PR:Atomenerģijas pretinieki pulcējas vasaras nometnē Ķīlē. Vides aktīvisti no dažādām valstīm apvienojas, lai apturētu kodolkravu transportēšanu

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


Preses relīze
Pirmdiena, 2014. gada 21. jūlijs
- Tūlītējai izplatīšanai -


Atomenerģijas pretinieki pulcējas vasaras nometnē Ķīlē

Vides aktīvisti no dažādām valstīm apvienojas, lai apturētu kodolkravu transportēšanu

ĶĪLE / BALTIJAS JŪRA - No 9. līdz 16. augustam vides aktīvisti, kā arī vienkārši interesenti no Baltijas jūras reģiona pulcēsies Ķīlē, lai pievērstu uzmanību starptautiskiem kodolkravu pārvadājumiem Ķīles kanālā, 100 km garā ūdensceļā, kas savieno Ziemeļjūru un Baltijas jūru. Nometne notiks Altenholcā, kas atrodas aptuveni 5 km no Ķīles, Vācijas federālās zemes Šlēsvigas-Holšteinas galvaspilsētas, un tajā laipni aicinātas piedalīties arī ģimenes. Nometnes programmā ietilpst gan publiski pasākumi 10. un 14. augustā, gan darbnīcas, lekcijas, prezentācijas un darbs pie jaunām aktivitātēm. Kā arī, būs atvēlēts laiks programmā neiekļautām aktivitātēm un jaunu kontaktu dibinināšanai. Šī nometne ir lielākais pret kodolenerģiju vērstais pasākums Baltijas jūras reģionā 2014. gadā.

Ķīles kanāls, kuru gadā šķērso vairāk nekā 33 000 kuģu, ir pasaulē noslogotākais mākslīgais ūdensceļš. Tas ir ļoti nozīmīgs kodolindustrijai, jo tiek izmantots kodolkravu nogādāšanai kodolobjektiem visā Eiropā. Vācija daudzi kravu pārvadājumi vai nu sākas Gronavas urāna bagātināšanas rūpnīcā vai Lingenas kodoldegvielas rūpnīcā vai arī to galamērķis ir minētās rūpnīcas. Citi galamērķi ir Krievija, Zviedrija, Francija, Šveice un Nīderlande. Kuģi pārvadā tādus radioaktīvus materiālus kā urāna oksīda koncentrātu, urāna heksafluorīdu, urāna oksīda granulas un kodoldegvielu. Šo kravu pārvadāšana ir bīstama gan Ķīles kanāla noslogotības dēļ, gan tādēļ, ka uz viena un tā paša kuģa parasti tiek pārvadātas dažādas radioaktīvas vielas. Kravu pārvadājumi nav pasargāti no incidentiem: piemēram, 2013. gada maijā konteineru kuģis "Atlantic Cartier", uz kura atradās sprāgstvielas, etanols, urāna heksafluorīds un kodoldegviela, aizdegās Hamburgas ostā. Tā paša gada rudenī Krievijas konteineru kuģis "Mikhail Lomonosov" sadūrās ar jahtu netālu no Baltijas jūrā esošās Rīgenes salas.

Nometnes laikā kodolenerģijas pretinieki no Baltijas jūras reģiona dalīsies prasmēs, zināšanās un pieredzē cits ar citu, plānos jaunus projektus un kampaņas, kā piedalīsies publiskos pret kodolkravu transportēšanu vērstos pasākumos. Kā arī, viens no nometnes mērķiem ir dot iespēju satikties vides aktīvistiem un vienkārši interesentiem no dažādām valstīm un dibināt jaunus kontaktus.

„Mēs metīsim izaicinājumu kodolindustrijai, kas turpina nākt klajā ar jauniem bīstamiem projektiem, pilnībā ignorējot Černobiļas un Fukušimas avāriju katastrofālās sekas,” saka vācu aktīviste Hanna Podiga. „Mēs pulcējam vides aktīvistus no dažādām valstīm, jo vēlamies stiprināt pret kodolenerģiju vērstos protestus Baltijas jūras reģionā. Mēs vērsīsimies pret kodolkavu pārvadājumiem, urāna ieguvi un jaunu radioaktīvo atkritumu radīšanu. Neraugoties uz publiskām debatēm par atteikšanos no kodolenerģijas, kodolindustrija vēlas turpināt darboties kā līdz šim. Lai apturētu kodolindustriju, mums nepieciešami aktīvi protesti un kopīgas kampaņas.”

Nometnei ir vairāki organizatori, gan organizācijas, gan indivīdi no dažādiem Vācijas reģioniem. Viens no tiem ir „Atomic Baltic”, sadarbības tīkls/projekts, kas vieno pret kodolenerģiju vērstas organizācijas un indivīdus Baltijas jūras reģionā. Tā galvenais mērķis ir vietējo pret atomenerģiju vērsto protestu stiprināšana, apvienojot vides aktīvistus, uzsākot jaunas iniciatīvas un atbalstot pret atomindustriju vērstas aktivitātes. “ATOMIC BALTIC” sadarbības tīkls/projekts piedāvā Interneta platformu resursu un pieredzes apmaiņai, Skype konferences un regulāras darba tikšanās. Vides aktīvisti, organizācijas un citi interesenti no Baltijas jūras reģiona ir laipni aicināti piedalīties šajā starptautiskajā nometnē.

Ūdens padara Baltijas jūras reģionā esošās valstis par kaimiņiem, kaut arī dažas no tām atrodas tūkstošiem kilometru attālumā viena no otras. Baltijas jūras reģionā ietilpst Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija, kā arī Krievija, Vācija un Baltkrievija, jo arī tām ir izeja uz Baltijas jūru vai piekļuve tās ūdeņiem. Baltijas jūra ir ne vien nozīmīgs pārtikas ieguves avots, bet arī iecienīta atpūtas vieta miljoniem cilvēku. Tai pat laikā tā ir ceļš, pa kuru tiek pārvadātas radioaktīvas kravas un vieta, kurā ieplūst bīstamas ķīmiskas vielas no vairāk nekā 60 tās krastos esošajiem kodolobjektiem. Tādējādi Baltijas jūra apvieno plaša ģeogrāfiska reģiona iedzīvotāju vajadzības un intereses, radot unikālu kopienu.

Plašāka informācija par „Atomic Baltic” un starptautisko vasaras nometni, kā arī jaunumi, ir pieejami tīmekļa vietnē: http://AtomicBaltic.nuclear-heritage.net


Redaktoriem un žurnālistiem:
Ja Jums ir kādi jautājumi, interesē intervijas, nepieciešama papildus informācija vai fotoattēli, ar mums ir iespējams sazināties pa tālruni +49 3431 5894177 vai rakstot uz e-pastu: media AT nuclear-heritage DOT net[1].

Mediju kontakti:


--

Nuclear Heritage Network
Am Bärental 6
D-04720 Döbeln
VĀCIJA

mājas lapa: http://nuclear-heritage.net
e-pasts: contact AT nuclear-heritage DOT net[1]

tālrunis: +49 3431 5894177

Skype: projekthaus.mannsdorf
(pieejams vienīgi biroja darba laikā)

Jabber/XMPP: network.office - domēns: jabber.ccc.de
(pieejams vienīgi biroja darba laikā)

darba laiks: trešdienās no 14:00-16:00 pēc Centrāleiropas laika


Šo preses relīzi ir sagatavojis "Nuclear Heritage Network", starptautisks pret kodolenerģiju vērsts aktīvistu tīkls. Nuclear Heritage Network nav zīmols, tam nav standarta viedokļa un nav pārstāvju. Visi tīkla aktīvisti izsaka tikai savu vai to grupu, kurās viņi darbojas, viedokli.


  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 For protection against automatic email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol and "DOT" by the dot-character (".").