Difference between revisions of "NukeNews No. 13 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(updated)
Line 39: Line 39:
 
     gmin
 
     gmin
 
  2.  Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
 
  2.  Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
  3.  Resistance to the Polish NPP construction plans
+
  3.  Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
 
  4.  Pro-nuclear propaganda bus in Poland
 
  4.  Pro-nuclear propaganda bus in Poland
 
  5.  A Poland-overseas media scandal
 
  5.  A Poland-overseas media scandal
Line 103: Line 103:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  Resistance to the Polish NPP construction plans
+
  3.  Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  A citizens group from the Mielno gmina (state smallest administrative
+
  Grupa obywateli z miejscowości Mielno, należącej do gminy Gąski, która
district), home to the Gaski village as an official candidate siting
+
  jest oficjalnym kandydatem do zlokalizowania pierwszej polskiej
of a first NPP, filed a lawsuit challenging the permit on the siting
+
  elektrowni jądrowej, wniosła skargę przeciw zezwoleniu na budowę tej
  of a NPP in Gaski issued by the head (Voivode) of the Western
+
  elektrowni jądrowej na terenie gminy Gąski, wydanemu przez wojewodę
  Pomerania Region (Wojewoda Zachodniopomorski). The permit was
+
  zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski chciał zachować to
sustained by the Voivode but the citizens want to file a complaint to
+
  zezwolenie, jednak mieszkańcy województwa chcą wnieść skargę przeciw
the Poland's Constitutional Court.
+
  niemu do Trybunału Konstytucyjnego.
 
Furthermore, a delegation of citizens from the Mielno presented, at
 
  the Gmina Hall Council's meeting, a document covering the potential
 
  negative impact of a possible building and operating of an NPP in
 
  their region. Also, in past months, Mielno turned out in local opinion
 
polls to be in favour of the renewables development (instead of
 
  nuclear power).
 
 
   
 
   
 
   
 
   

Revision as of 11:22, 15 August 2014


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #13 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Tym razem przynosimy Państwu nieco krótsze wydanie naszego newslettera
Nuke News. W niniejszym 13 wydaniu wielojęzyczny newsletter Nuke News
informuje przede wszystkim o działaniach antyatomowych w Polsce oraz
znajdą tu Państwo także nowości i informacje z Finlandii, Niemiec,
Austrii i Republiki Czeskiej.

Po dużej liczbie działań antyatomowych związanych z przypomnieniem
awarii w japońskiej elektrowni Fukuszima spodziewamy się znowu wielu
spotkań z okazji smutnej rocznicy awarii w Czarnobylu, którą
przypomnimy sobie 26 kwietnia. Prosimy o przysyłanie do nas krótkich
wiadomości dotyczących organizowanych przez Państwa wydarzeń czy też
zwięzłego przeglądu kampanii zaplanowanych przez Państwa organizację
do następnego wydania naszego newslettera. Więcej informacji odnośnie
deadline'u oraz formie następnego wydania można znaleźć na końcu
niniejszego wydania.

Aby uzyskać wyobrażenie o działaniach antyatomowych i wydarzeniach,
jakie odbyły się z okazji Dnia Fukuszimy w ciągu marca (tylko
streszczenie), zapraszamy do zwiedzenia następującej strony
specjalnej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Spis treści NukeNews #13
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
4. Pro-nuclear propaganda bus in Poland
5. A Poland-overseas media scandal
6. Nuclear news from Finland
7. Environmental disaster company Talvivaara close to bankruptcy
8. International Anti-nuclear Network Gathering in August
9. PLEX in Ukraine
10. New Czech government: maybe no additional reactors at Temelín, but
  in Dukovany, and plans to open up new uranium mines
11. Anti-Nuke Cooperation in the regions along river Danube:
  International Conference on 25.4.2014 in Lower Austria
12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
  Antinuclear campaign in Poland in 1980s
13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
14. Do not let energy transition capsize!
15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
16. Upcoming events
17. About NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Stop Hinkley 22 stycznia sabotowało konsultacje
prowadzone przez urząd Nuclear Decommission Authority (NDA – Urząd ds.
wyłączania z eksploatacji urządzeń jądrowych) w sprawie planów
przechowywania i likwidacji odpadów średnioaktywnych i zużytego paliwa
jądrowego. NDA postanowiła prowadzić rozmowy tylko z bardzo zawężoną
grupą interesu, opierając się przy tym o lokalizacje elektrowni
jądrowych. Obywatele nie byli wcale zaproszeni na rozmowy, na których
w grę wchodziły jeszcze wszystkie możliwości oraz kiedy można jeszcze
było wpłynąć na ostateczną decyzję.

Stowarzyszenie Stop Hinkley pragnie zachęcić obywateli, aby odrzuciła
propozycje urzędu NDA, który nie był w stanie zapewnić ich pełnego
udziału. „NDA musi powrócić do deski kreślarskiej, aby zrozumieć, że
musi we właściwym czasie włączyć obywateli w konsultacje dotyczące
niebezpiecznych odpadów radiologicznych i chemicznych, wytwarzanych w
Wielkiej Brytanii.“

Zapraszamy do wsparcia petycji przeciw elektrowni jądrowej Hinkley
Point C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
----------------------------------------------------------------------
16 listopada 2013 roku, w 8 dzień konferencji klimatycznej ONZ
(COP19), w Warszawie miała miejsce demonstracja antyatomowa. 40
aktywistów z Polski oraz krajów całego świata (Rosji, Republiki Afryki
Południowej, Irlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i innych)
stanęło z transparentami i plakatami w kostiumach przy wejściu do
budynku, w którym konferencja się odbywała. Wydarzenie było jasnym
sygnałem skierowanym do uczestników konferencji, mediów i mieszkańców
miasta, że energetyka jądrowa nie jest sposobem na kryzys klimatyczny.

Tu można zobaczyć samemu:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Grupa obywateli z miejscowości Mielno, należącej do gminy Gąski, która
jest oficjalnym kandydatem do zlokalizowania pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej, wniosła skargę przeciw zezwoleniu na budowę tej
elektrowni jądrowej na terenie gminy Gąski, wydanemu przez wojewodę
zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski chciał zachować to
zezwolenie, jednak mieszkańcy województwa chcą wnieść skargę przeciw
niemu do Trybunału Konstytucyjnego.


----------------------------------------------------------------------
4. Pro-nuclear propaganda bus in Poland
----------------------------------------------------------------------
In late November, promoters of nuclear power, again this year, drove a
so-called 'Atomic Coach', performing an 'information' tour along the
coastline of the Northern Poland's regions. It was a pro-nuclear
students' foundation, under the auspices of the Polish Ministry of
Economy, sponsored by the biggest nuclear players, both Polish and
global, including AREVA, EDF, Hitachi, PGE. They stopped at several
towns and villages including the candidate sites for the first NPP and
had meetings with school youth at schools to significantly augment the
attendance rates at their events. Apart from bringing up usual
pro-nuclear myths and arguments in their speeches, they showed simple
physical experiments, most often completely unrelated to NPPs directly
and some of them even unrelated to the fission phenomena (maybe
luckily...).

Last year the nuclear opponents from the local committee 'Nie dla
atomu w Lubiatowie' ('No to the atomic power in Lubiatowo') were
sometimes denied access to the meetings and were verbally assaulted by
the pro-nuclear citizens:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Official website of the pro-nuclear organizers:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. A Poland-overseas media scandal
----------------------------------------------------------------------
The head of the Polish state nuclear agency (PAA) claimed in an
interview in a magazine published by the Polish embassy in Tokyo that
"Poland wants to implement the nuclear power even should it entail a
Fukushima-like event". Currently the PAA spokeswoman denies the
wording and investigates whether there might have been some mistakes
in the interview's translation from Japanese...


----------------------------------------------------------------------
6. Nuclear news from Finland
----------------------------------------------------------------------
February 13th the Finnish Ministry of Industry announced the
Fennovoima environmental report is finished and ready to be published
for public evaluation and comments. This 264 page report was prepared
by Pöyry company, which has been previously criticized for breaking
the European rules of corporate social responsibility.

The Ministry of Industry is the body responsible one for the EIA
process, international EIA (according to the Espoo Convention) is
handled through the Ministry of Environment. The Finnish organizations
against the Fennovoima plant hope there will be critical input through 
the international EIA.

So far, there seems to be several additions to the EIA programme,
suggested by Swedish organizations. The most important seems to be
adding the INES-7 scenario to the EIA. Another one is the effect of
pack ice which is said to be included, but it's actually a description
of the pack ice itself, no analysis on the reactor behaviour if pack
ice prevents cooling etc.

Learn more:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Environmental disaster company Talvivaara close to bankruptcy
----------------------------------------------------------------------
Since 2013 Talvivaara Mining Company Plc. has faced serious financial
difficulties. Months after the big spill of about one million cubic
meters of highly toxic process waters from the mine in November 2012
causing an environmental catastrophe for the sensitive water systems
of the Eastern Finland wetlands it turned out that the company
wouldn't be capable of dealing with the costs of their business and
much less for a serious clean-up after spoiling the ecosystems with
uranium, nickel, cadmium, sulfates and other heavy metals. Talvivaara
Mining Company then started to provide more shares to take in
additional financing.

But this attempt to save Talvivaara's finances failed, as outside
Finland hardly any new investors could be found. Last autumn a
procedure to check the company's economical capabilities was started
to decide whether or not the about 450 million Euros in loans
Talvivaara owes banks and investors would be deferred or not. The
results are expected this spring - probably a decision about the end
of this disastrous mining project or its continuation. However, the
Finnish government is strongly interested in saving their prototype
investments of a reputedly "green" mining boom in Finland.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. International Anti-nuclear Network Gathering in August
----------------------------------------------------------------------
The 2014 Nuclear Heritage Network gathering will take place August
4-8 near Kiel in northern Germany. It will be a platform for
anti-nuclear activists and organizers to meet each other in person,
get to know about each others' topics and struggles, for skill sharing
and exchanging experiences and to improve the tools to support
anti-nuclear activities internationally.

These annual gatherings are an important means of networking of the
international anti-nuclear Nuclear Heritage Network. Here we will
develop new resources to strengthen anti-nuclear struggles and improve
already existing tools. The meeting is supposed to make progress with
the network and to involve new interested activists. Workshops will
include presentations of nuclear situations in the participants'
countries as well as resources like the NukeNews newsletter system,
the International Network Office, multilingual flyer project, etc.

This year we will meet in the same place directly before the
international anti-nuclear summer camp starts - thus, it will be
possible to join the actions and workshops of this event, too. This
will be an opportunity for anti-nuclear activists around the Baltic
Sea to gather and organize campaigns and actions against nuclear
business in the region.

We will try to provide travel costs refunding if you are not able to
cover your travel expenses to the gathering yourself. For that you
should get in touch with us as early as possible. If you are
interested to join the 2014 Anti-nuclear Network Gathering, please
send an e-mail to "contact AT nuclear-heritage DOT net".

More information:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. PLEX in Ukraine
----------------------------------------------------------------------
Design lifetime of twelve nuclear units in Ukraine is going to expire
by 2020, including three extended ones (two nuclear units at the Rivne
NPP and the unit 1 of the South Ukrainian NPP). In March 2013 the
Implementation Committee of the Espoo Convention, on the basis of
information submitted by Ecoclub concerning the planned extension of
the Rivne NPP, decided to begin a Committee initiative (EIA/IC/CI/4).
Now there is an open case on the matter of lifetime extension of old
nuclear units in Ukraine. Committee's position is that extension of
the nuclear power plants is considered to be major change in the
activity under the Espoo Convention.

In November 28, 2013 the State Nuclear Regulatory Inspectorate of
Ukraine decided to extend the lifetime of the unit 1 of the South
Ukrainian NPP up to December 2, 2023, beyond its technical design
lifetime. Procedures under the Espoo Convention while taking this
final decision were not applied. During the Meeting of the Parties to
the Espoo Convention, 2-5 June, 2014, a decision on the necessity to
apply procedures under the Espoo Convention is supposed to be
finalized. And we hope that it will help to develop in Ukraine a
unified mechanism that would bring decision-making on extension of the
nuclear power units in compliance with the Espoo Convention as soon as
possible to prevent more such decisions without environmental impact
assessments and without consultations with potentially affected people
in neighbouring states.


----------------------------------------------------------------------
10. New Czech government: maybe no additional reactors at Temelín, but
  in Dukovany, and plans to open up new uranium mines
----------------------------------------------------------------------
The new government of the Czech Republic is financially under pressure
and doesn't want to apply the so-called "British model" in the
country, which means a long-term state guarantee for a minimum
electricity price. So the Temelín tender for block 3+4, which should
have been decided on soon and where only a Russian and an American bid
are still fighting, might get buried due to low market prices for
electricity. There are however signals, that the even older nuclear
power plant of Dukovany in Southern Moravia might be expanded. Prime
minister Sobotka also stated that he would not object to new uranium
pits in the south of the Czech Republic not far from Dukovany.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Anti-Nuke Cooperation in the regions along river Danube:
  International Conference on 25.4.2014 in Lower Austria
----------------------------------------------------------------------
The Project "Anti-Nuke-Cooperation along river Danube", organized by
the Viennese platform Atomkraftfrei, is aiming at a more intensive
cooperation of nuke-critical forces in the countries stretching along
river Danube. Participants are expected among others from Bulgaria,
Romania, Hungary, Slovakia, Austria and Germany. Official support for
this conference comes especially from the province of Lower Austria.

Further Info: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
  Antinuclear campaign in Poland in 1980s
----------------------------------------------------------------------
Veteran protesters against the started-and-later-dropped NPP Żarnowiec
in Poland two and a half decade ago are looking for documentation,
including photographs, documentary footage, films, posters, article
clips, official letters or other forms of testimonies about those
protests and related activities during that time.

They will be used for preparing a publication "Antinuclear campaign in
Poland from 1985 to 1990" by Tomasz Borewicz, to be published later
this year.

More information:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
----------------------------------------------------------------------
On 28th January, the Polish government adopted the Polish Programme
for Nuclear Power, the State's strategic document with intention to
build its first NPPs and implement nuclear power in Poland. While the
administrative, institutional and legal procedures have been
continuing to some extent for the past three years, the nuclear
industry welcomed the document as a firm commitment to the previously
declared plans. At the same time antinuclear campaigners scrutinized
the document and the government's decision for the financial burden it
brings on the public budgets and on the consumers as well as for
potential dangers. The government revealed no concrete idea for the
financing the project, nor solid ideas to deal with radioactive waste.


----------------------------------------------------------------------
14. Do not let energy transition capsize!
----------------------------------------------------------------------
The energy revolution in Germany is a success. After the federal
government has decided to phase out nuclear power a law for renewable
energy was adopted as a consequence, the EEG. The society has agreed
to it and numerous citizens are part of the energy revolution:
decentralized, socially and environmentally. Now the conglomerates -
EnBW, Vattenfall, E.on and RWE - put pressure on the government.
They want to keep the monopoly of power for the sake of quick money.
Moreover, the four global players of the worldwide nuclear business -
Areva, Westinghouse/General Electric, Hitachi, Rosatom - already fixed
numerous construction plans for nuclear power plants almost everywhere
in Europe, they impatiently wait for the failure of the pilot project:
the energy revolution in Germany. 

The energy revolution must succeed! Let us not permit the governments
to act as puppets of large corporations! Let's not allow the
government to drive the energy revolution into the ground! On 30
November 2013 about 16,000 people demonstrated in Berlin for the
energy transition. On 22 March 2014 about 30,000 people demonstrated
in seven provincial capitals across the country for the energy
revolution. On 10 May 2014 it goes on with a central manifestation in
Berlin: Do not let energy transition capsize! This is just the
beginning!

http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
----------------------------------------------------------------------
The International Conference NEC 2014 "The economic limits of nuclear
energy" will be held on 29th April at the Smetana Hall of the Czech
Automobile Club in Prague. The aim of the conference is to discuss
limitations concerning construction of new and refurbishment of
existing nuclear reactors encountered by governments and investors.

Invitation to the conference was accepted by a lot of interesting
personalities and experts. Mycle Schneider, energy consultant, will
show us the current state of nuclear energy and its future development
in the world. Professor Stephen Thomas will discuss the British model
designed to support the construction of new nuclear reactors, which
raised hopes also in the Czech Republic. Professor Franz Leidenmühler
will assess the extent to which such subsidy mechanisms are in
accordance with European law.

The economic aspects of the project of construction new nuclear
reactors in the Czech Republic will be presented by economic analysts
Ivan Benes, Michal Šnobr and Jan Ondřich. Professor Claudia Kemfert
will look at the economic opportunities of the German energy
transition. The Upper Austrian councilor Rudi Anschober and Michael
Nagl will speak about the long-term changes to energy policy in Upper
Austria.

The conference will be moderated by journalist Jan Bumba. There will
be space for discussion in the programme and interpretation will be
provided. Complete program and other details can be found at the
website www.nec2014.eu.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Upcoming events
----------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Please feel free to send us your local and international events for
this website and the NukeNews!


23/04/14-26/05/14: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country 2014;
          pilgrimage across Wangkatja country (AUS) 
25/04/14-05/05/14: "Anti-nuclear March for Life" crossing six
          departments heading to the atomic sites Cadarache,
          Marcoule, Tricastin and Cruas (F)
26/04/14-03/05/14: Third European Action weeks "For a future after
          Chernobyl and Fukushima"
26/04/14:     ecological festival "Für eine Zukunft nach
          Tschernobyl und Fukushima" (D)
29/04/14:     European Anti Nuclear Forum in Prague (CZ)
06/05/14-08/05/14: Atomforum of the German nuclear industry in
          Frankfurt/Main (D)
10/05/14:     central energy transition mass demonstration in
          Berlin (D)
11/05/14-15/05/14: European Nuclear Conference in Marseille (F)
13/05/14-14/05/14: Energy Outlook 2014 - Energy Agency's Energy
          Conference in Stockholm (S)
17/05/14 at 11 AM: international bike rally near Cattenom NPP (F)
25/05/14-29/05/14: Canadian Radiation Protection Association annual
          conference: "Managing the Risk - Perceptions and
          Realities" in Vancoucer (CDN)
10/07/14-11/07/14: Professional Development School "Radiation
          Instruments — New Technology and Developments" in
          Baltimore, Maryland (USA)
11/07/14-12/07/14: anti-nuclear Benefiz Open Air "e-Ventschau" in
          Ventschau (D)
summer 2014:    Walk For A Nuclear Free Future from Miami, FL to
          the Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
09/08/14:     Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
          & AWE Burghfield (UK)
09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
          of International Radiation Protection Association
          in Rabat (MA)
14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division in
          Knoxville, TN (USA)
15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
          Conference and Debate on the Preservation of
          Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
          across Generations in Verdun (F) 
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
          Conference in Freiberg (D)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests
01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. About NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews is a multilingual newsletter of the Nuclear Heritage Network
to reflect the activities, topics and struggles of anti-nuclear
activists. The articles are written and translated by activists,
additionally to their usual anti-nuclear activities. No- one is paid
for that work, as we want to provide resources like this information
system to the anti-nuclear struggle as independent as possible.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 14th issue of the
NukeNews will be 22nd of June, 2014.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET