Jednání se zahraničními dodavateli o výstavbě jaderných reaktorů v České republice

From Nuclear Heritage
Revision as of 07:42, 12 April 2017 by Tesla (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Jednání se zahraničními dodavateli o výstavbě jaderných reaktorů v České republice

Mezi 26. lednem a 10. únorem 2017 probíhaly konzultace se šesti uchazeči o stavbu reaktorů v ČR. Jedná se o firmy: ATMEA (společný projekt firem Mitsubishi a AREVA NP), China General Nuclear Power Corporation (Čína), AREVA NP/ Electricité de France (Francie), Korea Hydro and Nuclear Power (dceřiná firma Korea Electric Power Corporation, Korea), Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rusko) a Toshiba/Westinghouse Electric Company (USA).

Jednání předcházela výběrovému řízení, bez kterého Česká republika (narozdíl od Maďarska) reaktory generace 3+ stavět nechce, ale které musí být teprve vypsáno. ČR chce nejdříve Evropskou unii požádat o výjimku, protože nechce zákon o veřejných zakázkách aplikovat v jeho plném rozsahu. K tomu musí mimo jiné dokázat, že na českém trhu nemá ČEZ dominantní postavení natolik, aby dokázal zmanipulovat ceny silové elektřiny. Jaderní lobbisté tvrdí, že plány na stavbu reaktorů mají 3 až 4 roky zpoždění. Proto jaderný průmysl a politikové spolupracují na změně legislativy (konkrétně stavebního zákona), která by jim umožnila zpoždění dohnat až o 3 roky. Pokud změny projdou, bude povoleno umístění jaderné elektrárny ještě před tím, než bude známo, o jakou technologii by vůbec mělo jít. Uvažuje se o podepsání smlouvy s dodavatelem v roce 2022. Mezitím považuje vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller za nezbytné, aby se český jaderný průmysl udržoval ve formě v oblasti elektro a strojní nebo systémů kontroly a řízení, neboť vidí dobré šance pro české firmy v dodávce větších strojních komponentů, zejména pro sekundární okruh jaderných elektráren, do zahraničí.

Podle Štullera jsou všichni zahraniční uchazeči o stavbu jaderných reaktorů v Česku ochotní podílet se na financování stavby (a v případě nutnosti i investovat do dvou dceřiných společností ČEZ, které mají reaktory stavět). Zároveň ale dodavatelé naznačují, že nebudou moci realizovat tento projekt bez účasti vlády. Všichni také chtějí zapojit české firmy při stavbě nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně ohledně dodávek pro reaktory budované v Čechách i exportu českých komponent na třetí trhy (jediným českým výrobcem součástek jako jsou vnitřní části reaktorů, který je schopen dodávat výrobky na domácí I zahraniční trh, je v dnešní době Škoda JS).

Nabízených reaktorů je ve skutečnosti 7, protože korejská KHNP nabízí dva typy reaktorů – APR-1400 a problematický APR-1000. CGN navrhuje reaktor Hualong, k němuž český jaderný průmysl zatím žádné vyhodnocení neprováděl. Firma Westinghouse uvádí, že zajistí celkovou koordinaci projektů výstavby jaderných elektráren a k dodávce technologií využije subdodavatele. ATMEA je jediný z uchazečů, který dosud nepostavil žádný reaktor. Pro Štullera není toto překážka, neboť s výstavbou reaktorů se uvažuje nejdříve v roce 2025, a do té doby by i ATMEA měla svůj reaktor stihnout postavit.

Stephen Thomas z Greenwich University ale projekt ATMEA vidí jako outsidera především proto, že firma nemá v současnosti žádné objednávky a nebyla přezkoumána regulačním orgánem. Navíc jsou AREVA NP / EDF a Toshiba / Westinghouse ve finančních potížích. Čili ve hře zůstávají asi jen CGN, KHNP/KEPCO a Rosatom. Ale u čínského dodavatele jsou problémy s kvalitou součástek a u korejského ještě navíc s falšováním protokolů o kontrolách. U nabízeného ruského reaktoru VVER-1200 je zase problém s předražeností a zpožděním výstavby.

Olga Kališová, Calla (17. března, 2017)