NukeNews No. 24 - CZECH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews #24 - novinky z oblasti antiatomu     *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Následující léto bude létem akcí proti atomové energii! Dnešní novinky
zahájíme výzvou a poté pozváním na konkrétní události v průběhu roku.
Protože jsme letošní novinky vydali opět později, než bylo plánováno,
je pozvánka na velikonoční pochod již pouze dokumentem o tom, co
bylo.... Proto krátké doplnění: V tento den demonstrovalo proti
jaderným elektrárnám asi 250 lidí z Belgie, Nizozemí a Německa a
dalších 50 ve městě Jülich. Více se dozvíte v článku #7. Kromě toho
informuje toto vydání „Nukleárních novinek“ (NukeNews) o aktuálním
vývoji atomové politiky v Česku, Francii, Japonsku, Rusku a Slovinsku.
K těmto novinkám uvítáme také vaši zpětnou vazbu. Kontaktní informace
najdete na konci tohoto e-mailu!


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálních novinek ze světa atomu #24
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Výzva k akci Mezinárodní léto bez atomu 2017
2. Gorleben: Kulturní strana hnutí odporu
3. Řetěžová reakce v jaderné elektrárně Tihange
4. Mezinárodní akční tábor: Zastavte novou atomovou bombu Spojených
  Států
5. Letní tábor proti atomové energii se zaměřením na uran a nové
  reaktory, resp. prodloužení doby jejich provozu
6. Francie: Festival Les Bure'lesques
7. Německo: Velikonoční pochod v Gronau a Jülichu
8. Slovinsko: Podle Úřadu na ochranu životního prostředí nepotřebuje
  prodloužení provozu jaderné elektrárny Krško posudek EIA
9. Český stát ukončil na 7 stanovištích geologické průzkumy a
  finanční kompenzace obcím
10. Vyjednávání se zahraničními zájemci o zakázku na stavbu atomových
  reaktorů v České Republice
11. Na cestě za Světovým sociálním fórem proti atomové energii 2017
12. Rusko: Plovoucí atomová elektrárna má odplout z Petrohradu
13. FoE Japonsko: státní politika vydírá oběti – šest let po atomové
  katastrofě ve Fukušimě
14. Překlad protiatomové publikace nyní k dostání také maďarsky
15. Události v dalším měsíci
16. O NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Výzva k akci Mezinárodní léto bez atomu 2017
----------------------------------------------------------------------
Vyhlašujeme léto 2017 Mezinárodním létem proti atomu! V mnoha zemích
připravují různé iniciativy a organizace akce, tábory a různá setkání
proti stále mocnějšímu atomovému průmyslu. Protože jednotlivé
nátlakové skupiny samy nic proti vládám a mocným koncernům nezmohou,
chceme naše kampaně a aktivity provázat, aby byl odpor proti jaderné
energetice efektivnější. Toto léto se budou konat různorodé akce,
které si na toto téma posvítí z různých úhlů pohledu. Každý si v tom
jistě najde to své.

Více o výzvě včetně seznamu aktivit najdete na webové stránce
http://actionsummer.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
2. Gorleben: Kulturní strana hnutí odporu
----------------------------------------------------------------------
Druhého června Vás zveme do „bělugového“ trojúhelníku před "průzkumný
důl" (sklad atomového odpadu) v Gorlebenu, na místo, kde lidé dávají
najevo svůj hněv. Připojte se k našemu odporu a zakřičte hlasité NE!
Představí se řada uskupení se svými aktivitami. Přidejte se také! Bude
i hudba, občerstvení, "XBOX-zářící videoklipy“, mnoho traktorů z
farmářského krizového spolku a další.

Více informací naleznete zde:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=17982


----------------------------------------------------------------------
3. Řetěžová reakce v jaderné elektrárně Tihange
----------------------------------------------------------------------
25. června 2017 vytvoříme lidský řetěz za okamžité odstavení atomových
elektráren Tihange 2 a Doel 3. My, lidé ze tří zemí, hovořící různými
jazyky, protestujeme ruku v ruce za náš cíl. Tímto lidským řetězem s
deseti tisíci účastníky dáváme daleko viditelné znamení proti ohrožení
milionů lidí v Evropě. Každý metr se počítá! Potřebujeme Tě! Pouze
společně můžeme tuto řetězovou akci uskutečnit.

Více informací zde:
https://www.chain-reaction-tihange.eu/en/


----------------------------------------------------------------------
4. Mezinárodní akční tábor: Zastavte novou atomovou bombu Spojených
  Států
----------------------------------------------------------------------
Společně můžeme zastavit plánovanou jadernou bombu! Prosíme, připojte
se k naší kampani, aby byly americké jaderné zbraně odeslány domů a
aby byl zastaven vývoj jaderné bomby B61-12, která má být ve Spojených
Státech vyrobena do roku 2020 a poté rozmístěna v pěti evropských
zemích: Itálii, Belgii, Nizozemí, Turecku a Německu!

Zveme všechny protijaderné, mírové a ekologické aktivisty z Evropy i
USA do našeho tábora u hlavní brány vojenské základny poblíž města
Büchel. Tato mezinárodní týdenní kampaň je jednou z dvaceti, které se
uskuteční od 26. března do 9. srpna. Těchto dvacet týdnů symbolizuje
dvacet jaderných pum B61-H v Büchelu. K našim mírovým táborům patří
vzájemná spolupráce, noční hlídky a nenásilné civilní hnutí odporu.
Tímto mezinárodním týdnem se poprvé připojujeme k anti-jaderným
protestům v USA - zemi, ve které byly bomby vytvořeny.

Více zde:
https://buechel-atombombenfrei.jimdo.com/international/international-action-camp/


----------------------------------------------------------------------
5. Letní tábor proti atomové energii se zaměřením na uran a nové
  reaktory, resp. prodloužení doby jejich provozu
----------------------------------------------------------------------
Jak jsme už oznámili, bude se od 17. do 23. června 2017 konat
mezinárodní tábor v saském Döbelnu. Doposud potvrdilo svou účast přes
40 lidí z 15 různých zemí. Počítáme s tím, že letos v létě přijede
kolem stovky organizátorů, aktivistů a dalších zájemců, aby se
společně poznali, předali si navzájem informace ohledně jaderné
energetiky ve svých zemích, aby připravili různé protijaderné akce a
posílili tak síť protijaderných a skupin a iniciativ. Zvolili jsme dvě
hlavní témata: využívání uranu, který prostupuje vším, co se jaderné
energetiky týče, a stavbu nových reaktorů, resp. prodlužování doby
životnosti těch stávajících. 

Přítomní zástupci jednotlivých organizací budou rozděleni do skupin
podle toho, kterému z uvedených témat se věnují. Představí své kampaně
a projekty a budou hledat nové možnosti spolupráce s dalšími
organizacemi a aktivisty k posílení možností posunu vpřed v boji proti
celosvětovému jadernému průmyslu. Pokud se chcete přidat,
zaregistrujte se prosím na "summercamp AT nuclear-heritage DOT net".
Další informace jsou k dispozici na webové stránce campu:
http://camp2017.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
6. Francie: Festival Les Bure'lesques
----------------------------------------------------------------------
Od 11. do 13. srpna 2017 se bude ve francouzském městě Bure, v místě
plánovaného skladu jaderného odpadu, konat informativní, veselý a
originální festival. Bude otevřen rodinám, přátelům, lidem z blízkého
i dalekého okolí. Hluboko uložený sklad jaderného odpadu, který má v
regionu vzniknout pod názvem "Cigéo" je plánován nejen přes četná
rizika, ale i navzdory nesouhlasu tisíců lidí včetně místních, kteří
dosud nedostali příležitost se rozhodovacího procesu zúčastnit.
Výstavbou úložiště by došlo k nenávratné proměně obydleného území na
obrovskou haldu radioaktivního odpadu.

Více zde:
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article790


----------------------------------------------------------------------
7. Německo: Velikonoční pochod v Gronau a Jülichu
----------------------------------------------------------------------
Několik skupin svolává na Velký pátek, 14. dubna, nadregionální
Velikonoční pochod ve městech Gronau a Jülich. Demonstrace začíná ve
13 hodin před nádražím v Gronau a bude končit na místě závodu na
obohacování uranu. Odtud budou účastníci dopraveni autobusem zpět k
nádraží. Ve 14 hodin začíná u Výzkumného střediska v Jülichu mírová
demonstrace. Uskuteční se před hlavní branou firmy ETC, společného
podniku Urenca a Arevy, kde se vyrábí centrifugy pro jaderný průmysl.
Dodávky centrifug umožňují firmě ETC vyvíjet know-how v oblasti
obohacování uranu, využitelného i pro vojenské účely. 

V současné době se debatuje o zahájení provozu obrovského úložiště
jaderného odpadu v Gronau, zároveň však politici mluví o uzavření
závodu na obohacování uranu. V zahraničí sílí také hlasy, požadující
nové jaderné zbrojení. Proto jsou akce v Gronau a Jülichu zvlášť
významné.

Další informace:
http://www.ostermarsch-gronau.de


----------------------------------------------------------------------
8. Slovinsko: Podle Úřadu na ochranu životního prostředí nepotřebuje
  prodloužení provozu jaderné elektrárny Krško posudek EIA
----------------------------------------------------------------------
Dne 20. února zveřejnil slovinský Úřad pro ochranu životního prostředí
výsledek svého zkoumání, který měl stanovit, zda je pro prodloužení
životnosti jaderné elektrárny Krško nutný posudek EIA. Úřad došel k
závěru, že nikoliv. Šetření proběhlo na upozornění skupiny neziskových
organizací poté, co v roce 2012 úřad pro jadernou bezpečnost souhlasil
s prodloužením životnosti elektrárny Krško ze 40 na 60 let. 

Do šetření byly zapojeny různé subjekty, které všechny byly toho
názoru, že prodloužení životnsti jaderné elektárny Krško o 20 let
nebude mít vliv na životní prostředí. Na základě těchto stanovisek
bylo rozhodnuto, že vypracovat novou EIA není nutné. Proti tomuto
rozhodnutí podala skupina neziskových ekologických organizací (Focus,
PIC, Umanotera, SE-F) 6. března 2017 odvolání. Zdůvodnila to mimo jiné
porušením ustanovení Aarhauské a Espoo konvence.


----------------------------------------------------------------------
9. Český stát ukončil na 7 stanovištích geologické průzkumy a
  finanční kompenzace obcím
----------------------------------------------------------------------
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhovělo námitkám obcí a spolků a
odmítlo prodloužit povolení průzkumných geologických prací za účelem
vyhledávání místa pro trvalé úložiště jaderného odpadu. Toto
prodloužení požadoval státní podnik Správa úložišť radioaktivních
odpadů SÚRAO. Důvodem zamítnutí je to, že předchozí povolení vypršelo
31.12. 2016 a SURAO podalo žádost o prodloužení pozdě. Od 1.1. 2017 už
proto nesmí SURAO provádět žádné geologické práce na žádné ze sedmi
zkoumaných lokalit. Tím také skončila platba finančních kompenzací
státu dotčeným obcím.

Celý článek je zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_state_stopped_geological_surveys_and_the_payment_of_financial_compensation_in_7_sites


----------------------------------------------------------------------
10. Vyjednávání se zahraničními zájemci o zakázku na stavbu atomových
  reaktorů v České Republice
----------------------------------------------------------------------
V období od 26. ledna do 10. února 2017 proběhla jednání českého státu
se šesti uchazeči o zakázku na výstavbu nových jaderných reaktorů.
Uchazeči jsou tyto firmy: ATMEA (společný projekt Mitsubishi a AREVA
NP), China General Nuclear Power Corporation, AREVA NP/Electricité de
France, Korea Hydro and Nuclear Power (dceřinná společnost Korea
Electric Power Corporation), Rosatom State Atomic Energy Corporation
(Rusko) a Toshiba/Westinghouse Electric Company (USA).

Jednání předcházela vypsání soutěže, bez které Česká republika (na
rozdíl od Maďarska) výstavbu reaktorů třetí generace nedovolí. Soutěž
ale dosud nebyla vypsána. Vláda ČR chce napřed požádat Evropskou unii
o posouzení, zda bude muset v tomto případě v plném rozsahu uplatnit
zákon o zadávání veřejných zakázek.

Celý článek je zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Negotiations_with_foreign_vendors_on_the_construction_of_nuclear_reactors_in_the_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
11. Na cestě za Světovým sociálním fórem proti atomové energii 2017
----------------------------------------------------------------------
Od prvního světového sociálního fóra (WSF) v Porto Alegre v roce 2001
se antiglobalizační hnutí rozrostlo a zesílilo. Konala se už řada fór:
v latinské Americe, v Asii, v Africe a v srpnu 2016 v severní Americe.
Dynamiku obohatila nová témata. V letech 2013 a 2015 se na vícero
workshopech jednalo o jaderné problematice a na jaře roku 2016 se v
Tokiu uskutečnilo první sociální fórum proti jaderné energetice, na
kterém byla zveřejněna výzva ke společné práci pro bezjaderný svět.
Druhé protijaderné fórum v rámci WSF proběhlo v Montrealu. Jelikož
Francie je v poměru k počtu obyvatel „nejjadernější“ země světa,
pokládali francouzské protijaderné organizace za důležité uspořádat
příští fórum WSF ve Francii. Uskuteční se od 2. do 4. listopadu v
Paříži.

Článek v plném znění zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017


----------------------------------------------------------------------
12. Rusko: Plovoucí atomová elektrárna má odplout z Petrohradu
----------------------------------------------------------------------
V baltském přístavu „Baltic Shipyard“ uprostřed druhého největšího
ruského města Petrohradu byla postavena plovoucí jaderná elektrárna
„Akademik Lomonosov“. Jde o novou experimentální loď se dvěma
reaktory, která je určena pro provoz v Peveku na Čukotce (oblast Ruské
federace na dálném východě). Přeshraniční posouzení vlivu na životní
prostředí neproběhlo a ani se neplánuje. Ruské úřady zdůrazňují, že
jejich země nikdy neratifikovala konvenci Espoo a není tudíž zavázána
jednat o transportu plovoucí jaderné elektrárny do jejího cílového
místa na podzim 2017 nebo na jaře 2018 s dotčenými zeměmi. Během
plavby baltským mořem se transport dostane do teritoriálních vod
několika zemí. Rusko však konvenci Espoo podepsalo a ruské dokumenty
doporučují požadavkům konvence v tomto případě vyhovět. 

Článek v plném znění zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Russia:_Floating_nuclear_power_plant_to_cast_off_from_Saint_Petersburg


----------------------------------------------------------------------
13. FoE Japonsko: státní politika vydírá oběti – šest let po atomové
  katastrofě ve Fukušimě
----------------------------------------------------------------------
Ani šest let po nehodě z 11. března 2011 nebyly problémy vyřešeny a my
dál čelíme následkům jaderné katastrofy, která nemá srovnání. Následky
jsou komplikované a mnohostranné. Dalekosáhlé ozáření stálo život
lidi, kteří se do té doby těšili z požehnání přírody, a dramaticky
změnilo situaci v mnoha regionech. K častým následkům patří ztráta
životních podmínek a životních cílů, pobyt v přeplněných dočasných
ubytovnách, rozdělení rodin a obcí, zdravotní rizika, rostoucí strach,
jakož i šikana a předsudky v táborech pro evakuované…. Seznam by mohl
pokračovat. V takové situaci má národní politika, vyzývající
evakuované k návratu domů a k obnově, charakter vydírání obětí atomové
katastrofy. 

Prohlášení v plném znění zde:
http://www.foejapan.org/en/energy/doc/170310.html


----------------------------------------------------------------------
14. Překlad protiatomové publikace nyní k dostání také maďarsky
----------------------------------------------------------------------
Díky spolupráci s mnichovskou neziskovou organizací WECF, s
českorakouským spolkem „Sonne und Freiheit (Slunce a svoboda)“ a
aktivním maďarským týmem GeniaNet.com, mohla být publikace „Zásadní
otázka“, dosud k dostání v německém, anglickém, francouzském a českém
jazyce, publikována také v maďarštině. Díky finanční podpoře
hornorakouské vlády pro překlad a tisk tak maďarští protijaderní
aktivisté získali nový důležitý impulz. Těším se na prohloubení naší
přeshraniční spolupráce. Maďarské vydání můžete získat za úhradu
nákladů na "b DOT riepl AT eduhi DOT at".

Bezuplatné stažení maďarské publikace zde:
http://sonneundfreiheit.eu/files/nuklearis.pdf

Více informací:
http://www.wecf.eu/english/publications/2011/critical-questionnuclear.php


----------------------------------------------------------------------
15. Události v dalším měsíci
----------------------------------------------------------------------
Neváhejte nám posílat informace o lokálních i mezinárodních událostech
pro uveřejnění velkého souboru připravovaných akcí na webových
stránkách Nuclear Heritage Network a pro jejich výběr do NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


očekávané události v roce 2017: Odpor proti přepravě kastorů ve
          Francii, Německu a Velké Británii
25.06.17:     Lidský řetěz proti jaderné energii Tihang, v městě
          Tihange Lüttich - Maastricht - Aachen (B, D, NL)
07.07.17-08.07.17: Summit G20 a protesty v Hamburku (D)
12.07.17-18.07.17: Mezinárodní týden s americkými a dalšími aktivisty
          a aktivistkami Fliegerhorst Büchel in Alflen (D)
17.07.17-23.07.17: Mezinárodní letní camp proti jaderné energii 2017
          ve městě Döbeln (D)
31.07.17-06.08.17: war-starts-here-Camp beim Gefechts-Übungs-Zentrum
          Altmark (GÜZ), Potzehne in der Colbitz-Letzlinger-
          Heide (D)
07.08.17-16.08.17: Internacionální letní camp proti jaderné energii a
          Free Flow Festival ve městě Gedelitz (D)
11.08.17-13.08.17: Festival Les Burlesques in Bure (F)
02.11.17-04.11.17: Světové sociální forum proti jaderné energii 2017 v
          Paříži (F)
06.11.17-17.11.17: Summit o světovém klimatu a protesty v Bonnu (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Tihange_Humain_Chain
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
https://buechel-atombombenfrei.jimdo.com/kalender/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017
http://www.war-starts-here.camp
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Internationalistic_Anti_Nuclear_Summer_Camp_and_Free_Flow_Festival
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article790
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017


----------------------------------------------------------------------
16. O NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný zpravodaj sítě Nuclear Heritage Network.
Odráží aktivity, témata a úsilí protijaderných aktivistů spojených
touto mezinárodní komunitou. Zprávy dodatečně píší a překládají
aktivisté mimo své protijaderné aktivity. Zpravodaj je zaměřen na
informace a jejich aktualizaci jak pro aktivisty, tak pro zájmovou
veřejnost.

Vaše příspěvky do NukeNews jsou vítány! Posílejte je prostřednictvím
e-mailů na "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Texty by měly
být velice krátké a v angličtině. Nepište prosím více než jeden
odstavec. Potřebujeme výstižné nadpisy vašich článků, připojit můžete
také odkaz na webové stránky poskytující více informací. Uzávěrka pro
25. vydání NukeNews je 18. června 2017.

Šiřte informace a najděte více informací o NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET