PR:Kansainvälinen leiri yhdistää voimat ydinvoiman lopettamiseksi

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


Lehdistötiedote
Maanantaina 24.2.2014
Julkaisuvapaa heti


Ydinvoimanvastainen aktivistiverkosto Itämeren alueella:

Kansainvälinen leiri yhdistää voimat ydinvoiman lopettamiseksi

KIEL / ITÄMERI - Elokuussa 2014 aktivistit kokoontuvat vahvistamaan kamppailua vaarallista ydinvoimarakentamista vastaan Itämeren alueella. Aktivistit ja yleisö ovat 9.–16.8. tervetulleita kansainväliselle kesäleirille Kieliin Pohjois-Saksaan. Leirillä verkostoidutaan, käsitellään ydinvoiman uhkia, jaetaan taitojaan kampanjoinnista ja aktivismista sekä suunnitellaan ja toteutetaan julkisia tapahtumia ydinvoimateollisuutta vastaan. Aktivistit eri puolilta Saksaa suunnittelevat leirin. ATOMIC THREATS IN THE BALTIC SEA REGION -verkosto/projekti kutsuu Itämeren alueen aktivisteja, toimintaryhmiä ja kaikkia kiinnostuneita mukaan leirille edistämään ydinvoimanvastaista toimintaa.

Leiri on vuoden suurin Itämeren alueen ydinvoimanvastainen tapahtuma. Tavoitteena on rohkaista ja voimauttaa ihmisiä toimimaan ja estää ydinvoimateollisuutta myrkyttämästä ympäristöä ja uhkaamasta ihmisten terveyttä ja henkeä. Atomic Threats In The Baltic Sea Region -verkosto/projekti eli ATOMIC BALTIC pyrkii vahvistamaan ydinvoimanvastaisen toiminnan kansainvälistä yhteistyötä.

Yksi kansainvälisen leirin keskeisistä aiheista on ydinkuljetukset, eli muun muassa uraanin, ydinjätteen ja -polttoaineen kuljettaminen. Ydinmateriaalia laivataan jatkuvasti Itämerellä. Osa päätyy Itämeren maihin, osan määränpää on kauempana. Lähellä leiriä uraania laivataan Kielin kanavan kautta Hampuriin, mistä se kuljetetaan rikastettavaksi ja polttoainetuotantoon Saksaan ja Alankomaihin. Julkinen suora toiminta ja tapahtumat ydinkuljetuksia vastaan on yksi leirin pääaiheista. Alueen ihmiset haluavat lopettaa ydinuhan, joka vaikuttaa jokaiseen kuljetusreittien tai ydintuotantoalueiden lähellä elävään.

Viime vuonna ydinvoimanvastainen leiri Saksan Münsterlandissa kokosi onnistuneesti toimintaryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä kampanjoimaan ydinjätteen loppusijoitusta ja säilyttämistä vastaan alueella. Tänä vuonna leirillä järjestetään luentoja ja työpajoja monenlaisista energiakysymyksistä, jaetaan käytännön taitoja ja verkostoidutaan vapaamuotoisesti. Julkinen toiminta ja kulttuuritapahtumat täydentävät poliittisen kesäleirin ohjelman.

Meri tekee Itämeren valtioista läheisiä naapureita, vaikka osalla maista on etäisyyttä yli tuhannen kilometrin verran. Seitsemälle maalle Itämeri on maantieteen ja väestön sijoittumisen kannalta keskeinen: Tanskalle, Ruotsille, Suomelle, Virolle, Latvialle, Liettualle ja Puolalle. Rantaviivaa jakavat myös Venäjä, Saksa ja Valko-Venäjä. Itämeri ei ole vain merkittävä ravinnon lähde miljoonille ihmisille vaan myös tärkeä virkistysalue monille muille – ja samalla se on meri, jonka veteen ja ilmaan pääsee myrkyllisiä aineita yli 60 ydinvoimalasta. Näin ollen Itämeressä kohtaavat laajan ja ainutlaatuisen yhteisön ihmisten tarpeet ja hyödyt.

”Ydinteollisuus on työskennellyt kansainvälisesti jo vuosikymmenien ajan. Jos haluamme pysäyttää sen, myös kansalaisliikkeiden on toimittava kansainvälisesti”, saksalaisaktivisti Hanna Podding sanoo. ”Vastarinnan kansainvälistäminen merkitsee muiden maiden kamppailuihin tutustumista ja paikallisen toiminnan käsittämistä osaksi kansainvälistä ydinvoiman vaikutuksista huolta kantavien ihmisten verkostoa. Siksi uusissa kampanjoissa ja verkostoissa pitäisi olla ihmisiä useammasta maasta. Toimintapojen on oltava yhteydessä erilaisiin ydinvoimanvastaisiin projekteihin ja myös muihin ruohonjuuritason liikkeisiin.”

”Kun Puolan ydinohjelmaa luotiin, missään vaiheessa ei kysytty suuren yleisön mielipidettä, lukuunottamatta tavanomaisia menettelyjä, joita mm. Euroopan yhteinäisasiakirja ja ympäristövaikutusten arviointi vaativat. Kansalaisille ei annettu mitään mahdollisuutta estää ydinohjelmaa. Kaikki merkittävät päätökset ydinvoiman käyttöönotosta on jo tehty valtionhallinnossa, ja nyt heidän pyrkimyksensä on vain oikeuttaa nuo päätökset” Marcin Harembski sanoo. Hän johtaa ruohonjuuritason Civil Nuclear Monitor -verkostoa, joka tarkkailee ydinvoimapolitiikan kehittymistä Puolassa.

ATOMIC BALTIC on Itämeren alueen toimintaryhmien ja aktivistien verkosto ja projekti. Mukana toiminnassa on myös järjestöjä ja verkostoja Itävallasta ja Alankomaista. Verkoston/projektin päätavoite on vahvistaa Itämeren alueen ydinvoimanvastaista toimintaa aloitteellisuudella, yhdistämällä ihmisiä ja tukemalla ydinteollisuuden vastaista kampanjointia. ATOMIC BALTIC tarjoaa alustan taitojen ja tietojen jakamiseen internetissä, Skype-kokouksissa ja joka toinen kuukausi järjestettävissä toimintatapaamisissa.

Yksityiskohtaista ja päivittyvää tietoa verkostosta/projektista ja kansainvälisestä kesäleiristä saa sivustolta:

Kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraavaan ATOMIC BALTIC -toimintatapaamiseen Saksan Döbelniin 3.–9.3.2014. Haku tapaamiseen osallistumiseen sähköpostitse atomicbaltic AT nuclear-heritage DOT net[1].


Kysymykset, haastattelupyynnöt ja kuvamateriaalit ydinvoimanvastaisesta toiminnasta puhelimitse +49 3431 5894177 tai sähköpostitse media AT nuclear-heritage DOT net[1]. "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" -verkoston/projektin internet-osoite:

Mediayhteyshenkilöt:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

internet-osoite: http://nuclear-heritage.net
sähköposti: contact AT nuclear-heritage DOT net[1]

puhelin: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(käytettävissä vain työpäivän aikana)

Jabber/XMPP: network.office - domain: jabber.ccc.de
(käytettävissä vain työpäivän aikana)

aukioloajat: keskiviikkoisin kello 14–16 Keski-Euroopan aikaa eli kello 15–17 Suomen aikaa


Tämän lehdistötiedotteen tehnyt "Nuclear Heritage Network"on kansainvälinen ydinvoimaa vastustavien aktivistien verkosto. Verkostolla ei ole määrättyjä kantoja, virallista järjestörakennetta eikä edustajia. Kaikki Nuclear Heritage Network -aktivistit puhuvat omasta tai edustamiensa ryhmien puolesta.


  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").