Veřejné projednání Národního programu pro nakládání s radioaktivním odpadem

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Veřejné projednání Národního programu pro nakládání s radioaktivním odpadem

Proces posuzování vlivů Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem na životní prostředí se dostává do své finální fáze.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo vyhodnocení koncepce na svém portálu Cenia. Zde je také uvedené oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu o veřejném projednání koncepce, které má proběhnout v Praze 28. června 2017. Podle původních slibů ředitele RAWRA Jiřího Slováka, které pronesl na Pracovní skupině pro dialog 19. listopadu 2015, měla ale proběhnout veřejná slyšení ve všech dotčených krajích (Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina…) se zaměřením na problematiku daného kraje formou Hyde Parku (poznámka: interaktivní pořad ČT Hyde Park).

Platforma proti hlubinnému úložišti označila počínání Ministerstva životního prostředí (MŽP), které vydalo souhlasné stanovisko k návrhu aktualizace předloženému Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), a termínu veřejné projednání v časech letních dovolených za „zmařenou příležitost“ na otevření potřebné národní společenské debaty o tomto závažném tématu, které bude provázet českou populaci už navždy. Jako důvody například uvádí, že v koncepci chybí vyhodnocení variant pro nakládání s odpadem jiných než hlubinné úložiště. Dále vidí postup MPO a Správy úložišť jako uspěchaný a přímočaře orientovaný, a vnímá negativně to, že státní instituce nedávají prostor pro efektivní zapojení veřejnosti.

Platforma připravila online formulář, prostřednictvím nějž mohou lidé posílat své poznámky ke koncepci do 3. července.

Olga Kališová, Calla (16. června 2017)