PR:Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this press release

Tisková zpráva ze dne 23. března 2016
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2016&php=tz160323.php

Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště

Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“, který od září 2014 vedla Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, skončil.Jeho cílem bylo posílit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště se zaměřením na Kraj Vysočina, ve kterém stát vytipoval hned tři lokality jako vhodné pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysokoaktivních odpadů – Hrádek poblíž Jihlavy, Horku v okolí Budišova a Kraví horu mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem. Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy.

V průběhu realizace projektu například:

 • proběhlo 10 veřejných besed, které přilákaly na 600 zájemců
 • bylo vydáno 6 čísel zpravodajů „Bezjaderná Vysočina“ a „Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!“, které dostalo až 4 tisíce čtenářů, ale také například zastupitelé Kraje Vysočina
 • informační letáčky dostalo do schránek více než 3 500 domácností
 • v pěti obcích je zřízena informační vitrína a na dalších čtyřech místech jsou stálá místa s informačními materiály
 • na nových webových stránkách http://www.nechcemeuloziste.cz, http://www.bezjadernavysocina.cz či http://www.zdravydomovvysocina.cz, bylo publikováno několik set aktualit a zaznamenaly více než 20 tisíc návštěv
 • došlo k oživení aktivit spolků jako Bezjaderná vysočina, Zdravý domov Vysočina, Nechceme úložiště Kraví hora či 2. Alternativa, které sledují jednání samospráv ve svých obcích nebo s nimi spolupracují
 • proběhlo 8 školících seminářů pro aktivní občany mj. se zaměřením na samostatnou práci s médii, politiky, či o plánování kampaní, kterých se zúčastnilo 145 lidí
 • na tři sta aktivních lidí je pravidelně informováno o dění v oblasti vyhledávání hlubinného úložiště
 • byly zveřejněny právní rady a vzory právních podání, které pomáhají občanům i spolkům získávat informace a zúčastnit se na rozhodování
 • k podobě hodnocení nové státní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady se vyjádřilo na 100 obyvatel a k návrhu na úprav Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na 150 lidí.

Edvard Sequens z Cally řekl:„Je skvělé, jak se lidé ještě více začali zajímat, jakými způsoby mohou ovlivňovat budoucnost svých obcí. Spolupráce napříč státem vybranými lokalitami pak je nadějí, že se podaří prosadit koncepční změny v legislativě i v praktickém konání zodpovědných institucí.“

Jana Vitnerová ze spolku Bezjaderná Vysočina řekla:„Proces vyhledávání úložiště probíhá již 22 let a ještě nějaký čas potrvá. Není snadné udržet spolkovou práci tak dlouho aktivistickou. Čerstvý vítr projektu nám pomohl nestat se pasivisty, získali jsme inspiraci i nové posily."

Na realizaci projektu Calla získala podporu ve výši 939 810 Kč z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace, priority Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti. Poskytovatelem grantu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

Další informace Vám mohou doplnit:


 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").