NukeNews No. 13 - POLISH

From Nuclear Heritage
Revision as of 11:36, 15 August 2014 by Falk (talk | contribs) (updated)
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #13 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Tym razem przynosimy Państwu nieco krótsze wydanie naszego newslettera
Nuke News. W niniejszym 13 wydaniu wielojęzyczny newsletter Nuke News
informuje przede wszystkim o działaniach antyatomowych w Polsce oraz
znajdą tu Państwo także nowości i informacje z Finlandii, Niemiec,
Austrii i Republiki Czeskiej.

Po dużej liczbie działań antyatomowych związanych z przypomnieniem
awarii w japońskiej elektrowni Fukuszima spodziewamy się znowu wielu
spotkań z okazji smutnej rocznicy awarii w Czarnobylu, którą
przypomnimy sobie 26 kwietnia. Prosimy o przysyłanie do nas krótkich
wiadomości dotyczących organizowanych przez Państwa wydarzeń czy też
zwięzłego przeglądu kampanii zaplanowanych przez Państwa organizację
do następnego wydania naszego newslettera. Więcej informacji odnośnie
deadline'u oraz formie następnego wydania można znaleźć na końcu
niniejszego wydania.

Aby uzyskać wyobrażenie o działaniach antyatomowych i wydarzeniach,
jakie odbyły się z okazji Dnia Fukuszimy w ciągu marca (tylko
streszczenie), zapraszamy do zwiedzenia następującej strony
specjalnej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Spis treści NukeNews #13
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
5. Polski skandal medialny
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
  Antinuclear campaign in Poland in 1980s
13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
14. Do not let energy transition capsize!
15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
16. Upcoming events
17. About NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Stop Hinkley 22 stycznia sabotowało konsultacje
prowadzone przez urząd Nuclear Decommission Authority (NDA – Urząd ds.
wyłączania z eksploatacji urządzeń jądrowych) w sprawie planów
przechowywania i likwidacji odpadów średnioaktywnych i zużytego paliwa
jądrowego. NDA postanowiła prowadzić rozmowy tylko z bardzo zawężoną
grupą interesu, opierając się przy tym o lokalizacje elektrowni
jądrowych. Obywatele nie byli wcale zaproszeni na rozmowy, na których
w grę wchodziły jeszcze wszystkie możliwości oraz kiedy można jeszcze
było wpłynąć na ostateczną decyzję.

Stowarzyszenie Stop Hinkley pragnie zachęcić obywateli, aby odrzuciła
propozycje urzędu NDA, który nie był w stanie zapewnić ich pełnego
udziału. „NDA musi powrócić do deski kreślarskiej, aby zrozumieć, że
musi we właściwym czasie włączyć obywateli w konsultacje dotyczące
niebezpiecznych odpadów radiologicznych i chemicznych, wytwarzanych w
Wielkiej Brytanii.“

Zapraszamy do wsparcia petycji przeciw elektrowni jądrowej Hinkley
Point C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
----------------------------------------------------------------------
16 listopada 2013 roku, w 8 dzień konferencji klimatycznej ONZ
(COP19), w Warszawie miała miejsce demonstracja antyatomowa. 40
aktywistów z Polski oraz krajów całego świata (Rosji, Republiki Afryki
Południowej, Irlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i innych)
stanęło z transparentami i plakatami w kostiumach przy wejściu do
budynku, w którym konferencja się odbywała. Wydarzenie było jasnym
sygnałem skierowanym do uczestników konferencji, mediów i mieszkańców
miasta, że energetyka jądrowa nie jest sposobem na kryzys klimatyczny.

Tu można zobaczyć samemu:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Grupa obywateli z miejscowości Mielno, należącej do gminy Gąski, która
jest oficjalnym kandydatem do zlokalizowania pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej, wniosła skargę przeciw zezwoleniu na budowę tej
elektrowni jądrowej na terenie gminy Gąski, wydanemu przez wojewodę
zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski chciał zachować to
zezwolenie, jednak mieszkańcy województwa chcą wnieść skargę przeciw
niemu do Trybunału Konstytucyjnego.


----------------------------------------------------------------------
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
----------------------------------------------------------------------
Pod koniec listopada 2013 roku zwolennicy energii jądrowej (studencki
ruch proatomowy pod kierownictwem polskiego Ministerstwa Przemysłu,
sponsorowany przez największe spółki aktywne w przemyśle jądrowym w
Polsce i w innych krajach, łącznie z Arevą, EdF, Hitachi, PGE)
przejechali się już po raz któryś „autobusem proatomowym“ po wybrzeżu
w regionach północnej Polski, absolwując w ten sposób trasę
informacyjną. Trasa miała kilka przystanków w miastach i gminach
łącznie z miejscowościami, które są kandydatami na zlokalizowanie
nowej polskiej elektrowni jądrowej. W nich ruch proatomowy
zorganizował prezentacje w szkołach, wyraźnie zwiększając w ten
sposób liczbę uczestników na swoich spotkaniach. Oprócz przekazywania
typowych mitów i argumentów proatomowych na szkołach, zaprezentowali
proste eksperymenty fizykalne, często w ogóle nie związane zarówno z
eksploatacją urządzeń jądrowych, jak i z fenomenem rozszczepiania
jąder.

W zeszłym roku kilkakrotnie zabroniono wejściu na podobne spotkania
proatomowe dla członków miejscowego komitetu „Nie dla atomu w
Lubitowie“, natomiast osoby promujące atom zaatakowali je słownie:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Oficjalna strona internetowa organizacji proatomowej:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. Polski skandal medialny
----------------------------------------------------------------------
Prezes polskiej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) podał w wywiadzie
dla magazynu wydanego przez Ambasadę Polską w Tokio, że Polska chce
wprowadzić energię jądrową, aczkolwiek korzystanie z niej może
prowadzić do katastrofy porównywalnej z wydarzeniem w Fukuszimie.
Rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki obecnie zaprzecza
tym twierdzeniom, badając, czy mogło chodzić o błąd w tłumaczeniu
wywiadu z języka japońskiego.


----------------------------------------------------------------------
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
----------------------------------------------------------------------
13 lutego fińskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu poinformowało, że
raport EIA firmy Fennovima jest gotowy i można go opublikować tak, aby
opinia publiczna mogła do niego wnieść swoje komentarze i uwagi. Firma
Fennovoima opublikowała liczący 264 strony raport, gdyż w przeszłości
była krytykowana za naruszenie reguł europejskich w związku z
odpowiedzialnością społeczną za prowadzoną przez nią działalność
gospodarczą.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest instytucją odpowiedzialną za
proces oceny oddziaływania budowy na środowisko (proces EIA).
Międzynarodową (transgraniczną) oceną oddziaływania budowy na
środowisko zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Organizacje
fińskie, które nie zgadzają się na reaktor firmy Fennovoima, mają
nadzieję, że w ramach procesu transgranicznego EIA pojawią się
krytyczne uwagi także z zagranicy.

Chyba najwięcej dotąd uwag dotarło w ramach procesu EIA od
organizacji szwedzkich. Najważniejszą kwestią jest dołączenie do
raportu EIA także scenariusza INES-7 (tzn. w nowej elektrowni
jądrowej może wystąpić awaria ponadprojektowa). Kolejny ważny punkt
związany jest z następstwami obecności kier lodowych. W raporcie
niby o nich wspomniano, jednak chodzi tylko o opis kier lodowych, a
nie o analizę zachowań reaktora w przypadku, gdy kry uniemożliwią
jego chłodzenie, itd.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
----------------------------------------------------------------------
Od 2013 roku firma Talvivaara Mining Company Plc. boryka się z
poważnymi problemami finansowymi. Kilka miesięcy po tym, jak w
listopadzie 2012 roku poprzez dużą nieszczelność wyciekł milion metrów
sześciennych mocno zatrutej wody odpadowej ze zbiorników kopalni
powierzchniowej, co spowodowało klęskę ekologiczną we wrażliwym
systemie wodnym wschodniej części Finlandii, okazało się, że firma nie
jest w stanie pokryć własnych kosztów operacyjnych, nie wspominając o
finansowaniu poważnie traktowanych prac związanych z sanacją i
sprzątaniem po skażeniu ekosystemu uranem, niklem, kadmem,
sulfonianami i innymi ciężkimi metalami.

Niestety próba uratowania finansowania firmy Talvivaara nie powiodła
się, gdyż trudno było znaleźć inwestorów poza Finlandią. Jesienią
zeszłego roku rozpoczęło się postępowanie sprawdzające moce
ekonomiczne firmy Talvivaara w celu podjęcia decyzji, czy termin
płatności 450 milionów eur w kredytach, jakie Talvivaara zaciągnęła
od banków i inwestorów, ma zostać wydłużony, czy też nie. Wyniki
postępowania powinny być ogłoszone wiosną tego roku – co
prawdopodobnie pociągnie za sobą także zakończenie eksploatacji
niszczącej środowisko kopalni powierzchniowej. Rząd fiński jest
jednak bardzo zainteresowany uratowaniem swoich inwestycji w
prototyp rzekomo „zielonego“ boomu w wydobywaniu w Finlandii.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
----------------------------------------------------------------------
Tegoroczne międzynarodowe spotkanie antyatomowe pod tytułem Nuclear
Heritage Netzwork Gathering odbędzie się w dniach od 4 do 8 sierpnia
2014 roku niedaleko Kilonii na północy Niemiec. Będzie to zarazem
okazja do osobistego zapoznania się z sobą organizatorów i aktywistów
antyatomowych, dowiedzenie się więcej o tematach i kampaniach innych.
Spotkanie posłuży również do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz
do doskonalenia narzędzi międzynarodowego wspierania działań
antyatomowych.

Coroczne spotkania antyatomowe stanowią ważne narzędzie wzajemnych
powiązań w ramach międzynarodowej sieci antyatomowej Nuclear Heritage
Network. Powstają tu nowe źródła dla wzmacniania sprzeciwu wobec
energetyki jądrowej i dla doskonalenia narzędzi już istniejących.
Ponadto spotkanie powinno dalej rozszerzyć międzynarodową sieć
antyatomową, jak również zachęcić nowych aktywistów. W ramach
spotkania odbędą się warsztaty z prezentacjami na temat sytuacji
jądrowo-politycznej w krajach biorących udział w spotkaniu, a także
na temat środków i systemu newslettera Nuke News, projektu
wielojęzycznych ulotek informacyjnych, itd.

W tym roku międzynarodowe spotkanie antyatomowe odbędzie się w tym
samym miejscu i w czasie tuż przed letnim międzynarodowym obozem
antyatomowym. Wobec tego można będzie odwiedzić także wydarzenia i
warsztaty tego obozu. Jednocześnie stanowi ono możliwość spotkania
się aktywistów antyatomowych nad Morzem Bałtyckim oraz ich
współudziału w zorganizowaniu kampanii i spotkań przeciw przemysłowi
jądrowemu w tym regionie.

Będziemy się starali pomóc w zwrotach kosztów podróży na spotkanie
antyatomowe uczestnikom, nie dysponującym wystarczającymi własnymi
środkami do opłacenia kosztów podróży na spotkanie. Takich uczestników
poprosimy o skontaktowanie się z nami. W przypadku zainteresowania
udziałem w międzynarodowym spotkaniu antyatomowym prosimy o przysłanie
wiadomości e-mail na adres "contact AT nuclear-heritage.net".

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
----------------------------------------------------------------------
Zaplanowana w projekcie długość okresu eksploatacji 12 elektrowni
jądrowych na Ukrainie upływa w 2020 roku. Dotyczy to także trzech
urządzeń, których okres eksploatacji został przez urzędy już w
przeszłości przedłużony (dwa bloki elektrowni jądrowej Równe oraz blok
1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej). W marcu 2013 komisja
nazwana „Implementation Commiteee of the Espoo Convention“, na
podstawie informacji na temat przedłużenia okresu eksploatacji
elektrowni jądrowej Równe przedstawionych przez ekologiczną
organizację Ecoclub, postanowiła założyć inicjatywę komisji w oparciu
o Konwencję z Espoo (EIA/IC/CI/4). Obecnie trwa na Ukrainie
postępowanie w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji starych
reaktorów jądrowych. Według opinii komisji, proponowane przedłużenie
eksploatacji elektrowni jądrowych w ramach Konwencji z Espoo należy
traktować jako „zasadniczą zmianę“.

28 listopada 2013 roku ukraiński urząd nadzoru jądrowego State Nuclear
Regulatory Inspectorate of Ukraine podjął decyzję o przedłużeniu
okresu eksploatacji bloku 1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej
aż do 2 grudnia 2023 roku, a więc dużo ponad pierwotnie w projekcie
zakładany okres eksploatacji elektrowni. Po przyjęciu takiej
ostatecznej decyzji nie rozpoczęto żadnego postępowania w oparciu o
Konwencję z Espoo. Na posiedzeniu stron Konwencji z Espoo, które
odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca 2014 roku, powinna zostać
podjęta decyzja dotycząca konieczności rozpoczęcia postępowania
zgodnie z Konwencją z Espoo. Mamy nadzieję, że przyczyni to się do
wprowadzenia ujednoliconego zarządzania na Ukrainie, które jak
najszybciej doprowadzi do zgodności z Konwencją z Espoo wszystkich
decyzji dotyczących przedłużania okresów eksploatacji reaktorów
jądrowych tak, aby w przyszłości zapobiec przyjmowaniu podobnych
decyzji bez przeprowadzenia procesu EIA (ocena oddziaływania budowy na
środowisko) i bez konsultacji z obywatelami dotkniętych regionów, w
tym także krajów sąsiadujących.


----------------------------------------------------------------------
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
----------------------------------------------------------------------
Nowy czeski rząd jest pod presją finansową i nie chce pozwolić na
wprowadzenie do swojego kraju modelu brytyjskiego, zapewniającego
długofalowe gwarancje państwowe minimalnej ceny odkupu prądu
elektrycznego z nowych źródeł jądrowych. Wobec tego oraz pod wpływem
kryzysu krymskiego może być całkowicie zniweczony przetarg na budowę 3
i 4 bloku elektrowni jądrowej Temelín, w którym uczestniczyli:
amerykański Westinghouse oraz rosyjski Rosatom. Albo po prostu z tego
powodu, że cena prądu elektrycznego na giełdzie jest długofalowo zbyt
niska. Jednak istnieją sygnały, że w przyszłości można by rozszerzyć
starszą czeską elektrownię jądrową, w Dukovanach. Czeski premier
Sobotka nawet nadmienił, że nie ma nic przeciwko otwarciu nowej
kopalni uranu na południu Czech.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
----------------------------------------------------------------------
Projekt „Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich“, objęty
patronatem platformy wiedeńskiej Atomkraftfrei, ma na celu
intensyfikację współpracy organizacji krytycznych wobec jądra w
krajach naddunajskich. Oczekiwani są uczestnicy przede wszystkim z
następujących krajów: Bułgarii, Rumunii, Węgier, Austrii i Niemiec.
Oficjalnego wsparcia projektowi udziela kraj związkowy Dolna Austria.

Więcej informacji: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
  Antinuclear campaign in Poland in 1980s
----------------------------------------------------------------------
Veteran protesters against the started-and-later-dropped NPP Żarnowiec
in Poland two and a half decade ago are looking for documentation,
including photographs, documentary footage, films, posters, article
clips, official letters or other forms of testimonies about those
protests and related activities during that time.

They will be used for preparing a publication "Antinuclear campaign in
Poland from 1985 to 1990" by Tomasz Borewicz, to be published later
this year.

More information:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
----------------------------------------------------------------------
On 28th January, the Polish government adopted the Polish Programme
for Nuclear Power, the State's strategic document with intention to
build its first NPPs and implement nuclear power in Poland. While the
administrative, institutional and legal procedures have been
continuing to some extent for the past three years, the nuclear
industry welcomed the document as a firm commitment to the previously
declared plans. At the same time antinuclear campaigners scrutinized
the document and the government's decision for the financial burden it
brings on the public budgets and on the consumers as well as for
potential dangers. The government revealed no concrete idea for the
financing the project, nor solid ideas to deal with radioactive waste.


----------------------------------------------------------------------
14. Do not let energy transition capsize!
----------------------------------------------------------------------
The energy revolution in Germany is a success. After the federal
government has decided to phase out nuclear power a law for renewable
energy was adopted as a consequence, the EEG. The society has agreed
to it and numerous citizens are part of the energy revolution:
decentralized, socially and environmentally. Now the conglomerates -
EnBW, Vattenfall, E.on and RWE - put pressure on the government.
They want to keep the monopoly of power for the sake of quick money.
Moreover, the four global players of the worldwide nuclear business -
Areva, Westinghouse/General Electric, Hitachi, Rosatom - already fixed
numerous construction plans for nuclear power plants almost everywhere
in Europe, they impatiently wait for the failure of the pilot project:
the energy revolution in Germany. 

The energy revolution must succeed! Let us not permit the governments
to act as puppets of large corporations! Let's not allow the
government to drive the energy revolution into the ground! On 30
November 2013 about 16,000 people demonstrated in Berlin for the
energy transition. On 22 March 2014 about 30,000 people demonstrated
in seven provincial capitals across the country for the energy
revolution. On 10 May 2014 it goes on with a central manifestation in
Berlin: Do not let energy transition capsize! This is just the
beginning!

http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
----------------------------------------------------------------------
The International Conference NEC 2014 "The economic limits of nuclear
energy" will be held on 29th April at the Smetana Hall of the Czech
Automobile Club in Prague. The aim of the conference is to discuss
limitations concerning construction of new and refurbishment of
existing nuclear reactors encountered by governments and investors.

Invitation to the conference was accepted by a lot of interesting
personalities and experts. Mycle Schneider, energy consultant, will
show us the current state of nuclear energy and its future development
in the world. Professor Stephen Thomas will discuss the British model
designed to support the construction of new nuclear reactors, which
raised hopes also in the Czech Republic. Professor Franz Leidenmühler
will assess the extent to which such subsidy mechanisms are in
accordance with European law.

The economic aspects of the project of construction new nuclear
reactors in the Czech Republic will be presented by economic analysts
Ivan Benes, Michal Šnobr and Jan Ondřich. Professor Claudia Kemfert
will look at the economic opportunities of the German energy
transition. The Upper Austrian councilor Rudi Anschober and Michael
Nagl will speak about the long-term changes to energy policy in Upper
Austria.

The conference will be moderated by journalist Jan Bumba. There will
be space for discussion in the programme and interpretation will be
provided. Complete program and other details can be found at the
website www.nec2014.eu.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Upcoming events
----------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Please feel free to send us your local and international events for
this website and the NukeNews!


23/04/14-26/05/14: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country 2014;
          pilgrimage across Wangkatja country (AUS) 
25/04/14-05/05/14: "Anti-nuclear March for Life" crossing six
          departments heading to the atomic sites Cadarache,
          Marcoule, Tricastin and Cruas (F)
26/04/14-03/05/14: Third European Action weeks "For a future after
          Chernobyl and Fukushima"
26/04/14:     ecological festival "Für eine Zukunft nach
          Tschernobyl und Fukushima" (D)
29/04/14:     European Anti Nuclear Forum in Prague (CZ)
06/05/14-08/05/14: Atomforum of the German nuclear industry in
          Frankfurt/Main (D)
10/05/14:     central energy transition mass demonstration in
          Berlin (D)
11/05/14-15/05/14: European Nuclear Conference in Marseille (F)
13/05/14-14/05/14: Energy Outlook 2014 - Energy Agency's Energy
          Conference in Stockholm (S)
17/05/14 at 11 AM: international bike rally near Cattenom NPP (F)
25/05/14-29/05/14: Canadian Radiation Protection Association annual
          conference: "Managing the Risk - Perceptions and
          Realities" in Vancoucer (CDN)
10/07/14-11/07/14: Professional Development School "Radiation
          Instruments — New Technology and Developments" in
          Baltimore, Maryland (USA)
11/07/14-12/07/14: anti-nuclear Benefiz Open Air "e-Ventschau" in
          Ventschau (D)
summer 2014:    Walk For A Nuclear Free Future from Miami, FL to
          the Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
09/08/14:     Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
          & AWE Burghfield (UK)
09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
          of International Radiation Protection Association
          in Rabat (MA)
14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division in
          Knoxville, TN (USA)
15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
          Conference and Debate on the Preservation of
          Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
          across Generations in Verdun (F) 
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
          Conference in Freiberg (D)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests
01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. About NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews is a multilingual newsletter of the Nuclear Heritage Network
to reflect the activities, topics and struggles of anti-nuclear
activists. The articles are written and translated by activists,
additionally to their usual anti-nuclear activities. No- one is paid
for that work, as we want to provide resources like this information
system to the anti-nuclear struggle as independent as possible.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 14th issue of the
NukeNews will be 22nd of June, 2014.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET