PR:Tjugoåtta år sedan Tjernobyl: antalet offer växer fortfarande

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


Pressmeddelande
Måndag 28.4.2014
Fri att publicera direkt


Tjugoåtta år sedan Tjernobyl: antalet offer växer fortfarande

Kärnkraftsolyckor har långa och dyra konsekvenser

UKRAINA/EUROPA/ÖSTERSJÖN - Senaste lördag, den 26 april, hölls ett flertal minnesevenemang och anti-kärnkraftsdemonstrationer runt omkring Europa, i och med att det nu har gått tjugoåtta år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Ännu nästan tre årtionden efter att reaktor nr 4 exploderade och förändrade livet för tusentals människor, växer antalet offer för olyckan. Enligt Helsingforskonventionen (HELCOM) är katastrofen i Tjernobyl en av de största enskilda orsakerna till att Östersjön har världens radioaktivaste vatten.

Ett nätverk av berörda organisationer ropade ut det tredje årliga European Action Weeks, med tema "For A Future After Chernobyl And Fukushima". Möten och evenemang ägde rum i flera huvudstäder, städer och byar. Intervjuer med offer från Tjernobylolyckan ägde rum i detta sammanhang till exempel i Österrike, Vitryssland, Tyskland, Polen och Ukraina. En översikt av händelser runt minnesdagen har sammanställts på Nuclear Heritage Networks webbplats: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Chernobyl_Disaster_Remembrance_2014

Efter explosionen vid enhet 4 på kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina, spreds strålningen först genom ett radioaktivt moln. Förorening upptäcktes i norra och södra Europa, men även i Kanada, Japan och USA. Djur som lyckats fly det förorenade området spred strålning. Även gods från Tjernobyl spred radioaktivt material över hela Europa. Ännu i dag drabbas barn i berörda områden av allvarliga sjukdomar, på grund av förorenad föda.

En oberoende sammanslutning av läkare, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), har beräknat personer utsatta för strålning till följd av olyckan i Tjernobyl. Som direkta offer räknas 830 000 ”likviderare av konsekvenser”, alltså en slags räddningsarbetare, som förhindrade en ännu större katastrof, samt ca 350 000 evakuerade. I de mest drabbade områdena i Ryssland, Ukraina och Vitryssland finns det 8 300 000 invånare, i mindre förorenade regioner i Europa bor 600 miljoner EU-medborgare. De flesta hälsoeffekter som följer en kärnkatastrof kan inte direkt förknippas med olyckan. Statistiskt relaterade sjukdomar är till exempel leukemi, sköldkörtelcancer, bröstcancer m fl, hjärntumörer, genetiska missbildningar, dödfödda, missbildningar i hjärnan, försnabbat åldrande samt psykiska störningar. Det bör noteras att många cancerformer har en latens på i 25-30 år – alltså väntas en topp i upptäckta sjukdomsfall.[1]

"Tjernobyl lärde oss, att även decennier efter en kärnkraftskatastrof upptäcks fortfarande nya sjukdomsfall och att stora områden ännu är för förorenade att leva på ", säger tyska antikärnkraftsaktivisten Hanna Poddig. "Miljontals människor drabbas av kärnkraftsolyckan, hundratusentals får allvarliga sjukdomar. Östersjön som region påverkas av strålningen från Tjernobyl och är fortfarande mer radioaktivt än andra vattenområden i världen, enligt forskarna i HELCOM. Vi kan inte vänta på att nästa kärnkraftskatastrof händer - alla kärnkraftsanläggningar måste stängas omedelbart, i hela världen!"

Tjernobylkatastrofen är en av de viktigaste orsakerna till att Östersjön är den mest radioaktiva vattenmassan i världen. Det radioaktiva molnet från Tjernobylolyckan 1986 fördes av luftströmmarna rakt mot Östersjön, där radioaktivt nedfall fördelades ojämnt på hela avrinningsområdet. Nedfall skedde också i andra havsområden, såsom Svarta Havet, Medelhavet, Nordsjön och nordöstra Atlanten.[2]

Årsdagen av Tjernobylkatastrofen är också anledning till att anti-kärnkraftsorganisatörer från Östersjöregionen och andra regioner samlas. Imorgon kommer European Anti-nuclear Forum 2014 med titeln "Ekonomiska Gränser för Kärnkraftsindustrin" att äga rum i Prag, Tjeckien. Internationella experter kommer att diskutera Energibranschen år 2030, Quo vadis kärnkraft?, Risker i jämförelse med investeringar i kol- , kärn -och gaskraftverk och Ekonomiska risker av byggandet av kärnkraftverk i Tjeckien. Mer detaljerad information om konferensen: http://www.nec2014.eu

Nästa vecka, från 5 till 11 maj, äger ett fjärde arbetsmöte i projektet "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" rum i Döbeln, Tyskland. Det blir ett tillfälle att engagera sig i nätverk och projekt, samt att fortsätta påbörjad projektverksamhet. Man kan delta som frivillig att utföra olika uppgifter, samt nätverka med andra aktivister. Ytterligare information om projektet: http://atomicbaltic.nuclear-heritage.net


Information till journalister och redaktörer:
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor. För intervjuer, bakgrundsinformation eller fotomaterial från anti - kärnkraftsevenemang i Östersjöregionen ta kontakt telefon +49 3431 5894177 eller e-post till media AT nuclear-heritage DOT net[3].

Media kontakter:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

website: http://nuclear-heritage.net
email: contact AT nuclear-heritage DOT net[3]

phone: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(available only during office hours)

Jabber/XMPP: network.office - domain: jabber.ccc.de
(available only during office hours)

opening hours: Wednesdays at 2-4 PM CET


This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.


  1. http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Tschernobyl_Studie_2011_web.pdf as of April 20, 2014
  2. http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/itameri/en_GB/itameri/ as of April 20, 2014
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").