PR:Pääministeri otti vastaan Stop Talvivaaran kansalaisadressin

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 14.11.2014 / Stop Talvivaara -kansanliike


Pääministeri otti vastaan Stop Talvivaaran kansalaisadressin

STOP Talvivaara-kansanliike luovutti iltapäivällä yli 50 000 nimeä sisältävän adressinsa pääministeri Stubbille ja mukana olevalle ministeriryhmälle Talvivaaran portilla.

  • "Meillä Savossa on sanonta että 'heleppohan se on toisen perseellä tulleen istua'", tervehti Stop Talvivaara liikkeen Hannu Hyvönen pääministeri Stubbia.
  • "Juuri tästä on kysymys täällä tänään, meidän elinympäristömme - ja veronmaksajien kustannuksella halutaan jatkaa tätä kaivosta, jota ei olisi koskaan pitänyt avatakaan", muotoili Hyvönen.

Paikalla oli myös Tauno Pulkkinen, joka on kerännyt maamme turuilla ja toreilla adressiin yli 20 000 nimeä:

  • "Viesti kentältä on selvä, kansalaisten suuri enemmistö haluaa sulkea kaivoksen."

Stop Talvivaara-liikkeessä katsotaan, että Talvivaaran kaivoslupa on peruttava ja kaivoksen hallittu alasajo aloitettava pikaisesti, ennen talven tuloa - jos kustannuksissa halutaan säästää.

  • "Kuka kantaa poliittisen vastuun, kenelle jää Talvivaara-pelin Musta Pekka ensi kevään eduskuntavaaleissa?", kyseli kansanliikkeen Reino Rönkkö. Liike aikoo jatkaa nimien keräämistä siihen asti, että kaivoksen alasajoon oikeasti ryhdytään.

Tällä hetkellä adressin on allekirjoittanut jo 50380 ihmistä.


Lisätietoja:


Liite: Adressin saatekirje ministeri Stubbille

"Tämä adressi käynnistettiin huhtikuussa 2012, puoli vuotta ennen marraskuun suurvuotoa, joka ei suinkaan ollut allasvuodoista ensimmäinen.

Jo tuolloin näimme että kaivos on lakeja rikkoen perustettu ja lakeja rikkoen toimiva. Tai kuten presidentti Niinistö muotoili: "Talvivaara on purkamaton miina". Nyt Suomen on aika lähteä purkamaan tätä miinaa.

Talvivaaran alue ei ole malmivaranto, eikä Talvivaaran kaivos ole oikea kaivos vaan rahaa nielevä ongelmajätteiden tuotantolaitos. Mustaliuskeessa on nikkeliä vain 0,26 % mutta rikkiä siellä on n. 9%. Lisäksi bioliuotus tarvitsee rikkihappoa, jota on toimintakauden aikana laskettu kasoihin jo noin miljoona tonnia.

Kaivos perustettiin ilman minkäänlaista riskin- tai ympäristövaikutusten arviointia mustaliuskeessa olevien radioaktiivisten aineiden osalta. Salattiin, jopa se, että uraania liukenee prosessiliuokseen n. 350-500 tonnia vuodessa ja että tämä uraani aiotaan loppusijoittaa kipsisakka-altaaseen. Katsomme tämän olleen törkeä rikkomus demokratiaa, ympäristölainsäädäntöä sekä ydinenergialakia kohtaan ja se vie pohjan pois koko kaivoksen ympäristöluvalta.

Tällä hetkellä ei ole olemassa teknologiaa ja tietämystä, jolla Talvivaaran kaltaista mustaliuskemalmiota voisi hyödyntää. Koko kaivoksen toimintaidea, avolouhos vedenjakaja-alueella, on täysin kestämätön. Ekologisena markkinoitu bioliuotustekniikka on osoittautunut äärimmäisen suuria kemikaalipäästöjä ja valtavasti jätevettä tuottavaksi teknologiaksi. Uusia Talvivaaroja ei Suomeen saa perustaa.

Vaadimme yhtiölle annetun kaivosluvan ja ympäristöluvan peruuttamista sekä kaivoksen hallitun alasajon aloittamista.

Kansanliike vesistöjen puolesta, yli 50000 allekirjoittanutta."