Brzkov – Will they stop the proceedings for extension of the protected deposit area?/CZ

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

=> ENGLISH version of this article

Brzkov - zastaví řízení o rozšíření chráněného ložiskového území?

Bude tomu téměř rok, co právník Luboš Kliment začal zastupovat čtyři samosprávy (Brzkov, Věžnice, Přibyslav a Polná), včetně vlastníků ohrožených pozemků a spolku Naše budoucnost bez uranu z Brzkova (NBBU[1]). Od té doby proběhlo pár debat s místními a bylo vysláno mnoho tiskových zpráv pro media.

Například na minulé akci 18. března 2016[2] (uspořádané obcí Brzkov ve spolupráci se spolkem NBBU) se cinkalo klíči jako za Sametové revoluce v roce 1989 a s úctou k demokratickým hodnotám se protestovalo vůči chování ministra průmyslu a obchodu (MPO) Mládka. Ten oznámil, že je „zhnusen“ mediální kampaní v souvislosti s těžařskou společností Urania Mining Ltd., která v minulosti také vyjádřila zájem o brzkovský uran. Místní chtěli po MPO vysvětlení, zda nemůže dojít k mezinárodní arbitráži mezi australskou společností a českým státem. V březnu 2015[3] Ministerstvo životního prostředí (MŽP) odmítlo australskou žádost o učinění kroků směřujících k těžbě uranu na základě surovinové politiky z roku 1999, zatímco žádost státního podniku DIAMO byla přijata v prosinci 2014. Surovinová politika novou těžbu uranu v České republice odmítá, zatímco návrh nové Surovinové politiky z prosince 2015, který ale dosud schválený není, těžbu vítá. Obsahuje kroky k přípravě nové těžby ložiska Brzkov-Věžnice, které svou kapacitou cca 3 000 tun vystačí na provoz reaktorů v Dukovanech a v Temelíně jen asi 7 let. Těžba by však proběhla někdy po roce 2022 jen pod podmínkou ekonomické rentabilnosti, tj. minimální cena uranu by musela ze současných asi 28 vyšplhat na 60 dolarů za libru uranu, což je v příštích dvaceti letech vyloučeno[4].

Na zatím poslední debatě 12. dubna 2016[5] (které se zúčastnili i senátor Vystrčil, členka strany Zelených v Jihlavě Konvalinková a místostarosta Havlíčkova Brodu Honzárek) se lidé od právníka a tří starostů dozvěděli následující: řízení o rozšíření chráněného ložiskového území (CHLÚ), o které DIAMO zažádal v roce 2015, probíhá, ale je přerušeno do 30. června 2016 z rozhodnutí MŽP. Ministerstvo na žádost místních vyzvalo DIAMO, aby doložil tvrzení o tom, že geologický průzkum mezi lety 1976 až 1990 byl proveden řádně. Od listopadové besedy v Brzkově místní s MŽP jednají a zjišťují, jak je možné, že na některých místech v okolí Brzkova v minulosti vůbec průzkum neproběhl. Mají také vážné pochyby o relevantnosti průzkumu před rokem 1989. V březnu 2016 se také Kraj Vysočina vyjádřil, že nepovažuje Studii proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov vypracovanou pobočkou DIAMO GEAM v červenci 2014 za dostatečný podklad proto, aby tento záměr zapracoval do svých Zásad územního rozvoje (viz bod (202[6])). Místní v Brzkově dali lhůtu ministrovi Mládkovi do konce května 2016 na to, aby MPO zastavil řízení o rozšíření CHLÚ úplně. Mají také ambiciózní plán přesvědčit autory Návrhu nové surovinové politiky, aby se z ní vypustily plány na novou těžbu v Brzkově. Pro případ, že by ani jeden z plánů nevyšel a řízení o rozšíření CHLÚ bylo obnoveno i bez dostatku důkazů o řádně provedeném geologickém průzkumu, jsou místní připraveni bránit se u Ústavního soudu.

Olga Kališová, Calla (18. dubna 2016)