Difference between revisions of "NukeNews No. 23 - CROATIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{NukeNews7|23}} ************************************************************ * NukeNews#23 – Antinuklearni informativni servis * ******************************...")
 
(updated)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 37: Line 37:
 
  1.  Nuklearne vijesti iz Tanzanije
 
  1.  Nuklearne vijesti iz Tanzanije
 
  2.  Kalifornija zatvara svoje posljednje nuklearno postrojenje
 
  2.  Kalifornija zatvara svoje posljednje nuklearno postrojenje
  3.  Belarus: New incident with reactor vessel confirms old problems
+
  3.  Bjelorusija: Novi incident s reaktorom potvrđuje stari problem
  4.  CZ: Platform Against Deep Repository
+
  4.  CZ: Platforma protiv dubinskog odlagališta
  5.  Czech Ministry of the Environment gave a one-year deadline to
+
  5.  Češko ministarstvo okoliša državnoj tvrtki DIAMO daje
     state enterprise DIAMO
+
     jednogodišnji rok
  6.  Austria thanks Cumbrians
+
  6.  Austrija zahvalila Kumbrijcima
  7.  Radioactive Waste on the Irish Sea bed resuspended by NuGen's
+
  7.  Radioaktivni otpad na dnu Irskog mora - nema mira od NuGenovih
     borehole drilling - no debate-no vote-no nothing
+
     bušenja
  8.  UK: What will be powering your dinner this Christmas?
+
  8.  UK: Što će  ove godine napajati božićne ukrase
  9.  UK: Nuclear Free Local Authorities endorse damning report
+
  9.  UK: Lokalna uprava primila poražavajuće izvješće
  10. Hinkley?- What's the Point
+
  10. Hinkley - ima li svrhe
  11. Canada: Pickering Nuclear Station lifetime extension
+
  11. Kanada: produženje radnog vijeka nuklearne stanice Pickering
  12. FoE Japan: Refreshment camp still needed for families in Fukushima
+
  12. FoE Japan: Terapijski kamp u Fukushimi i dalje je potreban
  13. Russia: Decommission at Novovoronezh NPP
+
  13. Rusija: Razduženje nuklearnog postrojenja  Novovoronezh
  14. Scram at Russia's new flagship reactor
+
  14. Sigurnosni sustav novog ruskog flagship reaktora
  15. Nuclear Energy Conference 2017 in Linz
+
  15. Konferencija o nuklearnoj energiji 2017. u Linzu
  16. Updates on Polish nuclear policy
+
  16. Nove informacije o poljskoj nuklearnoj politici
  17. International Anti-nuclear Summer Camp will take place in Germany
+
  17. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Njemačkoj
  18. 40 years of site designation Gorleben - 40 years of resistance
+
  18. Gorleben: 40 godina spomen područja
  19. Internationalistic Anti Nuclear Summer Camp and Free Flow Festival
+
  19. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Gedelitzu
    at Gedelitz, in the Wendland
+
  20. Svjetski klimatski samit u Bonnu
  20. World Climate Summit in Bonn on November 6-17, 2017
+
  21. G20 u Hamburgu
  21. G20 - July 7/8, 2017 in Hamburg
+
  22. Nadolazeći događaji
  22. Upcoming events
+
  23. O NukeNewsu
  23. About NukeNews
 
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 104: Line 103:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  Belarus: New incident with reactor vessel confirms old problems
+
  3.  Bjelorusija: Novi incident s reaktorom potvrđuje stari problem
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  It seems important to stress that nuclear experts were in no hurry
+
  Važno je naglasiti da se nuklearni eksperti nisu žurili obavijestiti
  (or maybe they had no intention) to inform about the incident. This
+
  javnost o incidentu koji su prijavili čitatelji web-stranice
time, the emergency situation was reported by the readers of the
+
  charter97.org. Tek nakon toga objavljeno je na službenoj stranici NPP
  charter97.org website. It was a bit later when the official website of
+
  Balrusain da je pri smanjenoj vidljivosti, zaštitni metalni
  the Belarusian NPP construction informed that "in a reduced clearance,
+
  transportni poklopac velikog tereta (reaktorska posuda za NPP
  the protecting metallic transportation cover of the oversize cargo
+
  Belarusain) dotaknuo stup električnog voda. Još nije jasno jesu li
(the reactor vessel for the Belarusian NPP) insignificantly touched
+
  stup i reaktorska posuda neoštećeni.
  the catenary mast." It remains unclear what they meant by "touched the
 
catenary mast", whether the mast is in order, and whether the reactor
 
  vessel is in order.
 
 
   
 
   
  Do you remember how this summer (2016) the nuclear experts of Belarus
+
  Sjećate li se kako su nas nuklearni eksperti Bjelorusije i Rusije
  and Russia assured us of the non-significance of the damage at first?
+
  prošle godine uvjeravali da je reaktor neznatno oštećen, a onda
  And then it turned out the reactor vessel needed replacement...
+
  ispostavilo da treba zamijeniti reaktorsku posudu.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Cijeli članak pročitajte na:
 
  http://charter97.org/en/news/2016/12/27/235754/
 
  http://charter97.org/en/news/2016/12/27/235754/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  CZ: Platform Against Deep Repository
+
  4.  CZ: Platforma protiv dubinskog odlagališta
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the Czech Republic, there are currently 9 potential sites for a
+
  U Češkoj trenutno postoji devet potencijalnih lokacija za dubinsko
  deep geological repository since May 2016, in most of them local
+
  odlagalište s kojima se većina stanovništva ne slaže pa je 4.
  residents disagree with the repository, and a "Platform Against Deep
+
  listopada 2016. osnovana Platforma protiv dubinskog odlagališta koja
  Repository", which brings together 28 municipalities and NGOs in
+
  već u prosincu 2016. ujedinjuje 28 općina i NGO-a. Da biste saznali
  December 2016, was founded on October 4, 2016. To find out more see
+
  više pogledajte Callainu izjavu na:
  Calla's press releases on
 
 
  http://calla.cz/index.php?lang=eng&path=e_energy
 
  http://calla.cz/index.php?lang=eng&path=e_energy
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Czech Ministry of the Environment gave a one-year deadline to
+
  5.  Češko ministarstvo okoliša državnoj tvrtki DIAMO daje
     state enterprise DIAMO
+
     jednogodišnji rok
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Under pressure from locals in Brzkov, the Ministry of the Environment
+
  Pod pritiskom lokalaca iz Brzkova, Ministarstvo okoliša daje državnoj
  gave the state enterprise DIAMO the one-year deadline (by June 30,
+
  tvrtki DIAMO jednogodišnji rok (do 30. lipnja 2017.) da skupi svu
  2017) to obtain the missing documents in order to be able to apply for
+
  potrebnu dokumentaciju  kako bi se mogla prijaviti za produženje
  the extension of the protected uranium deposit area (CHLÚ) in
+
  dozvole zaštićenog uranskog ležišta (CHLÚ) u Brzkovu – Horní Věžnice.
Brzkov-Horní Věžnice. The CHLÚ means a step closer to the mining and
+
CHLÚ znači da je područje korak bliže iskapanju rude, ali i zapreka za
  the obstacle for the development of the municipality. Based on the
+
  razvoj općine. Temeljem prvotnog plana, produženje CHLÚ-a trebalo je
  original schedule, the extension of CHLÚ should have been finished by
+
  biti finalizirano do kolovoze 2015., ali nije. Među dokumentima koji
  August 2015, but it hasn't. Part of the missing documents is also the
+
  nedostaju je i rekalkulacija uranskih rezervi temeljena na novim
  recalculation of uranium reserves on the basis of a new geological
+
  geološkim  istraživanjima. U prosincu 2016. DIAMO je izjavio da nema
  survey. In December 2016, DIAMO declared that it will not conduct any
+
  namjeru provoditi nova geološka istraživanja kako bi otkrili točne
  new geological survey in order to find out the exact amount of uranium
+
  količine uranskih rezervi na ležištu  Brzkov Horní Věžnice. Umjesto
  reserves at the deposit Brzkov-Horní Věžnice. Instead, it will just
+
  toga, DIAMO će proračunati rezerve i time će moći produžiti postojeći
  recalculate the reserves and then it will be able to extend the
+
  CHLÚ približno šest puta. Lokalno stanovništvo, zemljoposjednici i
  existing CHLÚ by approximately six times. Local municipalities,
+
  udruga Naša budućnost bez urana imaju drukčije mišljenje i branit će
  landowners and the association Our Future Without Uranium represented
+
  se uz pomoć odvjetnika.
by a lawyer have got a different opinion and they will continue to
 
  defend themselves.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Austria thanks Cumbrians
+
  6.  Austrija zahvalila Kumbrijcima
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Marianne Birkby, Radiation Free Lakeland's founder says, "this
+
  Marianne Birkby, osnivačica Radiation Free Lakelanda kaže: Ovo
  acknowledgment and moral support from Austria sends us much needed
+
  saznanje i moralna potpora Austrije pruža nam ohrabrenje da bismo
  encouragement to continue and to build on the resistance to Moorside.
+
  nastavili i gradili otpor Moorsideu. Tako je i federalni kancelar
  As the Federal Chancellor says, Europe needs citizens who advocate the
+
  rekao da Europa treba građane koji zagovaraju napuštanje nuklearne
  exit from nuclear energy. Campaigning on the pylon route alone will
+
  energije. Neće biti dovoljno pojedinačno prosvjedovanje negdje na
  not cut it. It is up to groups and individuals in Cumbria to join and
+
  prilaznoj cesti već se grupe i pojedinci trebaju udružiti i zasukati
to put their shoulders to the wheel in building resistance so that we
+
  rukave u jačanju otpora.
  can stop the biggest nuclear development in Europe and ensure a safe
 
  and sustainable future."
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Više saznajte na:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/08/austria-thanks-cumbrians-for-resistance-to-moorside-no-its-not-the-pylons-they-are-worried-about/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/08/austria-thanks-cumbrians-for-resistance-to-moorside-no-its-not-the-pylons-they-are-worried-about/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Radioactive Waste on the Irish Sea bed resuspended by NuGen's
+
  7.  Radioaktivni otpad na dnu Irskog mora - nema mira od NuGenovih
     borehole drilling - no debate-no vote-no nothing
+
     bušenja
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Radiation Free Lakeland sent letter of objection: NuGen’s 40 (or more)
+
  Radiation Free Lakeland (Lakeland bez radijacije) poslao je  prigovor:
  offshore “exploratory” boreholes would churn up the biggest nuclear
+
  40 NuGenovih  podmorskih istraživačkih bušotina moglo bi uzburkatii
  dump in the world. The only chance the public gets to object is in
+
  najveće nuklearno odlagalište na svijetu. Jedini način da se javnost
  what the Marine Management Organisation laughingly calls a "public
+
  tomu usprotivi su javne konzultacije, kako to posprdno naziva uprava
  consultation". In contrast the wind turbines off  Walney were hugely
+
  marine. Za razliku od ovog slučaja, lokalni su vijećnici dobro
  debated by local councillors, one of the concerns being (quite
+
  pretresli postavljanje vjetrenih turbina u Walneyju zbog sasvim
  rightly) the churning up of radioactive silts.
+
  opravdane brige da bi turbine mogle uzburkati radioaktivni mulj.
 
   
 
   
  Read the complete story:
+
  Cijeli članak pročitajte na:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/02/06/do-not-disturb-cumbrian-nuclear-dump/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/02/06/do-not-disturb-cumbrian-nuclear-dump/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  UK: What will be powering your dinner this Christmas?
+
  8.  UK: Što će  ove godine napajati božićne ukrase
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  New Campaign Launched - Don’t Buy Nuclear Waste! To switch to a 100%
+
  Lansirana je nova kampanja: Ne kupujte nuklearni otpad! Da biste se
  renewable electricity supplier start here:
+
  potpuno prebacili na opskrbljivače energije iz obnovljivih izvora,
 +
počnite ovdje:
 
   
 
   
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/11/what-will-be-powering-your-dinner-this-christmas/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/11/what-will-be-powering-your-dinner-this-christmas/
Line 203: Line 195:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  UK: Nuclear Free Local Authorities endorse damning report
+
  9.  UK: Lokalna uprava primila poražavajuće izvješće
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The independent report was drafted by Pete Roche, the NFLA Scotland
+
  Pete Roche, Policijski savjetnik NFLA Scotland i nezavisni konzultant
  Policy Advisor and an independent consultant on nuclear policy.
+
  Pete Roche sastavio je nezavisno izvješće kako su značajni i
  "significant and alarming problems with this reactor design that could
+
  alarmantni problemi dizajna reaktora koji bi mogli uzrokovati
  lead to catastrophic damage in the event of a serious accident."
+
  katastrofalnu štetu u slučaju ozbiljnijeg incidenta.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Više saznajte na:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/11/30/moorside-nuclear-free-local-authorities-endorse-damning-report/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/11/30/moorside-nuclear-free-local-authorities-endorse-damning-report/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. Hinkley?- What's the Point
+
  10. Hinkley - ima li svrhe
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  After France made it's final decision to go ahead with Hinkley Point C
+
  Nakon što je Francuska konačno odlučila nastaviti s projektom Hinkley
reactor the new unelected UK Prime Minister Theresa May called the
+
Point C reaktor, tada još neizabrana britanska premijerka Theresa May
  project in for review over security concerns about Chinese
+
  povukla je projekt na reviziju sigurnosti zbog kineskog uplitanja.
  involvement. However after initially stating that a decision would be
+
  Međutim, nakon što je izišla s informacijom da će se odluka donijeti u
  made in October, May capitulated to Nuclear & Construction industry
+
  listopadu, May je kapitulirala pred interesima nuklearne i građevinske
  interests & gave the go-ahead. Sunday 18th September saw a
+
  industrije i dala zeleno svjetlo. U nedjelju 18. rujna održane su
  demonstration of anti-nuclear groups in Bristol against the decision.
+
  demonstracije antinuklearaca u Bristolu protiv te odluke. Predstavnici
  representatives from SouthWest Against Nuclear & Stop Hinkley spoke
+
  udruga Jugozapad protiv nuklearnog i Stop Hinkley progovorili su
  out against the deal & urged citizens to take action against the deal
+
  protiv tog projekta i pozvali građane da se pobune protiv tog dogovora
  which represents a very bad deal for UK electricity consumers, All of
+
  koji je vrlo loš dogovor za britanske potrošače električne energije.
  the mainstream media and economic analysts are now against the project
+
  Svi važniji mediji i ekonomski analitičari su sada protiv projekta i
  & wondering why the government are hell-bent on going ahead - we know
+
  pitaju se zašto je vlada tako odlučna u nastavljanju projekta. Mi
  the answer to this - weapons, nuclear is still & always has been a
+
  znamo odgovor - u pitanju je nuklearno oružje.
military project.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Canada: Pickering Nuclear Station lifetime extension
+
  11. Kanada: produženje radnog vijeka nuklearne stanice Pickering
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  PNS construction started in 1960s and opened in 1971. Currently it’s
+
  Izgradnja PNS-a (Pickering Nuclear  Station) je započela šezdesetih
  once again extended license expires in 2018, but OPG (Ontario Power
+
godina, a stanica je otvorena 1971. kojoj već produžena dozvola
  Generation) is seeking extension of its license again to 2028.
+
  istječe 2018. no OPG (Ontario Power Generation) traži ponovno
Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) licensing today foresees
+
  produženje dozvole do 2028. CNSC (Canadian Nuclear Safety Commision)
  under current licensing, the Pickering reactors will be in dormant
+
  predviđa da će prema trenutnom licenciranju reaktori u Pickeringu biti
  storage until 2050 and decommissioning will begin in 2051 and the
+
  neaktivni do 2050., razduženi 2051., a 2065. će prestati regulatorne
  reactors will be released from regulatory control in 2065.
+
  kontrole.
 
   
 
   
  The OPG request for extension to 2028 is based on the fact that four
+
  OPG-ov zahtjev za produženje do 2028. temelji se na činjenici da će
  reactors at Darlington and Bruce will be shut down between 2020- 2024.
+
  četiri reaktora u Darlingu i Bruceu biti ugašeni između 2020. i 2024.
  However risking its extension so close to the largest Canadian
+
  Doduše, riskiranje s produljenjem dozvole nuklearnom postrojenju
  Metropolis Toronto is not only risky, but costly and unnecessary; as
+
  blizu kanadkske metropole Toronta je riskantno, skupo i nepotrebno,
  much cheaper Hydro power is available from Quebec at 5c/KWH, while
+
  jer je iz Quebeca dostupna mnogo jeftinija hidroenergija za pet centi
  refurbishment costs are around 18c/KWH.
+
  po kilovatsatu dok sanacija košta oko 18 centi/KWH.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Cijeli članak pročitajte na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Canada:_Pickering_Nuclear_Station_lifetime_extension
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Canada:_Pickering_Nuclear_Station_lifetime_extension
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. FoE Japan: Refreshment camp still needed for families in Fukushima
+
  12. FoE Japan: Terapijski kamp u Fukushimi i dalje je potreban
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Fukushima Poka Poka Project ("refreshment camp" for children from
+
  Projekt Fukushima Poka Poka, kamp za djecu pogođenu nuklearnom
  Fukushima) has been providing a place where children affected by the
+
  katastrofom u Fukushimi 2011. pruža slobodno igranje na suncu, a
  2011 Fukushima nuclear accident can freely play under the sun, and a
+
  roditeljima mjesto gdje slobodno mogu govoriti o svojim brigama
  space where parents can freely talk about their concerns about
+
vezanim za radijaciju. Kroz prošle tri i pol godine, više od sedamsto
  radiation.
+
  djece i roditelja provelo je vikend terapijski u Inawashirou, koji je
 +
  u planinskom predjelu i gdje je stopa radijacije vrlo niska.
 
   
 
   
  In the past three and half a years, more than 700 children and parents
+
  Saznajte više na:
have participated in the weekend refreshment camp in Inawashiro in the
 
mountains of Fukushima Prefecture. This location is accessible for
 
many parents in Fukushima and is safe, with low radiation levels.
 
 
Learn more:
 
 
  http://www.foejapan.org/en/energy/pk_donation_2017.html
 
  http://www.foejapan.org/en/energy/pk_donation_2017.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Russia: Decommission at Novovoronezh NPP
+
  13. Rusija: Razduženje nuklearnog postrojenja  Novovoronezh
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The third unit of the Novovoronezh nuclear power plant, operating
+
  Konačno je ugašena treća jedinica nuklearnog postrojenja  Novovoronezh
  since 1971, finally stopped. Employees of the NPP prepare it for the
+
  koja je u funkciji od 1971. Zaposlenici postrojenja pripremaju je za
  process of decommissioning. The unit will be a pilot project to use
+
  razduženje, a pri rastavljanju jedinice će se kao pilot projekt
  technology of decommissioning VVER-440 reactors.
+
  primijeniti nova tehnologija VVER-440.
 
   
 
   
  More information:
+
  Više informacija na:
 
  https://rg.ru/2016/12/26/reg-cfo/energoblok-novovoronezhskoj-aes-ostanovlen-navsegda.html
 
  https://rg.ru/2016/12/26/reg-cfo/energoblok-novovoronezhskoj-aes-ostanovlen-navsegda.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Scram at Russia's new flagship reactor
+
  14. Sigurnosni sustav novog ruskog flagship reaktora
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The No 6 reactor at the Novovoronezh nuclear power plant in Russia -
+
  Reaktor broj šest nuklearnog postrojenja Novovoronezh u Rusiji – prvog
  the first of the country's flagship AES-2006 series - was taken off
+
  državnog flagshipa, serije AES-2006 – uklonjen je s mreže zbog kvara
  the grid due to an electric generator failure in early November 2016.
+
  na generatoru u studenom 2016. Ruska nuklearna ustanova Rosenergoatom
  The incident occurred on November 10, but was not reported by
+
  prijavila je incident tek nakon šest dana. Kompanija navodi da je
Rosenergoatom, Russia's nuclear utility, until six days later. The
+
  hitno gašenje njihovog novog skupog reaktora uzrokovao kratki spoj.
  company indicated that the reason for the emergency shutdown of its
 
  prize new reactor was a short circuit.
 
 
   
 
   
  Read the whole story:
+
  Cijelu priču pročitajte na:
 
  http://bellona.org/news/nuclear-issues/2016-11-scram-at-russias-new-flagship-reactor-goes-unmentioned-for-six-days-stoking-speculation
 
  http://bellona.org/news/nuclear-issues/2016-11-scram-at-russias-new-flagship-reactor-goes-unmentioned-for-six-days-stoking-speculation
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Nuclear Energy Conference 2017 in Linz
+
  15. Konferencija o nuklearnoj energiji 2017. u Linzu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In 2017 the Nuclear Energy Conference will take place for the fourth
+
  Konferencija o nuklearnoj energiji održat će se četvrti put u Linzu.
  time - as already in 2015 it will be held in Linz. 2017 EURATOM will
+
  2017. EURATOM koji predstavlja prepreku za europski nuklearni
  celebrate the 60th year since its foundation and therefore 60 years of
+
  phase-out i kamen je spoticanja za Europu bez nuklearne energije
promoting nuclear industry. EURATOM is an obstacle for the European
+
proslavit će 60 godina od svoga osnutka, no došlo je vrijeme da se
  nuclear phase-out and a stumbling block for a nuclear free Europe. 60
+
  EURATOM umirovi ili barem temeljito reformira što se zahtijeva već
  years after its implementation the time has come to abolish EURATOM or
+
  godinama.
at least subject it to a thorough reform process which has been
 
  demanded for years.
 
 
   
 
   
  International experts will discuss the following topics: Myth of
+
  Međunarodni eksperti razgovarat će o sljedećim temama: Mit o EURATOM-u
  EURATOM - Is safety of nuclear power plants part of EURATOM? Reforming
+
  • Je li sigurnost nuklearnih postrojenja dio EURATOM-a  • Reformiranje
  EURATOM - Utopia or vision? Unilateral exit of EURATOM - Legal
+
  EURATOM-a – Utopija ili vizija • Jednostrani izlaz iz EURATOM-a –
  possibilities. Why Germay should leave EURATOM. Campaigning against
+
  zakonske opcije • Zašto bi Njemačka trebala napustiti EURATOM
  EURATOM - Historic overview of campaigns in Austria.
+
  Kampanja protiv EURATOM-a – povijesni pregled kampanja u Austriji.
 
   
 
   
 
  http://www.nec2017.eu
 
  http://www.nec2017.eu
Line 322: Line 305:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Updates on Polish nuclear policy
+
  16. Nove informacije o poljskoj nuklearnoj politici
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  There have been little concrete developments in the nuclear energy
+
  Prošle je godine bilo malo konkretnih događaja u poljskom programu
  program for Poland (PPEJ) in 2016. Localization and environmental
+
  nuklearne energije. Lokalizacija i okolišne studije, naručene od
  studies commissioned by PGE EJ1 (state-owned investor), which have
+
  investitora u vlasništvu države - PGE EJ1 provode se nekoliko mjeseci,
  started some months ago, progressed very little. PGE EJ1 is claiming
+
  ali su malo napredovale. PGE EJ1 tvrdi da će istraživanja biti
  they will be finalized in 2017 but they may encounter active
+
  završena u 2017. ali postoji mogućnost da naiđu na neodobravanje u
  opposition from part of the local communities.
+
  lokalnim zajednicama.
 
   
 
   
  The PPEJ was scheduled by law to be revised in mid-2016 but it was not
+
  PPEJ je bio zakonski predviđen za reviziju sredinom 2016, ali se to
  until October. Instead of rethinking the usefulness of the
+
  nije dogodilo do rujna. Umjesto da promisli o korisnosti
  conventional nuclear program (which nominally is valid to date), the
+
  konvencionalnog nuklearnog programa poljska vlada kroz Strategiju
  Polish government, through the draft national "Strategy for
+
  razvoja predlaže uvođenje kompletne nove nuklearne tehnologije malih
  development", a policy document from the Ministry of Development,
+
  modularnih reaktora visoke temperature koji bi bili smješteni pokraj
  proposed additional introduction of a completely new nuclear
+
  petrokemijskih postrojenja. Ali, najprije treba razviti prototip do
technology of high-temperature reactors (so called HTRs). As small
+
  2030. Nadalje, nacionalni nuklearni centar za istraživanje je
modular reactors, they would be deployed beside and operated by
+
  osigurao pismo namjere o suradnji s britanskim konzorcijem U-Bateria
petro-chemical industry's plants. But first a prototype of reactors
+
  da će dizajnirati takav prototip. U odnosu na sadašnje reaktore ti
  would need to be developed which they would like to see it by 2030. In
+
  prototipovi nude nerealna očekivanja, a autori Strategije ih ni ne
fact, the national nuclear research center (NCBJ) had secured an
+
  pokušavaju pojasniti.
  adequate co-operation document (letter of intent) with the UK
 
  consortium 'U-Battery' to design and construct such a prototype. The
 
  status of those proposals of reactors in relation to the reactors,
 
  goals, timeline etc. proposed in PPEJ is completely unclear and the
 
authors of the 'Strategy' do not even attempt to clarify them.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. International Anti-nuclear Summer Camp will take place in Germany
+
  17. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Njemačkoj
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Despite the first announcement last autumn the 2017 international
+
  Međunarodni antinuklearni ljetni kamp 2017. održat će se 17.-23.
anti-nuclear summer camp will not take place in June in Poland, but
+
  srpnja u Döbelnu u Njemačkoj, oko tjedan dana nakon G20 protesta.
from July 17-23 in Döbeln, Germany. There had been organizational
+
  Dakle, aktivisti i ostali sudionici imat će tjedan dana da se oporave
  changes which led to the decision to hold the gathering one month
+
  prije nego se možda pridruže međunarodnom ljetnom kampu.
later and in Saxony. The new constellation means that it will start
 
  about one week after the G20 protests that will take place on the 7th
 
of July weekend. Thus, activists and other participants of the
 
demonstrations in Hamburg will have one week to recover before
 
  possibly joining the international summer camp.
 
 
   
 
   
  However, the week between G20 protests and summer camp will be needed
+
  Međutim, tih tjedan dana između G20 protesta i kampa treba pripremiti
  for preparation of the camp - help is very welcome! Please announce
+
  sve za kamp – dakle, pomoć je dobrodošla! Molimo vas da svoje
  your participation in the preparation week in advance! It will also be
+
  sudjelovanje u tjednu priprema najavite unaprijed! Biti će vam
  possible to set up your tent already and to also relax after the big
+
  omogućeno da svoj šator, nakon velikih okupljanja u Hamburgu,
  rallies in Hamburg before participating in our camp. You should expect
+
  postavite u kampu ranije i odmorite se prije sljedećeg događaja.
the infrastructure not ready yet for bigger amounts of people - the
 
sanitary facilities will be limited and food supplies also will need
 
to be organized during the preparation week!
 
 
   
 
   
  Please contact us at "summercamp AT nuclear-heritage DOT net"!
+
  Kontaktirajte nas na "summercamp AT nuclear-heritage DOT net"!
  More information will be available at:
+
  Više informacija bit će dostupno na :
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  18. 40 years of site designation Gorleben - 40 years of resistance
+
  18. Gorleben: 40 godina spomen područja
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  It is so long ago that the former Prime Minister of Lower Saxony,
+
  Prošlo je puno vremena otkako je premijer Donje Saske htio odrediti
  Ernst Albrecht, had intended to declare Gorleben as the Nuclear
+
  Gorleben za Centar za odlaganju nuklearnog otpada tako da ga je samo
  Disposal Centre by just pointing a finger onto the map. Since then, a
+
  prstom pokazao na karti. Otad  su mnoge stvari spriječene: tvornica za
  lot has been prevented: a reprocessing plant, a pilot conditioning
+
  preradu, pilot nuklearno postrojenje u punoj funkciji, neodgovarajuće
  plant in operation, an unsuitable final storage. The Castor hall with
+
  konačno odlagalište. Castor hala koja ima kapacitet 420 sanduka,
  a capacity to store 420 Castor casks "only" holds 113 casks. But there
+
  skladišti ih samo 113. pa je potreban stalni daljnji otpor. U
is a continuous need for further information and resistance! A protest
+
  Wendlandu je kultura protesta ukorijenjena kao društveni pokret.
  culture has grown in the Wendland anchored as a social movement. We
+
  Slavimo uspjehe i skupljamo snagu za buduće zadaće: promicanje
  celebrate the successes and gain power for future tasks, namely to
+
  konačnog nuklearnog phase-outa, zbrinjavanje nuklearnog otpada što je
  promote the final nuclear phaseout, to have the nuclear waste stored
+
  moguće sigurnije, a ne jeftinije, sprečavanje nepotrebnog nuklearnog
  as safe as possible and not as cheap as possible, to stop unnecessary
+
  transporta i cjelovita energetska tranzicija.
nuclear transports and to complete the energy transition. There will
 
be an action day on February 18, an event on February 22 and a
 
  DanceNightTotal on February 25.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Cijeli članak pročitajte na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  19. Internationalistic Anti Nuclear Summer Camp and Free Flow Festival
+
  19. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Gedelitzu
    at Gedelitz, in the Wendland
 
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  A camp will take place between August 7 and 16, 2017 on the meadow,
+
  Kamp će se održati na livadi između 7. i 16. kolovoza, a pozvani su
  for which activists and interested people from all over the world are
+
  svi aktivisti i zainteresirani. Ne kao konkurencija nego dopuna kampu
  invited. Not as a competition but as a supplement to the camp in
+
  u Döblenu. Planiramo predavanja, diskusije, radionice i projektni dan
Döbeln, we are planning lectures, discussions, workshops and an action
+
  na temu nuklearnog otpada, nuklearnog transporta, iskapanja urana i
  day on the subject of nuclear waste, nuclear transports, uranium
+
  ljudskih prava. Nadamo se oživljavanju integracije otvorenih pitanja i
  mining and human rights. We hope to live the integration of the issues
+
  aktivista Wendlanda te poboljšati umreženost koja bi pokrivala sve
  and activists of the Wendland and to carry out some networking
+
  kontinente i problematiku. U Gedelitz ćemo pozvati ljude iz Standing
  covering all continents and issues. We will try to invite people from
+
  Rocka kao simboličnu gestu solidarnosti u našoj zajedničkoj borbi.
Standing Rock to Gedelitz within the scope of a tour, as a symbolic
+
  Cijena kampa bit će svima pristupačna, a za djecu je besplatno. Isti
  gesture of our solidarity support and as an expression for our mutual
+
  vikend održat će se Free Flow Festival. Daljnje informacije na našoj
  fight. Boarding is planned with the Vokü in addition to a small-scale
+
  web-stranici te na stranici organizatora, građanska inicijativa
menu of the Wiese Pub. The price for the Camp shall be affordable for
+
  Umweltschutz Lüchoe-Dannenberg.
  everybody and shall be graded. Children are free. The Free Flow
 
Festival will take place at the weekend. Further information soon on
 
  our own website and on the website of the organizers, the citizens'
 
  initiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg.
 
 
   
 
   
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de
Line 424: Line 386:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  20. World Climate Summit in Bonn on November 6-17, 2017
+
  20. Svjetski klimatski samit u Bonnu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  We plan a lot of different protest actions, because the schedule for
+
  U planu je mnogo različitih protesta, jer će na tom samitu biti
  the coming decades of nuclear industries will be fixed during this
+
  formiran okvirni raspored za nuklearnu industriju u sljedećoj dekadi.
  summit. The international alliance "Don't nuke the climate!", which
+
  Međunarodni savez Don't nuke the climate koji je uspješno organizirao
  successfully organized protests against the World Climate Summit 2015
+
  proteste na Svjetskom klimatskom samizu 2015. u Parizu, upravo
  in Paris, has just started a new campaign.
+
  započinje svoju kampanju.
 
   
 
   
  Soon more here:  
+
  Ubrzo više na:
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=14456
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=14456
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  21. G20 - July 7/8, 2017 in Hamburg
+
  21. G20 u Hamburgu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The G20 is an informal merger of 19 countries and the European Union.
+
  G20 je neformalno udruženje 19 zemalja i Europske unije, osmišljeno
  It is designed as a forum for the cooperation and consultation about
+
  kao forum za suradnju i savjetovanje o pitanjima međunarodnog
  issues of the international financial system.
+
  financijskog sustava.
 
   
 
   
  We strive for a completely different climate, and there will be
+
  Mi težimo potpuno drukčijoj klimi i u Hamburgu će biti velikih i
  large-scale and resolute protests in Hamburg against the politics of
+
  rezolutnih protesta protiv politike G20, usmjerene prema ekonomskom
the G20 countries aimed at economic growth, optimization of profits
+
  rastu, optimalizaciji profita i kompeticiji koja ide u prilog velikim
  and competition promoting global groups of companies, rich people and
+
  globalnim kompanijama, bogatim ljudima i financijskom tržištu.
  financial markets. The global consequences of such politics are
+
  Globalne posljedice takve politike su rastuća socijalna nejednakost,
  increasing social inequality, marginalization, environmental
+
  marginalizacija, uništavanje okoliša, promjene klime, ratovi, bijeg i
  destruction and climate change, wars, flight and impoverishment.
+
siromaštvo.
 
   
 
   
  We jointly want to make visible the solidary-emancipatory pole of
+
  Cijeli članak pročitajte na:
society at the G20 summit. The cynical "Keep it up" of the G20 shall
 
be contradicted by our approaches for a socially just, peaceful and
 
ecologically sustainable world. It will be a triad of counter-summit,
 
actions of civil disobedience and a large-scale demonstration on July
 
8!!
 
 
Read the complete article:
 
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  22. Upcoming events
+
  22. Nadolazeći događaji
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the large
+
  Šaljite nam obavijesti o svojim lokalnim ili međunarodnim događanjima
  upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
  za veliku zbirku na web-stranici Nuclear Heritage Network i za
  for this extract in the NukeNews!
+
  nadolazeće izdanje NukeNewsa.
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
  probably 2017:     Castor transport Resistance in France and Germany
+
  vjerojatno 2017.: Otpor Castor transportu u Francuskoj i Njemačkoj
  18/02/17:         40 years Gorleben resistance - action day - in
+
  18.02.2017.:       40 godina otpora u Gorlebenu – akcijski dan u
                     Wendland region (D)
+
                     Wendlandu (D)
  25/03/17 at 10 AM: 7th Temelin conference in Munich (D)
+
  25.03.2017.:       7. konferencija Temelin u Münchenu (D)
  31/03/17-02/04/17: spring conference of the German anti-nuclear
+
  31.03.-02.04.2017.:Proljetna konferencija o njemačkom antinuklearnom
                     movement in Göttingen (D)
+
                     pokretu u Göttingenu (D)
  25/04/17 at 9 AM: Nuclear Energy Conference in Linz (A)
+
  25.04.2017.:       Konferencija o nuklearnoj energiji u Linzu (A)
  25/06/17:         Tihange human chain action via Tihange - Lüttich -
+
  25.06.2017.:       Akcija Ljudski lanac Tihange, smjer: Tihange-
                    Maastricht - Aachen (B, D, NL)
+
                    Lüttich-Maastricht-Aachen (B,D,NL)
  07/07/17-08/07/17: G20 meeting and protests in Hamburg (D)
+
  07.-08.07.2017.:   G20 sastanak i protest u Hamburgu (D)
  17/07/17-23/07/17: International Anti-nuclear Summer Camp 2017 in
+
  17.-23.07.2017.:   Međunarodni antinuklearni ljetni kamp 2017. u
                     Döbeln (D)
+
                     Döbelnu (D)
  07/08/17-16/08/17: Internationalistic Anti Nuclear Summer Camp and
+
  07.-16.08.2017.:   Međunarodni antinuklearni ljetni kamp i Free Flow
                     Free Flow Festival in Gedelitz (D)
+
                     Festival u Gedelitzu (D)
  06/11/17-17/11/17: World Climate Summit and protests in Bonn (D)
+
  06.-17.11.2017.:   Svjetski klimatski samit i protest u Bonnu (D)
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 499: Line 454:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  23. About NukeNews
+
  23. O NukeNewsu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je višejezični informativni letak udruge Nuclear Heritage
  Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  Network. Donosi reakcije na aktivnosti, teme i borbe antinuklearnih
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  aktivista povezanih kroz ovu zajednicu. Članke, uz svoje uobičajene
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  aktivnosti, pišu antinuklearni aktivisti. Letak aktivistima i svima
their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  zainteresiranima donosi najnovije informacije.
  update as well activists as the interested audience.
 
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  Vaš doprinos za sljedeća izdanja NukeNewsa je dobrodošao. Pošaljite
  "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". The text should be very
+
  svoje vijesti na "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". koje bi
  brief and in English. Please don't make it longer than one paragraph.
+
  trebale sadržavati kratku informaciju na engleskom jeziku uključujući
  We need a concise headline for your article, and you can add a link to
+
  jezgrovit naslov, a može sadržavati i link na web-stranicu koja pruža
  a webpage providing more information. Deadline for the 24th issue of
+
  više informacija. Rok predaje za 24. izdanje NukeNewsa je 26. ožujak
  the NukeNews is 26th of March, 2017.
+
  2017.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Širite priču i saznajte više o NukeNewsu na:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   

Latest revision as of 13:45, 15 May 2017


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews#23 – Antinuklearni informativni servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Dobrodošli u prvo izdanje NukeNewsa u 2017. godini. Ove će godine u
Europi biti nekoliko velikih događaja – sastanak G20 vodećih
svjetskih sila i Konferencija Ujedinjenih naroda COP23o klimatskim
promjenama. Na oba skupa moćni će igrači pokušati oblikovati budućnost
čovječanstva. Nuklearni lobisti pokušat će učvrstiti poziciju atomske
energije u svijetu, a istodobno će antinuklearni aktivisti
protestirati protiv pristupa tih institucija.

Osim toga, razne inicijative i NGO-i organizirat će tijekom proljeća
i ljeta mnoga okupljanja na temu borbe oko energije. Pozivamo vas na
međunarodnu konferenciju o nuklearnoj energiji, na dan prije
Černobilske obljetnice, zatim na internacionalni ljetni kamp Nuclear
Heritage Networka u srpnju u Saskoj te na međunarodni antinuklearni
kamp u kolovozu u regiji Wendland. Šuška se i o nekoliko dodatnih
ljetnih međunarodnih antinuklearnih okupljanja, kampova i
konferencija. O tomu ćemo vas podrobnije izvijestiti u sljedećem
izdanju.

Imate li novosti i najave za sljedeći NukeNews, molimo, obavijestite
nas! Detalje o roku, kontakt e-mailu i odgovarajućem formatu članka
pronaći ćete pri kraju ovoga izdanja.


----------------------------------------------------------------------
Sadržaj NukeNews#23
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Nuklearne vijesti iz Tanzanije
2. Kalifornija zatvara svoje posljednje nuklearno postrojenje
3. Bjelorusija: Novi incident s reaktorom potvrđuje stari problem
4. CZ: Platforma protiv dubinskog odlagališta
5. Češko ministarstvo okoliša državnoj tvrtki DIAMO daje
  jednogodišnji rok
6. Austrija zahvalila Kumbrijcima
7. Radioaktivni otpad na dnu Irskog mora - nema mira od NuGenovih
  bušenja
8. UK: Što će ove godine napajati božićne ukrase
9. UK: Lokalna uprava primila poražavajuće izvješće
10. Hinkley - ima li svrhe
11. Kanada: produženje radnog vijeka nuklearne stanice Pickering
12. FoE Japan: Terapijski kamp u Fukushimi i dalje je potreban
13. Rusija: Razduženje nuklearnog postrojenja Novovoronezh
14. Sigurnosni sustav novog ruskog flagship reaktora
15. Konferencija o nuklearnoj energiji 2017. u Linzu
16. Nove informacije o poljskoj nuklearnoj politici
17. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Njemačkoj
18. Gorleben: 40 godina spomen područja
19. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Gedelitzu
20. Svjetski klimatski samit u Bonnu
21. G20 u Hamburgu
22. Nadolazeći događaji
23. O NukeNewsu


----------------------------------------------------------------------
1. Nuklearne vijesti iz Tanzanije
----------------------------------------------------------------------
Malavijska je policija je 21. XI. 2016. na sjevernoj granici Karonga
uhitila osam tanzanijskih državljana pri pokušaju nezakonitog prelaska
državne granice na putu prema rudniku urana u Kayerekeri.
Glasnogovornik karonganske policije George Mlewa izvijestio je da su
uhićeni nakon dojave stanovnika toga područja te da će skupina biti
izvedena pred sud pod optužbom povrede državnog prostora prema članku
314. Kaznenog zakona, ali i da je optužnica podložna promjenama s
obzirom na dokaze skupljene u istrazi. Zatim su malavijski mediji
objavili da je ponovno uhićeno osam tanzanijskih državljana u
susjednoj državi pri ilegalnom ulasku u rudnik urana. Malavijski
mediji prenijeli su da su to špijuni, koje je Tanzanijska Vlada
poslala da istraže razvija li susjedna zemlja nuklearno oružje
koristeći uran iz rudnika Kayerekera u okrugu Karonga.  

Cijeli članak pročitajte na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_news_from_Tanzania


----------------------------------------------------------------------
2. Kalifornija zatvara svoje posljednje nuklearno postrojenje
----------------------------------------------------------------------
Vjerojatno vam je znano da je najveća državna elektrokompanija
odlučila prošlog ljeta ugasiti Diablo Canyon. Završni prijedlog izišao
je pred državno povjerenstvo u rujnu. Brojne skupine su uputile
zahtjeve povjerenstvu da se Diablo zatvori prije nego što je
planirano. Iznenadivši javnost, sudac je pristao poslušati naše
argumente. Odluka će biti objavljena u svibnju 2017. Još je jedna
skupina reagirala i podnijela tužbu zahtijevajući da Diablo bude
zatvoren 2018. Povodom zaključivanja slučaja Diablo stariji aktivisti
još iz pedesetih sastali su se krajem listopada kako bi to proslavili.
Zahvaljujući predanom radu grupa i pojedinaca mnoge nuklearke nikada
nisu ni otvorene. Aktivisti Južne Karoline zahtijevaju da se potrošeno
gorivo u obliku šipki iz nuklearke San Onofre (pokraj Los Angelesa,
zatvorene 2013). što prije ukloni, jer su zabrinuti da jedinice gdje
je trenutno zbrinuto nisu seizmički stabilne.


----------------------------------------------------------------------
3. Bjelorusija: Novi incident s reaktorom potvrđuje stari problem
----------------------------------------------------------------------
Važno je naglasiti da se nuklearni eksperti nisu žurili obavijestiti
javnost o incidentu koji su prijavili čitatelji web-stranice
charter97.org. Tek nakon toga objavljeno je na službenoj stranici NPP
Balrusain da je pri smanjenoj vidljivosti, zaštitni metalni
transportni poklopac velikog tereta (reaktorska posuda za NPP
Belarusain) dotaknuo stup električnog voda. Još nije jasno jesu li
stup i reaktorska posuda neoštećeni.

Sjećate li se kako su nas nuklearni eksperti Bjelorusije i Rusije
prošle godine uvjeravali da je reaktor neznatno oštećen, a onda
ispostavilo da treba zamijeniti reaktorsku posudu.

Cijeli članak pročitajte na:
http://charter97.org/en/news/2016/12/27/235754/


----------------------------------------------------------------------
4. CZ: Platforma protiv dubinskog odlagališta
----------------------------------------------------------------------
U Češkoj trenutno postoji devet potencijalnih lokacija za dubinsko
odlagalište s kojima se većina stanovništva ne slaže pa je 4.
listopada 2016. osnovana Platforma protiv dubinskog odlagališta koja
već u prosincu 2016. ujedinjuje 28 općina i NGO-a. Da biste saznali
više pogledajte Callainu izjavu na:
http://calla.cz/index.php?lang=eng&path=e_energy


----------------------------------------------------------------------
5. Češko ministarstvo okoliša državnoj tvrtki DIAMO daje
  jednogodišnji rok
----------------------------------------------------------------------
Pod pritiskom lokalaca iz Brzkova, Ministarstvo okoliša daje državnoj
tvrtki DIAMO jednogodišnji rok (do 30. lipnja 2017.) da skupi svu
potrebnu dokumentaciju kako bi se mogla prijaviti za produženje
dozvole zaštićenog uranskog ležišta (CHLÚ) u Brzkovu – Horní Věžnice.
CHLÚ znači da je područje korak bliže iskapanju rude, ali i zapreka za
razvoj općine. Temeljem prvotnog plana, produženje CHLÚ-a trebalo je
biti finalizirano do kolovoze 2015., ali nije. Među dokumentima koji
nedostaju je i rekalkulacija uranskih rezervi temeljena na novim
geološkim istraživanjima. U prosincu 2016. DIAMO je izjavio da nema
namjeru provoditi nova geološka istraživanja kako bi otkrili točne
količine uranskih rezervi na ležištu Brzkov – Horní Věžnice. Umjesto
toga, DIAMO će proračunati rezerve i time će moći produžiti postojeći
CHLÚ približno šest puta. Lokalno stanovništvo, zemljoposjednici i
udruga Naša budućnost bez urana imaju drukčije mišljenje i branit će
se uz pomoć odvjetnika.


----------------------------------------------------------------------
6. Austrija zahvalila Kumbrijcima
----------------------------------------------------------------------
Marianne Birkby, osnivačica Radiation Free Lakelanda kaže: Ovo
saznanje i moralna potpora Austrije pruža nam ohrabrenje da bismo
nastavili i gradili otpor Moorsideu. Tako je i federalni kancelar
rekao da Europa treba građane koji zagovaraju napuštanje nuklearne
energije. Neće biti dovoljno pojedinačno prosvjedovanje negdje na
prilaznoj cesti već se grupe i pojedinci trebaju udružiti i zasukati
rukave u jačanju otpora.

Više saznajte na:
https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/08/austria-thanks-cumbrians-for-resistance-to-moorside-no-its-not-the-pylons-they-are-worried-about/


----------------------------------------------------------------------
7. Radioaktivni otpad na dnu Irskog mora - nema mira od NuGenovih
  bušenja
----------------------------------------------------------------------
Radiation Free Lakeland (Lakeland bez radijacije) poslao je prigovor:
40 NuGenovih podmorskih istraživačkih bušotina moglo bi uzburkatii
najveće nuklearno odlagalište na svijetu. Jedini način da se javnost
tomu usprotivi su javne konzultacije, kako to posprdno naziva uprava
marine. Za razliku od ovog slučaja, lokalni su vijećnici dobro
pretresli postavljanje vjetrenih turbina u Walneyju zbog sasvim
opravdane brige da bi turbine mogle uzburkati radioaktivni mulj.

Cijeli članak pročitajte na:
https://mariannewildart.wordpress.com/2016/02/06/do-not-disturb-cumbrian-nuclear-dump/


----------------------------------------------------------------------
8. UK: Što će ove godine napajati božićne ukrase
----------------------------------------------------------------------
Lansirana je nova kampanja: Ne kupujte nuklearni otpad! Da biste se
potpuno prebacili na opskrbljivače energije iz obnovljivih izvora,
počnite ovdje:

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/11/what-will-be-powering-your-dinner-this-christmas/


----------------------------------------------------------------------
9. UK: Lokalna uprava primila poražavajuće izvješće
----------------------------------------------------------------------
Pete Roche, Policijski savjetnik NFLA Scotland i nezavisni konzultant
Pete Roche sastavio je nezavisno izvješće kako su značajni i
alarmantni problemi dizajna reaktora koji bi mogli uzrokovati
katastrofalnu štetu u slučaju ozbiljnijeg incidenta.

Više saznajte na:
https://mariannewildart.wordpress.com/2016/11/30/moorside-nuclear-free-local-authorities-endorse-damning-report/


----------------------------------------------------------------------
10. Hinkley - ima li svrhe
----------------------------------------------------------------------
Nakon što je Francuska konačno odlučila nastaviti s projektom Hinkley
Point C reaktor, tada još neizabrana britanska premijerka Theresa May
povukla je projekt na reviziju sigurnosti zbog kineskog uplitanja.
Međutim, nakon što je izišla s informacijom da će se odluka donijeti u
listopadu, May je kapitulirala pred interesima nuklearne i građevinske
industrije i dala zeleno svjetlo. U nedjelju 18. rujna održane su
demonstracije antinuklearaca u Bristolu protiv te odluke. Predstavnici
udruga Jugozapad protiv nuklearnog i Stop Hinkley progovorili su
protiv tog projekta i pozvali građane da se pobune protiv tog dogovora
koji je vrlo loš dogovor za britanske potrošače električne energije.
Svi važniji mediji i ekonomski analitičari su sada protiv projekta i
pitaju se zašto je vlada tako odlučna u nastavljanju projekta. Mi
znamo odgovor - u pitanju je nuklearno oružje.


----------------------------------------------------------------------
11. Kanada: produženje radnog vijeka nuklearne stanice Pickering
----------------------------------------------------------------------
Izgradnja PNS-a (Pickering Nuclear Station) je započela šezdesetih
godina, a stanica je otvorena 1971. kojoj već produžena dozvola
istječe 2018. no OPG (Ontario Power Generation) traži ponovno
produženje dozvole do 2028. CNSC (Canadian Nuclear Safety Commision)
predviđa da će prema trenutnom licenciranju reaktori u Pickeringu biti
neaktivni do 2050., razduženi 2051., a 2065. će prestati regulatorne
kontrole.

OPG-ov zahtjev za produženje do 2028. temelji se na činjenici da će
četiri reaktora u Darlingu i Bruceu biti ugašeni između 2020. i 2024.
Doduše, riskiranje s produljenjem dozvole nuklearnom postrojenju
blizu kanadkske metropole Toronta je riskantno, skupo i nepotrebno,
jer je iz Quebeca dostupna mnogo jeftinija hidroenergija za pet centi
po kilovatsatu dok sanacija košta oko 18 centi/KWH.

Cijeli članak pročitajte na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Canada:_Pickering_Nuclear_Station_lifetime_extension


----------------------------------------------------------------------
12. FoE Japan: Terapijski kamp u Fukushimi i dalje je potreban
----------------------------------------------------------------------
Projekt Fukushima Poka Poka, kamp za djecu pogođenu nuklearnom
katastrofom u Fukushimi 2011. pruža slobodno igranje na suncu, a
roditeljima mjesto gdje slobodno mogu govoriti o svojim brigama
vezanim za radijaciju. Kroz prošle tri i pol godine, više od sedamsto
djece i roditelja provelo je vikend terapijski u Inawashirou, koji je
u planinskom predjelu i gdje je stopa radijacije vrlo niska.

Saznajte više na:
http://www.foejapan.org/en/energy/pk_donation_2017.html


----------------------------------------------------------------------
13. Rusija: Razduženje nuklearnog postrojenja Novovoronezh
----------------------------------------------------------------------
Konačno je ugašena treća jedinica nuklearnog postrojenja Novovoronezh
koja je u funkciji od 1971. Zaposlenici postrojenja pripremaju je za
razduženje, a pri rastavljanju jedinice će se kao pilot projekt
primijeniti nova tehnologija VVER-440.

Više informacija na:
https://rg.ru/2016/12/26/reg-cfo/energoblok-novovoronezhskoj-aes-ostanovlen-navsegda.html


----------------------------------------------------------------------
14. Sigurnosni sustav novog ruskog flagship reaktora
----------------------------------------------------------------------
Reaktor broj šest nuklearnog postrojenja Novovoronezh u Rusiji – prvog
državnog flagshipa, serije AES-2006 – uklonjen je s mreže zbog kvara
na generatoru u studenom 2016. Ruska nuklearna ustanova Rosenergoatom
prijavila je incident tek nakon šest dana. Kompanija navodi da je
hitno gašenje njihovog novog skupog reaktora uzrokovao kratki spoj.

Cijelu priču pročitajte na:
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2016-11-scram-at-russias-new-flagship-reactor-goes-unmentioned-for-six-days-stoking-speculation


----------------------------------------------------------------------
15. Konferencija o nuklearnoj energiji 2017. u Linzu
----------------------------------------------------------------------
Konferencija o nuklearnoj energiji održat će se četvrti put u Linzu.
2017. EURATOM koji predstavlja prepreku za europski nuklearni
phase-out i kamen je spoticanja za Europu bez nuklearne energije
proslavit će 60 godina od svoga osnutka, no došlo je vrijeme da se
EURATOM umirovi ili barem temeljito reformira što se zahtijeva već
godinama.

Međunarodni eksperti razgovarat će o sljedećim temama: Mit o EURATOM-u
• Je li sigurnost nuklearnih postrojenja dio EURATOM-a • Reformiranje
EURATOM-a – Utopija ili vizija • Jednostrani izlaz iz EURATOM-a –
zakonske opcije • Zašto bi Njemačka trebala napustiti EURATOM •
Kampanja protiv EURATOM-a – povijesni pregled kampanja u Austriji.

http://www.nec2017.eu


----------------------------------------------------------------------
16. Nove informacije o poljskoj nuklearnoj politici
----------------------------------------------------------------------
Prošle je godine bilo malo konkretnih događaja u poljskom programu
nuklearne energije. Lokalizacija i okolišne studije, naručene od
investitora u vlasništvu države - PGE EJ1 provode se nekoliko mjeseci,
ali su malo napredovale. PGE EJ1 tvrdi da će istraživanja biti
završena u 2017. ali postoji mogućnost da naiđu na neodobravanje u
lokalnim zajednicama.

PPEJ je bio zakonski predviđen za reviziju sredinom 2016, ali se to
nije dogodilo do rujna. Umjesto da promisli o korisnosti
konvencionalnog nuklearnog programa poljska vlada kroz Strategiju
razvoja predlaže uvođenje kompletne nove nuklearne tehnologije malih
modularnih reaktora visoke temperature koji bi bili smješteni pokraj
petrokemijskih postrojenja. Ali, najprije treba razviti prototip do
2030. Nadalje, nacionalni nuklearni centar za istraživanje je
osigurao pismo namjere o suradnji s britanskim konzorcijem U-Bateria
da će dizajnirati takav prototip. U odnosu na sadašnje reaktore ti
prototipovi nude nerealna očekivanja, a autori Strategije ih ni ne
pokušavaju pojasniti.


----------------------------------------------------------------------
17. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Njemačkoj
----------------------------------------------------------------------
Međunarodni antinuklearni ljetni kamp 2017. održat će se 17.-23.
srpnja u Döbelnu u Njemačkoj, oko tjedan dana nakon G20 protesta.
Dakle, aktivisti i ostali sudionici imat će tjedan dana da se oporave
prije nego se možda pridruže međunarodnom ljetnom kampu.

Međutim, tih tjedan dana između G20 protesta i kampa treba pripremiti
sve za kamp – dakle, pomoć je dobrodošla! Molimo vas da svoje
sudjelovanje u tjednu priprema najavite unaprijed! Biti će vam
omogućeno da svoj šator, nakon velikih okupljanja u Hamburgu,
postavite u kampu ranije i odmorite se prije sljedećeg događaja.

Kontaktirajte nas na "summercamp AT nuclear-heritage DOT net"!
Više informacija bit će dostupno na :
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017


----------------------------------------------------------------------
18. Gorleben: 40 godina spomen područja
----------------------------------------------------------------------
Prošlo je puno vremena otkako je premijer Donje Saske htio odrediti
Gorleben za Centar za odlaganju nuklearnog otpada tako da ga je samo
prstom pokazao na karti. Otad su mnoge stvari spriječene: tvornica za
preradu, pilot nuklearno postrojenje u punoj funkciji, neodgovarajuće
konačno odlagalište. Castor hala koja ima kapacitet 420 sanduka,
skladišti ih samo 113. pa je potreban stalni daljnji otpor. U
Wendlandu je kultura protesta ukorijenjena kao društveni pokret.
Slavimo uspjehe i skupljamo snagu za buduće zadaće: promicanje
konačnog nuklearnog phase-outa, zbrinjavanje nuklearnog otpada što je
moguće sigurnije, a ne jeftinije, sprečavanje nepotrebnog nuklearnog
transporta i cjelovita energetska tranzicija.

Cijeli članak pročitajte na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance


----------------------------------------------------------------------
19. Međunarodni antinuklearni ljetni kamp u Gedelitzu
----------------------------------------------------------------------
Kamp će se održati na livadi između 7. i 16. kolovoza, a pozvani su
svi aktivisti i zainteresirani. Ne kao konkurencija nego dopuna kampu
u Döblenu. Planiramo predavanja, diskusije, radionice i projektni dan
na temu nuklearnog otpada, nuklearnog transporta, iskapanja urana i
ljudskih prava. Nadamo se oživljavanju integracije otvorenih pitanja i
aktivista Wendlanda te poboljšati umreženost koja bi pokrivala sve
kontinente i problematiku. U Gedelitz ćemo pozvati ljude iz Standing
Rocka kao simboličnu gestu solidarnosti u našoj zajedničkoj borbi.
Cijena kampa bit će svima pristupačna, a za djecu je besplatno. Isti
vikend održat će se Free Flow Festival. Daljnje informacije na našoj
web-stranici te na stranici organizatora, građanska inicijativa
Umweltschutz Lüchoe-Dannenberg.

http://www.bi-luechow-dannenberg.de
https://www.beelzebubairlines.de/freeflow/


----------------------------------------------------------------------
20. Svjetski klimatski samit u Bonnu
----------------------------------------------------------------------
U planu je mnogo različitih protesta, jer će na tom samitu biti
formiran okvirni raspored za nuklearnu industriju u sljedećoj dekadi.
Međunarodni savez Don't nuke the climate koji je uspješno organizirao
proteste na Svjetskom klimatskom samizu 2015. u Parizu, upravo
započinje svoju kampanju.

Ubrzo više na:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=14456


----------------------------------------------------------------------
21. G20 u Hamburgu
----------------------------------------------------------------------
G20 je neformalno udruženje 19 zemalja i Europske unije, osmišljeno
kao forum za suradnju i savjetovanje o pitanjima međunarodnog
financijskog sustava.

Mi težimo potpuno drukčijoj klimi i u Hamburgu će biti velikih i
rezolutnih protesta protiv politike G20, usmjerene prema ekonomskom
rastu, optimalizaciji profita i kompeticiji koja ide u prilog velikim
globalnim kompanijama, bogatim ljudima i financijskom tržištu.
Globalne posljedice takve politike su rastuća socijalna nejednakost,
marginalizacija, uništavanje okoliša, promjene klime, ratovi, bijeg i
siromaštvo.

Cijeli članak pročitajte na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg


----------------------------------------------------------------------
22. Nadolazeći događaji
----------------------------------------------------------------------
Šaljite nam obavijesti o svojim lokalnim ili međunarodnim događanjima
za veliku zbirku na web-stranici Nuclear Heritage Network i za
nadolazeće izdanje NukeNewsa.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


vjerojatno 2017.: Otpor Castor transportu u Francuskoj i Njemačkoj
18.02.2017.:    40 godina otpora u Gorlebenu – akcijski dan u
          Wendlandu (D)
25.03.2017.:    7. konferencija Temelin u Münchenu (D)
31.03.-02.04.2017.:Proljetna konferencija o njemačkom antinuklearnom
          pokretu u Göttingenu (D)
25.04.2017.:    Konferencija o nuklearnoj energiji u Linzu (A)
25.06.2017.:    Akcija Ljudski lanac Tihange, smjer: Tihange-
          Lüttich-Maastricht-Aachen (B,D,NL)
07.-08.07.2017.:  G20 sastanak i protest u Hamburgu (D)
17.-23.07.2017.:  Međunarodni antinuklearni ljetni kamp 2017. u
          Döbelnu (D)
07.-16.08.2017.:  Međunarodni antinuklearni ljetni kamp i Free Flow
          Festival u Gedelitzu (D)
06.-17.11.2017.:  Svjetski klimatski samit i protest u Bonnu (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance
https://www.stoppt-temelin.de/7-temelinkonferenz-2017-m%C3%BCnchen/
http://www.contratom.de/fruehjahrskonferenz-2017/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2017
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Tihange_Humain_Chain
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017


----------------------------------------------------------------------
23. O NukeNewsu
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je višejezični informativni letak udruge Nuclear Heritage
Network. Donosi reakcije na aktivnosti, teme i borbe antinuklearnih
aktivista povezanih kroz ovu zajednicu. Članke, uz svoje uobičajene
aktivnosti, pišu antinuklearni aktivisti. Letak aktivistima i svima
zainteresiranima donosi najnovije informacije.

Vaš doprinos za sljedeća izdanja NukeNewsa je dobrodošao. Pošaljite
svoje vijesti na "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". koje bi
trebale sadržavati kratku informaciju na engleskom jeziku uključujući
jezgrovit naslov, a može sadržavati i link na web-stranicu koja pruža
više informacija. Rok predaje za 24. izdanje NukeNewsa je 26. ožujak
2017.

Širite priču i saznajte više o NukeNewsu na:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET