NukeNews No. 18 - SLOVENIAN

From Nuclear Heritage
Revision as of 10:57, 21 July 2015 by ATOMI (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #18 - Proti-jedrski informacijski servis  *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
To poletje mora Fennovia-Rosatom začeti z gradnjo načrtovane jedrske
elektrarne Hanhikivi na Finskem - v nasprotnem bo postala politična
"načelna odločitev" o podpori novi jedrski elektrarni neveljavna.
Trenutno se proti-jedrski aktivisti na Finskem ukvarjajo s kreativnimi
dogodki, akcijskimi in protestnimi kampi. V tej številki lahko
preberete dvoje sporočil o nedavnih aktivnostih Fennovoime.

Število člankov ponuja vpogled v zadnja jedrska dogajanja v posameznih
evropskih državah, obenem pa tudi vpogled v Avstralijo, Združene
države in Kanado. Pomembna tema za evropske prebivalce in
proti-jedrske organizacije je novica o pogodbi Euratom, ki ima velik
pomen za razvoj jedrske energije v Evropski Uniji in ki signalizira
več ovir za dosledno postopno opuščanje jedrske energije.

Upamo, da vam bo 18. številka NukeNews všeč!


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #18
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Proti-jedrski akcijski kamp, Pyhäjoki(Finska)
2. Uradno poročilo: Nesreča na odlagališču radioaktivnih odpadkov
  povzročena zaradi napačne stelje za mačke
3. Ontario ostaja zavezan jedrski energiji
4. Fennovoima že seka zaščitene gozdove za načrtovano jedrsko
  elektrarno
5. Poplavljeni predlagani rudnik urana v Avstraliji opozarja na
  tveganja
6. Poljska: Vodje lokalnih oblasti pozivajo, da se sprejme odločitev
  o umestitvi načrtovane jedrske elektrarne v prostor
7. Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
8. 77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
9. Dan Černobila na Dunaju
10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
11. Poljski jedrski načrti
12. What is currently happening in the Czech Republic
13. The accelerating decline of French nuclear power
14. Austria: Nuclear Energy Conference 2015 - short report
15. Anti-Nuclear Activists go on trial for opposing Trident
16. Joining the dots on fossil fuels, nukes and climate change
17. Upcoming events
18. About NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Proti-jedrski akcijski kamp, Pyhäjoki(Finska)
----------------------------------------------------------------------
Podjetje Fennovoima načrtuje gradnjo nove jedrske elektrarne na
ekološko dragocenem rtu Hanhikivi v okrožju Pyhäjoki, na severozahodu
Finske. Ustavimo ta neodgovoren in nevaren projekt! Energija ljudi
proti jedrski energiji! Proti-jedrski akcijski kamp bo potekal blizu
rta Hanhikivi, od 8. do 21. junija, s strani Hyökyaalto, grassroots
mreže (Rising Tide Finland). Cilj kampa je učenje in deljenje znanja
ter idej o različnih oblikah neposrednega odpora. Udeležence
spodbujamo, da zagotovijo teme in del programa. Soglasno odločanje ima
prednost. Kakršna koli diskriminacija, naj si bo to na podlagi spola,
spolne usmerjenosti ali narodnosti, je strogo prepovedana. Politične
stranke ali nacionalni znaki ne spadajo v ta kamp.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/People_Power_agains_Nuclear_Power!_Anti-nuclear_action_camp_in_Pyh%C3%A4joki/Finland


----------------------------------------------------------------------
2. Uradno poročilo: Nesreča na odlagališču radioaktivnih odpadkov
  povzročena zaradi napačne stelje za mačke
----------------------------------------------------------------------
Celoletna preiskava ameriškega ministrstva za energijo, z 277 strani
dolgim poročilom, se je končala s sklepom, da je bila hujša nesreča na
odlagališču jedrskih odpadkov v New Mexico-u februarja 2014 povzročena
zaradi rabe napačne znamke stelje za mačke (op: ta material se pogosto
uporablja v odlagališčih radioaktivnih odpadkov). To je isto
odlagališče jedrskih odpadkov, ki ga je kandaska Organizacija za
upravljanje z jedrskimi odpadki (NWMO) uporabila kot model za njihovo
lastno jedrsko odlagališče, predlagano na obali jezera Huron v
Ontariu.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=998fedf8a7&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
3. Ontario ostaja zavezan jedrski energiji
----------------------------------------------------------------------
Ontario je sredi energetske revolucije, a ostaja vztrajno zavezan k
rabi jedrske energije. Medtem ko večina jedrskih elektrarn v Ontariu
vstopa v zadnjo fazo njihove načrtovane obratovalne dobe, vlada
nadaljuje z vlaganjem milijard dolarjev v podaljšanje življenjske
dobe, medtem ko so veliko bolj ekonomsko upravičene in obnovljive
možnosti zapostavljene.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=8b90a4eda8&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
4. Fennovoima že seka zaščitene gozdove za načrtovano jedrsko
  elektrarno
----------------------------------------------------------------------
Na rtu Hanhikivi (Pyhäjoki), na Finskem, Fennovoima seka gozdove in
uničuje občutljivo naravo, zaradi izgradnje ceste za jedrsko
elektrarno. Trenutno imajo dovoljenje s strani lokalne občine za posek
okoli 100 hektarjev ekološko dragocenega območja, kar je ena petina
celotnega rta Hanhikivi.

Finska odločitev za elektrarno je bila načeloma pogojna, saj ostaja
odprtih še veliko pomembnih vprašanj: Bo dovolj zainteresiranih
finskih ali evropskih deležnikov pristopilo k projektu? Kakšen je plan
za jedrske odpadke? Če elektrarna ne bo nikoli zgrajena, je območje
uničeno zaman. 

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:People_in_Pyh%C3%A4joki_have_been_disregarded_because_of_the_Fennovoima_nuclear_plans


----------------------------------------------------------------------
5. Poplavljeni predlagani rudnik urana v Avstraliji opozarja na
  tveganja
----------------------------------------------------------------------
Lake Way, lokacija predlaganega rudnika urana Toro Energy je bila
poplavljena, kar vzbuja globoko zaskrbljenost glede prihodnosti
načrtovanega rudarjenja urana na jezerskem dnu. Toro Energy Ltd
načrtuje hrambo radioaktivne jalovine iz predlaganega rudnika urana
Wiluna - do 100 milijonov ton - v zapuščenih rovih Centipede in
Millipede, ki se bodo prav tako znašli na jezerskem dnu. Tudi trenutno
so pod vodo.


----------------------------------------------------------------------
6. Poljska: Vodje lokalnih oblasti pozivajo, da se sprejme odločitev
  o umestitvi načrtovane jedrske elektrarne v prostor
----------------------------------------------------------------------
Tri vodje lokalnih vlad so v pismu pozvali novo predsednico vlade, Ewi
Kopacz, da sprejme končno odločitev o gradnji (ali ne) jedrske
elektrarne na eni izmed njihovih lokacij. Trdijo, da pomanjkanje trdne
odločitve in nenehne zamude vodijo do oprijemljivih izgub v njihovih
proračunih in obenem ovirajo njihov razvoj. Trdijo tudi, da je lokalno
prebivalstvo naklonjeno možni gradnji jedrske elektrarne.

Vir:
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/energetyka-jadrowa-pomorze-samorzadowcy-chca-decyzji-o-elektrowni-atomowej,67183.html


----------------------------------------------------------------------
7. Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
----------------------------------------------------------------------
2. februarja 2015 je potekalo poljsko - francosko srečanje (označeno
kot medvladna posvetovanja) v zvezi s podnebnimi in energetskimi
zadevami: koncept energetske unije in okviri podnebne in energetske
politike. Razvoj jedrske energije je bil označen kot dober, a dalje o
tej temi mediji niso poročali.


----------------------------------------------------------------------
8. 77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
----------------------------------------------------------------------
Nova anketa Centra za raziskovanje javnega mnenja na Poljskem (CBOS)
je v začetku februarja 2015 razkrila, da je 77 odstotkov Poljakov
naklonjenih ideji, da bi Poljska povečala rabo obnovljivih virov
energije. Obnovljive vire podpirajo predvsem ženske in mladi, pa tudi
premožnejši posamezniki.

Vir:
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/196595,Poles-believe-in-green-energy


----------------------------------------------------------------------
9. Dan Černobila na Dunaju
----------------------------------------------------------------------
24. aprila 2015 je dunajska platforma 'Nuclear-Free' obeležila spomin
na katastrofo v Černobilu, ki se je zgodila pred 29 leti. Aktivisti so
se zbrali pred avstrijskim Zveznim uradom kanclerja in Ministrstvom za
zunanje zadeve, da opozorijo na radioaktivnost, ki lahko ogroža
Avstrijo skozi gradnjo novih jedrskih reaktorjev in njihovih jedrskih
odpadkov. Aktivisti so še enkrat pozvali avstrijsko vlado da prepreči
gradnjo novih jedrskih elektrarn v sosednjih državah - na Madžarskem
in na Češkem.


----------------------------------------------------------------------
10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
----------------------------------------------------------------------
Nespremenjene od leta 1957 - kljub Černobilu in Fukušimi – so črke na
papirju pogodbe EURATOM veliko močnejše in vplivnejše kot se mnogi
zavedajo. Skozi ogromno privilegijev za jedrsko industrijo in
raziskave, zapisanih v pogodbi sami in v sekundarni EU zakonodaji
(zavezujoči predpisi, smernice, priporočila), predstavlja EURATOM
plodna tla, na kateri rastejo nove jedrski objekti. Posledično je
vedno več rudarjenja z uranom, radioaktivnih odpadkov in širjenja
jedrskega orožja. To pomeni povečana tveganja na eni strani in veliko
več dela za državljane.

Leta 2014 sta se Britanska vlada in Evropska Komisija sklicevali na
pogodbo EURATOM z namenom, da upravičita odobritev ogromnih subvencij
za načrtovano jedrsko elektrarno Hinkley point C. Verjetno ker se
zavedajo, da leta 1957 spisana jedrsko-evforična preambula in uvodni
členi pogodbe EURATOM zagotavljajo edino možnost za Evropsko sodišče
za pravosodje, da zavrne prihajajoče avstrijske pritožbe proti tem
subvencijam, medtem ko bi EU pravila o konkurenci pomenila pravno
zmago za Avstrijo.

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership


----------------------------------------------------------------------
11. Poljski jedrski načrti
----------------------------------------------------------------------
Glede na prvotni časovni razpored bi se naj gradnja prve jedrske
elektrarne na Poljskem začela v 2013. Zdaj je jasno, da končna zelena
luč ne bo dana pred letom 2017, če sploh.

Tik pred svojim odhodom v EU, je bivši poljski premier Donald Tusk
prisilil tri državna podjetja - ENEA, Tauron in KGHM, da prevzamejo
10% delež PGE EJ1. Financiranje je zdaj predvidoma organizirano kot
korporativni 'set-up' (kot TVO in Fennovoima na Finskem: model
Mankala, kjer so prvi porabniki oproščeni DDV-ja, ker lastniki dobijo
elektriko po deležu delnic, ki jih imajo v okviru projekta "za lastno
uporabo", nakar so odgovorni za prodajo), v kombinaciji s finančno
podporo, kot jo planira Velika Britanija za Hinkley Point C (dogovor,
ki bo v prihajajočih tednih predložen Evropskemu sodišču s strani
Avstrije in Luksemburga, zaradi domnevne nezakonite državne pomoči in
izkrivljanja razmer na trgu).

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud


----------------------------------------------------------------------
12. What is currently happening in the Czech Republic
----------------------------------------------------------------------
The Czech government approved the State Energy Policy (ASEK) on 18 May
2015. Calla, along with other associations – the Friends of the Earth
and Greenpeace - issued a joint press release for it. One of the most
contentious issues, which the policy promotes, is the high proportion
of nuclear energy and coal. When looking into the study called Smart
Energy (2009), you will find that the policy resembles the first and
the worst-case scenario called "No Active Policy" because the Czech
Republic does virtually nothing for the transformation of Czech energy
towards renewable energy (renewables' share in electricity production
should be max. 25%, and it is unclear whether the state intends to
help households in achieving energy autonomy). On the contrary, the
Ministry of Industry and Trade (MPO) wants to re-enforce its plans for
new nuclear reactors. And the National Action Plan for the Development
of Nuclear Energy in the Czech Republic (NAP JE ČR) aims at pushing
these through.

NAP ČR is to be adopted in the coming weeks. The MPO Minister, Jan
Mládek, and Finance Minister, Andrej Babiš, collaborated on it. The
plan's formation could be classified as “top secret”. The plan
promotes four nuclear reactors, two at Dukovany NPP and two at Temelín
NPP. It is expected, however, that eventually "only" two reactors will
go ahead (the Dukovany dating from 1985 to 1987 should outstrip the
Temelín from 2000-02). Mládek applies his model: we shall decide now,
begin the licensing process, the Environmental Impact Assessment
(EIA), urban planning, vendor selection, spend up to 1.2 billion EUR
by 2025 and then decide where to build the nuclear reactors and how
the State will support the decision financially.

Read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
13. The accelerating decline of French nuclear power
----------------------------------------------------------------------
France is at a crossroads and is having a national energy debate. A
draft bill before the French Parliament calls for reducing French
reliance on nuclear to 50 % by 2025. Fossil fuels would be cut by 30 %
by 2030. Renewables would increase by 32% and overall energy use would
drop by 20 % (and drop by 50 % by mid-century), achieved primarily by
increasing energy efficiency. The Parliament is expected to approve
the policy next month.

However, it still needs to pass through the Senate and then back again
to the assemblé nationale - it all depends on what the installed
capacity limit is. If the capacity is limited at current capacity 63.2
GW it means only one nuclear plant has to close to compensate for the
EPR being built at Flamanville. 50 % reduction in nuclear by 2025
sounds good in theory but if overall electricity consumption increases
no NPP's will close. The French Senate on the first reading of the law
increased the installed capacity limit to 64.85 GW and didn't have a
date for the 50 % reduction in nuclear. The proposed law will now go
to the French Senate for a second reading before going back again to
the assemblé nationale to be adopted definitely so still time for
changes.

More information:
http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/


----------------------------------------------------------------------
14. Austria: Nuclear Energy Conference 2015 - short report
----------------------------------------------------------------------
Linz was the venue, where around 150 activists from 12 countries met
on the 19th of May 2015 to listen to interesting talks about the
current situation in Germany, Austria, Poland, France, the Czech
Republic and England. In each country the work of the anti-nuclear
network is quite different, the complications with which the nuclear
lobby is battling seem similar however: where to find investors in a
field, that is increasingly a financial pain in the neck, while the
renewables get cheaper and cheaper? And at the same time how to
explain to the public, that they should not worry about their money,
.... which will be especially interesting in the British case.

The organizers of the conference, atomstopp_atomkraftfrei leben!,
Mütter gegen Atomgefahr and Anti Atom Komitee, supported by the
Upper Austrian regional government also arranged possibilities for
networking before and after the conference. An online presentation of
the conference can be found here:
http://www.nec2015.eu/en/presentations.php


----------------------------------------------------------------------
15. Anti-Nuclear Activists go on trial for opposing Trident
----------------------------------------------------------------------
2 Anti-Nuclear Activists from Somerset in the UK, Nikki Clark & Theo
Simon, are due to go on trial to defend themselves against allegations
of aggravated trespass, at HMP Devonport - a port where Britain's
Nuclear Submarines that carry the UK Trident missile system is berthed
for major upgrades. The Trial date had originally been set for May
19th, however this date was adjourned on the day before the trial
date, the same day as a big Trident Scandal story broke in the UK. A
Trident Submariner William McNeilly, published a dossier about Trident
safety & security breaches on wiki-leaks after going absent without
leave.

For more information about the trial see here:
http://tinyurl.com/qfndg7q

as soon as a date is set it will be published here:
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/

and about the dossier on safety & security breaches on Trident:
https://wikileaks.org/trident-safety/


----------------------------------------------------------------------
16. Joining the dots on fossil fuels, nukes and climate change
----------------------------------------------------------------------
Climate and Energy Activists in the UK joined up the dots on fossil
fuels, nukes and climate change at the Reclaim Power camp in Oxford at
the last weekend of May which culminated in a day of direct action on
Monday 1st June, which targeted Public Relations firms involved, with
fossil fuels, fracking and nuclear power. Actions involved, office
occupations with lock-on tubes and street theatre turning Camargue
into a Nuclear Contamination Zone... for more info see here:
http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/


----------------------------------------------------------------------
17. Upcoming events
----------------------------------------------------------------------
Feel free to send us your local and international events for the big
upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
for this extract in the NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
          waste repository in Bure (F)
07/06/15 8.30 AM: mass rally in Bure (F)
08/06/15-21/06/15: anti-nuclear Better Power! camp in Pyhäjoki (FIN)
08/06/15-26/06/15: photo exhibition "Was wäre, wenn ... Brokdorf |
          Tschernobyl. Eine Gegenüberstellung" at
          Kreisvolkshochschule, Landhausstr. 4, in
          Freudenstadt (D)
08/06/15 1.30 PM: trial against 2013 energy transition rally climbing
          activists at Local Court, room 862, Turmstr. 91, in
          Berlin (D)
14/06/15 2 PM:   rally against Tihange NPP at Dreiländereck,
          Dreiländereckweg, in Aachen (D)
20/06/15 11 AM:  conference "Atommüll ohne Ende (Teil 2)" at
          Tagungszentrum Pfefferberg, Schönhauser Allee 176,
          in Berlin (D)
20/06/15 12 PM:  Scrap Trident bloc at End Austerity Now demo at
          Bank of England, Queen Victoria St, in London (UK)
23/06/15 9 AM:   trial against 2011 Castor activists at Local Court,
          room 1.120, in Fulda (D)
09/07/15-19/07/15: International Uranium Film Festival in Rio de
          Janeiro (BR)
04/08/15-06/08/15: Peace Walk from Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
          Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) to
          Livermore (USA)
06/08/15-09/08/15: Hiroshima-Nagasaki International Fast at Livermore
          Lab, East Gate, Greenville Road, in Livermore (USA)
06/08/15-09/08/15: Hiroshima and Nagasaki Commemoration Fast in
          central London (UK)
15/08/15-31/08/15: West Australia Nuclear Free Alliance WANFA Art
          exhibition at Moores Gallery, 46 Henry St, in
          Fremantle (AU)
16/08/15-19/09/15: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country from
          Wiluna to Leonora (AU)
09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015 in London (UK)
09/09/15 10 AM:  trial against activists' 2012 protests at Lingen
          nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
          Lingen (D)
after 12/09/15:  decentralized atomic transport actions nationwide
          on the route of the first recognized shipment of
          uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
19/09/15 11 AM:  nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
03/10/15 2 PM:   annual Internationales Aktionsbündnis gegen
          Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
          Saint-Louis in Metz (F)
05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival in
          Florianopolis (BR)
23/10/15:     nuclear waste law symposium (D)
25/04/16-01/05/16: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
          And Fukushima
09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
          Radiation Protection Association: "Practising
          Radiation Protection: Sharing the Experience and
          New Challenges" at International Convention Centre,
          in Cape Town (South Africa)
01/09/16-30/11/16: main hearing on the Environmental Court on SKB's
          application to build KBS3 final nuclear waste
          repository at District Court in Nacka (S)
2017:       (probably) Castor transport of high level
          radioactive waste from Sellafield (UK) and of
          intermediate level radioactive waste from La Hague
          (F) to Gorleben (D) and protests


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
https://www.facebook.com/events/1586277508277465/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Better_Power!_camp
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/berlin-zweiter-prozess-wegen-energiewendedemo/
http://www.anti-akw-ac.de/events/5/14-06-2015_demo_dreilaendereck/
https://www.ausgestrahlt.de/fileadmin/user_upload/atommuell/Aufruf_Veranstaltung_20.6._Berlin.pdf
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2125-scrap-trident-bloc-at-end-austerity-now-demo
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/farbe-am-castor-prozess-in-fulda-am-23-6/
http://uraniumfilmfestival.org/en/
https://nuclearfree.wordpress.com/art/
http://walkingforcountry.com
http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&
http://nirgendwo.info/lingen/
http://www.urantransport.de/aktionstage.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
18. About NukeNews 
----------------------------------------------------------------------
NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
Network. It reflects the activities, topics and struggles of
anti-nuclear activists connected through this international community.
The messages are written and translated by activists, additionally to
their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
update as well activists as the interested audience.

Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". The text should be
very brief and in English. Please don't make it longer than one
paragraph. We need a concise headline for your article, and you can
add a link to a webpage providing more information. Deadline for the
19th issue of the NukeNews is 16th of August, 2015.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET