącznie z lokalną społecznością, której dotąd nie dano możliwości
dołączenia do procesu podejmowania decyzji. Budowa mogilnika
oznaczałaby bezpowrotną przemianę zamieszkałych terenów w olbrzymią
hałdę odpadów promieniotwórczych.

Więcej tu:
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article790


----------------------------------------------------------------------
7. Niemcy: Marsz Wielkanocny w Gronau i Jülich
----------------------------------------------------------------------
Kilka grup zwołuje na Wielki Piątek 14 kwietnia ponadregionalny Marsz
Wielkanocny w miastach Gronau i Jülich. Demonstracja rozpoczyna się o
godzinie 13 przed dworcem w Gronau, i zakończy się przed zakładem
wzbogacania uranu. Stąd uczestnicy zostaną przewiezieni autobusem z
powrotem na dworzec. O godzinie 14 rozpoczyna się pokojowa
demonstracja przy Centrum Badawczym w Jülich. Będzie ona miała miejsce
przed główną bramą firmy ETC – wspólnego przedsiębiorstwa firm Urenco
i Areva, gdzie produkuje się wirówki dla przemysłu jądrowego. Dostawy
wirówek pozwalają firmie ETC na rozwijanie know-how w dziedzinie
wzbogacania uranu, nadającego się do wykorzystania również do celów
wojskowych. 

Obecnie trwa debata nad uruchomieniem olbrzymiego składowiska odpadów
promieniotwórczych w Gronau, jednak jednocześnie politycy mówią o
zamknięciu zakładu wzbogacania uranu. Za granicą coraz głośniej
słychać także głosy domagające się nowych zbrojeń nuklearnych. Dlatego
wydarzenia w Gronau i Jülich są nadzwyczaj ważne.

Więcej informacji:
http://www.ostermarsch-gronau.de


----------------------------------------------------------------------
8. Słowenia: Urząd Ochrony Środowiska: przedłużenie żywotności
  elektrowni jądrowej Krško nie wymaga raportu EIA
----------------------------------------------------------------------
W dniu 20 lutego słoweński Urząd Ochrony Środowiska opublikował wyniki
badań, które miały określić, czy do przedłużenia żywotności elektrowni
jądrowej Krško konieczny jest raport EIA. Urząd doszedł do wniosku, że
nie. Badania odbyły się po ostrzeżeniu przez grupy organizacji
pozarządowych, gdy w 2012 roku Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego wyraził
zgodę na przedłużenie żywotności elektrowni Krško z 40 do 60 lat. 

Do badań dołączyły różne podmioty, a zdaniem ich wszystkich
przedłużenie żywotności elektrowni jądrowej Krško o 20 lat nie będzie
miało wpływu na środowisko naturalne. Na podstawie ich stanowisk
podjęto decyzję o tym, iż opracowanie nowego raportu EIA nie jest
niezbędne. Grupa ekologicznych organizacji pozarządowych (Focus, PIC,
Umanotera, SE-F) w dniu 6 marca 2017 roku złożyła odwołanie od tej
decyzji. Jako powód podała między innymi naruszenie postanowień
Konwencji z Aarhaus i Konwencji z Espoo.


----------------------------------------------------------------------
9. W Czechach wstrzymano na 7 stanowiskach badania geologiczne oraz
  kompensacje finansowe dla gmin, gdzie mógłby powstać mogilnik
----------------------------------------------------------------------
Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej przychyliło się do
zarzutów gmin i stowarzyszeń, a odmówiło przedłużenia zezwolenia na
badania geologiczne mające na celu znalezienie miejsca do stałego
składowania odpadów promieniotwórczych. Takiego przedłużenia domagał
się państwowy Zarząd Składowisk Odpadów Promieniotwórczych (SÚRAO).
Powodem odrzucenia wniosku jest wygaśnięcie w dniu 31.12.2016 roku
poprzedniego zezwolenia, a za późne złożenie przez SÚRAO nowego
wniosku o przedłużenie. Dlatego po 01.01.2017 SÚRAO nie może już
przeprowadzać żadnych prac geologicznych w żadnej z siedmiu badanych
miejscowości. Tym samym zakończyło się również wypłacanie kompensacji
finansowych od państwa dotkniętym gminom. 

Cały artykuł znajduje się tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_state_stopped_geological_surveys_and_the_payment_of_financial_compensation_in_7_sites


----------------------------------------------------------------------
10. Negocjacje z zagranicznymi dostawcami ws. budowy reaktorów
  atomowych w Republice Czeskiej
----------------------------------------------------------------------
W okresie od 26 stycznia do 10 lutego 2017 roku trwały negocjacje
państwa czeskiego z sześcioma kandydatami ubiegającymi się o
zamówienie na wybudowanie nowych reaktorów jądrowych. Kandydatami są
firmy: ATMEA (wspólny projekt Mitsubishi i AREVA NP), China General
Nuclear Power Corporation, AREVA NP/Electricité de France, Korea Hydro
and Nuclear Power (spółka córka Korea Electric Power Corporation),
Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosja) i Toshiba/Westinghouse
Electric Company (USA).

Negocjacje były poprzedzone ogłoszeniem przetargu, bez którego
Republika Czeska (w przeciwieństwie do Węgier) nie pozwoli na
wybudowanie reaktorów III generacji. Przetargu jednak dotąd nie
ogłoszono. Rząd czeski chce się najpierw zwrócić do Unii Europejskiej
z pytaniem o zbadanie, czy w tym przypadku będzie musiał w pełnym
zakresie stosować się do ustawy o zamówieniach publicznych. 

Cały artykuł znajduje się tu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Negotiations_with_foreign_vendors_on_the_construction_of_nuclear_reactors_in_the_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
11. W drodze do Światowego Forum Społecznego przeciw energii
  atomowej 2017
----------------------------------------------------------------------
Po pierwszym Światowym Forum Społecznym (WSF) w Porto Alegre w 2001
roku, ruch antyglobalizacyjny uległ rozszerzeniu i wzrósł w siłę.
Odbył się już szereg Forum: w Ameryce Łacińskiej, Azji, Afryce, a w
sierpniu 2016 roku w Ameryce Północnej. Nowe tematy przyczyniły się do
wzrostu dynamiki. W latach 2013 i 2015 w ramach kilku warsztatów
omawiano problematykę jądrową, a wiosną 2016 roku w Tokio odbyło się
pierwsze forum społeczne przeciw energetyce jądrowej, na którym
opublikowano apel o wspólne postępowanie zmierzające do świata bez
jądra. Drugie forum przeciwjądrowe w ramach WSF odbyło się w
Montrealu. Francja jest „najbardziej jądrowym” państwem na świecie w
przeliczeniu na ilość obywateli, i dlatego francuskie organizacje
przeciwjądrowe uważali za ważne, aby następne forum WSF zorganizować
we Francji. Odbędzie się ono w dniach od 2 do 4 listopada w Paryżu. 

Pełny tekst artykułu tutaj:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017


----------------------------------------------------------------------
12. Rosja: Pływająca elektrownia atomowa ma wypłynąć z Petersburgu
----------------------------------------------------------------------
W bałtyckim porcie „Baltic Shipyard” w środku drugiego największego
miasta rosyjskiego Petersburgu zbudowano pływającą elektrownię atomową
„Akademik Łomonosow”. Chodzi o nowy, eksperymentalny statek z dwoma
reaktorami, przeznaczony do eksploatacji w Pewek na Czukotce (region
Federacji Rosyjskiej na Dalekim Wschodzie). Transgraniczna ocena
wpływu na środowisko nie została przeprowadzona, a nie jest też
planowana. Rosyjskie urzędy podkreślają, że ich państwo nigdy nie
ratyfikowało Konwencji z Espoo, wobec czego nie jest zobowiązane do
rozmawiania z dotkniętymi krajami na temat transportu pływającej
elektrowni atomowej do jej miejsca przeznaczenia, który odbędzie się
jesienią 2017 albo wiosną 2018 roku. W trakcie żeglugi na Morzu
Bałtyckim transport znajdzie się w wodach terytorialnych kilku krajów.
Rosja jednak podpisała Konwencję z Espoo, a rosyjskie dokumenty w tym
przypadku zalecają spełnienie wymagań Konwencji. 

Pełny tekst artykułu tutaj:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russia:_Floating_nuclear_power_plant_to_cast_off_from_Saint_Petersburg


----------------------------------------------------------------------
13. FoE Japonia: polityka państwa szantażuje ofiary – w sześć lat po
  katastrofie atomowej w Fukushimie
----------------------------------------------------------------------
Nawet w sześć lat po awarii z 11 marca 2011 roku problemy nie zostały
rozwiązane, a my w dalszym ciągu stawiamy czoła następstwom katastrofy
jądrowej, jaka nie znajduje porównania. Następstwa są skomplikowane i
wielostronne. Daleko sięgające napromieniowanie kosztowało życie
ludzi, którzy do tej pory cieszyli się z błogosławieństw przyrody,
dramatycznie zmieniając sytuację w wielu regionach. Do częstych
następstw należy utrata warunków życiowych oraz celów życiowych,
przebywanie w przepełnionych, tymczasowych kwaterunkach, rozdzielenie
rodzin i gmin, ryzyka zdrowotne, rosnące obawy, jak również szykana i
uprzedzenia w obozach dla ewakuowanych…. Ta lista mogłaby być jeszcze
dłuższa. Polityka państwa, apelującego do ewakuowanych, aby powrócili
do domu i zajęli się renowacją, ma w takiej sytuacji charakter
szantażu ofiar klęski atomowej. 

Pełna treść oświadczenia tu:
http://www.foejapan.org/en/energy/doc/170310.html


----------------------------------------------------------------------
14. Publikacja przeciwatomowa teraz do nabycia także w tłumaczeniu na
  język węgierski
----------------------------------------------------------------------
Dzięki współpracy z organizacją pozarządową WECF z Monachium ze
stowarzyszeniem czesko-austriackim „Sonne und Freiheit (Słońce i
wolność)” oraz aktywnym zespołem z Węgier GeniaNet.com, publikacja
„Istotne pytanie”, dotąd istniejąca w językach: niemieckim,
angielskim, francuskim i czeskim, jest w tej chwili do nabycia także w
języku węgierskim. Dzięki finansowemu wsparciu tłumaczenia i druku
udzielonemu przez Rząd Górnej Austrii, węgierscy aktywiści
przeciwjądrowi otrzymali nowy, ważny bodziec. Cieszę się na
pogłębianie naszej współpracy transgranicznej. Węgierskie wydanie
można uzyskać po opłaceniu kosztów pod adresem:
"b DOT riepl AT eduhi DOT at".

Bezpłatnie można pobrać węgierską publikację tutaj:
http://sonneundfreiheit.eu/files/nuklearis.pdf

Więcej informacji:
http://www.wecf.eu/english/publications/2011/critical-questionnuclear.php


----------------------------------------------------------------------
15. Wydarzenia w nadchodzącym okresie
----------------------------------------------------------------------
Prosimy śmiało przysyłać do nas informacje o wydarzeniach lokalnych,
jak też międzynarodowych, w celu opublikowania dużego pliku
przygotowywanych wydarzeń na stronie internetowej Nuclear Heritage
Network, a ich wyboru w NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


Przewidywane wydarzenia w 2017 roku: Opór przeciw transportowi
          kastorów we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii 
25.06.17:     Ludzki łańcuch przeciw energii jądrowej Tihang, w
          mieście Tihange koło Lüttich - Maastricht - Aachen
          (B, D, NL)
07.07.17-08.07.17: Szczyt G20 i protesty w Hamburgu (D)
12.07.17-18.07.17: Międzynarodowy tydzień z aktywistami i aktywistkami
          ze Stanów Zjednoczonych, i innymi Fliegerhorst
          Büchel in Alflen (D)
17.07.17-23.07.17: Międzynarodowy obóz letni przeciw energii jądrowej
          2017 w mieście Döbeln (D)
31.07.17-06.08.17: war-starts-here-Camp beim Gefechts-Übungs-Zentrum
          Altmark (GÜZ), Potzehne in der Colbitz-Letzlinger-
          Heide (D)
07.08.17-16.08.17: Międzynarodowy obóz letni przeciw energii jądrowej
          i Free Flow Festiwal w mieście Gedelitz (D)
11.08.17-13.08.17: Festiwal Les Burlesques in Bure (F)
02.11.17-04.11.17: Światowe Forum Społeczne przeciw energii jądrowej
          2017 w Paryżu (F)
06.11.17-17.11.17: Szczyt poświęcony światowemu klimatowi i protesty w
          Bonn (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Tihange_Humain_Chain
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
https://buechel-atombombenfrei.jimdo.com/kalender/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017
http://www.war-starts-here.camp
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Internationalistic_Anti_Nuclear_Summer_Camp_and_Free_Flow_Festival
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article790
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017


----------------------------------------------------------------------
16. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter sieci Nuclear Heritage Network.
Informuje o działaniach, tematach i usiłowaniach aktywistów
przeciwjądrowych powiązanych w ramach społeczności międzynarodowej.
Wiadomości są pisane i tłumaczone przez aktywistów poza ich zwykłymi
działaniami. Newsletter jest zorientowany na informacje i ich
aktualizacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych.

Także Twoje artykuły będą mile widziane w NukeNews! Prosimy o
przysyłanie ich e-mailem na adres
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Teksty winny być
zwięzłe i pisane w języku angielskim. Prosimy nie pisać więcej niż
jednego akapitu. Artykuły winny mieć lapidarne tytuły, a wskazane jest
dodanie linku do strony internetowej zawierającej więcej informacji.
Zamknięcie 25 wydania NukeNews nastąpi 18 czerwca 2017 roku.

Podziel się informacjami i znajdź więcej szczegółów na temat NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET