NukeNews No. 6 - FINNISH

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian


************************************************************
*   NukeNews #6 - Ydinvoiman vastainen uutispalvelu   *
************************************************************

---------------------------------------------------------------------
0. Esipuhe
---------------------------------------------------------------------
Kesä on ollut täynnä ydinvoimanvastaisia tapahtumia: kansainväliset
leirit Puolassa ja Saksassa, Olkiluoto Blockade -tapahtuma Suomessa
sekä tulevana tapahtumana ydinvoimanvastainen purjehdus Ruotsista
Saksaan. Monet meistä ovat olleet mukana näissä tapahtumissa ja tämän
vuoksi mahdollisuutemme kirjoitustyöhön on ollut rajallinen.
Tämänkertainen uutiskirje onkin tavanomaista lyhyempi.

Haluamme kuitenkin välittää sinulle väläyksen ydinvoiman vastaisista
tapahtumista sekä keskustelunaiheista Nuclear Heritage -verkostossa.
Artikkelisi seuraavaan, marraskuulla ilmestyvään numeroon ovat
tervetulleita. Kaipaamme edelleen jatkuvasti käännösapua venäjäksi,
suomeksi ja ranskaksi tehtävään käännöstyöhön.  

Arvostamme palautettasi NukeNews-julkaisusta! Kirjoita meille mitä
mieltä olet uutiskirjeestä, käännösten laadusta, aihevalinnoista jne.
Ollaan yhteyksissä!


---------------------------------------------------------------------
Yhteenveto NukeNews nro#6
---------------------------------------------------------------------
0. Esipuhe
1. Ydinvoimavastaisia kampanjoitsijoita pidätetty Minskissä
2. Kansalaisadressi kansanäänestyksen puolesta koskien 
  ydinvoimaprojekteja esitettiin Suomen eduskunnalle
3. Täydennysvaalikysymys: ei uusia atomiprojekteja - Ontario, Kanada
4. Poliisi “suojeli” ensimmäistä Nuclear Heritage -verkoston leiriä
5. Värikäs protesti vaati ydinvoimasta luopumista Olkiluodossa
6. Uraaninlouhintasuunnitelmia Raahessa?
7. Liettualaisten mielipidemittaukset antavat viitteitä kielteisestä
  suhtautumisesta uuteen ydinvoimalasuunnitelmaan – Hitachi edelleen
  optimistisena
8. En ole ydinvoimakansalainen - en maksa takauksia seuraavaan
  ydinvoimakatastrofiin!!!
9. Eurooppalainen kansalaisaloite "Ääneni ydinvoimaa vastaan" ("My
  Voice against Nuclear Power")
10. Solidaarisuusmielenilmaus Lontoon Japanin suurlähetystöllä
11. Kampanjoitsijat pyytävät tukea "ydinvoimarenessanssin"
  pysäyttämiseksi
12. Kuinka heitimme ydinvoiman ulos Albertasta
13. Survival Celebration Camp (Kanada)
14. Tulevia tapahtumia
15. Mikä on NukeNews?


---------------------------------------------------------------------
1. Ydinvoimavastaisia kampanjoitsijoita pidätetty Minskissä
---------------------------------------------------------------------
Koordinaattori Tatyana Novikova ja venäläinen ydinfyysikko Andrej 
Ozrahovsky, valkovenäläisen ydinvoimanvastaisen kampanjan aktivistit, 
pidätettiin aamulla heinäkuun 18. päivä Minskissä. Kuten charter97.org
myöhemmin selvitti, "Centre of Legal Transformation"in 
monitorointiryhmän koordinaattori Michael Matskevich ja "Eco House" - 
järjestön Irina Sukhiy olivat myös kiinniotettuina tuntemattomina 
henkilöinä "Green Network"-toimiston poistumistien ulkopuolella.

Irina Sukhiy oli menossa Venäjän suurlähetystöön luovuttaakseen 
alkuperäisen kansalaisadressin ydinvoimalarakentamista vastaan Valko-
Venäjälle. Michael Matskevich oli suuntaamassa Leninskyn 
poliisiosastolle, jossa aktivistit Tatyana Novikovaa ja Andrei 
Ozharovskya pidettiin todennäköisesti kiinniotettuina. Heistä
viimeisin vapautettiin 10 päivän vangitsemisen jälkeen.

Lisätietoja: http://www.charter97.org/en/news/2012/7/18/55280 


---------------------------------------------------------------------
2. Kansalaisadressi kansanäänestyksen puolesta koskien 
  ydinvoimaprojekteja esitettiin Suomen eduskunnalle
---------------------------------------------------------------------
Kansalaisadressi julkistettiin internetissä syyskuussa 2011 ja se on 
kerännyt toistaiseksi yli 10000 nimeä. Kansalaisadressi luovutettiin 
Suomen eduskunnalle kesäkuun alussa. 
http://yle.fi/uutiset/campaigners_to_present_anti-nuclear_petition_to_parliament/6175422

Adressin voi allekirjoittaa täällä:
http://www.adressit.com/ydinvoimakansanaanestys


---------------------------------------------------------------------
3. Täydennysvaalikysymys: ei uusia atomiprojekteja - Ontario, Kanada
---------------------------------------------------------------------
Kitchener-Waterloon myötä Kanadan Ontariossa pidetään täydennysvaalit 
tänä syksynä. Aiomme tehdä ydinvoiman kustannuksista vaalikysymyksen.

Pyydämme kaikkia ehdokkaita allekirjoittamaan lupauksen työskennellä 
ydinvoiman kustannusylityksien lopettamiseksi, jos heidät valitaan 
virkaan. Uskomme, että jos ydinvoimateollisuuden pitää peittää kaikki
omat kulunsa, kuten muiden sähköntuottajien täytyy (esim. tuuli-, 
aurinko- ja kaasuvoima), se ei kykenisi kilpailemaan 
matalampikustanteisen energiatuotannon kanssa. Kyse on veronmaksajan 
suojelemisesta. Ei enää ydinvoimaa vapaamatkustajaksi. 

Katso kampanjamateriaalia täältä: 
http://www.cleanairalliance.org/files/kw.pdf


---------------------------------------------------------------------
4. Poliisi “suojeli” ensimmäistä Nuclear Heritage -verkoston leiriä
---------------------------------------------------------------------
Heinäkuun lopulla - elokuun alussa järjestettiin Nuclear Heritage
-verkoston ensimmäinen kansainvälinen ydinvoiman vastainen leiri. Se
oli samalla verkoston vuosittainen kesätapaaminen. Tavoitteena oli
jakaa tietoa ydinvoimaa koskien muualla maailmassa, tutustua muihin
aktiiveihin sekä edistää tulevia kampanjoita ja projekteja. Leirille
kokoontui useista eri maista kolmisenkymmentä osallistujaa, jotka
jakoivat tietojaan työpajoissa ja esityksissä.   

Tapahtuman luonteeseen nähden paikallinen poliisi selvästikin
ylireagoi saatuaan tietää kansainvälisen tapahtuman järjestämisestä
heidän tavallisesti hiljaisella alueellaan. Päiviä ennen tapahtuman
alkua leirin järjestäjät saivat puhelinsoittoja useilta virkavallan
edustajilta ja tapahtuman alkamispäivään mennessä kylä oli poliisin
tiiviin tarkkailun alla. Poliisi rikkoi lakia: he tunkeutuivat
koteihin ja tarkkailivat ilman oikeuden myöntämää lupaa sekä
häiritsivät ja säikyttelivät naapuruston asukkaita, jotka luulivat
puskissa ryömiviä siviiliasuisia poliiseja murtovarkaiksi. Tervetuloa
Saksaan!     

Lue lisää:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/International_Anti-nuclear_Network_Meeting_in_D%C3%B6beln


---------------------------------------------------------------------
5. Värikäs protesti vaati ydinvoimasta luopumista Olkiluodossa
---------------------------------------------------------------------
11.8. järjestetty kolmas Olkiluoto Blockade -tapahtuma kokosi
osallistujia Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Liettuasta, Ruotsista ja
Britanniasta. Tapahtumapaikkana olivat Olkiluodon sivuitse kulkeva
Rauman ja Porin välinen E8-valtatie sekä ydinvoimalaitosalueelle
kulkevat tiet. Mutantti-kilpikonnien tempaus hidasti liikennettä
muiden osallistujien sulkiessa samaan aikaan E8-tien istumalla tiellä
ja muodostamalla putkien avulla ihmisketjun voimalatyömaan työvuoron
vaihtuessa aamukuudelta. Myös muut tieosuudet olivat hetkittäin
suljettuina kun osallistujat rakensivat tien sulkevan tripodin,
kahlitsivat itsensä kiinni tielle kaadettuihin puihin sekä muun muassa
tanssivat ja istuivat teillä. ”Laillinen” mielenosoitus järjestettiin
Ydinportti-huoltoaseman viereisellä alueella Olkiluodontien
risteysalueella, mutta päivän näkyvimmät tempaukset tehtiin pienten
ryhmien toimesta.       

