Difference between revisions of "NukeNews No. 20 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
Line 7: Line 7:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  0.  Tytułem wstępu
+
  0.  Słowo wstępne
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Sorry for the delay - we are late with this NukeNews edition. However,
+
  Przepraszamy za spóźnienie z niniejszym wydaniem NukeNews. Spóźniliśmy
  we again gathered quite some interesting news for you out of the
+
  się, jednak znowu zgromadziliśmy interesujące nowości z sieci
  anti-nuclear networks represented with the Nuclear Heritage Network.
+
  anty-jądrowych, które są zastąpione w Nuclear Heritage Network.
  There are some reports of anti-nuclear activities in Finland and Czech
+
  Przekazujemy kilka wiadomości na temat działań anty-jądrowych w
  Republic, announcements of campaigns/actions, a summary of action in
+
  Finlandii i Republice Czeskiej, zapowiedzi kampanii/wydarzeń,
  the UK, and updates on pro-nuclear approaches in selected countries.
+
  podsumowanie wydarzeń w Wielkiej Brytanii oraz nowości z dziedziny
 +
kroków pro-jądrowych w wybranych krajach.  
 
   
 
   
  We hope you find the information valuable. Check the links to
+
  Wierzymy, że znajdziesz tu cenne informacje. Zapraszamy do korzystania
  background information added to most articles! The "upcoming events"
+
  z odsyłaczy do innych informacji, które są dołączone pod wieloma
  section in the newsletter will be limited to 10 items from now on to
+
  artykułami. Sekcja „Nadchodzące wydarzenia” w newsletterze jest teraz
  keep the newsletter readable. Find hundreds of further events online
+
  ograniczona do 10 pozycji, tak aby newsletter był przejrzysty. Setki
  at http://upcoming.nuclear-heritage.net
+
zbliżających się wydarzeń znajdziesz on-line na
 +
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 26: Line 28:
 
  Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 20
 
  Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 20
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  0.  Preface
+
  0.  Słowo wstępne
 
  1.  Australian Government opened up uranium sales to India
 
  1.  Australian Government opened up uranium sales to India
 
  2.  Problematic Dukovany Nuclear Power Plant
 
  2.  Problematic Dukovany Nuclear Power Plant
Line 42: Line 44:
 
  13. Desert rains should bring Life, not pollution
 
  13. Desert rains should bring Life, not pollution
 
  14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
 
  14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
  15. Upcoming events
+
  15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
 
  16. Co to są NukeNews?
 
  16. Co to są NukeNews?
 
   
 
   
Line 346: Line 348:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Upcoming events
+
  15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the large
+
  Ucieszymy się z przysłanych przez Ciebie informacji o Twoich
  upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
  wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych, abyśmy mogli je dodać do
for this extract in the NukeNews!
+
listy dużych wydarzeń w ramach strony internetowej Nuclear Heritage
 +
Network, jak również do naszego przeglądu w Nuke News.
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
  March & April 2016:5 years Fukushima disaster & 30 years Chernobyl
+
  Marzec i kwiecień 2016 r:
                     disaster remembrance 2016
+
                    Przypomnienie 5 rocznicy katastrofy w Fukushimie
  27/02/16 12 PM:   "Stop Trident" national demonstration at Hyde Park
+
                     oraz 30 rocznicy katastrofy w Czarnobylu.
                     Corner, in London (UK)
+
  27 lutego 2016 r o godz. 12:
  19/03/16:         Conference on health effects of nuclear disasters -
+
                    „Stop  Trident” - narodowa demonstracja w Hyde
                     and the way to renewables with speakers from
+
                     Park Corner w Londynie (Wielka Brytania)
                     various countries at Mechanics Institute in
+
  19 marca 2016 r:   Konferencja dot. skutków katastrof jądrowych wobec
                     Manchester (UK)
+
                     zdrowia oraz drogi do odnawialnych źródeł energii,
  30/03/16:         Conference on the (non)-nuclearisation of the
+
                     z udziałem rzeczników z kilku krajów, w Mechanic
                     Middle-East in Clermont-Ferrand (F)
+
                     Institute w Manchesterze (Wielka Brytania)
  15/04/16-16/04/16: international scientific conference "Chernobyl
+
  30 marca 2016 r:   Konferencja dot. (anty)-nuklearyzacji na Środkowym
                     accident and society: 30 years after catastrophe"
+
                     Wschodzie, w Clermont-Ferrand (Francja)
                    in Minsk (BY)
+
  15-16 kwietnia 2016 r:
  05/04/16:         international anti-nuclear conference in Prague
+
                     Międzynarodowa konferencja naukowa „Wypadek w
                     (CZ)
+
                    Czarnobylu i społeczeństwo: 30 lat od katastrofy” w
  22/04/16-01/05/16: Reclaim The Cape action week in Pyhäjoki (FIN)
+
                   Mińsku (Białoruś)
  10/05/16-12/05/16: annual meeting of the German nuclear lobby:
+
  5 kwietnia 2016 r: Międzynarodowa konferencja anty-jądrowa w Pradze
                     "Jahrestagung Kerntechnik 2016" at CCH - Congress
+
                     (Republika Czeska)
                     Center Hamburg in Hamburg (D)
+
  22 kwietnia - 1 maja 2016 r:
  17/05/16-19/05/16: Health Effects of Chernobyl: Prediction and Actual
+
                    Przywrócenie The Cape - wydarzenie tygodniowe w
                     Data 30 Years after the Accident in Obninsk (RUS)
+
                    Pyhäjoki (Finlandia)
  August 2016:       Walkatjurra Walkabout (AUS)
+
  10-12 maja 2016 r: Coroczne spotkanie niemieckiego lobby jądrowego:
 +
                     „Jahrestagung Kerntechnik 2016” w Centrum
 +
                     Kongresowym Hamburg w Hamburgu (Niemcy)
 +
  17-19 maja 2016 r: Skutki wobec zdrowia w Czarnobyle: Prognoza i
 +
                     aktualne dane 30 lat po wypadku, w Obnińsku (Rosja)
 +
  Sierpień 2016 r:   Pielgrzymka Walkatjurska (Australia)
 
   
 
   
 
   
 
   

Revision as of 18:13, 11 February 2016


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews 20 – nowości z dziedziny antyatomu    *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Przepraszamy za spóźnienie z niniejszym wydaniem NukeNews. Spóźniliśmy
się, jednak znowu zgromadziliśmy interesujące nowości z sieci
anty-jądrowych, które są zastąpione w Nuclear Heritage Network.
Przekazujemy kilka wiadomości na temat działań anty-jądrowych w
Finlandii i Republice Czeskiej, zapowiedzi kampanii/wydarzeń,
podsumowanie wydarzeń w Wielkiej Brytanii oraz nowości z dziedziny
kroków pro-jądrowych w wybranych krajach. 

Wierzymy, że znajdziesz tu cenne informacje. Zapraszamy do korzystania
z odsyłaczy do innych informacji, które są dołączone pod wieloma
artykułami. Sekcja „Nadchodzące wydarzenia” w newsletterze jest teraz
ograniczona do 10 pozycji, tak aby newsletter był przejrzysty. Setki
zbliżających się wydarzeń znajdziesz on-line na
http://upcoming.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 20
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Australian Government opened up uranium sales to India
2. Problematic Dukovany Nuclear Power Plant
3. Anti-Uranium Events in Prague and Brzkov
4. Finland: Reclaim The Cape action week
5. Accident at Leningrad NPP
6. Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
7. Kakadu Charter marks 15 years of shared values
8. Nuclear waste dump battle begins - again
9. Film about the impossibility of finding the safest place on earth
  also in Czech now
10. Nuclear power won't save the climate!
11. UK Nuke news
12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
13. Desert rains should bring Life, not pollution
14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
16. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Australian Government opened up uranium sales to India
----------------------------------------------------------------------
The Australian Government has opened up uranium sales to India. This
move has ignored senior advice - including from Australian bureaucrats
and pro nuclear advocates who warned that this deal is dangerous. This
deal has been described as the "biggest non-proliferation issue of our
time" as India continues to test weapons capable missiles, and has
clear intentions of using international uranium to free up domestic
supplies for weapons. India's own Auditor General has been hugely
critical of India's safety at nuclear facilities, nuclear is never
safe but this is a clear warning! We've not been able to stop the
trade deal but we can and must stop any uranium mines from opening and
fuelling nuclear threats in India and elsewhere.

Meanwhile in the Goldfields of Western Australia: There are now two
uranium mine proposals open for public comment - Yeelirrie and the
Wiluna extension.
http://ccwa.good.do/yeelirrie/standwithyeelirrietraditionalownerssubmissiontotheepa


----------------------------------------------------------------------
2. Problematic Dukovany Nuclear Power Plant 
----------------------------------------------------------------------
Despite the fact that the September report called "Four years after
Fukushima: Are Nuclear Power Plants Safer?" by Oda Becker and Patricia
Lorenz recommends “shutting down Dukovany NPP immediately” and is
certainly against the PLEX (Plant Life Extension), the very opposite
is happening in the Czech Republic. Some politicians, the Energetické
Třebíčsko (ET) Association and the Governors of South Moravia and
Vysočina Region support the efforts of CEZ for an extension of the
operation of all existing Dukovany reactors. At the same time, the
same politicians are trying to modify the amendment to the Building
Act and the Public Procurement Act in order to speed up the
construction process of a new fifth unit at Dukovany NPP. As a matter
of fact, a new subsidiary Dukovany II is supposed to be created which
would make an application for an Environmental Impact Assessment (EIA)
for not just one, but for two new reactors at Dukovany, this autumn of
2015.

Read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Problematic_Dukovany_Nuclear_Power_Plant


----------------------------------------------------------------------
3. Anti-Uranium Events in Prague and Brzkov 
----------------------------------------------------------------------
On Wednesday November 4, there were two interesting events taking
place that had two things in common: uranium mining and the presence
of the mayor of Brzkov, where on 18th December 2014 the Czech
government gave permission to the preparation process of uranium
mining.

Read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Anti-Uranium_Events_in_Prague_and_Brzkov


----------------------------------------------------------------------
4. Finland: Reclaim The Cape action week 
----------------------------------------------------------------------
In the end of April 2016 it will be a year since Fennovoima started to
prepare areas of Hanhikivi cape for the new nuclear power plant
construction in Northern Finland. At the same time the protest camp
against Fennovoima celebrates its first anniversary. The camp was able
to stay inside the construction area over five months and was able to
slow down the construction works. During the summer, dozens of
blockades took place and newspapers wrote about various sabotages. In
September, after the eviction that lasted eight days, the camp moved
outside the construction site to continue its activities with help of
local supporters. Blockades and other activity against nuclear power
did not stop at any point.

In the end of April we are going to return to the construction site.
The aim is to paralyze the whole construction site, for a long time.
With a big enough group we can reoccupy the area and stay there. We
don’t only want to occupy the area back but also fill the surrounding
areas with activities against Fennovoima, nuclear power, destruction
of nature and capitalism, and by respecting the plurality of tactics.

This on-going camp/action is a big deal in Finland where people taking
part in civil disobedience (and grass root level political work in
general) are not so many. Solidarity and participation is welcome from
other parts of Europe and all around the world of course. This
camp(aign) and the activities around it have been able stall the
nuclear power plant, and they will continue to do so. You don´t wanna
miss being a part of it!

Read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week


----------------------------------------------------------------------
5. Accident at Leningrad NPP 
----------------------------------------------------------------------
An emergency stop of the second power unit of Leningrad Nuclear Power
Plant took place on Friday, December 18, 2015 at 13:50. The reason for
the stop and cooling of the reactor was a sudden leak of radioactive
steam from a faulty pipe in one of the rooms of the turbine shop. Both
the turbines that serve the reactor were stopped.

During the cooling-down step, the reactor steam was ejected through
the pipe into the environment. A south-southeast wind of 5 meters per
second (not typical for this area) blew the radioactive steam toward
the Gulf of Finland, in the direction of Vyborg - Zelenogorsk. The
radiation background in the center of Sosnovy Bor, 5 km from the
emergency unit, at 17:00 was measured by Green World and was 20 μR/hr
(typical background level).

Thus, the city of St. Petersburg, located 40 km east of the Leningrad
Nuclear Power Plant was fortunate this time. According to some
sources, the radiation level rose a few times higher than the
background radiation only in the NPP area.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_at_Leningrad_NPP


----------------------------------------------------------------------
6. Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
----------------------------------------------------------------------
As a result of an international meeting in Lower Austria's regional
capital St. Pölten in 2014 the Vienna based NGO "Wiener Plattform
Atomkraftfrei e.V." with Paula Stegmüller, Maria Urban, Johanna
Nekowitsch, Margit Quendler and Magdalena Waygand as driving forces
were able to initiate an internet-based platform with nuclear-critics
from Germany, Austria, the Czech Republic and Slovakia, Slovenia,
Hungary, Rumänia and Bulgaria. They invite you to visit their new
multi-lingual website below and appreciate of course your cooperation
in further strengthening this network.

http://www.donauregion-atomkraftfrei.at


----------------------------------------------------------------------
7. Kakadu Charter marks 15 years of shared values
----------------------------------------------------------------------
What started as opposition to plans for uranium mining at Jabiluka
has grown into a powerful platform for a different and better way of
doing business in Kakadu. ERA is now majority owned by Rio Tinto who
have publicly vowed not to mine Jabiluka without the consent of the
Mirarr. This significant improvement in circumstances was bolstered by
the end of threatened uranium mining elsewhere in Kakadu when the
former Koongarra Project Area was incorporated into the surrounding
Kakadu National Park and permanently protected from mining.

http://www.sbs.com.au/news/article/2015/11/16/comment-kakadu-charter-marks-15-years-shared-values


----------------------------------------------------------------------
8. Nuclear waste dump battle begins - again
----------------------------------------------------------------------
After failed attempts to impose a national nuclear waste repository in
South Australia and the Northern Territory, the federal government has
embarked on its latest attempt to find a site. Six sites in four
states have been short-listed.

http://www.canberratimes.com.au/comment/nuclear-waste-dump-battle-begins--again-20151113-gkypn7.html


----------------------------------------------------------------------
9. Film about the impossibility of finding the safest place on earth
  also in Czech now
----------------------------------------------------------------------
The (English/German) documentary "Journey to the safest place on
Earth" by Swiss filmmaker Edgar Hagen shows how in different parts of
the world it is absurd to think, finding a place for storing nuclear
waste was an easy thing. Edgar Hagen visits Germany, Austria, 
Australia, China, the USA, Japan, Switzerland or England. And what
does he find? The safest place on earth?

This film seems to be a very good instrument to show people whose
communities are in danger of becoming a big nuclear toilet, on which
grounds such localities are being chosen. Thanks to the NGOs Calla
"Sonne und Freiheit" as well as due to the support of the regional
government of Upper Austria this documentary can now be offered also
with Czech subtitles and already started to be shown in affected
regions in the Czech Republic. The film also was part of the film
Ekofilm Festival in Brno in South Moravia on December 3-5, 2015. If
you are interested in showing the film or organizing further language
versions you are welcome to contact one of the persons mentioned above
respectively can you find more information on the situation in the
Czech Republic at http://www.nechcemeuloziste.cz


----------------------------------------------------------------------
10. Nuclear power won't save the climate! 
----------------------------------------------------------------------
The French nuclear firm EDF was sponsoring COP21 and tried to promote
its nuclear-based electricity mix as climate-friendly. To counter this
greenwashing the French antinuclear network "Sortir du nucléaire"
launched a campaign and was acting during the COP, together with many
organizations from all over the world.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_won%27t_save_the_climate!


----------------------------------------------------------------------
11. UK Nuke news
----------------------------------------------------------------------
Things have been very busy in the UK over the last few months with the
success of two British activists on trial over Trident being acquitted
because the Crown Prosecution Service couldn't find a charge they were
guilty of! The courts found that the the two weren't comitting
aggravated trespass as per the charge as they weren't on land as per
the definition of 'land' within the charge. The court case was early
September but we didn't manage the deadline of the last nuke news! It
will be interesting to see how the MoD manage the next protest at
Devonport Dockyard in Plymouth, and what charges they will conjure...
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/two-anti-nuclear-protesters-appear-in-court/
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/anti-nuclear-protesters-cleared-of-all-charges/

October saw the feelings against Hinkley finally ignited in the UK, the
month started off with a visit to Hinkley by Green Euro MP for the
South West Molly Scott-Cato, she was joined by the Vice President of
the French National Assembly who came to tell the UK why the French
people don't want EPRs.

The UK was also visited by the Chinese Dictator Xi Jingping who signed
a memorandum of understanding that China would invest in Hinkley in
return for being able to build own and operate a prototype reactor of
Chinese design at Bradwell. This really created a backlash amongst not
just the ordinary people but also senior military and intelligence
figures, although it made no difference to the sickening fuss made of
the Chinese oppressors who were wined & dined by the Royal family and
senior Tories such as George Osborne the Chancellor.

In response to this visit Somerset activists occupied EDFs newly built
roundabout at Hinkley with a big white elephant with a message in
Mandarin asking China not to invest in Nuclear here. The protests
sought to discuss British Energy policy using #OsbornesNRGfolly.
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/2015/10/19/osbornesnrgfolly/
http://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2015/oct/21/steve-bell-britain-china-trade-deals-cartoon?CMP=twt_gu

EDF backed down from evicting them and stopping their protest realising
it wouldn't look good in the shadow of China's human rights record.
https://bambuser.com/v/5866075

Greater Manchester police were less concerned and carried out the
orders of the red army with Zeal in Manchester where they arrested
anti-nuclear protesters just for being there & before they could
protest at Mr Xi's presence.
https://www.youtube.com/watch?v=rvOCMS1CPls


----------------------------------------------------------------------
12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
----------------------------------------------------------------------
Here is some information from a local activist of the Pyhäjoki area
where Fennovoima is intending to construct a nuclear power plant, a
company originally founded by German nuclear giant EON, these days
dominated by the Russian corporation Rosatom: Since last summer
interesting developments happened in Finland. After very messy
episodes, Fennovoima managed to leave it's application for a
construction license to the Ministery of Economics, and is proceeding.
The company has no construction licence yet, the application is in
process in the ministry and STUK, it takes until 2017-2018, before
they can make a decision. In any case, Fennovoima is making vast
destruction in "green field" area of Hanhikivi, Pyhäjoki in northern
Finland. There is not much we can do at the moment, the project goes
on and hopefully will end up to economical problems, but unlike to
anything else. Sorry to say this.


----------------------------------------------------------------------
13. Desert rains should bring Life, not pollution
----------------------------------------------------------------------
Toro Energy want to turn the East Murchison (Australia) into a
uranium mining and radioactive waste precinct with up to 7 uranium
mines spread over a 200 km area and 2 lake systems. The company plans
to truck uranium ore from the mine pits to a central processing
facility with radioactive waste tailings dams located on the edge of
Lake Way.

Send a submission to the EPA in response to Toro's Wiluna uranium mine
plans:
https://ccwa.good.do/wiluna/stopthenuclearindustrialisationoftheeastmurchison/


----------------------------------------------------------------------
14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
----------------------------------------------------------------------
Out of the 137 cases of suspected or diagnosed with malignant thyroid
cancers, 23 out of the 25 people who were retested had been told that
they were clear of thyroid cancer in the first round screening.

Already late summer 2015, reports on pediatric thyroid cancer cases in
Fukushima have been made public at the 20th Oversight Committee for
the Fukushima Health Management Survey. According to those reports,
the number of children who were suspected of having thyroid cancer or
were diagnosed with malignant cases of thyroid cancer totaled 137. Out
of the 137 children, 25 of them were either suspected to have or
diagnosed with thyroid cancer in the second round of checkups, which
started in 2014.

More information:
http://www.foejapan.org/en/news/150904.html


----------------------------------------------------------------------
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Ucieszymy się z przysłanych przez Ciebie informacji o Twoich
wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych, abyśmy mogli je dodać do
listy dużych wydarzeń w ramach strony internetowej Nuclear Heritage
Network, jak również do naszego przeglądu w Nuke News.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


Marzec i kwiecień 2016 r:
          Przypomnienie 5 rocznicy katastrofy w Fukushimie
          oraz 30 rocznicy katastrofy w Czarnobylu.
27 lutego 2016 r o godz. 12:
          „Stop Trident” - narodowa demonstracja w Hyde
          Park Corner w Londynie (Wielka Brytania)
19 marca 2016 r:  Konferencja dot. skutków katastrof jądrowych wobec
          zdrowia oraz drogi do odnawialnych źródeł energii,
          z udziałem rzeczników z kilku krajów, w Mechanic
          Institute w Manchesterze (Wielka Brytania)
30 marca 2016 r:  Konferencja dot. (anty)-nuklearyzacji na Środkowym
          Wschodzie, w Clermont-Ferrand (Francja)
15-16 kwietnia 2016 r:
          Międzynarodowa konferencja naukowa „Wypadek w
          Czarnobylu i społeczeństwo: 30 lat od katastrofy” w
          Mińsku (Białoruś)
5 kwietnia 2016 r: Międzynarodowa konferencja anty-jądrowa w Pradze
          (Republika Czeska)
22 kwietnia - 1 maja 2016 r:
          Przywrócenie The Cape - wydarzenie tygodniowe w
          Pyhäjoki (Finlandia)
10-12 maja 2016 r: Coroczne spotkanie niemieckiego lobby jądrowego:
          „Jahrestagung Kerntechnik 2016” w Centrum
          Kongresowym Hamburg w Hamburgu (Niemcy)
17-19 maja 2016 r: Skutki wobec zdrowia w Czarnobyle: Prognoza i
          aktualne dane 30 lat po wypadku, w Obnińsku (Rosja)
Sierpień 2016 r:  Pielgrzymka Walkatjurska (Australia)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/5_years_Fukushima_disaster_%26_30_years_Chernobyl_disaster_remembrance_2016
https://www.facebook.com/events/160801110932716/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter


----------------------------------------------------------------------
16. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do 21 wydania NukeNews mija 8 24 kwietnia 2016 roku.

Zasięgnij więcej informacji dotyczących NukeNews i przekazuj je dalej:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET