PR:International lejr skal samle kræfterne for at stoppe atomkraftindustrien

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


pressemeddelelse
Mandag, 24 februar, 2014
- Til øjeblikkelig offentliggørelse -


Anti-atomkraftnetværk opstår omkring Østersøen:

International lejr skal samle kræfterne for at stoppe atomkraftindustrien

KIEL/Østersøen; Anti-atomkraftaktivister samles i august 2014 for at styrke kampen mod den farlige udvikling af atomkraft omkring Østersøen. Fra 9 til 16 august er aktivister og andre interesserede inviteret til en international sommerlejr mod atomkraft nær Kiel i Nordtyskland for at lære om truslen fra atomkraft, dele kampagne- og aktionserfaringer, skabe internationale netværk og for at forberede og lave aktioner mod atomkraftindustrien. Lejren bliver forberedt af forskellige grupper og aktivister fra hele Tyskland. ATOMIC THREATS IN THE BALTIC SEA REGION netværket/projektet inviterer aktivister, grupper og alle interesserede personer omkring Østersøen til at deltage i denne internationale lejr for at fremme kampen mod atomkraft.

Lejren vil være den største regionale begivenhed i 2014 i forhold til at skabe kampagner og støtte projekter mod atomkraft over hele Østersøregionen. Formålet er at skabe et rum for forandring og at forhindre atomkraftindustriens fortsatte forurening af miljøet og trussel mod menneskers liv og helbred. Det regionale ATOMIC THREATS IN THE BALTIC SEA REGION netværk/projekt tilskynder til, at lejren skaber mulighed for, at atomkraftprotesterne internationaliseres endnu mere end tidligere.

Transporten af radioaktivt materiale - uran, affald, brændstof etc. - vil være et af fokusområderne på den internationale lejr. Mange af disse transporter krydser Østersøen for at sejle deres farlige gods til andre lande i regionen og endda til steder langt væk på kloden. Skibsladninger med uran passerer for eksempel tæt på lejren ved Kielerkanalen med retning mod Hamburg for at ende op i berigelse- og brændstofsproduktionsanlæg i Tyskland og Holland. Disse transporter vil være fokus for de fælles aktioner for at vise folks vilje til, at stoppe den atomkrafttrussel, som transporterne udgør for alle der bor tæt på ruterne eller i destinationsområderne.

Der blev med succes afholdt en anti-atomkraftlejr allerede i 2013 i Münsterland regionen i Tyskland, hvor grupper og enkeltpersoner samledes om at lave kampagne imod atomaffalds behandlingsfaciliteter og depoter i dette område. Lejren vil tilbyde workshops og foredrag om mange energirelaterede emner, aktiviteter med fokus på viden og erfaringsdeling og rum for uformel networking. Offentlige aktioner og kulturelle begivenheder vil fuldføre konceptet for denne politiske sommerlejr.

Vandet gør de forskellige samfund i Østersøen til tætte naboer - selv om nogle af dem befinder sig mere end tusind kilometer fra hinanden. Det omfatter nogle af de vigtigste områder i de 7 lande: Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen og Polen. Også Rusland, Tyskland og Hviderusland grænser op til Østersøens vande. Østersøen er ikke kun vigtig som kilde til fødevarer for millioner af mennesker, men også et vigtigt rekreativt område for mange flere – samtidig med at være transport medium for giftige immissioner fra mere end 60 atomkraftanlæg der udleder forurenende stoffer til vand og luft. Således forbinder Østersøen behov og interesser for forskellige befolkningsgrupper i et stort område og danner derigennem et enestående fællesskab.

"Atomkraftindustrien har opereret internationalt forbundet i årtier, hvis vi ønsker at stoppe dem, er græsrodsbevægelser også nødt til at arbejde internationalt , "siger aktivist Hanna Poddig fra Tyskland. " En internationalisering af modstanden betyder at kende til kampen i andre lande og at se vores lokale kampe mod atomkrafttrusler som en del af et internationalt samfund af berørte mennesker." Således bør nye kampagner og netværk bæres frem af folk fra mere end kun ét land og bør udformes til at samvirke med andre anti-atomkraftprojekter og udveksle med andre sociale bevægelser.

"Frem for alt har det polske atomprogram aldrig været til grundig høring i den bredere offentlighed bortset fra de sædvanlige procedurer for strategisk miljøvurdering og grænseoverskridende VVM osv., men samfundet fik ingen mulighed for at tilbageholde programmet, hvis de ønskede det. Alle de afgørende beslutninger for landet, om at vælge atomkraftvejen, er allerede blevet taget af den statslige administration, og deres andre initiativer sigter kun efter på at retfærdiggøre disse beslutninger, "siger Marcin Harembski, leder af ”the Civil Nuclear Monitor”, et græsrodsobservatorium for atompolitikkens udvikling i Polen.


"ATOMIC BALTIC" er et netværk/projekt af anti-atomkraftgrupper og aktivister i Østersøområdet, herunder også organisationer der støtter med viden, erfaringer og netværk fra Østrig og Holland. Netværkets vigtigste mål er at styrke det lokale anti-atomkraftkamp omkring Østersøen ved at forbinde aktivister, opstarte nye initiativer og støtte kampagner mod atomkraftindustrien. ATOMIC BALTIC netværket/projektet skaber en platform for udveksling herunder internetværktøjer, kontinuerlige Skype-konferencer og arbejdsmøder hver anden måned.

Detaljerede oplysninger om netværket/projektet og den internationale sommerlejr samt opdateringer er tilgængelige online:

Interesserede personer er inviteret til at deltage i næste ATOMIC BALTIC arbejdsmøde i Döbeln, Tyskland 3-9 marts 2014 og til at ansøge om deltagelse ved at sende en e-mail e- maile til atomicbaltic AT nuclear-heritage DOT net[1].


Kære redaktør !
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, for interviews eller baggrundsinformation og for at anmode om fotomateriale fra anti-atomkraftaktioner i Østersøregionen via fastnet telefon +49 3431 5894177 eller per e-mail til media AT nuclear-heritage DOT net[1]. Du kan også se på hjemmesiden for "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" netværket/projektet:

Medie Kontaktpersoner:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
GERMANY

website: http://nuclear-heritage.net
email: contact AT nuclear-heritage DOT net[1]

phone: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(available only during office hours)

Jabber/XMPP: network.office - domain: jabber.ccc.de
(available only during office hours)

opening hours: Wednesdays at 2-4 PM CET


This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work. The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.


  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").