Lue lisää:
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Olkiluoto_Blockade_2012


---------------------------------------------------------------------
6. Uraaninlouhintasuunnitelmia Raahessa?
---------------------------------------------------------------------
Länsirannikolla Raahessa toimiva Nordic Minesin kultakaivos aikoo
laskea uraanipitoista jätevettä mereen. Uraanipitoisuus on ollut
louhosvesissä jopa 200 mikrogrammaa per litra ja patoaltaan vedessä
yli 10 mikrogrammaa per litra. EU:n viranomainen siteeraa määritteillä
olevaa köyhdytetyn uraanin ympäristövaarallisuuden raja-arvoa, joka
olisi 0,5 mikrogrammaa per litra. Mereen jäteveden mukana laskettavan
uraanin määrä voisi olla useita tonneja kaivoksen arvioidun
kymmenvuotisen toiminta-ajan aikana. Uraania voi olla myös kiinteässä
aineessa, raja-arvo enintään 10 mg/litra. Alkuperäisen vesiluvan
mukaan kaivosvedet voivat sisältää arsenikkia enintään 500
mikrogrammaa per litra ja syanidia 400 mikrogrammaa per litra. Mereen
laskettavien kuparin ja koboltin määrille ympäristöluvassa ei ole
raja-arvoja, mutta niiden määrät voivat nousta noin 100 mikrogrammaan
per litra. Myös nämä aineet ovat ympäristölle haitallisia.

”Tykkää” Facebook-sivusta:
http://www.facebook.com/Raahen.Kultakaivos.Ei.Myrkkyjatteille

Tue pyhäjokisten kampanjointia E.ON-Fennovoiman ydinvoimalahanketta vastaan:
http://www.facebook.com/BoikotoiBoycottE.ONnuclearFennovoima.Ydinvoima


---------------------------------------------------------------------
7. Liettualaisten mielipidemittaukset antavat viitteitä kielteisestä
  suhtautumisesta uuteen ydinvoimalasuunnitelmaan – Hitachi edelleen
  optimistisena
---------------------------------------------------------------------
Liettualaisen Veidas-lehden Prime Consultingilla teettämän
mielipidekyselyn mukaan lähes puolet liettualaisista äänestäisi
Visaginasin ydinvoimalasuunnitelmia vastaan lokakuussa
järjestettävässä kansanäänestyksessä.

http://www.bellona.org/articles/articles_2012/lithuania_polls


---------------------------------------------------------------------
8. En ole ydinvoimakansalainen - en maksa takauksia seuraavaan
  ydinvoimakatastrofiin!!!
---------------------------------------------------------------------
Saksan hallitusta on painostettu 200 000 postikortin ja
nettivetoomusten voimin. Syynä on se, että vielä Fukushiman ja
ydinenergiasta luopumispäätöksen jälkeenkin Saksan hallitus
suunnittelee myöntymistä ydinvoiman vientitukeen. Ydinvoimayhtiö AREVA
on hakenut 1.3 miljardin euron "Hermestakuuta" Angra 3 -reaktorin
rakentamiseen Brasiliassa. Merenrannan ja vaikeakulkuisen
vuoristoalueen välissä sijaitsevana reaktori olisi alttiina
maanvyöryille. Nyt suunnitelmana on käyttää rahaa vanhentuneeseen
teknologiaan. Sekä reaktorin että evakuointitien turvallisuus on
kyseenalainen.     

Myös Intiaan, Suomeen, Iso-Britanniaan, Kiinaan, Tsekin tasavaltaan ja
Romaniaan on haettu vientitukea. Vuoden 2009 loppupuolen jälkeen on
periaatepäätös annettu ainoastaan Angra 3 -hankkeeseen. Kampanjamme
ansiosta muita sopimuksia ei ole sen jälkeen tehty. Protestoi
kanssamme Angra 3 -hanketta vastaan ja ydinvoiman vientitukien
lopettamisen puolesta!!!

Lue lisää:
http://urgewald.org/kampagne/ich-bin-doch-kein-atombürger/das-ist-doch-kein-atomausstieg


---------------------------------------------------------------------
9. Eurooppalainen kansalaisaloite "Ääneni ydinvoimaa vastaan" ("My
  Voice against Nuclear Power")
---------------------------------------------------------------------
Itävaltalainen GLOBAL2000-ympäristöjärjestö on aloittamassa
kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa kansalaisaloitekampanjan
"Ääneni ydinvoimaa vastaan" ("My Voice against Nuclear Power"). EU:n
alueella on 133 ydinreaktoria, noin kolmasosa maailman
ydinreaktoreista. Tshernobylin voimalaonnettomuudesta saakka on ollut
selvää: ydinvoima on riskiteknologiaa! Euroopan kansalaiset voivat
tehdä selkeän kannanoton energiatulevaisuudestaan ja vaikuttaa EU:n
säädöksiin. Kahdentoista kuukauden aikana meidän tulee kerätä miljoona
allekirjoitusta. EU on hylännyt kansalaisaloitteen ensimmäisessä
käsittelyssä, mutta me jatkamme kampanjointia ydinvoiman
alasajamiseksi Euroopassa ja toimimme kansalaisaloitteen
voimaansaattamiseksi. Elokuun lopulla jätämme toisen hakemuksen.
Ääntämme kuullaan! Eurooppalainen kansalaisaloite ydinvapaan Euroopan
puolesta on tulossa!       

Lue lisää ja tue aloitetta:
http://www.my-voice.eu


---------------------------------------------------------------------
10. Solidaarisuusmielenilmaus Lontoon Japanin suurlähetystöllä
---------------------------------------------------------------------
Japanilaiset aktivistit ja brittiläinen ydinvoiman vastainen
'kicknuclear.org' järjestivät solidaarisuusmielenilmauksen Japanin
suurlähetystön edustalla Piccadillylla tänä aamuna, samaan aikaan kuin
japanilaiset pitävät viikoittaista mielenosoitustaan pääministerin
asunnon edessä perjantai-iltaisin. Japanin hallitus on alkanut
uudelleenkäynnistämään reaktoreita, noin 50 reaktorin alas-ajon ja
Fukushiman onnettomuuden jälkeisten turvallisuustarkastusten jälkeen.
Fukushimassa asiat ovat huonosti - vesi, joka pumpattiin jäähdyttämään
kolmea reaktoria reaktoriytimen sulamisen estämiseksi, jatkaa
valumistaan maaperään ja mereen. Samaan aikaa vesihöyry levittää
ilmakehään vahvasti radioaktiivisia hiukkasia, kuten cesiumia ja jopa
plutoniumia.      

Katso lyhyt video mielenilmauksesta:
http://vimeo.com/46891653


---------------------------------------------------------------------
11. Kampanjoitsijat pyytävät tukea "ydinvoimarenessanssin"
  pysäyttämiseksi
---------------------------------------------------------------------
Ydinvoiman vastaiset kampanjoitsijat Iso-Britanniassa kutsuvat
eurooppalaisia kumppaneitaan liittymään mukaan viikonlopun mittaiselle
protestileirille ja suurmielenosoitukseen 5.-8. lokakuuta. Stop New
Nuclear Alliance -ryhmittymän mukaan Iso-Britannian hallitus on
sitoutumassa uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen ja samalla
lopettamassa tukiaan uusiutuvaan energiaan. Tiedottaja Nancy Birch
kertoo: "Pyydämme kansainvälistä tukea lopettamaan Iso-Britannian
toimimisen yhtiöiden, kuten EDF Energy, näyteikkunana ydinvoiman
mainostamiseksi ratkaisuna ilmastonmuutokseen. Me haluamme
tulevaisuuden, emme tuhoa. Pyydämme liittymään mukaan
protestileirillemme sanomaan EI ydinvoimalle ennen kuin se on liian
myöhäistä."      

Lisätietoa löytyy osoitteesta:
http://stopnewnuclear.org.uk


---------------------------------------------------------------------
12. Kuinka heitimme ydinvoiman ulos Albertasta
---------------------------------------------------------------------
Tämä on kertomus neljän vuoden menestyksekkäästä kamppailustamme
ydinvoiman rakentamisen estämiseksi Albertaan. Saavutimme voiton,
vaikka vastassamme oli ydinvoimateollisuus, hallituksen kaikki kolme
tasoa, Albertan yliopisto ja muita ydinvoimahanketta kannattavia
tahoja. Harvat ympäristöryhmittymät ovat olleet menestyksekkäitä
kamppailussa noin mahtavia tahoja vastaan.

Kirja tuo julki laittomat keinot, tietojen vääristelyn ja
erimielisyyksiä aiheuttavat taktiikat, joita edellä mainitut tahot
käyttivät meitä vastaan. Se myös dokumentoi keinot, joita käytimme
tehdäksemme heidän toimintansa läpinäkyväksi ja tuodaksemme julki
heidän tekonsa; kyse on häpeärangaistuksen 2000-luvun versiosta.

http://www.patmcnamara.ca/


---------------------------------------------------------------------
13. Survival Celebration Camp (Kanada)
---------------------------------------------------------------------
Ensimmäinen Saskatchewanissa järjestetty ydinjätteen
varastointikysymykseen keskittynyt perinteinen
alkuperäiskansakokoontuminen elokuun alussa päättyi Saskatchewanista
ja naapuriprovinssista Albertasta olevien heimon vanhimpien esittämään
yksimieliseen torjuvaan kantaan esitykseen pitkäaikaisen ydinjätteen
varastointilaitoksen perustamisesta alueelle.

Tulevien sukupolvien puolesta -komitean järjestämä tapahtuma oli
vastaus heimon vanhimpien yhä kasvavaan huoleen ja avunpyyntö tuen
saamiseksi ympäristönsuojeluun. “Survival Celebration Camp for
Sustainable Earth” järjestettiin 3.-6. elokuuta South Bayssa
Ile-a-la-Crosse -järvellä Pohjois-Saskatchewanissa ja osallistujia
saapui jopa Montrealista, Victoriasta ja Saksasta saakka.

Lue lisää:
http://www.dominionpaper.ca/articles/4587


---------------------------------------------------------------------
14. Tulevia tapahtumia
---------------------------------------------------------------------
(Ilmoita tapahtumasi seuraavaan uutiskirjeeseemme)

2012:       Mielenosoitus CASTOR-kuljetuksia vastaan Jülichistä
          Ahausiin (Saksa)
20/08/12-14/09/12: WALKATJURRA WALKABOUT Yeelirriestä Leonoraan
          (Australia)
26/08/12-09/09/12: Ydinvoiman vastainen purjehdus Tukholmasta
          Greifswaldiin (Saksa)
24/09/12-30/09/12: Kirjaprojekti "Atomic Threats Around the Baltic
          Sea" (Ydinuhka Itämeren ympärillä) -
          työpajatapaaminen Döbelnissä (Saksa)
29/09/12:     Kansainvälinen toimintapäivä ydinvoimateollisuutta
          vastaan
14/10/12:     Kansanäänestys uuden ydinvoimalaitoksen
          rakentamisesta Liettuassa
19/10/12-23/10/12: Vallataan Hinkley - suuri
          kansalaistottelemattomuustempaus (Iso-Britannia)
26/10/12-28/10/12: Saksan ydinvoiman vastaisen liikkeen
          syyskonferenssi Berliinissä
09/12/12-12/12/12: Euroopan ydinvoimateollisuuden konferenssi
          Manchesterissa (Iso-Britannia)
2014:       Todennäköinen korkea-aktiivisen ydinjätteen
          Castor-kuljetus Sellafieldista (Iso-Britannia) ja
          keskiaktiivisen ydinjätteen kuljetus La Haguesta
          (Ranska) Gorlebeniin (Saksa) > mielenosoituksia


http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus
http://walkingforcountry.com
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Anti-nuclear_Sailing_Trip_across_the_Baltic_Sea
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Book_project_meeting:_Atomic_Threats_Around_the_Baltic_Sea
http://uranium-action-day.info
http://www.nonuclear.se/en/kalender/lithuania20121014referendum
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Reclaim_Hinkley_-_Mass_Act_of_Civil_Disobedience
http://www.anti-atom-konferenz.org
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2012/index.htm
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
15. Mikä on NukeNews?
---------------------------------------------------------------------
NukeNews on usealla kielellä julkaistava uutiskirje, jota toimittaa
Nuclear Heritage Network -verkosto. Uutiskirjeen tarkoituksena on
kertoa ydinvoimaa vastustavien aktivistien toiminnasta, paikallisista
kysymyksistä ja kampanjoista. Uutissähkeet ovat aktivistien
kirjoittamia ja kääntämiä ja koko työ tehdään täysin vapaaehtoisvoimin
ja palkatta. Toimimme näin, koska haluamme toimittaa uutiskirjeen
ilmaiseksi ja pysyä itsenäisinä. NukeNews-uutiskirje on tarkoitettu
sekä aktivisteille että tavallisille kansalaisille.

Kaikki apu seuraavan numeron toimittamiseen on tervetullutta. Lähetä
siis artikkelisi sähköpostilla osoitteeseen: news AT
NukeNews.nuclear-heritage.net . Tekstin tulisi olla mieluiten
englanniksi. Otsikoi uutissähkeesi ja tee siitä mahdollisimman lyhyt
ja ytimekäs. Voit halutessasi lisätä linkin nettisivuille, joilla on
lisätietoa aiheestasi. Seitsemännen numeron artikkelien viimeinen
jättöpäivä on 4. marraskuuta 2012.   

Lue lisää ja levitä tietoa NukeNewsista:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET