PR:Itämeren maiden asukkaat huolestuneita Suomen ydinvoimahankkeista

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Julkaisuvapaa heti
Keskiviikko 23.6. 2010

Kutsu tiedotustilaisuuteen Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa:

Itämeren maiden asukkaat huolestuneita Suomen ydinvoimahankkeista

Tiistaina 29.6. klo 12 useat järjestöt Itämeren ympäriltä yhdessä kansanedustaja Pentti Tiusasen kanssa pitävät tiedotustilaisuuden ydinvoimahankkeiden haitoista ja vaaroista Suomessa ja muissa Itämeren maissa. Tilaisuudessa julkistetaan alkavaksi Baltic Sea Info Tour, laaja tiedotus- ja koulutuskiertue joka kattaa 6000 kilometriä Itämeren rannikosta ja kestää seuraavat kaksi kuukautta. Kiertue tiedottaa 13 kaupungissa ydinvoiman riskeistä Itämerelle, joka on HELCOM:n tutkimustulosten mukaan on jo nyt maailman radioaktiivisin merialue. Puhujat eri maista osoittavat tiistaina eduskunnassa lausunnoillaan syyt omaan huoleensa ydinvoimahankkeita koskien.

Puhujat tiedotustilaisuudessa:

  • Andrey Ozharovskiy, Venäjä
  • Falk Beyer, Saksa
  • Jason Marshall, Iso-Britannia
  • Tanya Novikova, Valko-Venäjä
  • Tapio Solala, Suomi
  • Birgitta Norrvik, Ahvenanmaa

Eduskunta päättää torstaina 1.7. hallituksen esityksestä myöntää luvat 2-3 uuden reaktorin rakentamiselle (1 TVO:lle ja 1-2 Fennovoimalle). Nämä uudet voimalat eivät ainoastaan päästäisi enemmän säteilyä ympäristöön kuin vanhantyyppiset, vaan myös lisäisivät suuronnettomuuden riskiä ja tuottaisivat lisää vaarallista ydinjätettä - jätettä, josta kukaan ei pysty huolehtimaan turvallisesti.

Ajanjakso, joksi ydinjäte pitäisi saada turvallisesti säilytettyä (ainakin miljoona vuotta) tekee turvallisuuden varmistamisen mahdottomaksi. Kuitenkin teollisuuden omaksuma ratkaisu sijoittaa radioaktiivinen jäte loppusijoituspaikkaan Olkiluotoon on monin tavoin ongelmallinen: siinä on monia ratkaisemattomia kysymyksiä eikä sitä voi pitää pätevänä ratkaisuna. Esimerkiksi pohjoismaiset kalliomuodostumat eivät ole sopivia ydinjätteen turvalliseen loppusijoitukseen ja esitetyt tekniset ratkaisut, kuparikapselit ja bentoniitti, ovat alttiita korroosiolle ja eroosiolle. Loppusijoituspaikassa tapahtuva vuoto johtaisi nopeasti radioaktiivisen jätteen päätymisen Itämereen.

Jos ydinvoimateollisuuden suunnitelmat uraanikaivosten avaamisesta toteutuvat, valtavia määriä radioaktiivista säteilyä vapautuu ympäristöön. Tämä ei olisi ainoastaan uhka Itämerelle, vaan myös laajojen alueiden luonnolle ja asukkaiden terveydelle. Uraanikaivostoiminta jättää jälkeensä suuret lietealtaat radioaktiivista jätevettä ja suuret määrät kaivosten läheisyyteen läjitettyä hyödyntämiskelvotonta uraanijätekiveä. Kaikkiaan noin 85% alkuperäisestä radioaktiivisuudesta jäisi kaivosalueelle - maan pinnalle luonnon ja ihmisen vahingoksi.


Tiedotuskiertue haastaa Suomen ydinvoimateollisuuden

"Stop Nuclear Power! Baltic Sea Info Tour" Itämeren tiedotuskiertue alkoi 22.6. Maarianhanminassa. Ahvenanmaa on jo tällä hetkellä ydinvoimaloiden ympäröimä, joten uusien reaktoreiden sekä Suomen että Ruotsin loppusijoituspaikkojen rakentamisen uhka on johtanut Ahvenanmaan hallituksen ydinvoiman vastaiseen kantaan.

Kiertueen toisella pysähdyksellä ydinvoimahankkeita vastustavat järjestöt suuntaavat Loviisaan, jonne nykyisiä voimaloita operoiva Fortum haluaa rakentaa lisää kapasiteettia.

Eduskunnan tehdessä päätöstä hallituksen esityksestä uusien voimaloiden rakentamisesta Baltic Sea Info Tour on Helsingissä, kooten ydinvoimaa vastustavat ihmiset Suomesta ja muista Itämerta ympäröivistä maista kertomaan ydinvoiman riskeistä ja painostamaan eduskuntaa päättämään vaarallisen ydinvoiman laajentamista vastaan. Hallituksen esitys hankkeiden hyväksymisestä hyödyttää ainoastaan ydinvoimateollisuutta. Heinäkuun 1. päivä tulee olemaan tapahtumapäivä Helsingin kaduilla.

Tiedotustilaisuus on avoin myös yleisölle. Puhujat antavat lausuntonsa kiireellisistä ydinvoimakysymyksistä, tiedottavat ydinvoiman vastaisesta toiminnasta seuraavien kuukausien aikana ja vastaavat yleisön kysymyksiin.


Toimitukselle:
Olette lämpimästi tervetullut osallistumaan tiedotustilaisuuteen eduskunnan kansalaisinfoon. Jos teillä on kysymyksiä voitte ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen media AT nuclear-heritage.net[1] tai numeroon 041-7243254.


--

Nuclear Heritage Network
WebSite: http://nuclear-heritage.net
E-Mail: contact AT nuclear-heritage.net[1]

Tämä on "Nuclear Heritage Networkin" tiedote. Se on kansainvälinen ydinvoimaa vastustavien kansalaisaktiivien verkosto. Tämä epämuodollinen liitto tukee maailmanlaajuista ydinvoiman vastaista työtä. Verkostolla ei ole tunnusta, yhteistä mielipidettä ja edustajia. Kaikki verkoston aktiivit puhuvat omasta tai edustamansa järjestön puolesta.


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.