PR:Talvivaaran selitykset ontuvat

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 27.11. 19:45 / Stop Talvivaara
http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote27112012-2.html


Talvivaaran selitykset ontuvat

Kaivosyhtiö Talvivaara antoi tänään illalla kootut selitykset metallimönjämassoille: http://paikanpaalla.fi

Yhtiön tiedottaminen on koko ajan viikkoja jäljessä. Paheksumme tapaa jolla viranomaisten kanssa sovittuja asioita ei kerrota tuoreeltaan.

Yhtiöltä jää mainitsematta oleellisia seikkoja:

  1. Sakkautusta on tehty valtavasti joessakin. Kuka voi sen kerätä?
  2. Suuret virtaaman vaihtelut kuljettavat sen joka tapauksessa Kivijärveen.
  3. Saastuneet maa-alueet - noin 100 ha - eivät ole vastauksen aiheena vieläkään. Valutuskentän koko ("muutamien hehtaarien alueella") ei kerro kipsisakka-altaan massamääristä tai muista - myös uraanista - pilaantuneista ongelmajätesakkoista, ja
  4. mikä osa saatiin saostumaan toistaiseksi sekä
  5. yhtiö ei ole ilmoittanut mitä kaikkia aineita sakkajäte sisältää.

Yhtiö on tuottanut itse tämän kriisin

Yhtiö säilytti tahallaan purkuvesiä väärässä paikoissa vuonna 2012 aikana. Se ei ollut esillä selvästi. Ongelmajätevesien säilöminen avolouhokseen tai maastoon on täysin ympäristöluvan vastaista. KaiEly:n antama lupa säilöä vesiä epäasiallisesti on vakava ympäristönsuojelullinen rikkomus (rikos), koska suojaamattomat alueet päästävät jätevettä pohjavesiin.

Pohjavesien pilaamiskielto on ehdoton. Ympäristöministeri Niinistö samoin kuin pääministeri Katainen ovat julkisesti vakuuttaneet, että jos yhtiö ei kykene toimimaan voimassaolevien lupaehtojen mukaan, kaivosluvat perutaan.


http://www.stoptalvivaara.org
Kansanliike vesistöjen puolesta