PR:Vesistömallinnus pettää siinä missä yhtiö ja valvojakin

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 22.4.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote22042013.html


Vesistömallinnus pettää siinä missä yhtiö ja valvojakin

Marraskuun vuodon jälkeen tuli olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneet lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden saasteita huuhdottaisiin keväällä Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin. Kuitenkin Talvivaara pyysi ja Kai-ELY myönsi luvan ylimääräisiin juoksutuksiin Pöyryn sulfaattipitoisuuksia käsittelevän vesistöjen tietokonemallinnoksen perusteella. Käsittelyssä ohitettiin totaalisesti alapuolisten vesistöjen marraskuun vuodosta seuraava muu saastuminen. Lisäjuoksutukset sulfaattina ja raskasmetalleina on kova ja edellisten saasteiden päälle aivan käsittämätön.

Vesistömallinnus jonka perusteella Kai-ELY hyväksyi Talvivaaran juoksutukset on osoittauttumassa paikkaansapitämättömäksi. Monien haitta-aineiden saastepitoisuudet ovat nousemassa entisestään, osin edeltäviä vuosia korkeammille tasoille. Eimerkiksi Kivijärven saastumistaso on ennennäkemättömällä tasolla.

Katso Pöyryn vko:n 13 vesistötarkkailuraportin ja viimeisimpien kansalaisnäytteenottojen pohjalta laadittu esitys ja analyysi alla olevasta linkistä. Eräitä haitta-ainepitoisuuksia tarkastellaan havainnollisin grafiikoin kaivoksen toiminnan aloittamisesta saakka. Mukana myös uusimpia kansalaisten/osakaskunnan näyttenottotuloksia:


Juoksutukset on keskeytettävä

Juoksutusten aiheuttaman massiivisen saastuksen seurauksia ei yhtiö tai valvova viranomainen voi kuitata virheenä - toiminta on harkittua ja mittavaa vesistöjen ja ympäristön turmelemista. Kuka viheltää pelin poikki? Kaivoksen toiminnan jatkamiselle ei ole olemassa edellytyksiä. Kulissin ylläpitäminen ei palvele kansalaisten eikä valtion etua.


Lisätiedot, vesistötarkkailuraportista laadittu esitys ja analyysi:


http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.